Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про впорядкування розміщення реклами в м. Києві»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про впорядкування розміщення реклами в м. Києві».

Головним розробником проекту регуляторного акта є Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проект розпорядження розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://kievcity.gov.ua (в розділ: «Адміністрація», підрозділі «Регуляторна діяльність», «Оприлюднення проектів регуляторних актів»).

Даний проект розпорядження підготовлений з метою вирішення питань розміщення реклами в м. Києві.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

  • у письмовому вигляді - 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації», тел. 278-24-04;
  • у електронному вигляді - info@kga.gov.ua

Проект

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про рекламу", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", та з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами у місті Києві:

1. Затвердити Порядок розміщення реклами в м. Києві, що додається.

2. Встановити, що дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цього розпорядження, є дійсними до закінчення строку їх дії.

3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в тримісячний термін з моменту набуття чинності цього розпорядження виступити замовником та/або розробити та подати на затвердження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

  • Концепцію розміщення зовнішньої реклами у м. Києві;
  • Схему розміщення засобів зовнішньої реклами з прив'язкою до їх зонального розміщення у міському середовищі;
  • Класифікатор типових рекламних конструкцій. 

3.1. В місячний термін з моменту набуття чинності цього розпорядження провести інвентаризацію існуючої мережі рекламних засобів у місті Києві та забезпечити оперативний демонтаж тих рекламних засобів, на які дозвільна документація відсутня. Матеріали інвентаризації, якими встановлено порушення чинного законодавства при встановленні рекламних засобів, передати до судових та/або правоохоронних органів у встановленому законодавством порядку.

3.2. В місячний термін з моменту набуття чинності цього розпорядження розробити та подати на погодження до комісії з питань розміщення реклами в м. Києві Примірний договір на право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва.

3.3. Щомісячно надавати звіт Київському міському голові про виконання завдань, визначених у п. 3 цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова                                         В. Кличко


Аналіз регуляторного впливу

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160/ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Цим розпорядженням буде затверджено порядок розміщення реклами в м. Києві

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) " Про впорядкування розміщення в м. Києві реклами, " розроблено з метою визначення процедури отримання дозволів та погоджень на розміщення реклами в м. Києві.

2. Цілі державного регулювання:

Цілями державного регулювання є:

- створення умов для виконання положень законів України "Про рекламу" та "Про благоустрій населених пунктів";

- забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування рекламних засобів;

- дотримання передбачених законодавством норм та правил.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу

На сьогодні в м. Києві відсутній нормативно-правовий акт, прийнятий виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до положень законів України "Про рекламу" та "Про благоустрій населених пунктів", який комплексно вирішував питання розміщення реклами.

Враховуючи наведене, альтернативні способи досягнення цілей відсутні.

4. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Проектом розпорядження пропонується затвердити наступний механізм та заходи по розв'язанню проблеми:

- затвердити порядок розміщення реклами в м. Києві.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту розпорядження дозволить:

- забезпечити виконання положень законів України "Про рекламу" та "Про благоустрій населених пунктів";

- покращити благоустрій міста Києва;

- створить умови для запобігання проявам незаконного розміщення на території міста реклами.

Негативних факторів впливу на дію регуляторного акту не виявлено.

Виконання вимог даного проекту розпорядження не потребує додаткових витрат та коштів бюджетів різних рівнів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю за виконанням даного розпорядження.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосування методу аналізу вигод та витрат.

Розпорядження стосується держави, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарської діяльності, киян, громадських організацій, об'єднань громадян.

Перелік витрат та вигод від впровадження запропонованого розпорядження

Витрати

Вигода

Стосовно держави

Витрат не зазнає

Забезпечення реалізації державної політики відкритості і прозорості в діяльності.

Забезпечити виконання положень законів України "Про рекламу" та "Про благоустрій населених пунктів"

Стосовно органів місцевого самоврядування

Витрат не зазнає

Затвердження порядку розміщення реклами в м. Києві.

Покращення рівня благоустрою міста.

Ліквідація корупційних проявів у питанні контролю за розміщення рекламних засобів.

Стосовно суб’єктів господарської діяльності

Витрат не зазнає

Створення прозорого ринку розміщення реклами.

Ліквідація корупційних проявів у питанні контролю за законністю розміщення на території міста реклами.

Стосовно киян, громадських організацій, об’єднань громадян

Додаткових витрат не зазнають

Отримання у вільному доступі інформації щодо законності розміщення на території міста реклами.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Розпорядження є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території міста Києва. Строк дії регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення до нього змін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Основними показниками результативності даного регуляторного акта визначені такі показники:

кількість рекламних засобів, які отримали дозволи на розміщення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Строки проведення відстеження: щорічно з дня набрання актом

Файл документа: Порядок розміщення реклами в м. Києві.doc

Перейти до спискуВерсiя для друку