Версія для людей із вадами зору

Результати роботи госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій міста Києва за 2019 рік

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, загальна кількість юридичних осіб комунальної власності міста Києва станом на 1 січня 2020 року становила 1903 (таблиця 1), на балансах яких обліковуються активи загальною вартістю 166,1 млрд грн.

Інформація про загальну вартість активів (валюту балансу), що відображена в балансах комунальних підприємств, установ та організацій, які надали фінансову звітність за 2019 рік, за органом управління та формою фінансування наведена в таблиці 2.

Таблиця 1

Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, інформація про які внесена до реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва,  станом на 01.01.2020 року

юридичних осіб

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

256

124

380

Бюджетні

237

1286

1523

РАЗОМ

493

1410

1903

Таблиця 2

Загальна вартість активів, що відображена в балансах підприємств, організацій та установ комунальної власності міста Києва на останню звітну дату, станом на 01.01.2020 року

млрд грн

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

125,2

6,1

131,3

Бюджетні

24,1

10,7

34,8

РАЗОМ

149,3

16,8

166,1

Слід зазначити, що загальна вартість активів відображена на балансах підприємств, організацій та установ сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.01.2020, зменшилась на 29,1 млрд грн, у зв’язку з перенесенням 9-ма комунальними підприємствами Керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду районів міста Києва (окрім комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва»), балансової вартості житлових будинків, включаючи приватизований житловий фонд, що перебувають у них на обслуговуванні, на облік поза баланс.

Із загальної кількості госпрозрахункових суб’єктів (380) в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 01.01.2020 року, перебувало 256 підприємств, установ та організацій, середня кількість штатних працівників у грудні 2019 року становила 52,8 тис. осіб. За вказаний період зазначені 256 підприємств, установ та організацій отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 33,9 млрд грн, що на 62,1 % більше, ніж було отримано ними у 2018 році. В загальному обсязі доходів у 2019 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 27,7 млрд грн, або 81,7 % (у 2018 році питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації в сукупному доході становила 70,2 %). Збільшення відбулося, насамперед, із врахуванням змін у обліковій політиці підприємств з формування доходів підприємств за рахунок коштів, отриманих з бюджету.

Таблиця 3

Зведені показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста

2018 р.

2019р.

Приріст (зменшення),

%

2018 р.

2019р.

Приріст (зменшення),

%

2018 р.

2019р.

Приріст (зменшення),

%

Сукупні доходи

20 934,7

33 928,9

+62,1%

6 608,7

6 299,0

-4,7%

27 543,4

40 227,9

+46,1%

в т.ч. виручка від реалізації

14 695,8 

27 734,6

+88,7%

4 759,5

4 870,5

+2,3%

19 455,3

32 605,1

+67,6%

Чистий прибуток

255,5

219,8

-14,0%

32,5

18,6

-42,8%

288,0

238,4

-17,2%

збиток

1 191,7

748,6

-37,2%

2,4

121,8

4975,0%

1 194,1

870,4

-27,1%

середня чисельність штатних працівників (осіб) за грудень, тис.осіб

42,2

52,8

+25,1%

23,5

22,2

-5,5%

65,7

75,0

+14,2%

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ та організацій у 2019 році склала 219,8 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 107 (додаток 1), загальні збитки – 748, 6 млн грн  (у 2018 році чистий прибуток становив 255,5 млн грн, збитки – 1191,7 млн грн) (таблиця 3).

У звітному періоді збитки отримали 64 підприємства та організації комунальної власності, що підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток 2). Окрім того, 48 підприємств та організацій отримали нульовий фінансовий результат (додаток 3).

Слід зазначити, що із 256 суб’єктів господарювання міського підпорядкування: 30 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 1 підприємство перебуває на території АР Крим, 6 – не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 4). Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів господарювання, які підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримали підприємства зазначені у таблиці 4.

Таблиця 4

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та отримали найбільший обсяг збитків у 2019 році

млн грн

Назва комунальних підприємств, організацій

Сума збитку

у 2019 році

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»

-635,5

Комунальне підприємство «Київпастранс»

-83,8

Комунальне підприємство “Київтранспарксервіс»

-14,3

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-2,1

Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-1,9

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»

-1,5

Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку «Гідропарк»

-1,3

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва

-1,2

Найбільш прибутковими серед підприємств, організацій міського підпорядкування були підприємства зазначені у таблиці 5.

 Таблиця 5

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  та отримали найбільший обсяг прибутку у 2019 році

млн грн

Назва підприємств та організацій

Чистий прибуток у 2019 році

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

85,4

Комунальне підприємство «Фармація»

25,3

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

18,0

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»

9,5

Комунальне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6,6

Комунальне підприємство «Володимирський ринок»

4,9

Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»

4,6

Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»

4,5

Комунальна корпорація «Київавтодор»

4,3

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

3,7

Комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

3,2

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва

3,2

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»

2,4

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва

2,2

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Києва

2,2

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

2,1

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

2,0

Комунальне підприємство «Світоч» м. Києва

1,8

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»

1,5

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва

1,2

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва

1,2

Комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство»

1,2

Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут генерального плану м. Києва»

1,1

Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»

1,0

Із загального числа госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва (380) у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.01.2020 року, перебувало 124 госпрозрахункових підприємств, організацій та установ, середня кількість штатних працівників у грудні 2019 року становила 22,2 тис. осіб. За звітний рік цими суб’єктами господарювання отримано сукупних доходів (без ПДВ) на суму 6,3 млрд грн, що на 4,7 % менше, ніж отримано у 2018 році. В загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 4,9 млрд грн, або 77,3 % (у 2018 році питома вага чистого доходу від реалізації в сукупному доході становила 72,0 %).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ, організацій у 2019 році склала 18,6 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 30  (додаток 5), загальні збитки – 121,8 млн грн (у 2018 році їх чистий прибуток становив 32,5 млн грн, збитки 2,4 млн грн).

Збитковими були 7 підприємств комунальної власності, які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій (додаток 6). Окрім того, 48 підприємств отримали нульовий фінансовий результат (додаток 7).

Слід зазначити, що із 124 суб’єктів господарювання районного підпорядкування: 35 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 4 - не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 8).

У цілому підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2019 році отримано чистого прибутку в сумі 238,4 млн грн та збитків у сумі 870,4 млн грн (таблиця 3).

Річні фінансові плани на 2019 рік затверджено по 263 комунальним підприємствам, установам, організаціям (в т. ч. 186 – міського підпорядкування, 77 – районного підпорядкування).

Як випливає з таблиці 6, вказаними суб’єктами господарювання за 2019 рік заплановано отримати сукупних доходів в сумі 41 388,2 млн грн, фактично отримано 40 227,9 млн грн, що менше на 2,8 %. При цьому фактично понесені сукупні витрати в розмірі 40 859,9 млн грн, що на 5,8 % менше, ніж передбачалося їх фінансовими планами. При запланованому чистому прибутку в розмірі 227,4 млн грн комунальними підприємствами, установами, організаціями отримано 238,4 млн грн, що більше на 4,8 %.

Таблиця 6

Зведені окремі планові показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва за 2019 рік, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2019 рік, в порівнянні з фактичними показниками за 2019 рік.

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста Києва

План на 2019 р.

Факт за   2019р.

Відносн. відхилення, %

План на 2019 р.

Факт за 2019 р.

Відносн. відхилення, %

План на 2019 р.

Факт за  2019 р.

Відносн. відхилення, %

власні доходи

27 092,4

27 053,5  

-0,1%

5 623,7

4 857,3

-13,6%

32 716,1

31 910,8

-2,5%

доходи за рахунок бюджетних коштів

7 419,5

6 875,4

-7,3%

1 252,6

1 441,7

15,1 %

8 672,1

8 317,1

-4,1%

Разом сукупні доходи

34 511,9

33 928,9

-1,7%

6 876,3

299,0

-8,4%

41 388,2

40 227,9

-2,8%

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

33 101,1

30 515,5

-7,8%

4 406,8

4 337,8

-1,6%

37 507,9

34 853,3

-7,1%

адміністративні витрати

1 573,9

1 608,0

+2,2%

644,3

692,8

+7,5%

2 218,2

2 300,8

+3,7%

витрати на збут

316,1

351,8

+11,3%

57,4

76,2

+32,8%

373, 5

428,0

14, 6%

інші витрати (в т. ч. податок на прибуток)

1 535,6

1 982,4

+29,1%

1 752,5

1 295,4

-26,1%

3 288,1

3 277,8

-0,3%

сукупні витрати

36 526,7

34 457,7

-5,7%

861,0

402,2

-6,7%

43 387,7

40 859,9

-5,8%

Чистий прибуток

210,9

219,8

+4,2%

16,5

18,6

+12,7%

227,4

238,4

+4,8%

 збиток

225,7

748,6

-66,4%

1,2

121,8

10050,0%

2 226,9

870,4

-60,9%

Виконання (перевиконання) показників річних фінансових планів на 2019 рік спостерігається у підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зокрема, сукупні доходи зменшено на 1,7 %, та сукупні витрати зменшено на 5,7 %. При запланованому чистому прибутку (210,9 млн грн) фактично отримано 219,8 млн грн, що більше на 4,2 %, а збитки (748,6 млн грн) зменшились, порівняно з плановими (2 225,7 млн грн), на 66,4%.

Насамперед, це зумовлено перевиконанням у звітному періоді планових показників комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», яке при запланованому за 2019 рік збитку в розмірі 1 999,4 млн грн фактично отримало прибуток в розмірі 0,3 млн грн, в зв’язку зі зменшенням власних доходів на 6,6 % (або на 1 159,4 млн грн) та загальних витрат на 16,1 % (або на 3 159,1  млн грн) проти планових показників відповідно. Основною причиною зменшення збитковості за звітний період є суттєве зменшення витрат на паливо для виробництва теплової та електричної енергії. Планова сума витрат на паливо для виробництва теплової та електричної енергії була прийнята відповідно до  п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». Ціна природного газу для виробництва для усіх категорій споживачів до Постанови становила 6 235,51 грн/тис.м.куб. (без ПДВ). З 1 травня 2019 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293 «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерного компанія «Нафтогаз України» ціна придбання газу для виробництва визначається як найменша (ринкова). Середня ціна на паливо для виробництва за період з травня по вересень становить – 4 684 грн./тис.м.куб. (без ПДВ), що призвело до зменшення матеріальних витрат в складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зокрема витрати на паливо скоротились на 7%. 

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані Київської міської ради, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, за 2019 рік, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на 2019 рік, наведено в додатку 9.

Як випливає з таблиці 6, комунальними підприємствами, установами, організаціями районного підпорядкування планові показники по сукупним доходам не виконано на 8,4 % та по сукупним витратам на 6,7 %. При запланованому чистому прибутку 16,5 млн грн фактично отримано 18,6 млн грн та при запланованому збитку 1,2 млн грн фактично отримано 121,8 млн грн (в т.ч. 114,2 млн грн чистий збиток комунального підприємства «Поділ - житло Подільського району м. Києва», яке перебуває в стадії ліквідації шляхом банкрутства за рішенням Господарського суду м. Києва та фінансовий план якого на 2019 рік не затверджений).

Перевищення планових показників чистого прибутку спостерігається у окремих комунальних підприємствах «Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва».

Таблиця 7

Показники чистого прибутку комунальних підприємств, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за 2019 рік, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами, у порівнянні з фактичними показниками за 2019 рік

тис. грн

Назва підприємств

Чистий прибуток

План на

2019 рік

Факт за

2019 рік

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»

426,0

5580,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

885,6

1717,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

377,2

916,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»

410,0

868,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

711,6

800,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

1796,6

1959,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»

679,0

733,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»

1000,0

1071,0

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за 2019 рік, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на 2019 рік, наведено в додатку 10.

Окремі показники фінансово-господарської діяльності  госпрозрахункових  комунальних підприємств, установ та організацій за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік додаються:

- по підприємствах, організаціях, установах, підпорядкованих Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам – в галузевому розрізі та за видами діяльності (додаток 11, 13);

- по підприємствах, організаціях, установах, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій – в розрізі районів міста (додаток 12, 14).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua