Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, депутат Київської міської ради О. Балицька повідомляє про оприлюднення проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва».

Головним розробником регуляторного акта є депутат Київської міської ради О. Балицька спільно з провідними експертами від Центру економічної стратегії, Реанімаційного пакету реформ та Easy Business.

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://kievcity.gov.ua (в розділ: «Адміністрація», підрозділі «Регуляторна діяльність», «Оприлюднення проектів регуляторних актів»).

Даний проект рішення підготовлений з метою приведення діючого порядку залучення коштів пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у відповідність до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що дозволить вдосконалити механізм залучення коштів пайової участі замовників.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

Поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді.

Електронна адреса: rubalskaya.kira@gmail.com


 

Проект

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою удосконалення порядку залучення, розрахунку розмірів і використання пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Тимчасовий порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, що додається (Додаток 1).

2. Внести до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» такі зміни:

- пункт 29 виключити.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

3.2. В тридцятиденний термін розробити та подати на затвердження Київській міській раді спеціалізований програмний комплекс для розрахунку розміру Пайової участі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

5. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик».

Київський міський голова                                    В. Кличко


 

Аналіз регуляторного впливу

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва».

Головним розробником проекту рішення Київради «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» є депутат Київської міської ради Ольга Балицька спільно з провідними експертами від Центру економічної стратегії, Реанімаційного пакету реформ та Easy Business.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів належить до відання відповідних органів місцевого самоврядування, які приймають свої нормативно-правові акти щодо пайової участі замовника у створенні і розвитку інфраструктури цих населених пунктів згідно з нормами статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Діючий на теперішній час Порядок визначення розмірів пайової участі замовників у створенні соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста Києва, який був прийнятий як Додаток 16 до рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 573/5385 і продовжує свою дію з року в рік, потребує перегляду у зв’язку із змінами у правовому полі у сфері містобудування. У зв’язку з цим та відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, проект рішення розроблено депутатом Київської міської ради Ольгою Балицькою спільно з провідними експертами від Центру економічної стратегії, Реанімаційного пакету реформ та Easy Business для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

2. Цілі державного регулювання.

Зазначений регуляторний акт спрямований на забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста за рахунок вирішення питань:

- залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва;

- удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників;

- забезпечення сприятливих умов та добросовісної конкуренції в будівельній галузі.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Шляхом пошуку альтернативних способів досягнення поставлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- залишити в дії Порядок визначення розмірів пайової участі замовників у створенні соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста Києва, який був прийнятий як Додаток 16 до рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 р. N 573/5385:

- прийняти новий актуальний Тимчасовий порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

Перша альтернатива не є доцільною, та як такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

- зменшення надходжень коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури міста Києва;

- збільшення кількості судових справ.

Найбільш прийнятним є другий спосіб регулювання, оскільки запропонований регуляторний акт містить детальний порядок щодо дій замовників, які повинні сплатити пайову участь, передбачені коригуючи коефіцієнти, покликані сприяти збалансованому розвитку інфраструктури міста. Перевагами обраного регулювання є:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- упорядкування нормативно-правової бази;

- удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

- забезпечення надходження коштів до бюджету міста Києва;

- максимальна декорупціоналізація, детінізація процесу;

- забезпечення прозорого та об'єктивного процесу адміністрування платежу;

- зменшення необґрунтованого навантаження на забудовників та інвесторів житла, комерційної нерухомості.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблем, зазначених в розділі 1 цього аналізу, пропонується на пленарному засіданні сесії Київської міської ради прийняти рішення «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва».

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Можливість досягнення цілей, передбачених в розділі 2 даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва» є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів.

Прийняття рішення дозволить забезпечити належне залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та максимальну декорупціоналізацію, детінізацію процесу, забезпечить прозорість та об'єктивність процесу адміністрування вказаного платежу, зменшення необґрунтованого навантаження на забудовників та інвесторів житла, комерційної нерухомості та дозволить створити умови для добросовісної конкуренції в будівельній галузі. Виконання умов рішення дозволить наблизити Україну на шляху до Євроінтеграції.

Досягнення встановлених цілей є можливим без витрат для територіальної громади міста та органів місцевого самоврядування. Сплата пайового внеску не є додатковою витратою для замовників, що визначено чинним законодавством.

Слід зазначити, що на дію та виконання рішення має місце ризик впливу зовнішніх факторів, зокрема, змін в економіці (зростання темпів інфляції, уповільнення темпів житлового будівництва тощо) та прийняття змін та доповнень до актів чинного законодавства, що може привести до недоцільності застосування у подальшому регуляторного акта, або зміни його положень чи суті акта в цілому.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва».

Потреби визначити строк дії даного акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

Даний акт запроваджується без встановлення обмежень по часу, і діє до моменту настання факторів, які можуть вплинути на його суттєвий зміст або на його цілі, зокрема, прийняття відповідного регуляторного акта на державному рівні.

8. Показники результативності.

За результатами прийняття запропонованого проекту регуляторного акта має бути досягнуто:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- упорядкування нормативно-правової бази;

- удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

- забезпечення надходження коштів до бюджету міста Києва;

- максимальна декорупціоналізація, детінізація процесу;

- забезпечення прозорого та об'єктивного процесу адміністрування платежу;

- зменшення необґрунтованого навантаження на забудовників та інвесторів житла, комерційної нерухомості.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового та повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, як через два роки, та періодичне – раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Файл документа: Тимчасовий порядок-16022015.docx

Перейти до спискуВерсiя для друку