Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Департаменти  →  Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Адреса: вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03680
Телефон приймальні: (044) 489-50-05
Загальний відділ: (044) 489-36-31, (044) 489-33-68
Е-поштаblagodep@kievcity.gov.ua
Сайт: dmb.kievcity.gov.ua
: fb.com/blagodepkmda
: youtube.com/improveKyiv

Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45 

 Про демонтажі тимчасових споруд
 
Графік проведення особистого прийому громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом
 Графік проведення виїзних днів прийому керівництвом на 2017 рік
 Нормативно-правова база
 Аналітично-статистичні звіти про
стан роботи із зверненнями громадян

 Державні закупівлі
 Цільові програми
 Підпорядковані
комунальні підприємства

 Очищення влади
 Конкурсний відбір на посади керівників КП, підпорядкованих Департаменту

 

Директор Департаменту Фіщук Андрій Вікторович

Біографічна довідка

 

Перший заступник директора Департаменту - начальник управління контролю за благоустроєм Панчій Тарас Михайлович

Біографічна довідка

 

Заступник директора Департаменту  - начальник управління екології та природних ресурсів Мальований Андрій Миколайович

Біографічна довідка

 

Заступник директора Департаменту - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ткачук Роман Станіславович

Біографічна довідка


Основні завдання:

реалізація екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного середовища міста Києва;

забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства;

реалізація рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану міста Києва, раціонального використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, забезпечення екологічного благополуччя населення міста;

контроль за станом благоустрою міста;

контроль за дотриманням вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою міста Києва, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою;

сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;

притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

профілактика правопорушень у сфері благоустрою міста Києва;

забезпечення сталого функціонування підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру міста Києва (територіальна підсистема ЄДС НС);

участь у реалізації державної політики у сфері цивільної оборони (захисту), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків;

розроблення та здійснення заходів щодо підтримання у готовності підпорядкованих органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

визначення основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організація роботи щодо планування, підготовки і проведення евакуаційних заходів;

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;

здійснення разом з іншими органами інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;

реалізація державної політики в галузі охорони праці в місті Києві;

сприяння впровадженню ефективної цілісної регіональної системи запобігання травматизму невиробничого характеру, безпечних виробничих процесів, устаткування;

сприяння в забезпеченні працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

організація професійної підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів (посадових осіб) з питань безпечної життєдіяльності населення;

надання організаційно-методичної допомоги секторам з питань охорони праці районних в місті Києві державних адміністрацій;

забезпечення разом зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями реалізації регіональних програм з метою охорони праці та запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1. Організовує розроблення, забезпечує подання на затвердження до Київської міської ради місцевих екологічних програм, сприяє їх реалізації та звітує перед Київською міською радою про їх виконання, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм.

2. Готує та подає до постійної комісії Київради з питань екологічної політики проекти рішень з питань, що стосуються охорони довкілля та отримання спеціальних дозволів на користування надрами (підземними водами).

3. Погоджує поточні плани з питань охорони навколишнього природного середовища для підприємств, організацій та установ міста.

4. Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів.

5. Сприяє організації збору, переробки, утилізації і захоронення промислових відходів на території міста Києва, визначенню територій для їх складування, збереження або розміщення.

6. Затверджує ліміти на утворення та розміщення відходів.

7. Організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів.

8. Сприяє створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

9. Сприяє створенню водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів міста, а також дотриманню режиму використання їх територій.

10. Погоджує заяву про наміри у складі розділу "Оцінка впливу на навколишнє природне середовище" (ОВНС).

11. Бере участь у формуванні та реалізації політики щодо озеленення територій міста.

12. Готує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

13. Видає ордери на видалення зелених насаджень.

14. Розглядає та погоджує генеральні плани будівництва (реконструкції тощо) об'єктів, плани прокладання інженерних мереж, дендроплани проектної документації.

15.Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про встановлення умов скидання дренажних вод у водні обпекти.

16. Погодження проектів проведення робіт, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт.

17. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснює управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території.

18. Бере участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища.

19. Бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів.

20. Вносить подання Київській міській раді про розподіл коштів екологічного податку, що надходить до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

21. Здійснює погодження схем формування екомережі.

22. Вносить подання Київській міській раді про затвердження відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.

23. Встановлює тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі при поетапному зниженні викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки.

24. Здійснює видачу спеціального дозволу на змішування чи захоронення відходів.

25.Здійснює підготовку проектів рішень щодо надання лісів у постійне користування.

26. Здійснює погодження виділення особливо захисних лісових ділянок.

27. Здійснює погодження змін цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства.

28. Здійснює погодження рішень про вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства.

29. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства;

30. Здійснює погодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства.

31. Здійснює погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.

32. Здійснює екологічну експертизу проектів будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.

33. Здійснює підготовку висновків щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства.

34. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства.

35.Здійснює погодження максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.

36. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.

37. Погоджує ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів.

38. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів.

39. Погоджує ліміти використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань.

40. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань.

41. Здійснює погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, діяльність яких впливає або може впливати на стан і відтворення лісів.

42. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо надання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.

43. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про погодження спеціальних дозволів про надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу.

44. Здійснює підготовку проектів рішень щодо погодження видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища.

45.Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо позбавлення права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб.

46. Готує проекти рішень щодо погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод.

47. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо погодження забудови площ залягання корисних копалин місцевого значення, а також розміщення на ділянках їх залягання підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

48. Здійснює видачу дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення.

49. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про погодження проектів водоохоронних зон.

50. Здійснює погодження дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

51. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо встановлення місць, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин.

52. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об'єктів місцевого значення.

53. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення.

54. Здійснює погодження договорів щодо надання права водокористування на умовах оренди.

55.Готує проекти рішень щодо заборони користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту.

56. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо припинення права спеціального водокористування у разі визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність, або виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.

57. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами.

58. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо встановлення лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів.

59. Погоджує ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів.

60. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо зменшення або заборони споживання питної води для промислових потреб з комунальних водопроводів.

61. Здійснює погодження регламенту скидання промислових забруднених стічних вод у поверхневі водні об'єкти.

62. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо погодження проектів створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами.

63. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо надання дозволів на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод.

64. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про погодження проектів проведення робіт на землях водного фонду.

65.Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про погодження дозволів на добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок.

66. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про погодження проектів смуг відведення.

67. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо встановлення меж зон санітарної охорони водних об'єктів.

68. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо ліквідації покинутих свердловин і виробок.

69. Здійснює видачу дозволу на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду.

70. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо надання згоди на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій.

71. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

72. Затверджує ліміти, в тому числі за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за межами міста Києва, та ліміти на утворення і розміщення відходів.

73. Здійснює організацію та проведення державної екологічної експертизи.

74. Здійснює видачу дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства.

75.Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо встановлення порядку погодження лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва.

76. Здійснює підготовку висновків державної екологічної експертизи.

77. Здійснює видачу дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

78. Здійснює погодження районним в місті Києві державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів).

79. Здійснює погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

80. Здійснює моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів.

81. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на випалювання сухої природної рослинності або її залишків.

82. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на інтродукцію, акліматизацію.

83. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо затвердження переліку забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів в атмосферне повітря.

84. Здійснює видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які належать до другої або третьої групи.

85.Здійснює видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, об'єктами другої або третьої групи.

86. Здійснює погодження дозволів на діяльність, спрямовану на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.

87. Здійснює надання пропозиції щодо заходів з регулювання чисельності диких тварин.

88. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на проведення селекційного відбору чи меліоративного відлову диких тварин, які зазнають лиха, не можуть бути збережені.

89. Здійснює надання пропозицій щодо визначення окремих території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів.

90. Вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

91. Забезпечує інформування населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього природного середовища через засоби масової інформації.

92. Організовує виконання науково-дослідних і практичних робіт з питань охорони довкілля.

93. Організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян.

94. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва, а також співпрацює з міжнародними організаціями, відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипломатичними та іншими представництвами в місті Києві та Україні та з громадськими організаціями екологічного спрямування.

95.Проводить рейди та перевірки територій та об'єктів міста щодо стану їх благоустрою, а також додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

96. Вносить приписи з вимогою усунення порушень Закону України "Про благоустрій населених пунктів" і Правил благоустрою міста Києва та здійснює контроль за їх виконанням.

97. Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення для притягнення винних до відповідальності.

98. Забезпечує подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам та елементам благоустрою міста внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою міста Києва.

99. Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста.

100. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку в місті, очищення території та об'єктів благоустрою від побутових відходів, безхазяйного майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою.

101. Здійснює у встановленому порядку демонтаж та очищення території міста від безхазяйного майна, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою, рекламних носіїв, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів тощо.

102. Бере участь у обговоренні проектів благоустрою територій та об'єктів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), підприємств, установ та організацій.

103. Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою міста Києва.

104. Інформує Київську міську раду та виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про результати рейдів та перевірок.

105.Готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів і питань поліпшення благоустрою території міста та механізму контролю і належного утримання об'єктів та елементів благоустрою і в установленому порядку вносить їх на розгляд Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

106. В межах повноважень розробляє і видає методичні рекомендації, а також надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань забезпечення благоустрою, утримання територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей міста тощо.

107. Бере участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутримувачів - підприємств, установ, організацій, відповідальних за утримання об'єктів елементів благоустрою.

108. Залучає громадських інспекторів з благоустрою для участі в перевірках.

109. Бере участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою.

110. Здійснює видачу, подовження та закриття контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою на період виконання будь-яких земляних, монтажних та інших робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням.

111. Здійснює контроль за дотриманням термінів виконання робіт за виданими Департаментом контрольними картками на тимчасове порушення благоустрою.

112. Бере участь у створенні геоінформаційної системи для здійснення моніторингу об'єктів міської інфраструктури та створенні містобудівного кадастру міста Києва та його окремих складових.

113. Здійснює контроль за станом прибудинкових територій та об'єктів благоустрою за напрямками, передбаченими Правилами благоустрою міста Києва.

114. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

115.Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони (цивільного захисту), запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідацію їх наслідків, захист та життєзабезпечення постраждалого населення.

116. Подає голові Київської міської державної адміністрації та Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

пропозиції до проектів державних та місцевих програм і прогнозів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює виконання зазначених програм;

пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів у сфері цивільної оборони (захисту);

пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України та міського бюджету міста Києва витрат на розвиток і функціонування територіальної підсистеми цивільної оборони (захисту), систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи.

117. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в місті Києві.

118. Здійснює керівництво та координацію діяльності у сфері цивільної оборони (захисту) у місті Києві.

Координує та контролює у межах повноважень:

діяльність підпорядкованої йому комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку";

діяльність Міських курсів цивільної оборони міста Києва.

119. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та сил територіальної підсистеми, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

120. Подає Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

121. Організовує та проводить роботу щодо забезпечення готовності системи зв'язку та забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

122. Організовує та забезпечує роботу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

123. Координує проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, діяльність органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони (захисту) підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності щодо пошуку і рятування людей, проведення пошуково-рятувальних робіт, ліквідації наслідків впливу нафтопродуктів, шкідливих хімічних та радіоактивних речовин на довкілля.

124. Контролює стан готовності служб та сил цивільної оборони (захисту) органів місцевого самоврядування до дій за призначенням.

125.Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за дотриманням вимог цивільної оборони (захисту) і техногенної безпеки щодо підтримання в готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони, проведенням заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, виконанням заходів цивільної оборони при проведенні евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації.

126. Організовує та координує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

127. В межах своїх повноважень бере участь в заходах щодо захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з терористичними проявами, ліквідації їх наслідків під час проведення антитерористичних операцій.

128. Розробляє та подає в установленому порядку Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації плани цивільної оборони (захисту) і заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, які є обов'язковими для виконання органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, підприємствами, установами та організаціями міста Києва незалежно від форм власності.

129. Бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об'єктах господарювання і територіях;

у здійсненні контролю за проведенням заходів з питань охорони праці та дотриманням вимог законодавства щодо екологічного стану;

у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій, організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки у сфері цивільної оборони (захисту), надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та виконання робіт з їх ліквідації;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

в межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності в місті Києві;

у проведенні інженерно-технічних заходів цивільної оборони (захисту) при розробленні містобудівної та проектної документації;

у розробленні та організації проведення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у межах своїх повноважень у здійсненні антитерористичних заходів;

у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.

130. Організовує та у встановленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріально-технічних ресурсів, призначених для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

131. Сприяє під час виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

132. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде облік та контролює стан їх утримання, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

133. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

134. Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

135.Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

136. Готує та вносить на розгляд голови Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих районів зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення.

137. Вносить на розгляд голови Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління.

138. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

139. Планує та координує формування, ведення і використання страхового фонду документації потенціально-небезпечних об'єктів підприємств, організацій та установ міста відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.

140. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

141. В межах своїх повноважень готує та подає Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації пропозиції до заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, координує і контролює їх виконання. Дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного, екологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної, екологічної обстановки.

142. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій.

143. Вживає заходів до зниження рівня опромінення та забезпечення нормальної життєдіяльності населення на забруднених територіях.

144. Організовує роботу евакуаційної комісії в місті Києві.

145.Організовує у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

146. Визначає разом з районними в місті Києві державними адміністраціями склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальних підсистем ЄДС НС.

147. Разом з територіальним органом управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

подає пропозиції Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

148. Здійснює у межах своїх повноважень:

контроль за виконанням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури;

виконання заходів, передбачених Програмою робіт з інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення, затвердженою Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

виконання заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

проведення заходів щодо радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення;

внесення пропозиції допроектів державних та міських програм, нормативно-правових актів з питань забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

здійснює ведення загальноміського реєстру громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії, сімей, що втратили годувальника, з числа громадян, віднесених до категорії I, сімей, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду, громадян, переселених із радіаційно забруднених територій, які потребують поліпшення житлових умов;

згідно з чергою у реєстрі готує пропозиції та справи громадян, яким пропонується поліпшення житлових умов, на засідання комісії Київської міської державної адміністрації по розподілу житлової площі, що надається громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, оформляє документи на надання квартир відповідно до прийнятого рішення комісії;

співпрацює з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними у місті Києві державними адміністраціями з питань забезпечення житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів державного та/або міського бюджету, міських програм.

149. У межах повноважень бере участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері цивільної оборони (захисту) населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи.

150. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням в Департаменті, структурних підрозділах, а також в установах та організаціях, що відносяться до сфери його управління.

151. Здійснює відповідно до чинного законодавства перевірки стану цивільної оборони (захисту) на відповідній території.

152. Контролює проведення навчань, тренувань з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони (захисту) в районах і населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

153. Організовує та координує:

роботу секторів з питань охорони праці районних в місті Києві державних адміністрацій;

розроблення цільової регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (за участю представників профспілок та Фонду соціального страхування) та забезпечення її виконання;

створення методичних, навчально-методичних кабінетів і навчальних науково-технічних центрів охорони праці;

забезпечення підприємств правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

через засоби масової інформації роз'яснення нормативно-правових актів про охорону праці, інформування населення про умови і безпеку праці та рівень невиробничого травматизму.

154. Бере участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 623.

155.Опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему управління охороною праці.

156. Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, які забезпечують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру, і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

157. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення, виробничого і навколишнього природного середовища.

158. Вносить виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

159. Веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також заподіяної ними шкоди.

160. Надає допомогу підприємствам у:

використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з охорони праці;

пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці;

161. Координує роботу служб охорони праці підприємств та здійснює методичне керівництво цими службами.

162. Здійснює на підприємствах контроль за:

дотриманням працівниками нормативно-правових актів та виконання ними посадових інструкцій з питань охорони праці;

виконанням приписів Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;

відповідністю машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих нормативно-правовим актам про охорону праці; наявністю технологічної документації на робочих місцях;

своєчасним проведенням навчання та інструктажів працівників, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог безпеки під час виконання цих робіт;

забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно із законодавством;

проходженням попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі; проходженням щорічних обов'язкових медичних оглядів особами віком до 21 року;

реалізацією цільової регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

163. В установленому порядку бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

164. Розглядає листи, заяви та скарги відповідно до законодавства.

165.Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

166. Організовує проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також контроль за здійсненням цих заходів в частині питань, що відносяться до його компетенції.

167. Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах повноважень, передбачених Законом України "Про державну таємницю".

168. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

169. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Версiя для друку