Інформація щодо рішень, прийнятих на продовженні засідання від 16.09.2016постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва20 жовтня 2016 року

1. Про включення до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, проекту «Будівництво ТЕЦ у Деснянському районі».

Вирішили:

1.Включити до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, проект «Будівництво ТЕЦ у Деснянському районі».
2.Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в установленому порядку, розробити проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про включення проекту до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій.
3.Визначити замовником реалізації проекту Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
4.Визначити замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».
5.Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити проведення передінвестиційних робіт, в тому числі розробку передпроектних пропозицій, основних техніко-економічних параметрів проекту та громадських обговорень (після підготовки відповідних матеріалів).
2.Про розгляд умов інвестиційного конкурсу із залучення інвесторів до реалізації проекту «Облаштування підземного переходу між вулицями Костьольною, Михайлівською, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському районі».

Вирішили:

1.Затвердити умови конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту «Облаштування підземного переходу між вулицями Костьольною, Михайлівською, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському районі».
2.Затвердити склад та зміст конкурсної документації:

- інструкція для учасників конкурсу, що складається з двох частин: перша – умови конкурсу, друга – інформація і вимоги щодо порядку оформлення та подання конкурсної пропозиції.
- форми заявок на участь у конкурсі для фізичних та юридичних осіб.

3.Затвердити текст інформаційного оголошення про проведення конкурсу.
4.Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в установленому порядку, оголосити конкурс із залучення інвестора зі строком подання конкурсних пропозицій – 30 (тридцять) календарних днів у газеті «Хрещатик» та на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.
3.Про підведення підсумків конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту «Облаштування мотузкового парку на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава».

Вирішили:

1.Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «МОЛОДИЙ ЛІС» переможцем конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування мотузкового парку на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава».
2.Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в установленому порядку, розробити проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження переможця конкурсу. Після видання розпорядження забезпечити публікацію в газеті Київської міської ради «Хрещатик» і розміщення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва відповідного оголошення.
3.Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником реалізації проекту.
4.Про внесення змін до інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лоти 1-4) в частині укладення договорів пайової участі та заміни місць розташування деяких об’єктів роздрібної торгівлі.

Вирішили:

1.Взяти до відома інформацію, що інвестор не зміг отримати погодження та розмістити 50 тимчасових споруд в місцях (адресах), визначених інвестиційними договорами.
2.Взяти до відома інформацію, що договори щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, укладені з інвестором стосовно розміщення 50 тимчасових споруд, фактично, не були виконані з причини порушення істотних умов договору з незалежних від сторін договору причин, а саме: у зв’язку із неможливістю розміщення тимчасових споруд в місцях, визначених інвестиційними договорами. Отже, вважати ці договори щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою такими, що не набрали законної сили та потребують переукладання.
3.Погодити внесення змін до п. 3.8. інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лоти 1–4), виклавши його в новій редакції:

«3.8. Передбачені пунктами 3.5, 3.6, 3.7 цього Договору строки подовжуються в разі виникнення наступних обставин:

- неможливість з причини, що не залежить від Інвестора, Створення та (або) Прийняття в експлуатацію Об’єкта роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, за визначеним у Додатку №1 до цього Договору місцем розташування зокрема, у зв’язку з наявністю за вказаним місцем розташування інших тимчасових споруд та/або рухомого майна третіх осіб, неможливістю розміщення тимчасової споруди відповідно до діючих ДБН, стандартів та правил, відмовою власників/балансоутримувачів території тощо;

- порушення органами місцевого самоврядування строків оформлення паспортів прив’язки Об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві.

Зазначені строки подовжуються на строк, необхідний для усунення обставини, яка стала підставою для їх подовження.

У разі неможливості встановлення Об’єкта роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, у зв’язку з вищезазначеними обставинами, договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, укладений щодо відповідного Об’єкта роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, переукладається. В такому разі, договір щодо пайової участі в утриманні такого об’єкта благоустрою стосовно альтернативного місця розміщення Об’єкта роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів після подання Інвестором до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідних пропозицій щодо альтернативного місця розташування Об’єкта роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, з графічними матеріалами із зазначенням альтернативного місця розташування тимчасової споруди, на топографо-геодезичній основі М 1:500, кресленнями контурів тимчасової споруди з прив'язкою до місцевості, погоджені відповідними районними в місті Києві державними адміністраціями, Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідними балансоутримувачами території.».

4.Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Публічним акціонерним товариством «Київхліб» розробити та укласти відповідні додаткові угоди до:

- Інвестиційного договору від 24.12.2014 №050-13/і/144 «Про створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лот 1)»;

- Інвестиційного договору від 24.12.2014 №050-13/і/145 «Про створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лот 2)»;

- Інвестиційного договору від 24.12.2014 №050-13/і/146 «Про створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лот 3)»;

- Інвестиційного договору від 24.12.2014 №050-13/і/147 «Про створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лот 4)».

5.Про внесення змін до інвестиційного договору від 22.02.2005 № 049-13/і/16 «Про будівництво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 113 (територія Совських ставків)» в частині заміни інвестора з товариство з обмеженою відповідальністю «Господарник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Господарник Совки» та подовження терміну початку будівництва.

Вирішили:

1.Погодити заміну сторони в інвестиційному договорі від 22.02.2005 №049-13/і/16 про будівництво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 113 (територія Совських ставків) з товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Господарник Совки».
2.Надати згоду на внесення змін до інвестиційного договору від 22.02.2005 №049-13/і/16 про будівництво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 113 (територія Совських ставків), а саме: визначити термін початку будівельних робіт – не пізніше 01 серпня 2018 року.
3.Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після отримання від товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник Совки» інформації та підтверджуючих документів щодо оформлення права користування відповідною земельною ділянкою у встановленому порядку розробити проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження цього рішення Комісії та, у разі необхідності, внести зміни у інші нормативно-правові та погоджуючі документи.
4.Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після виконання п. 3 спільно з товариством з обмеженою відповідальністю «Господарник» та товариством з обмеженою відповідальністю «Господарник Совки» опрацювати та укласти договір про заміну сторони в інвестиційному договорі від 22.02.2005 № 049-13/і/16 про будівництво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 113 (територія Совських ставків).
5.Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), після виконання п. 4, спільно з товариством з обмеженою відповідальністю «Господарник Совки» опрацювати та укласти додаткову угоду до інвестиційного договору від 22.02.2005 № 049-13/і/16 про будівництво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 113 (територія Совських ставків), якою, в тому числі, визначити термін початку будівельних робіт – не пізніше 01 серпня 2018 року та передбачити письмове щоквартальне, до 10 (десятого) числа першого місяця наступного кварталу, надання Інвестором звітів щодо стану реалізації проекту.
6.Про внесення змін до інвестиційного договору від 08.07.2007 № 049-13/і/26 про інвестування будівництва багатофункціонального готельного та торгівельно-розважального центру в районі затоки Десенка у Дніпровському районі в частині подовження термінів реалізації інвестиційного проекту.

Вирішили:

1. Затвердити зміни до інвестиційного договору від 08.08.2007 № 049-13/і/26 про будівництво багатофункціонального готельного та торговельно-розважального центру в районі затоки Десенка у Дніпровському районі, а саме:

Викласти абзац 4 пункту 4.1.11. Договору в такій редакції:

- узгоджує і затверджує в строк до 21 квітня 2018 року проектно-кошторисну документацію на будівництво Об’єкту інвестування в складі проекту будівництва.
Викласти абзац 3 пункту 4.1.12. Договору в такій редакції:
- укладає в строк до 21 квітня 2018 року з визначеною організацією договір підряду на будівництво Об’єкту інвестування.

Викласти пункт 4.1.13. Договору в такій редакції:

- в строк до 21 березня 2018 року підготувати і подати, у відповідності до вимог чинного законодавства, необхідні документи на проведення інвестиційно-будівельної експертизи та в цей же строк – на отримання відповідних технічних умов, містобудівних умов і обмежень, дозволів на проведення будівництва Об’єкту інвестування.

Викласти пункт 4.1.14. Договору в такій редакції:

- розпочати будівництво не пізніше 01 серпня 2018 року.

2. Доручити Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у встановленому порядку, опрацювати та укласти додаткову угоду до інвестиційного договору від 08.08.2007 № 049-13/і/26.

7. Різне.

Питання для розгляду відсутні.

Перейти до спискуВерсiя для друку