Проект рішення Київської міської ради «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань, постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Київської міської ради «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж».

Розробник проекту рішення: Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Мета проекту рішення:

Підвищення ефективності використання об’єктів права комунальної власності, створення сприятливих умов для ефективного надання послуг населенню в галузі зв’язку та інформаційних технологій та збільшення надходжень до міського та державного бюджетів.

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.kievcity.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються до Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного місяця з дня оприлюднення у письмовому або в електронному вигляді за адресами:

Поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Електронна адреса: info.kgse@gmail.com


 

Проект

Відповідно до статей 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 22 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», законів України «Про телекомунікації», «Про телебачення і радіомовлення», з метою підвищення ефективності використання об’єктів житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Києва та створення сприятливих умов для ефективного надання послуг населенню в галузі зв’язку та інформаційних технологій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок користування об’єктами житлового фонду комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж, що додається.
 2. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям привести у відповідність до Порядку, зазначеного у пункті 1 цього рішення, договірні відносини, предметом яких є надання в користування об’єктів житлового фонду комунальної власності міста Києва для спорудження та експлуатації телекомунікаційних мереж.

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку.

Київський міський голова                                                       В. Кличко


 

Аналіз регуляторного впливу

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою впорядкування діяльності суб'єктів господарювання в галузі зв'язку та інформаційних технологій.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом прийняття регуляторного акта:

Дана сфера регулюється рядом нормативно-правових актів: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 31 Закону України «Про телекомунікації», стаття 402 Цивільного кодексу України, Державні будівельні норми України В.2.2-15-2005, тощо.

Проте, незважаючи на це, данні норми залишаються здебільшого без виконання.

Проектом рішення Київради «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж».

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання у випадку прийняття проекту рішення є приведення порядку використання об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва при розміщенні на них суб’єктами господарювання телекомунікаційних мереж до вимог чинних нормативно-правових актів та інтересів територіальної громади міста Києва.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

 • залишення існуючої ситуації без змін;
 • прийняття запропонованого проекту рішення.

Перший варіант є недоцільним, оскільки на сьогоднішній день відсутні чинні нормативно-правові акти, за допомогою яких можна привести до нормативного врегулювання порядок користування суб’єктами господарювання об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва при розміщенні на цих об’єктах телекомунікаційних мереж та відповідно забезпечити належне утримання місць розміщення.

З огляду на зазначене, було обрано шлях врегулювання зазначених вище відносин шляхом прийняття рішення Київської міської ради, що передбачає затвердження Порядку користування об’єктами житлового фонду комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Проектом рішення передбачається:

 • формалізація повноважень КП «Київжитлоспецексплуатація» з метою проведення відповідної координації розміщення суб’єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання у (на) об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва;
 • приведення порядку користування об’єктами комунальної власності для розміщення телекомунікаційних мереж у належні однакові для всіх суб’єктів господарювання договірні відносини;
 • здійснення заходів щодо збереження житлового фонду комунальної власності та розвитку його інвестиційної привабливості;
 • збільшення надходжень до місцевого та державного бюджетів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект рішення спрямований на затвердження Порядку користування об’єктами житлового фонду комунальної власності міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж, з метою належного налагодження взаємовідносин з суб’єктами господарювання, які використовують об’єкти права комунальної власності для розміщення телекомунікаційних мереж. Результат такого налагодження взаємовідносин призведе не лише до збільшення надходжень за рахунок сплати за використання об’єктів права комунальної власності, а й надасть можливість здійснення дієвих заходів спрямованих на збереження об’єктів права комунальної власності та розвиток житлового фонду комунальної власності.

У зв’язку з цим, можливість досягнення визначених цілей є високою.

Контроль та нагляд Київською міською радою за додержанням вимог проекту рішення планується здійснювати постійно.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Підвищення ефективності використання об’єктів права комунальної власності, збільшення надходжень до міського та державного бюджетів, утримання, збереження та розвиток як житлового фонду, так і інфраструктури комунальної власності, яка задіяна в розвитку телекомунікаційної галузі в місті Києві.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії

Строк дії рішення не обмежується певним проміжком часу.

8. Визначення показників результативності акта

Показником результативності акта стане:

 • збереження стану житлового фонду комунальної власності;
 • розвиток інвестиційної привабливості об’єктів права комунальної власності;
 • збільшення доходів до місцевого та державного бюджетів;
 • налагодження взаємовідносин з суб’єктами господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій в режимі «єдиного вікна».

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог відстеження результативності регуляторних актів визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та Регламентом Київської міської ради.

Файл документа: Порядок користування.docx

Перейти до спискуВерсiя для друку