Адміністративні послуги та бланки документів

Документи, що приймаються через ЦНАП

1. Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт, до якого додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.
2. Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт, до якого додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.
3. Заява про отримання дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) наслідками до якої додаються:

  • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
  • копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);
  • проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
  • копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту чи технічного переоснащення діючих підприємств;
  • копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
  • інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

4. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації

  • щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта - 1 примірник
  • щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) - 1 примірник
  • щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду -1 примірник.

5. Заява про внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Додається декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані та 1 примірник декларації, в якій враховано зміни.
6. Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів із середніми (СС2) наслідками та видачу сертифікату. Додається акт готовності об’єкта до експлуатації.

 

Документи, що приймаються через сектор інформаційно-організаційної роботи та контролю Департаменту

1. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
2. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)
3. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
4. Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
5. Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)
6. Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
7. Заява про скасування права на виконання підготовчих та/або будівельних робіт
8. Лист про зміну генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників)
9. Заява про внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками (СС2)
10. Заява про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками (СС2) 


 

Документи, що надають право виконувати підготовчі/будівельні роботи

1. Додаток 1. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
2. Додаток 3. Заява про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт
3. Додаток 2¹. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)/ Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)
4. Додаток 2. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
5. Додаток 3¹. Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт/Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт
6. Додаток 10. Заява про отримання/внесення змін/анулювання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Документи, що засвідчують готовність об’єкта до експлуатації

1. Додаток 2. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта
2. Додаток 3. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)
3. Додаток 5. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
4. Додаток 1. Звіт про проведення технічного обстеження
5. Додаток 6. Заява про внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Додається декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані
6. Додаток 8. Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифікату
7. Додаток 9. Акт готовності об’єкта до експлуатації

Версiя для друку