Конституція України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Закон України «Про державну службу»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

 

Закон України «Про запобігання корупції»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 

Закон України «Про очищення влади»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

 

Закон України «Про адміністративні послуги»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80

 

 

 

ПостановаКабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588«Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 20 лютого 2013 р. № 118«Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF

 

Версiя для друку