Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Інформація про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Київською міською державною адміністрацією у 2012 році

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться систематично та системно.

На виконання Закону у 2012 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в наступних напрямках.

Організаційні питання

Здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної регуляторної політики покладено на Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва (рішення Київської міської ради від 01.10.07 № 363/3197 «Про внесення змін до Положення про Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»), яке відповідно до рішення Київської міської ради від 15.03.2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2012 року № 2013 реорганізовано та перейменовано в Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

В структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом року питання про стан реалізації державної регуляторної політики розглядались: на нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, на засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові.

Дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Питання дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів в м. Києві неодноразово розглядалось під час проведення нарад щодо питань здійснення державної регуляторної політики з фахівцями головних управлінь, управлінь та відділів міськдержадміністрації.

Протягом звітного періоду з метою підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики для фахівців головних управлінь, управлінь та відділів міськдержадміністрації, було проведено один (21.06.2012 року) круглий стіл з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики із залученням підприємців та їх громадських об’єднань.

Проведено збір, аналіз та узагальнення інформації структурних підрозділів міськдержадміністрації щодо стану виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики в м. Києві у 2012 році.

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів

При підготовці проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проектом регуляторного акта та повідомленням про його оприлюднення.

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів

Підготовка проектів регуляторних актів Київської міської державної адміністрації здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік та відповідних змін до нього.

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). План підписано начальником Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і 06 грудня 2011 року затверджено заступником голови Київської міської державної адміністрації та оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua).

До Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було включено 22 проекти регуляторних актів.

Протягом 2012 року до Плану було внесено 7 змін, відповідно до яких його доповнено 10 проектами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 32 проекти регуляторних актів. Зміни до Плану постійно оприлюднювались на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) (починаючи з квітня 2012 року офіційний сайт перейменовано на www.kievcity.gov.ua).

Також на базі пропозицій, які надійшли від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – розробників регуляторних актів, було складено та затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2013 рік, який включає 34 проекти регуляторних актів. Зазначений План 06 грудня 2012 року затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації Голубченком А.К. і оприлюднений 11 грудня 2012 року на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua).

Оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади м. Києва

Розробниками регуляторних актів постійно оприлюднювались проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua).

Протягом звітного періоду в мережі Інтернет було оприлюднено 49 проектів регуляторних актів.

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на офіційному веб-порталі Київської міської влади проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу.

Одержані під час оприлюднення проектів регуляторних актів зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час наступних обговорень та включаються до проекту, або аргументовано відхиляються.

Взаємодії міської влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2003 р. № 109 щомісячно у визначений час прямий телефонний зв’язок з підприємцями проводить начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва. За звітний період відбулося 12 «гарячих ліній».

В процесі роботи по реалізації державної регуляторної політики у 2012 році Київська міська державна адміністрація тісно співпрацювала з наступними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями: Асоціацією «Центр підтримки регуляторних реформ», Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та Київською організацією роботодавців, Київською міською організацією профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України та Київським регіональним відділенням Спілки підприємців, малих, середніх і приватизованих підприємств України, Конгресом приватних роботодавців, Всеукраїнською громадською організацією «Спілка кооператорів та підприємців України», Профспілкою працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання» та іншими.

Також протягом звітного періоду було проведено 1 круглий стіл з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики із залученням підприємців та їх громадських об’єднань та представниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Учасники круглого столу отримали рекомендації щодо удосконалення роботи по здійсненню державної регуляторної політики.

Також налагоджено системний діалог органів виконавчої влади і громадськості шляхом проведення семінарів, круглих столів, телефонних «гарячих ліній», соціологічних досліджень, запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Взаємодії міської влади у процесі регуляторній діяльності з науковими установами

З метою створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Києві, в тому числі і по напрямку провадження регуляторної політики постійно здійснюється співпраця з комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку м. Києва».

Взаємодії з консультативно – дорадчими органами

З метою забезпечення прозорості та гласності підготовки проектів регуляторних актів, до опрацювання таких документів залучаються підприємці та їх громадські об’єднання. Активну роботу у цьому напрямку проводить Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові, що сприяло забезпеченню прозорості регуляторної діяльності та врахуванню громадської думки.

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.07.2004 № 1228 «Про заходи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Києві» Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться моніторинг прийнятих нормативно – правових актів Київської міської державної адміністрації.

Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється їх розробниками згідно з відповідним графіком. Перелік регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стосовно яких надійшов строк здійснення відстеження їх результативності, а також графік здійснення відповідних заходів розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Київської міської влади.

Крім того, 06 червня 2012 року затверджено та оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської влади оновлений Графік відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на 2012 рік.

Відповідно до вказаного Графіку протягом звітного періоду було підготовлено та оприлюднено 39 звітів про проведення відстежень результативності регуляторних актів з них:

  • 8 звітів про проведення періодичного відстеження;
  • 30 звітів про проведення повторного відстеження результативності регуляторних актів;
  • 1 базове відстеження.

Також на виконання Закону проведено моніторинг діючих регуляторних актів – рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами проведеного моніторингу виявлено 23 регуляторні актів, які підлягали перегляду, з них 12 переглянуто шляхом внесення змін та доповнень (або скасування); стосовно решти 11 регуляторних актів розробниками регуляторних актів розроблено відповідні проекти щодо приведення виявлених регуляторних актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та вимог законодавства України.

Всі проекти регуляторних актів пройшли регуляторну процедуру відповідно до вимог Закону і наразі проходять погодження в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та профільних постійних комісіях Київської міської ради.

З метою поліпшення регуляторного середовища виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оприлюднення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації про здійснення регуляторної діяльності

Київською міською державною адміністрацією постійно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності у м. Києві. Інформація оприлюднюється на офіційному сайті Київської міської влади (http://kievcity.gov.ua).

Висновки

Узагальнення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по реалізації державної регуляторної політики, дозволило дійти висновків, що практичними наслідками роботи розробників регуляторних актів із забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2012 році є те, що проекти регуляторних актів проходять процедуру, визначену Законом із дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві.

Київська міська державна адміністрація планує у 2013 році проводити більш активну роботу, спрямовану на те, щоб:

  • розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, зокрема проведенню базових відстежень результативності проектів регуляторних актів;продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Києві, а також створенню в м. Києві середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з найважливіших завдань;активізувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;
  • проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]