Версія для людей із вадами зору

Результати роботи комунальних підприємств міста за І півріччя 2019 року

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, загальна кількість юридичних осіб комунальної власності міста Києва станом на 1 липня 2019 року становила 1904 (таблиця 1), на балансах яких обліковуються активи загальною вартістю 180,3 млрд грн.

Інформація про загальну вартість активів (валюту балансу), що відображена в балансах комунальних підприємств, установ та організацій, які надали фінансову звітність за І півріччя 2019 року, за органом управління та формою фінансування наведена в таблиці 2.

Таблиця 1

Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, інформація про які внесена до реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, станом на 01.07.2019 року

юридичних осіб

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

256

124

380

Бюджетні

238

1286

1524

РАЗОМ

494

1410

1904

Таблиця 2

Загальна вартість активів*, що відображена в балансах підприємств, організацій та установ комунальної власності міста Києва на останню звітну дату, станом на 01.07.2019 року 

млрд грн

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

116,5

35,0*

151,5*

Бюджетні

20,1

8,7

28,8

РАЗОМ

136,6

43,7*

180,3*

*разом з приватизованим житловим фондом, що перебуває на обслуговуванні підприємств житлово-комунального господарства та відображений у їх балансах – 23,5 млрд грн  

Як випливає з таблиці 1, із загальної кількості госпрозрахункових суб’єктів (380) в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 01.07.2019 року, перебувало 256 підприємств, установ та організацій, середня кількість працівників у червні 2019 року становила 56,2 тис. осіб. За вказаний період зазначені 256 підприємств, установ та організацій отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 18,3 млрд грн, що на 190,0 % більше, ніж було отримано ними у І півріччі  2018 року. В загальному обсязі доходів у І півріччі 2019 року чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 15,3 млрд грн, або 83,3 % (у І півріччі 2018 року питома вага чистого доходу (виручки)  від реалізації в сукупному доході становила  60,3 %).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ та організацій у  І півріччі 2019 року склала 286,0 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 102 (додаток 1), загальні збитки – 365,7 млн грн  (у І півріччі 2018 року чистий прибуток цих підприємств та організацій становив 135,7 млн грн, збитки – 475,8 млн грн) (таблиця 3).

Таблиця 3

Зведені показники фінансово-господарської діяльностіпідприємств комунальної власності міста Києва

 млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста

І півріччя2018 р.

І півріччя 2019р.

приріст,

%

І півріччя2018 р.

І півріччя 2019р.

приріст,

%

І півріччя 2118 р.

І півріччя 2019р.

приріст,

%

Сукупні доходи

6 323,0

18 337,2

+190,0%

3 350,3

3 397,3

+1,4%

9 673,3

21 734,5

+124,7%

в т.ч. виручка від реалізації

3 811,3

15 267,1

+300,6%

2 421,6

2 407,9

-0,6%

6 232,9

17 675,0

+183,6%

сукупні прибутки

135,7

286,0

+110,8%

27,8

12,7

-54,3%

163,5

298,7

+82,7%

сукупні збитки

475,8

365,7

-23,1%

1,8

5,1

+183,3%

477,6

370,8

-22,4%

середня чисельність штатних працівників (осіб) за червень, тис.осіб

38,2

56,2

+47,1%

24,3

22,2

-8,6%

62,5

78,4

+25,4%

У звітному періоді збитки отримали 61 підприємство та організації комунальної власності, що підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток 2). Окрім того, 55 підприємств та організацій отримали нульовий фінансовий результат (додаток 3).

Слід зазначити, що з 256 суб’єктів господарювання міського підпорядкування 29 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 1 підприємство перебуває на території АР Крим, 8 – не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 4).

Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів господарювання, які підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримали підприємства зазначені у таблиці 4.

Таблиця 4

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані Київській міській раді, структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та отримали найбільший обсяг збитків, станом на 01.07.2019 року

млн грн

Назва комунальних підприємств, організацій

Сума прибутку/збитку

у І півріччі 2018 року

Сума збитку

у І півріччі 2019 року

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»

-172,0

-211,2

Комунальне підприємство «Київпастранс»

+21,9

-135,4

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»

+2,7

-5,8

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-0,2

-2,4

Комунальне підприємство «Госпкомобслуговування»

+0,2

-1,5

Комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»

-1,2

-1,3

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

-5,6

-1,0

Найбільш прибутковими серед підприємств, організацій міського підпорядкування були підприємства зазначені у таблиці 5.

Таблиця 5

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  та отримали найбільший обсяг прибутку,  станом на 01.07.2019 року

млн грн

Назва підприємств та організацій

Чистий прибуток у І півріччі 2019 року

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»

181,6

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

44,2

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

15,1

Комунальне підприємство «Фармація»

7,3

Комунальне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міс якої державної адміністрації)

5,4

Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»

4,1

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»

3,1

Комунальне підприємство «Володимирський ринок»

2,2

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

1,9

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

1,9

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Києва

1,4

Комунальне підприємство «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»

1,2

Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»

1,2

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва

1,0

Із загального числа госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва (380) у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.07.2019 року, перебувало 124 підприємства, госпрозрахункових організації та установи, загальна середня кількість працівників у червні 2019 року становила 22,2 тис. осіб. За вказаний період цими суб’єктами господарювання отримано сукупних доходів (без ПДВ) на суму 3,4 млрд грн, що на 1,4 % більше, ніж отримано у І півріччі 2018 року. В загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 2,4 млрд грн, або 70,8 % (у І півріччі 2019 року питома вага чистого доходу від реалізації в сукупному доході становила 72,3 %).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ, організацій у І півріччі 2019 року склала 12,7 млн грн  (кількість прибуткових підприємств – 26  (додаток 5), загальні збитки – 5,1 млн грн (у І півріччі 2018 року їх прибуток становив 27,8 млн грн, збитки 1,8 млн грн).

Збитковими були 12 підприємств комунальної власності, які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій (додаток 6). Окрім того, 49 підприємств отримали нульовий фінансовий результат (додаток 7).

Слід зазначити, що з 124 суб’єктів господарювання районного підпорядкування 34 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 3 - не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 8).

У цілому підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади міста Києва у І півріччі 2019 року отримано чистого прибутку в сумі 298,7 млн грн та збитків у сумі 370,8 млн грн (таблиця 3).

Річні фінансові плани на 2019 рік, станом на 01.07.2019 року, затверджено по 260 комунальним підприємствам, установам, організаціям (в т. ч. 184 – міського підпорядкування, 76 – районного підпорядкування).

Як випливає з таблиці 6, вказаними суб’єктами господарювання за І півріччя 2019 року заплановано отримати сукупних доходів в сумі 21 572,8 млн грн, фактично отримано - 21 734,5 млн грн, що більше на 0,8 %. При цьому фактично понесені сукупні витрати в розмірі 21 806,6 млн грн, що на 0,1 % менше, ніж передбачалося їх фінансовими планами. При запланованому сукупному прибутку в розмірі 60,6 млн грн комунальними підприємствами, установами, організаціями отримано - 298,7 млн грн, що більше у 4,9 рази.

Виконання (перевиконання) показників річних фінансових планів на І півріччя 2019 року спостерігається у підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зокрема, сукупні доходи перевиконано на 1,1 %, а сукупні витрати збільшено на 0,1 %. При запланованому сукупному прибутку (54,2 млн грн) фактично отримано 286,0 млн грн, що більше у 5,3 рази, а сукупні збитки (365,7 млн грн) збільшились, порівняно з плановими (313,3 млн грн), на 16,7%.

Насамперед, це зумовлено перевиконанням у звітному періоді планових показників комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», яке при запланованому на І півріччя 2019 року збитку в розмірі 55,8 млн грн фактично отримало прибуток в розмірі 181,6 млн грн, в зв’язку зі зменшенням власних доходів на 1,6 % (або на 171,4 млн грн) та загальних витрат на 3,9 % (або на 408,9 млн грн) проти планових показників відповідно.

Також, комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс», при перевиконанні запланованих власних доходів на 22,3 % (або на 58,3 млн грн) та перевиконанням загальних витрат на 7,1 % (або на 18,2 млн грн) проти планових показників відповідно, фактично отримало за І півріччя 2019 року чистий прибуток в розмірі 44,2 млн грн, що є більшим у 10,8 разів від планового показника (4,1 млн грн чистого прибутку).

Таблиця 6

Зведені окремі планові показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва за І півріччя 2019 року, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на І півріччя 2019 року, в порівнянні з фактичними показниками за І півріччя 2019 рік.

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста Києва

План на

І півріччя 2019 р.

Факт за

І півріччя  2019р.

Відносн.

відхилення,

%

План на

І півріччя 2019 р.

Факт за

І півріччя  2019р.

Відносн.

відхилення,

%

План на

І півріччя 2019 р.

Факт за

І півріччя  2019р.

Відносн.

відхилення,

%

власні доходи

14 814,8

15 289,5

+3,2%

2 810,6

2 563,3

-8,8%

17 625,4

17 852,8

+1,3%

доходи за рахунок бюджетних коштів

3 318,5

3 047,7

-8,2%

628,9

834,0

+32,6%

3 947,4

3 881,7

-1,7%

Разом сукупні доходи

18 133,3

18 337,2

+1,1%

3 439,5

3 397,3

-1,2%

21 572,8

21 734,5

+0,8%

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

16 723,0

16 647,8

-0,5%

2 214,0

2 142,2

-3,2%

18 937,0

18 790,0

-0,8%

адміністративні витрати

741,9

745,3

+0,5%

314,8

323,4

+2,7%

1 056,7

1 068,7

+1,1%

витрати на збут

152,1

161,6

+6,3%

29,5

39,9

+35,3%

181,6

201,5

+11,0%

інші витрати (в т. ч. податок на прибуток)

775,4

862,2

+11,2%

875,3

884,2

+1,0%

1 650,7

1 746,4

+5,8%

сукупні витрати

18 392,4

18 416,9

+0,1%

3 433,6

3 389,7

-1,3%

21 826,0

21 806,6

-0,1%

сукупні прибутки

54,2

286,0

+427,7%

6,4

12,7

+98,4%

60,6

298,7

+392,9%

сукупні збитки

313,3

365,7

+16,7%

0,5

5,1

+920,0%

313,8

370,8

+18,2%

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, за І півріччя 2019 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на І півріччя 2019 року, наведено в додатку 9.

Як випливає з таблиці 6 комунальними підприємствами, установами, організаціями районного підпорядкування планові показники по сукупним доходам не виконано на 1,2 % та по сукупним витратам на 1,3 %. При запланованому сукупному прибутку 6,4 млн грн фактично отримано 12,7 млн грн.

Значне перевищення планових показників чистого прибутку спостерігається у  окремих комунальних підприємствах «Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва» (таблиця 7).     

Таблиця 7

Перелік комунальних підприємств переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, які отримали найбільших обсяг прибутку за І півріччя 2019 року порівняно з запланованими показниками їх затверджених річних фінансових планів на І півріччя 2019 року

                                                                                                                                         тис. грн

Назва підприємств

Чистий прибуток

План на

І півріччя 2019 року

Факт за

І півріччя 2019 року

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

191,8

2392,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»

1116,0

2321,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»

213,0

3300,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

200,9

1875,0

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за І півріччя 2019 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на І півріччя 2019 року, наведено в додатку 10.

Окремі показники фінансово-господарської діяльності  госпрозрахункових  комунальних підприємств, установ та організацій за результатами фінансово-господарської діяльності за І півріччя 2019 року, а також в порівнянні з показниками за І півріччя 2018 року додаються:

- по підприємствах, організаціях, установах, підпорядкованих Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам – в галузевому розрізі та за видами діяльності (додаток 11, 13);

- по підприємствах, організаціях, установах, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій – в розрізі районів міста (додаток 12, 14).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua