Історія cтворення комітету

Скан копія оригіналу документу

1803 року лютого 9-го дня за наказом Його Імператорської Величності у Києві заснований комітет для виконання Найвищої волі для розгляду міських повинностей і встановлення розміру податків.

Вислухавши рескрипт у копії із Київського губернського правління, даний панові військовому губернаторові в 19 день грудня 1802 року, за власноручним Його Величності підписом, присланий до київського магістрату, наказується:

перше, поки першим комітетом буде встановлено міру (розмір податків) на справи попередніх років із метою їх владнати, і на майбутнє укласти чіткий порядок, організувати під керівництвом штатського губернатора другий комітет, який буде складатися із одного виборного члена від дворянства, такого що має в місті будинки (нерухомість), одного від купецтва, одного від міщанства та від губернського прокурора.

Головним завданням цього комітету буде визначити з точністю стан міських прибутків, розглянути, чи впорядковані вони, чи немає статей пропущених або через недбалість втрачених, вирахувати всі міські повинності, як грошові, так і особисті, а саме: збір на поліцію, на утримання казарм, постій, нічну варту, пожежників, освітлення вулиць, лагодження мостових (вулиць), загалом усі предмети, що складають поліційні обов'язки громадян.

Порівнявши грошові витрати з міськими прибутками й вирахувавши, чого буде не вистачати, найперше, винайти найбільш зручні способи поповнити нестачу щорічно, або шляхом поземельного збору, або оцінюванням будинків і прибутків, що отримуються з них, чи іншим способом, який може бути найбільш зрівнювальний (в оригіналі «уравнительный») та найменш обтяжливим, а особливо для бідних.

Зробивши подібний розгляд ї щодо тих повинностей, які особисто мають бути виконані обивателями, то вони (повинності) накладатимуться із дотриманням усього можливого зрівнювання.

Якщо таким чином і грошові додаткові збори (податки), і особисті повинності з точністю визначаться, то зробити з них загальне положення або табель, із якого кожен обиватель міг бачити, що йому треба сплачувати, чи виконувати відповідно до його стану.

Відкритість - саме це є головним і найбільш істотним засобом до полегшення повинностей, тягар яких буває найвідчутнішим, коли вони видаються необгрунтованими. На допомогу вищезазначеному комітету в його справах додано правила, встановлені в обох столицях, настановами яких він має керуватися, поза як вони можуть бути застосовані до місцевих умов.

Згідно з цими правилами необхідно передусім з'ясувати реальний стан зловживань у користуванні квартирами, вимагаючи для цього всю потрібну інформацію, а в разі потреби й оригінали рахунків і книг із контор міських будівель для засвідчення використання квартир. Порівняти рахунки із поліційними книгами, або обрати інший спосіб, зручніший. Установивши найлегші та найзручніші засоби не тільки до припинення всіляких зловживань, але й до влаштування (розв'язання, вирішення) подібних справ на майбутнє без ускладнень для всіх взагалі, а особливо для бідних обивателів, подати на затвердження його Імператорській Величності.

Крім того оприлюднити всі міські витрати й особисті повинності. Після цього їх зменшення обчислити (обрахувати) й визначити справжню потребу грошового збору й особистого.

Відзначити, де в грошових зборах є нестача, а де прибуток. Потім призначити реальний розмір повинностей для обивателів, прирівняти повинності всіх обивателів так, щоб кожен за родом, майном і мешканням своїм був пропорційно навантажений (оподаткований). Після складання такого положення, або табеля повинностей кожного, подати його на найвище затвердження для оприлюднення - другий підпис Київського губернського правління — Київському магістрату виданий і від нього цьому комітету повідомлений, у якому зазначається, що до складу комітету вибрані від дворянства титулярний  радник  Гудим  Левкович,  від  купців -  іменитий громадянин Лакерда, від міщанства Ратсгер Киселівський. А губернському прокурору для відповідного з його боку виконання від губернського правління повідомлено, що комітет перебуватиме в магістратському будинку і від магістрату буде позичати канцелярських службовців і все необхідне.

Відноситися ж буде до пана штатського губернатора, під проводом (керуванням) якого наказано бути цьому комітетові, і йому ж звітувати. Комісії для зрівнювання в постої від губернського правління приписано виконувати таке:

Перше, оскільки від Київського магістрату канцелярські співробітники для цього комітету, згідно з вищезазначеним документом, відряджені, то й наказати одному з них, регістраторові Римаревському, по-перше, завести книги протоколів для паперів вхідних і вихідних у справах комітету, які своєчасно зшиватимуться спеціальними палітурками, і за якими вестиметься виконання. Вони мають бути підписані всіма особами, що засідають у комітеті.

Друге, виходячи з пунктів, викладених у рескрипті та плану роботи Санкт-Петербурзького комітету, починаючи свою діяльність, комітету необхідно знати справжній стан речей: усіх без винятку міських повинностей, а також прибутків і витрат із зазначенням, за якими правами, постановами або наказами, звідки поступають міські прибутки, за якими правилами вони існують, тобто, чи за контрактами хто отримує певні прибутки, хто саме, на який термін, із виплатами якої суми; або за постановами магістрату, чи за іншими угодами.

Також, чи нема таких статей, що належать місту, з яких із будь-якої причини прибуток не отримується, виділяючи окремо міську і так звану економічну суми.

Третє, хто із міських обивателів виконує особисті повинності і з якими з боку уряду зрівняннями.

Четверте, які кошти, на які потреби і за якими законами, наказами або постановами магістрату, чи суспільними (громади) місто витрачає протягом року. Які з них із міських витрат, а які із так званої економічної суми, для чого використовуються.

П'яте. Беручи за основу надану за наказом урядового сенату київському панові військовому губернаторові форму на складання відомості міських суспільних потреб, повинностей і зборів, склавши на її основі проект, які саме відомості цьому комітетові потрібні й на якій підставі, терміново їх вимагати від магістрату, щоби почати роботу. Вищесказане йому виконувати якнайшвидше.

Шосте, відносно зрівняння в постої міських мешканців, варто було б слідувати наданому в рескрипті плану Санкт-Петербурзького комітету, тобто вимагати потрібні відомості від Київської міської поліції. Проте в Указі губернського правління до київського магістрату чітко зазначено, що розгляд цього питання (щодо зрівнювання постою) було покладене на окремо вибраних членів, у яких ці відомості, імовірно, і перебувають.

А, отже, сьоме. Доводячи до відома пана штатського губернатора про початок роботи вищезазначеного комітету, просити його сприяння щодо якнайшвидшого надання відомостей щодо зрівнювання постою, зібраних вибраними членами для розгляду. Також можна зробити окремий витяг із їх матеріалів або додаток.

І, нарешті, дев'яте. Про це розпорядження і початок роботи вищеназваного комітету повідомити пана військового губернатора та губернське правління.

Титулярний радник Максим Гудим Левкович

Іменитий громадянин Пилип Лакерда Ратсгер
Іван Киселівський

Цей протокол засвідчив губернський прокурор Гудим

Підписаний 11 лютого 1803 року

Версiя для друку