Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Конкурс (Директор КП "КМ ТІЦ")

Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора КП «Київський міський туристично-інформаційний центр»

Інформація про учасників конкурсу

*****

Оголошення про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Загальні відомості щодо підприємства

Найменування підприємства скорочене

 

комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», ЄДРПОУ 03358417

Юридичне та фактичне місцезнаходження

вул. Кіквідзе, 21, м. Київ, 01103 

Основні напрями діяльності підприємства (Мета та предмет діяльності)

Діяльність туристичних агентів, код за КВЕД 79.11

 

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі 

Строк і місце приймання документів

 

Документи приймаються до 17 години  23 квітня 2018 року (30 днів після оголошення конкурсу) в Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Хрещатик, 12 літ А, м. Київ – кім. 2 

Номер телефону для довідок, адреса електронної пошти

202-60-85, [email protected] 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

 

Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі - кандидат), подає особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) ксерокопії першої та другої (у разі заповнення – 3 - 6) сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв'язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію кандидата, що обов'язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь- яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім'ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) чотири фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в лектронному вигляді;

5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

6) копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

7) копію військового квитка (для військовозобов'язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або  місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції (електронна форма).

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Особа пред'являє оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії 

Відомості щодо розробки конкурсних пропозицій

Після ухвалення рішень про допуск кандидата до участі у конкурсі

 

Протягом 20 календарних днів з дня отримання відомостей про фінансово-економічне становище підприємства, розробити конкурсні пропозиції (визначені пунктом 8 статті 7 Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради 
№ 786/786 від 21.07.2016) та подати їх на розгляд Комісії 

Перелік вимог до кандидатів на посаду керівника підприємства

Кандидатом на посаду директора підприємства може бути особа, яка:

 

1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;

2) має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

3) вільно володіє державною мовою;

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки;

5) щодо якої відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення;

6) відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України 

Посадові обов’язки директора підприємства

 

- здійснює поточне керівництво підприємством, несе персональну відповідальність за його роботу;

- забезпечує виконання актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- забезпечує виконання планів діяльності підприємства, відповідає за його прибутковість, дотримання державної фінансової дисципліни.

- забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених чинним законодавством, статутом підприємства

- керівникові належать закріплені за ним обов’язки, повноваження і права, які передбачені статутом підприємства, контрактом та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії у 2018 р. встановлюються відповідно до розпоряджень Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» та від 30 січня 2017 року № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об’єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва»

Інформація про строковість призначення на посаду

Призначення здійснюється строково, на контрактній основі

Інтернет-посилання на текст Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників

www.kreschatic.kiev.ua/ua/4712/doc/1471019764.htm

 

*****

Оголошення про проведення засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Чергове засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відбудеться 24 травня 2018 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017.

*****

Чергове засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму а промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відбудеться 26 квітня 2018 року о 9 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 512.

*****

Відповідно до частини 6 статті 5 Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 липня 2016 року № 786/786 ОГОЛОШУЄТЬСЯ проведення 
21 березня 2018 року засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Час і місце проведення засідання Конкурсної комісії: 21.03.2018, о 14.30, кулуари 4 поверху, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

На засідання Комісії запрошуються:

члени конкурсної комісії, утвореної розпорядженням Київського міського голови від 07.03.2018 № 143 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

*****

Відповідно до частини 6 статті 5 Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 липня 2016 року № 786/786 ОГОЛОШУЄТЬСЯ проведення 15 березня 2018 року першого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Час і місце проведення засідання Конкурсної комісії: 15.03.2018, о 10.00, каб. 1017, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

На засідання Комісії запрошуються:

члени конкурсної комісії, утвореної розпорядженням Київського міського голови від 07.03.2018 № 143 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».


Нормативно-правові документи


Протоколи
Конкурсні пропозиції кандидатів

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]