Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Управління міжнародних зв’язків

Управління міжнародних зв’язків
(International Relations Department)

Адреса: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-044, 01044
Телефон: (+38-044) 202-76-40, (+38-044) 202-74-51
Факс: (+38-044) 202-76-28
Е-поштаkyivcity@kma.gov.ua; welcome.kyiv@ukr.net

Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45


• Міжнародна діяльність міста Києва

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони


 

Начальник управління Голота Тарас Анатолійович

Біографічна довідка

 

Заступник начальника управління - начальник відділу протоколу Матковська Оксана Олексіївна

Біографічна довідка


Основні напрямки роботи:

 • забезпечення участі міста Києва в міжнародних утвореннях, організаціях, проектах, програмах, комунікативних заходах;
 • сприяння у реалізації співробітництва міста Києва з закордонними організаціями, установами, приватними та публічними структурами;
 • здійснення робочих контактів з посольствами, представництвами іноземних держав в Україні, меріями міст-побратимів, міст, з якими встановлені партнерські зв’язки;
 • здійснення діяльності щодо поширення присутності м. Києва в європейських міжнародних організаціях і інституціях, розвитку співробітництва з містами країн-членів Європейського Союзу;
 • забезпечення проведення та участі представників міста Києва у форумах, семінарах, конференціях, виставках, нарадах, інших комунікативних заходах у рамках державних, галузевих і місцевих програм співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу, зарубіжними містами-побратимами, містами-партнерами, іншими закордонними адміністративно-територіальними одиницями;
 • організація протокольного забезпечення заходів і міжнародних церемоній, що відбуваються у Київській міській державній адміністрації і в яких бере вище керівництво міста Києва;
 • координація роботи та безпосередня участь в організації підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • ініціювання підготовки, координація та здійснення моніторингу реалізації проектів у сферах життєдіяльності міста, учасниками яких виступають зарубіжні партнери.

International Relations Department

Address: 36, Khreshchatyk str., Kyiv, 01044
Phone: +38-044 202-76-28, +38-044 202-74-51
Fax: +38-044 235-63-48
Email: welcome.kiev@ukr.net

Working Hours: Mon - Thu 09:00 – 18:00, Fri 09:00 – 16:45
Lunch-break: 13:00 - 13:45
Days off: Sat, Sun

Head of the Department – Taras Golota

Main directions of activity:

 • providing the membership of KyivCity in international entities, organizations, projects, programs, communication activities;
 • promoting cooperation of Kyiv with foreign organizations, institutions, private and public organizations;
 • liaising with embassies, representative offices of foreign states in Ukraine, sister and partner cities;
 • realizing activity to spread the membership of Kyiv in European international organizations and institutions, cooperation with the cities of EU Member States;
 • implementation and participation of Kyiv in forums, seminars, conferences, exhibitions, meetings and other communications in a frame of governmental, industrial and local cooperation programs with EU countries, foreign sister and partners cities, other international administrative entities;
 • organization of protocol meetings and international ceremonies taking place in Kyiv City State Administration and involving the leaders of Kyiv;
 • coordination of activity and direct involvement in the preparation and implementation of international technical assistance projects;
 • initiating preparation, coordination and monitoring of projects in the fields of city life involving foreign partners.
Версiя для друку