Версія для людей із вадами зору

Результати роботи комунальних підприємств міста Києва за І півріччя 2020 року

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, загальна кількість юридичних осіб комунальної власності міста Києва станом на 1 липня 2020 року становила 1900 (таблиця 1), на балансах яких обліковуються активи загальною вартістю 172,7 млрд грн.

Інформація про загальну вартість активів (валюту балансу), що відображена в балансах комунальних підприємств, установ та організацій, які надали фінансову звітність за І півріччя 2020 року, за органом управління та формою фінансування наведена в таблиці 2.

Таблиця 1

Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, інформація про які внесена до реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, станом на 01.07.2020 року

юридичних осіб

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

322

124

446

Бюджетні

172

1282

1454

РАЗОМ

494

1406

1900

Таблиця 2

Загальна вартість активів, що відображена в балансах підприємств, організацій та установ комунальної власності міста Києва на останню звітну дату, станом на 01.07.2020 року

млрд грн

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

РАЗОМ

Госпрозрахункові

138,7

6,0

144,7

Бюджетні

13,6

14,4

28,0

РАЗОМ

152,3

20,4

172,7

Слід зазначити, що у звітному періоді (станом на 01.04.2020) на виконання рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року №6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» 67 закладів охорони здоров’я реорганізувалися шляхом перетворення в комунальні некомерційні підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що вплинуло на збільшення кількості юридичних осіб міського підпорядкування госпрозрахункової форми господарювання та відповідне їх зменшення – бюджетної форми господарювання. Також у звітному періоді (станом на 01.04.2020), комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва», (окрім 9-ти комунальних підприємств «Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів міста Києва», які здійснили вказані заходи станом на 01.01.2020) було перенесено балансову вартість житлових будинків, включаючи приватизований житловий фонд, що перебуває у нього на обслуговуванні, на облік поза баланс.

Необхідно зазначити, що у звітному періоді, окрім інших факторів, на показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств (установ, організацій) в порівнянні з їх показниками за аналогічний період минулого року (І півріччя 2019 року) вплинули відповідні обмеження, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». А також, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 16.03.2020 №444 «Про деякі заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території міста Києва» та від 23.04.2020 №28 «Про зміни до розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 25.03.2020 року №2 «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб», діяльність суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, яка передбачає роботу з відвідувачами, призупиняє роботу тимчасово, до окремого розпорядження.

Із загальної кількості госпрозрахункових суб’єктів (446) в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 01.07.2020 року, перебувало 322 підприємства, установи та організації, середня кількість штатних працівників у червні 2020 року становила 67,6 тис. осіб. За вказаний період зазначені 322 підприємства, установи та організації отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 19,9 млрд грн, що на 8,7 % більше, ніж було отримано ними у І півріччі 2019 року. В загальному обсязі доходів І півріччя 2020 року чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 15,9 млрд грн, або 80% (у І півріччі 2019 року питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації в сукупному доході становила 83,3%). Зменшення відбулося, насамперед, за рахунок відповідних обмежень, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» – в результаті чого у більшості комунальних підприємств (установ організацій) у ІІ кварталі 2020 року суттєво зменшились/або були відсутні взагалі доходи від основних видів діяльності.

Таблиця 3

Зведені показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста

І піврі ччя 2019 року

І півріччя 2020 року

Приріст (зменшення), %

І півріччя 2019 року

І півріччя 2020 року

Приріст (зменшення), %

І півріччя 2019 року

І півріччя 2020 року

Приріст (зменшення), %

Сукупні доходи

18 329,6

19 907,8

+8,6%

3 396,9

2 720,7

-19,9%

21 726,5

22 628,5

+4,2%

в т.ч. виручка від реалізації

15 259,4 

15 924,8

+4,4%

2 407,4

2 447,9

+1,7%

17 666,8

18 372,7

+4%

Чистий прибуток

286,0

1 123,5

+292,8%

12,7

17,2

+35,4%

298,7

1 140,7

+281,9%

збиток

366,1

725,0

+98%

4,4

6,1

+38,6%

370,5

731,1

+97,3%

середня чисельність штатних працівників (осіб) за червень, тис.осіб

56,2

67,6

+20,3%

22,2

21

-5,4%

78,4

88,6

+13%

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ та організацій у І півріччі 2020 року склала 1 123,5 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 83 (додаток 1)), загальні збитки – 725,0 млн грн  (у І півріччі 2019 року чистий прибуток становив 286,0 млн грн, збитки – 366,1 млн грн) (таблиця 3).

У звітному періоді збитки отримали 67 підприємств та організацій комунальної власності, що підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток 2). Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів господарювання, які підпорядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримали підприємства зазначені у таблиці 4.

Окрім того, 131 підприємство та організація отримали нульовий фінансовий результат (додаток 3).

Слід зазначити, що із 322 суб’єктів господарювання міського підпорядкування: 30 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 1 підприємство перебуває на території АР Крим, 10 – не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 4).

Таблиця 4

Перелік підприємств, установ, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та отримали найбільший обсяг збитків за І півріччя 2020 року

млн грн

Назва комунальних підприємств, організацій

Сума збитку за І півріччя 2020 року

КП «Київський метрополітен»

-649,8

КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

-18,3

КП «Київпастранс»

-16,8

КП «Київжитлоспецексплуатація»

-6,2

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

-6,1

КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-4,6

КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»         

-3,4

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»

-3,3

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

-2,1

КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»

-1,9

КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва»

-1,1

Найбільш прибутковими серед підприємств, організацій міського підпорядкування були підприємства зазначені у таблиці 5.

Таблиця 5

Перелік підприємств, організацій, які підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  та отримали найбільший обсяг прибутку за І півріччя 2020 року

млн грн

Назва підприємств та організацій

Чистий прибуток за І півріччя 2020 року

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  «Київтеплоенерго»

1 030,6

КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

36,8

КП «Фармація»

14.0

КП  «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

5,9

КП  «Київтранспарксервіс»

3,6

КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3,3

КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

3,1

КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

2,5

КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

1,9

КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

1,7

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва»

1,5

КП «Бессарабський ринок»

1,5

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва»

1,2

КП «Володимирський ринок»

1,2

КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс»

0,9

КП «Профдезінфекція» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

0,8

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

0,8

Із загального числа госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва (446) у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.07.2020 року, перебувало 124 госпрозрахункових підприємства, організації та установи, середня кількість штатних працівників у червні 2020 року становила 21 тис. осіб. За звітний рік цими суб’єктами господарювання отримано сукупних доходів (без ПДВ) на суму 2,7 млрд грн, що на 19,9% менше, ніж отримано у І півріччі 2019 року. В загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 2,4 млрд грн, або 90% (у І півріччі 2019 року питома вага чистого доходу від реалізації в сукупному доході становила 70,9%).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ, організацій у І півріччі 2020 року склала 17,2 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 20 (додаток 5), загальні збитки – 6,1 млн грн (у І півріччі 2019 року їх чистий прибуток становив 12,7 млн грн, збитки 4,4 млн грн).

Збитковими були 18 підприємств комунальної власності, які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій (додаток 6). Окрім того, 46 підприємств отримали нульовий фінансовий результат (додаток 7).

Слід зазначити, що із 124 суб’єктів господарювання районного підпорядкування: 37 підприємств не звітують та перебувають в стадії припинення за рішенням власника, 3 - не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за рішенням власника (додаток 8).

У цілому підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади міста Києва у І півріччі 2020 року отримано чистого прибутку в сумі 1 140,7 млн грн та збитків у сумі 731,1 млн грн (таблиця 3).

Річні фінансові плани на 2020 рік затверджено по 203 комунальним підприємствам, установам, організаціям (в т. ч. 129 – міського підпорядкування, 74 – районного підпорядкування).

Як випливає з таблиці 6, вказаними суб’єктами господарювання у 1 півріччі 2020 року заплановано отримати сукупних доходів в сумі 20 177,6 млн грн, фактично отримано 22 628,3 млн грн, що більше на 12,1%. Фактично ж понесені сукупні витрати в розмірі 22 218,6 млн грн на 15,5% більше, ніж передбачалося їх фінансовими планами. При запланованому чистому прибутку в розмірі 1 026,9 млн грн комунальними підприємствами, установами, організаціями отримано 1 140,7 млн грн, що більше на 11,1 %. При цьому й розмір фактично отриманого збитку (731,0 млн грн) перевищив плановий (93,5 млн грн) майже у 8 разів.  

Таблиця 6

Зведені окремі планові показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва на І півріччя 2020 року, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2020 рік, в порівнянні з фактичними показниками за І півріччя 2020 року

млн грн

Показники фінансово-господарської діяльності

У підпорядкуванні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Разом по підприємствах комунальної власності міста Києва

План на І півріччя 2020 року

Факт за І півріччя 2020 року

Відносн. відхилення, %

План на І півріччя 2020 року

Факт за  І півріччя 2020 року

Відносн. відхилення, %

План на І півріччя 2020 року

Факт за  І півріччя 2020 року

Відносн. відхилення, %

власні доходи

13 104,6

14 855,9  

+13.4%

2 834,6

2 267,7

-20%

15 939,2 

17 123,6

+7,4%

доходи за рахунок бюджетних коштів

3 809,4

5 051,9

+32.6%

429.0

452.8

+5.5 %

4 238,4

5 504,7

+29,9%

Разом сукупні доходи

16 914,0

19 907.8

+17.7%

3 263,6

2 720,5

-16,6%

20 177,6

22 628,3

+12,1%

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

14 401,2

16 591,2

+15.2%

2 353,6

2 151,0

-8,6%

16 754,8

18 742,2

+11,9%

адміністративні витрати

779.8

1 062,8

+36.3%

346,6

349,5

+0,7%

1 126,4

1 412,3

+25,4%

витрати на збут

174,2

164,1

-5.8%

44,1

20,5

-53,5%

218,3

184,6

-15,4%

інші витрати (в т. ч. податок на прибуток)

633.8

1 691.1

+166.8%

510,9

188,4

-63,1%

1 144,7

1 879,5

+64,2%

сукупні витрати

15 989,0

19 509,2

+22%

3 255,2

2709, 4

-16,8%

19 244,2

22 218,6

+15,5%

Чистий прибуток

1 018.3

1 123.5

+10.3%

8,6

17,2

+100%

1 026,9

1 140,7

+11,1%

 збиток

93.3

724,9

+677%

0,2

6,1

+2950%

93,5

731,0

+681,8%

Виконання (перевиконання) показників річних фінансових планів на 2020 рік спостерігається у підприємств, установ, організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зокрема, сукупні доходи збільшено на 17,7%, та сукупні витрати на 22% відповідно. При запланованому чистому прибутку 1 018,3 млн грн фактично отримано 1 123,5 млн грн, що більше на 10,3%. Фактично отримані збитки (724,9 млн грн) суттєво більші, порівняно з плановими (93,3 млн грн).

В таблицях 7, 8 наведені фактичні фінансові результати окремих комунальних підприємств та організацій міського підпорядкування, отримані за І півріччя 2020 року, які характеризуються недовиконанням (перевиконанням) в порівнянні з запланованими фінансовими результатами на І півріччя 2020 року, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2020 рік.

Таблиця 7

Фактичні фінансові результати, окремих комунальних підприємств та організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримані за І півріччя 2020 року, які характеризуються «недовиконанням» в порівнянні з їх запланованими фінансовими результатами на І півріччя 2020 року.

млн грн

Назва підприємства (установи, організації)

Чистий прибуток (+) (збиток) (-)

План на І півріччя 2020 року

Факт за І півріччя 2020 року

1.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

-87,5

-16,7

2.КП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

+2,1

-18,3

3. КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

0

-6,1

4. КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,3

-4,6

5. КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "КИЇВ"

+0,01

-3,4

6.КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)) "КИЇВКІНОФІЛЬМ" 

+0,97

-3,3

7.КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО"

+0,05

-1,9

8.КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК"

+2,3

+1,2

9.КП "СВІТОЧ" м. КИЄВА

+0,06

-0,96

10. КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"

+0,09

-0,66

11.КП "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ"

+0,004

-0,9

12.КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)"

+0,001

-0,8

13.КП "РАДІОСТАНЦІЯ "ГОЛОС КИЄВА"

+0,2

-0,8

14.КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

+0,6

-0,6

15.КП "ЖИТНІЙ РИНОК"

+0,21

-0,39

16. РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"

+0,03

-0,35

17.НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ПРОФЕСІОНАЛ"

+0,095

-0,2

18.КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКПАЛИВО"

+0,06

-0,2

19.КП "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

+1,1

+0,8

Таблиця 8

Фактичні фінансові результати, окремих комунальних підприємств та організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримані за І півріччя 2020 року, які характеризуються «перевиконанням» в порівнянні з їх запланованими фінансовими результатами на І півріччя 2020 року.

млн грн

Назва підприємства (установи, організації)

Чистий прибуток (+) (збиток) (-)

План на І півріччя 2020 року

Факт за І півріччя 2020 року

1.КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

+950,4

+1 030,6

2.КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВКОМУНСЕРВІС"

+33,4

+36,8

3.КП "ФАРМАЦІЯ"

+6,8

+13,97

4.КП  "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"

+0,7

+5,8

5.КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "КИЇВ"

+0,01

-3,4

6.КП "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО- ІНВЕСТ"   ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+1,9

+3,3

7.КП  "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС

+0,6

+3,6

8.КП "МІСЬКИЙ МАГАЗИН" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,5

+3,1

9.КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

-2,1

+0,03

10.КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

+0,2

+1,7

11.КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  "КИЇВРЕКЛАМА"

+1,4

+2,5

12.КП "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА

+0,3

+1,5

13.КП "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА

+0,2

+1,2

14.КП "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

-3,3

-2,1

15.КП "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,06

+0,7

16.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ "ЖИТЛО- СЕРВІС"

+0,15

+0,9

17.КП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

+0,08

+0,8

18.КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПУБЛІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ"

+0,09

+0,6

19. ТВЗК "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА"

0

+0,3

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, за І півріччя 2020 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на І півріччя 2020 року, наведено в додатку 9.

Як випливає з таблиці 6, комунальними підприємствами, установами, організаціями районного підпорядкування планові показники по сукупним доходам та сукупним витратам недовиконано на 16,6% та 16,8% відповідно. При запланованому чистому прибутку 8,6 млн грн, фактично отримано – 17,2 млн грн. Збитки вказаними суб’єктами господарювання планувалися в розмірі 0,2 млн грн, проте фактично отримано збитку в сумі 6,1 млн грн (в т. ч. 0,2 млн грн – чистий збиток КП "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"(при плані 0,5 млн грн чистого прибутку); 1,7 млн грн – чистий збиток КП "ЗЕНІТ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА (при плані 0,006 млн грн чистого прибутку); 0,5 млн грн – чистий збиток КП  "ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (при плані 0,05 млн грн чистого прибутку); 0,4 млн грн – чистий збиток КП "ПРОМІНЬ" В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (при плані 0,05 млн грн чистого прибутку); 0,7 млн грн – чистий збиток КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" (при плані 2,1 млн грн чистого прибутку).

Суттєве перевищення планових показників чистого прибутку спостерігається у окремих комунальних підприємств «Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва».

Таблиця 9

Показники чистого прибутку окремих комунальних підприємств «Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва», переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на І півріччя 2020 року, у порівнянні з фактичними показниками за І півріччя 2020 року

тис. грн

Назва підприємств

Чистий прибуток

План на І півріччя 2020 року

Факт за І півріччя 2020 року

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»

188,0

7040,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

1,0

2347,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

717,5

2171,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»

492,0

1704,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

482,2

659,0

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»

200,0

445,0

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за І півріччя 2020 року, в порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами на І півріччя 2020 року, в додатку 10.

Окремі показники фінансово-господарської діяльності  госпрозрахункових  комунальних підприємств, установ та організацій за результатами фінансово-господарської діяльності за І півріччя 2020 року додаються:

- по підприємствах, організаціях, установах, підпорядкованих Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам – в галузевому розрізі та за видами діяльності (додаток 11, 13);

- по підприємствах, організаціях, установах, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій – в розрізі районів міста (додаток 12, 14).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua