Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Департаменти  →  Департамент земельних ресурсів  →  Законодавчі та нормативно-правові акти  →  Рішення Київської міської ради від 19 грудня 2002 року № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
від 19 грудня 2002 року N 182/342

Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.12.2012 р. N 717/9001)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради
 від 1 жовтня 2007 року N 500/3334,
 від 27 листопада 2008 року N 700/700,
 від 7 жовтня 2010 року N 68/4880,
 від 28 жовтня 2010 року N 176/4988,
 від 25 грудня 2012 року N 717/9001,
 від 22 травня 2013 року N 397/9454

Відповідно до пункту 4 статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в України" та враховуючи пункт 5 додатка до рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року N 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з додатком.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.12.2012 р. N 717/9001)

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 23 травня 2002 року N 18/18 "Про питання управління земельними ресурсами в м. Києві", виключивши підпункти 5.1 та 5.2 пункту 5, в зв'язку з чим підпункт 5.3 вважати підпунктом 5.1, підпункт 5.4 вважати підпунктом 5.2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради В. Ялового.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 

 

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 19 грудня 2002 р. N 182/342 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.12.2012 р. N 717/9001)

(У тексті Положення (крім підпункту 1.1 пункту 1 розділу 1) слово "Управління" у всіх відмінках замінено словом "Департамент" у відповідних відмінках, у тексті Положення слово "начальник" у всіх відмінках замінено словом "директор" у відповідних відмінках згідно з рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2012 року N 717/9001)

(У тексті Положення слово "Київрада" у всіх відмінках замінено словами "Київська міська рада" у відповідних відмінках; слова "державного земельного кадастру" замінено словами "міського земельного кадастру" згідно з рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 397/9454)

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та згідно з законодавством забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері земельних відносин, є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), безпосередньо підпорядковується Київському міському голові, а з питань управління землями державної власності, розпорядження якими здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) - виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Департамент у межах своєї компетенції здійснює управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями державної власності в межах міста Києва, розпорядником яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі - землі державної власності в межах міста Києва), забезпечує проведення в місті земельної реформи, раціональне використання та охорону цих земель на території міста.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 р. N 700/700,
 у редакції рішень Київської
 міської ради від 25.12.2012 р. N 717/9001,
 від 22.05.2013 р. N 397/9454)

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

(підпункт 1.2 пункту 1 у редакції рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Забезпечення виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями державної власності в межах міста Києва, проведення земельної реформи, спрямованої на приватизацію земель у межах міста.

(підпункт 2.1 пункту 2 у редакції рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

2.2. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель відповідно до повноважень, делегованих Київською міською радою, а також координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель у межах функцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(підпункт 2.2 пункту 2 у редакції рішень
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 від 22.05.2013 р. N 397/9454)

2.3. Ведення міського земельного кадастру відповідно до законодавства, моніторингу земель, здійснення землеустрою.

(підпункт 2.3 пункту 2 у редакції рішення
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

2.4. Реалізація державних, розроблення і здійснення міських програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

3. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

(абзац перший пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.1. забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та земель державної власності в межах міста Києва, проведення земельної реформи, а також виконує інші, делеговані Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), повноваження;

(підпункт 3.1 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.2. створює умови для раціонального і економічно обгрунтованого використання земель міста;

3.3. організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;

3.4. здійснює самоврядний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земель усіх форм власності відповідно до їх цільового призначення та умов надання, відповідно до повноважень, делегованих Київською міською радою; 

(підпункт 3.4 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

3.5. виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;

3.6. розробляє і подає Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) необхідні розрахунки і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також прогнозування розвитку земельних відносин;

3.7. організовує та забезпечує проведення робіт по утриманню, моніторингу та відновленню міської геодезичної мережі, а також по топографо-геодезичному забезпеченню міського земельного кадастру та інших видів кадастрів;

(підпункт 3.7 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.8. виконує делеговані йому Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) функції замовника проектно-вишукувальних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням міського земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель, а також з топографо-геодезичною діяльністю в сфері землеустрою та для забезпечення ведення міського земельного кадастру та інших видів кадастрів;

(підпункт 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 07.10.2010 р. N 68/4880,
 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.9. організовує проведення нормативної, експертної, економічної грошової оцінки земельних ділянок;  

(підпункт 3.9 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

3.10. подає Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо плати за землю;

3.11. підпункт 3.11 пункту 3 виключено

(підпункт 3.11 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 виключено згідно з рішенням Київської
 міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим підпункт 3.12 вважати підпунктом 3.11)

3.11. Розробляє в установленому порядку проекти рішень Київської міської ради, готує та подає розпорядження Київського міського голови, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також подає свої висновки з питань:

(абзац перший підпункту 3.11 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

- розпорядження землями в межах міста Києва;

- передачі земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб;

- надання земельних ділянок в користування, вилучення земельних ділянок;

- продажу земельних ділянок у власність;

(підпункт 3.11 пункту 3 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;

- звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

- встановлення та зміни межі районів у місті, в порядку, встановленому законодавством України;

(абзац восьмий підпункту 3.11 пункту 3 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

- абзац дев'ятий підпункту 3.11 пункту 3 виключено

(підпункт 3.11 пункту 3 доповнено абзацом дев'ятим
 згідно з рішенням Київської міської ради від 28.10.2010 р. N 176/4988,
 абзац дев'ятий підпункту 3.11 пункту 3 виключено згідно з
рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.13. підпункт 3.13 пункту 3 виключено

(підпункт 3.13 пункту 3 у редакції рішень
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 від 28.10.2010 р. N 176/4988,
 виключено згідно з рішенням Київської
 міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим підпункти 3.14 - 3.18
 вважати відповідно підпунктами 3.12 - 3.14)

3.12. здійснює підготовку та видає розрахунки розміру орендної плати під час укладання або зміни умов до договорів оренди земельних ділянок чи продовження його дії, надає інформацію в письмовому вигляді щодо використання громадянами права безкоштовної приватизації землі в межах м. Києва станом до 31.12.2012, щодо земельних ділянок в межах міста Києва, зареєстрованих Департаментом до 31.12.2012, а також інформацію про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки за результатами розрахунку відповідно до рішення Київської міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва;

(підпункт 3.12 пункту 3 у редакції рішень
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.15. Підпункт 3.15 пункту 3 виключено

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 07.10.2010 р. N 68/4880)

3.16. підпункт 3.16 пункту 3 виключено

(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.13. здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування;

3.14. подає Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) інформацію про хід здійснення земельної реформи;

3.19. підпункт 3.19 пункту 3 виключено

(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим підпункти 3.20 - 3.22
вважати відповідно підпунктами 3.15 - 3.17)

3.15. організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, земель державної власності в межах міста Києва (у випадках, передбачених законодавством України) та прав на них;

(підпункт 3.15 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.16. створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням міського земельного кадастру, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель;

3.17. здійснює за погодженням з Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, підприємствами іноземних держав з питань проведення земельної реформи;

(підпункт 3.17 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.23. підпункт 3.23 пункту 3 виключено

(підпункт 3.23 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішеннями Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 від 28.10.2010 р. N 176/4988,
 виключено згідно з рішенням Київської
 міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим підпункти 3.24 - 3.30
вважати відповідно підпунктами 3.18 - 3.22)

3.18. сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників Департаменту для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

3.19. забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників Департаменту, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених законодавством;

3.20. веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

(підпункт 3.20 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.21. працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, віднесених до його компетенції;

(підпункт 3.21 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.22. організовує та координує здійснення земельно-кадастрових робіт;

(підпункт 3.22 пункту 3 у редакції рішення
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

3.29. Підпункт 3.29 пункту 3 виключено

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 07.10.2010 р. N 68/4880)

3.23. здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності територіальної громади міста Києва при проведенні землеустрою; координує здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.23 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.24. здійснює в установленому законом порядку заходи для державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва в Державному земельному кадастрі та заходи, спрямовані на реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади міста Києва;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.24 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.25. здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.25 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.26. готує пропозиції до бюджету міста Києва та програм соціально-економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), організовує та забезпечує виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного розвитку міста Києва в межах своїх повноважень;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.26 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.27. бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних програм;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.27 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.28. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.28 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.29. опрацьовує запити, звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.29 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.30. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.30 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.31. забезпечує захист персональних даних, які містяться у базах персональних даних Департаменту;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.31 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

3.32. бере участь у підготовці у межах повноважень проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.32 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим підпункт 3.23 вважати підпунктом 3.33)

3.33. здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені чинним законодавством.

4. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

(абзац перший пункту 4 у редакції рішення
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

4.1. вносити на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Київської міської ради пропозиції з питань, що відносяться до їх компетенції в галузі регулювання земельних відносин;

4.2. здійснювати самоврядний контроль за використанням і охороною земель у місті Києві в порядку, визначеному Київською міською радою;

(підпункт 4.2 пункту 4 у редакції рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

4.3. підпункт 4.3 пункту 4 виключено

(підпункт 4.3 пункту 4 у редакції рішення
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 виключено згідно з рішенням Київської
 міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим підпункти 4.4 - 4.7
вважати відповідно підпунктами 4.3 - 4.6)

4.3. залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.4. одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.5. вносити пропозиції Київській міській раді і виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;

4.6. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.7. за дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах;

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.7 згідно з рішенням
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

4.8. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.8 згідно з рішенням
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

5. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, представницькими органами, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 22.05.2013 р. N 397/9454,
у зв'язку з цим пункти 8 - 14
 вважати відповідно пунктами 6 - 12)

6. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

(пункт 6 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою.

На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою у галузі землевпорядкування, картографії, геодезії, права, економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом удержавній службі на керівних посадах не менше трьох років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше п'яти років (за необхідності).

Директор Департаменту має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова.

На посаду заступників директора Департаменту призначаються особи з вищою освітою у галузі землевпорядкування, картографії, геодезії, права, економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше трьох років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше чотирьох років.

На посаду заступника директора Департаменту, до посадових обов'язків якого відносяться впровадження інформаційних технологій, організація роботи апаратно-програмних комплексів, локальних обчислювальних мереж та автоматизованих систем, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та яка має досвід роботи в галузі інформаційних систем і технологій.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 500/3334,
 у редакції рішення Київської
міської ради від 07.10.2010 р. N 68/4880)

8. Директор Департаменту:

8.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту та керівників його структурних підрозділів, розподіляє посадові обов'язки між заступниками директора Департаменту;

8.2. організовує роботу Департаменту на основі єдиноначальності у відповідності до цього Положення;

8.3. затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту;

(підпункт 8.3 пункту 8 у редакції рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.4. подає в установленому порядку на затвердження структуру та штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

8.5. розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

(підпункт 8.5 пункту 8 у редакції рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.6. призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту;

8.7. Підпункт 8.7 пункту 8 виключено

(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 01.10.2007 р. N 500/3334)

8.8. без доручення діє від імені Департаменту, є розпорядником всіх рахунків Департаменту, представляє його в органах місцевого самоврядування, центральних і місцевих органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах, а також у відносинах з вітчизняними та закордонними юридичними особами та громадянами;

8.9. у відповідності із законодавством України та цим Положенням розпоряджається майном Департаменту, вирішує питання про заявлення від імені Департаменту позовів та претензій до юридичних та фізичних осіб;

8.10. вносить пропозиції Київській міській раді щодо внесення змін і доповнень до цього Положення;

8.9. видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України;

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.9 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.10. забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів;

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.10 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.11. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.11 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.12. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.12 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.13. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.13 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

8.14. здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.14 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою та працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради та керівники інших підрозділів органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Склад колегії затверджується Київським міським головою за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводиться в життя наказами директора Департаменту.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання та охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в Департаменті може бути утворена науково-технічна рада із складу працівників Департаменту та за необхідності із залученням учених і висококваліфікованих фахівців (за згодою цих осіб).

(абзац перший пункту 10 у редакції рішення
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

Склад ради та положення про неї затверджує директор Департаменту.

11. Департамент утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру та штатний розпис Департаменту затверджує Київський міський голова.

12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Місцезнаходження Департаменту: м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, 01601.

(пункт 12 у редакції рішення Київської
міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

13. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

(Положення доповнено пунктом 13 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 22.05.2013 р. N 397/9454)

 

Заступник міського голови -
секретар Київради 

 
В. Яловий 

Версiя для друку