Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Результати роботи госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій міста Києва за 9 місяців 2020 року

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, загальна кількість юридичних осіб комунальної власності міста Києва станом на 1 жовтня 2020 року становила 1913 (таблиця 1), на балансах яких обліковуються активи загальною вартістю 177,8 млрд грн.

Таблиця 1

Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, інформація про які внесена до реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, станом на 01.10.2020 року

юридичних осіб

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

322

124

446

Бюджетні

186

1281

1467

РАЗОМ

508

1405

1913

Інформація про загальну вартість активів (валюту балансу), що відображена в балансах комунальних підприємств, установ та організацій, на останню звітну дату, за органом управління та формою фінансування наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Загальна вартість активів, що відображена в балансах підприємств, організацій та установ комунальної власності міста Києва на останню звітну дату, станом на 01.10.2020 року

млрд грн

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

143,8

6,0

149,8

Бюджетні*

13,6*

14,4*

28,0*

РАЗОМ

157,4

20,4

177,8

 * - Інформація відображена з урахуванням фінансової звітності бюджетних установ, організацій станом на 01.07.2020 року

Слід зазначити, що у звітному періоді (станом на 01.04.2020) на виконання рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року №6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» 67 закладів охорони здоров’я реорганізувалися шляхом перетворення в комунальні некомерційні підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що вплинуло на збільшення кількості юридичних осіб міського підпорядкування госпрозрахункової форми господарювання та відповідне їх зменшення – бюджетної форми господарювання. Також у звітному періоді (станом на 01.04.2020), комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва», (окрім 9-ти комунальних підприємств «Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів міста Києва», які здійснили вказані заходи станом на 01.01.2020) було перенесено балансову вартість житлових будинків, включаючи приватизований житловий фонд, що перебуває у нього на обслуговуванні, на облік поза баланс.

У звітному періоді, окрім інших факторів, на показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств (установ, організацій), в порівнянні з їх показниками за аналогічний період минулого року (9 місяців 2019 року), вплинули обмеження, спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та затвердженні відповідними Постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, від 20 травня 2020 р. №392, від 22 липня 2020 р. № 641 (враховуючи зміни, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року №760, від 13 жовтня 2020 року №956). А також, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 16.03.2020 №444 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23 жовтня 2020 року №1691), розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23.04.2020 №28, від 23.05.2020 р. №47 (в редакції розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 12 серпня 2020 року №64).

Із загальної кількості госпрозрахункових суб’єктів (446) в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 01.10.2020 року, перебувало 322 підприємства, установи та організації, середня кількість штатних працівників у вересні 2020 року становила 70,2 тис. осіб. За вказаний період зазначені 322 підприємства, установи та організації отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 28,3 млрд грн, що на 20,6% більше, ніж було отримано ними за 9 місяців 2019 року. В загальному обсязі доходів за 9 місяців 2020 року чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 22,4 млрд грн, або 79,1% (за 9 місяців 2019 року питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації в сукупному доході становила 81,6%).

Таблиця 3

Зведені показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста

9 місяців 2019 року

9 місяців 2020 року

Приріст (зменшен

ня),

%

9 місяців 2019 року

9 місяців 2020 року

Приріст (зменшен

ня),

%

9 місяців 2019 року

9 місяців 2020 року

Приріст (зменшен

ня),

%

Сукупні доходи

23 445,6

28 279,6

+20,6%

5 122,8

4 016,0

-21,6%

28 568,4

32 295,6

+13,0%

в т.ч. виручка від реалізації

19 121,4 

22 369,3

+17,0%

3 552,6

3 629,0

+2,2%

22 674,0

25 998,3

+14,7%

Чистий прибуток

164,8

311,9

+89,3%

13,3

26,6

+100,0%

178,1

338,5

+90,1%

збиток

1 150,0

1 268,4

+10,3%

120,3

7,9

-93.4%

1 270,3

1 276,3

+0,5%

середня чисельність штатних працівників (осіб) за вересня, тис.осіб

42,6

70,2

+64,8%

22,1

20,8

-5,9%

64,7

91,0

+40,6%

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ та організацій за 9 місяців 2020 року склала 311,9 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 84 (додаток 1)), загальні збитки – 1 268,4 млн грн  (за 9 місяців 2019 року чистий прибуток становив 164,8 млн грн, збитки – 1 150,0 млн грн) (таблиця 3).

У звітному періоді збитки отримали 73 підприємства та організації комунальної власності, що підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток 2). Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів господарювання, які підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримали підприємства зазначені у таблиці 4.

Окрім того, 124 підприємство та організації отримали нульовий фінансовий результат (додаток 3).

Слід зазначити, що із 322 суб’єктів господарювання міського підпорядкування: 30 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 1 підприємство перебуває на території АР Крим, 10 – не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 4).

Таблиця 4

Перелік підприємств, установ, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та отримали найбільший обсяг збитків за 9 місяців 2020 року

млн грн

Назва комунальних підприємств, організацій

Сума збитку за 9 місяців 2020 року

КП «Київський метрополітен»

-1 087,4

КП «Київпастранс»

-122,8

КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

-20,0

КП «Київжитлоспецексплуатація»

-7,1

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»

-5,4

КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-4,7

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

-3,2

КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»

-2,6

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

-1,3

КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва»

-1,2

КО виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут генерального плану м. Києва»

-1,0

КП по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Києва

-0,9

КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища»

-0,8

КП «Госпкомобслуговування»

-0,8

Найбільш прибутковими серед підприємств, організацій міського підпорядкування були підприємства зазначені у таблиці 5.

Таблиця 5

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  та отримали найбільший обсяг прибутку за 9 місяців 2020 року

 млн грн

 

Назва підприємств та організацій

Чистий прибуток за 9 місяців 2020 року

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  «Київтеплоенерго»

170,2

КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

52,0

КП «Фармація»

20,3

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

7,7

КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6,8

КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

4,8

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

3,97

КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

3,8

КП  «Київтранспарксервіс»

3,6

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

2,9

КП «Володимирський ринок»

2,8

КК «Київавтодор»

2,2

КП «Бессарабський ринок»

1,9

КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

1,8

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

1,8

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва»

1,6

 КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс»

1,4

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва»

1,3

 КП «Профдезінфекція» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1,2

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»

1,2

КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»

1,2

КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»

1,2

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва»

1,1

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва»

0,9

КП «Київський інститут земельних відносин»

0,9

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району  м. Києва»

0,8

КП КМР «Центр публічної комунікації та інформації»

0,8

Із загального числа госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва (446) у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.10.2020 року, перебувало 124 госпрозрахункових підприємства, організації та установи, середня кількість штатних працівників у вересні 2020 року становила 20,8 тис. осіб. За звітний рік цими суб’єктами господарювання отримано сукупних доходів (без ПДВ) на суму 4,0 млрд грн, що на 21,6% менше, ніж отримано за 9 місяців 2019 року. В загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 3,6 млрд грн, або 90,4% (за 9 місяців 2019 року питома вага чистого доходу від реалізації в сукупному доході становила 69,3%).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ, організацій за 9 місяців 2020 року склала 26,6 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 22 (додаток 5), загальні збитки – 7,9 млн грн (за 9 місяців 2019 року їх чистий прибуток становив 13,3 млн грн, збитки 120,3 млн грн).

Збитковими були 16 підприємств комунальної власності, які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій (додаток 6). Окрім того, 47 підприємств отримали нульовий фінансовий результат (додаток 7).

Слід зазначити, що із 124 суб’єктів господарювання районного підпорядкування: 36 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 3 - не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 8).

У цілому підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади міста Києва за 9 місяців 2020 року отримано чистого прибутку в сумі 338,5 млн грн та збитків у сумі 1 276,3 млн грн (таблиця 3).

Річні фінансові плани на 2020 рік затверджено по 210 комунальним підприємствам, установам, організаціям (в т. ч. 134 – міського підпорядкування,                  76 – районного підпорядкування).

Як випливає з таблиці 6, вказаними суб’єктами господарювання за 9 місяців 2020 року заплановано отримати сукупних доходів в сумі 29 578,3 млн грн, фактично отримано 32 295,5 млн грн, що більше на 9,2%. Фактично ж понесені сукупні витрати в розмірі 33 233,3 млн грн на 7,3% більше, ніж передбачалося їх фінансовими планами. При запланованому чистому прибутку в розмірі 121,4 млн грн комунальними підприємствами, установами, організаціями отримано 338,5 млн грн, що більше на 178,8 %. У звітному періоді розмір фактично отриманого збитку (1 276,3 млн грн) менше від планового (1 506,4 млн грн) на 15,3%. 

Таблиця 6

Зведені окремі планові показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва на 9 місяців 2020 року, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2020 рік, в порівнянні з фактичними показниками за 9 місяців 2020 року

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста Києва

План на

9 місяців 2020 року

Факт за

9 місяців 2020 року

Відносн.

відхилення,

%

План на

9 місяців 2020 року

Факт за

9 місяців 2020 року

Відносн.

відхилення,

%

План на

9 місяців 2020 року

Факт за

9 місяців 2020 року

Відносн.

відхилення,

%

власні доходи

17 637,6

20 756,5

+17,7%

4 361,7

3 474,3

-20,3%

21 999,3 

24 230,8

+10,1%

доходи за рахунок бюджетних коштів

7 099,5

7 523,0

+6,0%

479,5

541,7

+13 %

7 579,0

8 064,7

+6,4%

Разом сукупні доходи

24 737,1

28 279,5

+14,3%

4 841,2

4 016,0

-17,0%

29 578,3

32 295,5

+9,2%

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

23 178,4

24 673,4

+6,4%

3 485,9

3 150,3

-9,6%

26 664,3

27 823,7

+4,3%

адміністративні витрати

1 370,2

1 662,7

+21,3%

523,6

524,8

+0,2%

1 893,8

2 187,5

+15,5%

витрати на збут

300,8

282,3

-6,2%

56,4

31,6

-44,0%

357,2

313,9

-12,1%

інші витрати (в т. ч. податок на прибуток)

1 285,8

2 617,6

+103,6%

762,2

290,6

-61,9%

2 048,0

2 908,2

+42,0%

сукупні витрати

26 135,2

29 236,0

+11,9%

4 828,1

3 997,3

-17,2%

30 963,3

33 233,3

+7,3%

Чистий прибуток

108,1

311,9

+188,5%

13,3

26,6

+100,0%

121,4

338,5

+178,8%

 збиток

1 506,2

1 268,4

-15,8%

0,2

7,9

+3850,0%

1 506,4

1 276,3

-15,3%

Виконання (перевиконання) показників річних фінансових планів на 2020 рік спостерігається у підприємств, установ, організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зокрема, перевиконано сукупні доходи на 14,3% та сукупні витрати на 11,9% відповідно. При запланованому чистому прибутку 108,1 млн грн фактично отримано 311,9 млн грн, що більше на 188,5%. Фактично отримані збитки (1 268,4 млн грн) на 15,8% є меншими, ніж аналогічний плановий показник (1 506,2 млн грн).

В таблицях 7, 8 наведені фактичні фінансові результати окремих комунальних підприємств та організацій міського підпорядкування, отримані за 9 місяців 2020 року, які характеризуються недовиконанням (перевиконанням) в порівнянні з запланованими фінансовими результатами на 9 місяців 2020 року, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2020 рік.

Таблиця 7

Фактичні фінансові результати, окремих комунальних підприємств та організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримані за 9 місяців                 2020 року, які характеризуються «недовиконанням» в порівнянні з їх запланованими фінансовими результатами на 9 місяців 2020 року.

млн грн

Назва підприємства (установи, організації)

Чистий прибуток (+) (збиток) (-)

План на 9 місяців 2020 року

Факт за 9 місяців 2020 року

КП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

+3,2

-20,0

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)) "КИЇВКІНОФІЛЬМ" 

+1,4

-5,4

КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,7

-4,7

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО"

+0,4

-2,6

КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)"

0,0

-1,3

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. КИЄВА"

+0,9

-1,0

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

+0,9

-0,8

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"

+0,1

-0,7

КП "РАДІОСТАНЦІЯ "ГОЛОС КИЄВА"

+0,3

-0,5

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТУРИСТИЧНО- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

+0,2

-0,4

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

+3,4

+2,2

КП "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

+1,9

+1,8

Таблиця 8

Фактичні фінансові результати, окремих комунальних підприємств та організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримані за 9 місяців 2020 року, які характеризуються «перевиконанням» в порівнянні з їх запланованими фінансовими результатами  на 9 місяців 2020 року.

                                                                                              млн грн

Назва підприємства (установи, організації)

Чистий прибуток (+) (збиток) (-)

План на 9 місяців 2020 року

Факт за 9 місяців 2020 року

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-221,6

+170,2

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВКОМУНСЕРВІС"

+48,8

+52,0

КП "ФАРМАЦІЯ"

+13,1

+20,2

КП  "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"

+1,0

+7,7

КП "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО- ІНВЕСТ"   ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+2,9

+6,8

КП "МІСЬКИЙ МАГАЗИН" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,6

+4,8

КП  "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС"

+0,9

+3,6

 КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  "КИЇВРЕКЛАМА"

+2,3

+4,0

КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК"

+1,7

+2,8

КП "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

+1,2

+1,9

КП "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА

+0,4

+1,3

КП З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

+3,3

+3,8

КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

0,0

+2,9

КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ "ЖИТЛО- СЕРВІС"

+0,6

+1,4

КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

+0,2

+1,8

КП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,1

+1,2

КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  ПО  ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА  "ПЛЕСО"

+0,9

+1,2

КП "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"

+0,8

+1,2

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"         

+0,9

+1,1

 Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, за 9 місяців 2020 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на 9 місяців 2020 року, наведено в додатку 9.

Як випливає з таблиці 6, комунальними підприємствами, установами, організаціями районного підпорядкування планові показники по сукупним доходам та сукупним витратам недовиконано на 17,0% та 17,2% відповідно. При запланованому чистому прибутку 13,3 млн грн, фактично отримано – 26,6 млн грн. Збитки вказаними суб’єктами господарювання планувалися в розмірі 0,2 млн грн, проте фактично отримано збитку в сумі 7,9 млн грн (в т. ч. 0,7 млн грн – чистий збиток КП "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" (при плані 1,1 млн грн чистого прибутку); 0,1 млн грн – чистий збиток КП "ОБОЛОНЬ- ІНВЕСТБУД" (при плані 0,011 млн грн чистого прибутку); 0,2 млн грн – чистий збиток КП ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ДИТЯЧИЙ КІНОТЕАТР" КАДР" (при плані 0,048 млн грн чистого прибутку); 0,2 млн грн чистий прибуток КП "АПТЕКА-МУЗЕЙ" (при плані 0,027 млн грн чистого прибутку); 1,3 млн грн – чистий збиток КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" (при плані 3,2 млн грн чистого прибутку). А також окремими підприємствами сфери шкільного харчування, в т. ч.: 0,8 млн грн – чистий збиток КП "ЗЕНІТ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА (при плані 0,016 млн грн чистого прибутку); 0,9 млн грн – чистий збиток КП  "ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (при плані 0,065 млн грн чистого прибутку); 0,6 млн грн – чистий збиток КП "ШКІЛЬНЕ" (Печерський район) (при плані 0,023 млн грн чистого прибутку); 0,7 млн грн. – чистий збиток КП "ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ" (Подільський район) (при плані 0,121 млн грн чистого прибутку); 0,9 млн грн – чистий збиток КП "ПРОМІНЬ" В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (при плані 0,071 млн грн чистого прибутку); 0,089 млн грн. чистий збиток КП "ШКОЛЯР" СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (при плані 0,025 млн грн. чистого прибутку);

Перевищення планових показників чистого прибутку спостерігається у окремих комунальних підприємств (керуючих компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва).                                                

Таблиця 9 

Показники чистого прибутку окремих комунальних підприємств (керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів міста Києва), переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 9 місяців 2020 року, у порівнянні з фактичними показниками за 9 місяців 2020 року

тис. грн.

Назва підприємства

Чистий прибуток

План на 9 місяців 2020 року

Факт за 9 місяців 2020 року

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

5,0

7 176,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»

288,0

6 225,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

922,5

3 496,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

547,8

2 307,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»

738,0

2 122,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»

400,0

1 192,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

337,8

358,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва»

98,4

166,0

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за 9 місяців 2020 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на 9 місяців 2020 року, в додатку 10.

Показники фінансово-господарської діяльності  госпрозрахункових  комунальних підприємств, установ та організацій за результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2020 року додаються:

- по підприємствах, організаціях, установах, підпорядкованих Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам – в галузевому розрізі та за видами діяльності (додаток 11, 13);

- по підприємствах, організаціях, установах, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій – в розрізі районів міста (додаток 12, 14).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]