Версія для людей із вадами зору

Результати роботи госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій міста Києва за 9 місяців 2019 року

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, загальна кількість госпрозрахункових підприємств, установ, організацій комунальної власності міста Києва станом на 1 жовтня 2019 року становила 380 юридичних осіб (таблиця 1).

Інформація про загальну вартість активів (валюту балансу), що відображена в балансах госпрозрахункових комунальних підприємств, установ та організацій, які надали фінансову звітність за 9 місяців 2019 року, за органом управління та формою фінансування наведена в таблиці 2.

Таблиця 1

Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, інформація про які внесена до реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, станом на 01.10.2019 року

юридичних осіб

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

256

124

380

Таблиця 2

Загальна вартість активів*, що відображена в балансах підприємств, організацій та установ комунальної власності міста Києва на останню звітну дату, станом на 01.10.2019 року

млрд грн

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

118,1

34,4*

152,5*

*разом з приватизованим житловим фондом, що перебуває на обслуговуванні підприємств житлово-комунального господарства та відображений у їх балансах – 23,3 млрд грн

Як випливає з таблиці 1, із загальної кількості госпрозрахункових суб’єктів (380) в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 01.10.2019 року, перебувало 256 підприємств, установ та організацій, середня кількість працівників у вересні 2019 року становила 42,7 тис. осіб. За вказаний період зазначені 256 підприємств, установ та організацій отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 23,4 млрд грн, що на 123,6 % більше, ніж було отримано ними за 9 місяців  2018 року. В загальному обсязі доходів за 9 місяців 2019 року чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 19,1 млрд грн, або 81,6 % (за 9 місяців 2018 року питома вага чистого доходу (виручки)  від реалізації в сукупному доході становила  60,0 %).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ та організацій за 9 місяців 2019 року склала 164,9 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 97 (додаток 1), загальні збитки – 1 149,9 млн грн  (за 9 місяців 2018 року чистий прибуток цих підприємств та організацій становив 194,2 млн грн, збитки – 1 052,2 млн грн) (таблиця 3).

Таблиця 3

Зведені показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста

9 місяців 2018 р.

9 місяців 2019р.

приріст,

%

9 місяців 2018 р.

9 місяців 2019р.

приріст,

%

9 місяців 2018 р.

9 місяців 2019р.

приріст,

%

Сукупні доходи

10 492,3

23 458,5

+123,6%

4 890,8

5 118,9

+4,7%

15 383,1

28 577,4

+85,8%

в т.ч. виручка від реалізації

6 288,8

19 134,4

+204,3%

3 514,9

3 552,1

+1,1%

9 803,7

22 686,5

+131,4%

сукупні прибутки

194,2

164,9

-15,1%

34,6

13,3

-61,6%

228,8

178,2

-22,1%

сукупні збитки

1 052,2

1 149,9

+9,3%

2,4

119,9

+4895,8%

1 054,6

1 269,8

+20,4%

середня чисельність штатних працівників (осіб) за вересень, тис.осіб

41,4

42,7

3,1%

23,8

22,1

-7,1%

65,2

64,8

-0,6%

У звітному періоді збитки отримали 69 підприємство та організації комунальної власності, що підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток 2). Окрім того, 52 підприємства та організації отримали нульовий фінансовий результат (додаток 3).

Слід зазначити, що з 256 суб’єктів господарювання міського підпорядкування 29 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 1 підприємство перебуває на території АР Крим, 8 – не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 4).

Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів господарювання, які підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримали підприємства зазначені у таблиці 4.

Таблиця 4

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані Київській міській раді, структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та отримали найбільший обсяг збитків, станом на 01.10.2019 року

млн грн

Назва комунальних підприємств, організацій

Сума прибутку/збитку

за 9 місяців 2018 року

Сума збитку

за 9 місяців 2019 року

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»

-847,5

-504,8

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»

-116,6

-479,8

Комунальне підприємство «Київпастранс»

-53,5

-143,9

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»

+5,0

-5,3

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»

-0,7

-2,4

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-2,8

-1,9

Комунальне підприємство «Госпкомобслуговування»

+0,6

-1,2

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»

+0,3

-1,1

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва

-1,1

-1,0

Найбільш прибутковими серед підприємств, організацій міського підпорядкування були підприємства зазначені у таблиці 5.

Таблиця 5

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  та отримали найбільший обсяг прибутку, станом на 01.10.2019 року

млн грн

Назва підприємств та організацій

Чистий прибуток за 9 місяців 2019 року

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

63,4

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

18,5

Комунальне підприємство «Фармація»

14,5

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

6,9

Комунальне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міс якої державної адміністрації)

6,4

Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»

4,6

Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»

4,6

Комунальна корпорація «Київавтодор»

4,1

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»

4,1

Комунальне підприємство «Володимирський ринок»

3,2

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

2,3

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

1,7

Комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

1,5

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

1,5

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Києва

1,5

Центральний парк культури і відпочинку м. Києва

1,4

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва

1,4

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»

1,3

Комунальне підприємство «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»

1,2

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»

1,2

Комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство»

1,1

Із загального числа госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва (380) у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.10.2019 року, перебувало 124 підприємства, госпрозрахункових організацій та установ, загальна середня кількість працівників у вересні 2019 року становила 22,1 тис. осіб. За вказаний період цими суб’єктами господарювання отримано сукупних доходів (без ПДВ) на суму 5,1 млрд грн, що на 4,7 % більше, ніж отримано за 9 місяців 2018 року. В загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 3,5 млрд грн, або 69,4 % (за 9 місяців 2019 року питома вага чистого доходу від реалізації в сукупному доході становила 71,9 %).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ, організацій за 9 місяців 2019 року склала 13,3 млн грн  (кількість прибуткових підприємств – 27  (додаток 5), загальні збитки – 119,9 млн грн (за 9 місяців 2018 року їх прибуток становив 34,6 млн грн, збитки 2,4 млн грн).

Збитковими були 9 підприємств комунальної власності, які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій (додаток 6). Окрім того, 49 підприємств отримали нульовий фінансовий результат (додаток 7).

Слід зазначити, що з 124 суб’єктів господарювання районного підпорядкування 35 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 4 - не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 8).

У цілому підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади міста Києва за 9 місяців 2019 року отримано чистого прибутку в сумі 178,2 млн грн та збитків у сумі 1 269,8 млн грн   (таблиця 3).

Річні фінансові плани на 2019 рік, станом на 01.10.2019 року, затверджено по 263 комунальним підприємствам, установам, організаціям (в т. ч. 186 – міського підпорядкування, 77 – районного підпорядкування).

Таблиця 6

Зведені окремі планові показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва за 9 місяців 2019 року, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 9 місяців 2019 року, в порівнянні з фактичними показниками за 9 місяців 2019 року.

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста Києва

План на

9 місяців 2019 р.

Факт за

9 місяців  2019р.

Відносн.

відхилення,

%

План на

9 місяців 2019 р.

Факт за

9 місяців  2019р.

Відносн.

відхилення,

%

План на

9 місяців 2019 р.

Факт за

9 місяців  2019р.

Відносн.

відхилення,

%

власні доходи

18 167,6

18 883,8

+4,0%

4 188,1

3 974,6

-5,1%

22 355,7

22 858,4

+2,2%

доходи за рахунок бюджетних коштів

5 253,0

4 574,8

-12,9%

942,9

1 144,3

+21,4%

6 195,9

5 719,1

-7,7%

Разом сукупні доходи

23 420,6

23 458,6

+0,2%

5 131,0

5 118,9

-0,2%

28 551,6

28 577,5

+0,1%

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

22 402,4

21 762,5

-2,9%

3 297,5

3 151,6

-4,4%

25 699,9

24 914,1

-3,1%

адміністративні витрати

1 146,5

1 146,5

-

476,9

506,8

+6,3%

1 623,4

1 653,3

+1,9%

витрати на збут

227,1

253,0

+11,4%

38,0

51,1

+34,5%

265,1

304,1

+14,7%

інші витрати (в т. ч. податок на прибуток)

1 188,2

1 281,6

+7,9%

1 307,9

1 516,0

+15,9%

2 496,1

2 797,6

+12,1%

сукупні витрати

24 964,2

24 443,6

-2,1%

5 120,3

5 225,5

+2,1%

30 084,5

29 669,1

-1,4%

сукупні прибутки

137,1

164,9

+20,3%

11,5

13,3

+15,7%

148,6

178,2

+19,9%

сукупні збитки

1 680,7

1 149,9

-31,6%

0,8

119,9

+14887,5%

1 681,5

1 269,8

-24,5%

Як випливає з таблиці 6, вказаними суб’єктами господарювання за 9 місяців 2019 року заплановано отримати сукупних доходів в сумі 28 551,6 млн грн, фактично отримано – 28 577,5 млн грн, що більше на 0,1 %. При цьому фактично понесені сукупні витрати в розмірі 29 669,1 млн грн, що на 1,4 % менше, ніж передбачалося їх фінансовими планами. При запланованому сукупному прибутку в розмірі 148,6 млн грн комунальними підприємствами, установами, організаціями отримано – 178,2 млн грн, що більше на 19,9 %.

Виконання (перевиконання) показників річних фінансових планів за 9 місяців 2019 року спостерігається у підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зокрема, сукупні доходи перевиконано на 0,2 %, а сукупні витрати зменшено на 2,1 %. При запланованому сукупному прибутку (137,1 млн грн) фактично отримано 164,9 млн грн, що більше на 20,3%, а сукупні збитки (1 149,9 млн грн) зменшились, порівняно з плановими (1 680,7 млн грн), на 31,6 %.

Насамперед, це зумовлено перевиконанням у звітному періоді планових показників комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс», яке при перевиконанні запланованих власних доходів на 10,6 % (або на 47,3 млн грн) та перевиконанням загальних витрат на 4,6 % (або на 19,0 млн грн) проти планових показників відповідно, фактично отримало за 9 місяців 2019 року чистий прибуток в розмірі 63,4 млн грн, що є більшим на 80,5 % від планового показника (35,1 млн грн чистого прибутку), що обумовлено збільшенням наданих послуг як підприємство-перевізник та розширенням клієнтської бази (збільшення нарахувань на хостели, збільшення кількості договорів юридичних осіб на вивезення побутових відходів приєднання ОСББ, ЖБК, приватних ЖЕКІВ до зони обслуговування КП «Київкомунсервіс» як єдиного виконавця послуг у сфері поводження з відходами в м. Києві відповідно до вимог законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги»).

Також, значно вплинули на зменшення загальних збитків комунальних підприємств міського підпорядкування в порівнянні з плановими, фактичні показники комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго». Так, при запланованому збитку за 9 місяців 2019 року в розмірі 1 271,2 млн грн фактично отримало збиток в розмірі 504,8 млн грн, в зв’язку зі зменшенням загальних витрат на 888,0 млн грн проти планових показників відповідно. Основною причиною зменшення збитковості за звітний період є суттєве зменшення витрат на паливо для виробництва теплової та електричної енергії. Планова сума витрат на паливо для виробництва теплової та електричної енергії була прийнята відповідно до  п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». Ціна природного газу для виробництва для усіх категорій споживачів до Постанови становила 6 235,51 грн/тис.м.куб. (без ПДВ). З 1 травня 2019 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293 «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерного компанія «Нафтогаз України» ціна придбання газу для виробництва визначається як найменша (ринкова). Середня ціна на паливо для виробництва за період з травня по вересень становить – 4 684 грн./тис.м.куб. (без ПДВ), що призвело до зменшення матеріальних витрат в складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зокрема витрати на паливо скоротились на 7%.

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, за 9 місяців 2019 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на 9 місяців 2019 року, наведено в додатку 9.

Як випливає з таблиці 6 комунальними підприємствами, установами, організаціями районного підпорядкування планові показники по сукупним доходам не виконано на 0,2 % та по сукупним витратам перевиконано на 2,1 %. При запланованому сукупному прибутку 11,5 млн грн фактично отримано 13,3 млн грн, що більше на 15,7 %,  та при запланованому чистому збитку 0,8 млн грн фактично отримано 119,9 млн грн (в т.ч. 114,1 млн грн чистий збиток комунального підприємства «Поділ - житло Подільського району м. Києва», яке перебуває в стадії ліквідації шляхом банкрутства за рішенням Господарського суду м. Києва та фінансовий план якого на 2019 рік не затверджений).

Перевищення планових показників чистого прибутку спостерігається у окремих комунальних підприємствах «Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва» (таблиця 7).

Таблиця 7

Перелік комунальних підприємств переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, які отримали найбільших обсяг прибутку за 9 місяців 2019 року порівняно з запланованими показниками їх затверджених річних фінансових планів на 9 місяців 2019 року

тис. грн

Назва підприємств

Чистий прибуток

План на 9 місяців 2019 року

Факт за 9 місяців 2019 року

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»

320,0

3075,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

311,6

2010,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

287,7

854,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»

328,0

605,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

293,6

542,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»

537,0

539,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»

400,0

457,0

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за 9 місяців 2019 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на 9 місяців 2019 року, наведено в додатку 10.

Окремі показники фінансово-господарської діяльності  госпрозрахункових  комунальних підприємств, установ та організацій за результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2019 року, а також в порівнянні з показниками за 9 місяців 2018 року додаються:

- по підприємствах, організаціях, установах, підпорядкованих Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам – в галузевому розрізі та за видами діяльності (додаток 11, 13);

- по підприємствах, організаціях, установах, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій – в розрізі районів міста (додаток 12, 14).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua