Інформація щодо проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві»

Оприлюднюємо для ознайомлення доопрацьовану на підставі одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкритих обговорень за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю, редакцію проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».


Проект

Відповідно до законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про рекламу», Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року №20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві» такі зміни:

1.1. Заголовок рішення викласти у такій редакції:

«Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів в місті Києві».

1.2. Преамбулу рішення викласти у такій редакції:

«Відповідно до законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про рекламу», з метою формування єдиної міської політики у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва, налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування та учасників рекламного ринку у напрямі підвищення ефективності використання території міста Києва при розміщенні рекламних засобів Київська міська рада вирішила:».

1.3. Пункти 1, 2, 3 рішення викласти у такій редакції:

«1. Затвердити Правила розміщення рекламних засобів в місті Києві, що додаються.

2. Затвердити Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві, що додається.

3. Затвердити Класифікатор типових рекламних засобів, що додається.».

1.4. Пункт 4 рішення виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 9 вважати відповідно пунктами 4 - 8.

1.5. Пункти 4, 5, 6, 8 рішення викласти у такій редакції:

«4. Установити, що надання, переоформлення та продовження строку дії дозволів на право розміщення зовнішньої реклами та надання погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності здійснюється відповідно до вимог Правил розміщення рекламних засобів в місті Києві, Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві та Класифікатора типових рекламних засобів, затверджених цим рішенням.

5. Установити, що дозволи на розміщення реклами в місті Києві та погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності, видані до набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку їх дії.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

6.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані з реалізацією Правил розміщення рекламних засобів в місті Києві, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

6.2. Підготувати і подати в установленому порядку до Київської міської ради пропозиції про приведення рішень Київської міської ради у відповідність до цього рішення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.».

2. Внести зміни до Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року №20/7357, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року №20/7357, виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до Класифікатора типових рекламних засобів, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року №20/7357, виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Київський міський голова                                                          В. Кличко


 Аналіз регуляторного впливу

І. Визначення проблеми

На цей час у місті Києві діє рішення Київської міської ради №20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві», прийняте 26 січня 2012 року. Зазначеним рішенням затверджено Концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, Класифікатор типових рекламних засобів (далі - Концепція).

Концепція не в повній мірі відповідає ряду чинних нормативно правових актів, серед яких закони України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», оскільки не містить стандартизованих правил розміщення зовнішньої реклами, які вимагають вищезазначені документи.

А відтак, можна констатувати, що недосконале регулювання розміщення засобів зовнішньої реклами, яке, зокрема, полягає у невідповідності вимогам законодавства про безпеку руху, порушує конституційні права громадян на безпеку життя та здоров’я.

Виходячи з положень Закону України «Про стандартизацію», стандарти є нормативними документами, що встановлюють правила, загальні принципи і характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів. Цей закон набрав чинності 5 червня 2014 року та в третьому пункті його перехідних положень міститься важлива норма. Відповідно до цієї норми всі стандарти, технічні умови, кодекси усталеної практики, що діяли до набрання чинності цим законом, обов’язкові для застосовуватися ще 15 років, аж поки вони не будуть замінені новими. Таким чином, не оновлені стандарти та загальні правила є обов’язковими для застосування до 5 червня 2029 року.

Рекламні засоби мають встановлюватись, експлуатуватись та обслуговуватись з дотриманням законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, Державних стандартів України, Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України.

Відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» забороняється розміщувати рекламоносії на тротуарах, пішохідних доріжках і алеях, штучних спорудах; ближче ніж 50 м до перехрещень вулиць та пішохідних переходів; ближче ніж 150 м до перехрещень, шляхопроводів, мостів на автомобільних дорогах загального користування; на зупинці маршрутних транспортних засобів ближче ніж 20 м у межах видимості в обидва боки тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку; ближче ніж 100 м від залізничних переїздів.

На сьогоднішній день жодним документом на місцевому рівні, який регламентує розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, не передбачено додержання вищеописаних вимог, що і зумовило доопрацювання правового регулювання зазначеного питання.

Дані Національної поліції свідчать, що у 2015 році в аваріях загинуло 3,9 тис. осіб. За перше півріччя 2016 року постраждали 15,5 тис. осіб, у той час як за аналогічний період 2015 року — 12,1 тис. Статистика свідчіть про збільшення кількості травмованих пасажирів, водіїв і пішоходів.*

В місті зростає не тільки травматизм, але й загальне число ДТП: за весь минулий рік сталося 134 тис. випадків аварій і наїздів, а загалом за шість місяців 2016 року — 72 тис. випадків. **

____________________________________________________________

Інформація з сайту Національної поліції України https://www.npu.gov.ua.

Концентрація найбільшої кількості дорожньо-транспортних пригод, в тому числі із людськими жертвами, приходиться саме на перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту та інші місцях, які потребують особливої уваги від водія.

Однією з причин їх виникнення є відволікання уваги водіїв від керування автомобілем та послаблення контролю за дорожньою обстановкою. Серед іншого, послаблення контролю можливе внаслідок відволікання водіїв на зовнішню рекламу, яка встановлюється в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування.

Через недосконалі механізми регулювання розміщення носіїв зовнішньої реклами у місті фактично порушується діюче законодавство, що спричиняє певні ризики порушення публічного правопорядку, а також порушення прав конкретних осіб та територіальної громади.

Також, проблемним залишається питання естетичної привабливості міста у зв’язку з перенасиченістю рекламними засобами. Тому, шляхом впровадження нових підходів до розміщення зовнішньої реклами з’являється можливість провести на території міста комплекс робіт спрямованих на поліпшення санітарного стану, покращання естетичного вигляду шляхом гармонійного поєднання зовнішньої реклами з іншими елементами благоустрою.

Особливої уваги потребує вирішення проблемного питання щодо паплюження рекламними засобами історично-культурного спадку міста Києва, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Такими територіями, зокрема, є територія Софіївського собору та пов`язані з ним монастирські будівлі, територія Києво-Печерської лаври тощо.

Необхідність внесення відповідних змін до Концепції, обумовлена, зокрема, значною кількістю електронних петицій щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, які розміщенні на офіційному сайті київської міської влади. Так, станом на 2016 рік зареєстровано 70 петицій, які стосуються врегулювання розміщення рекламних конструкцій, кількості та якості зовнішньої реклами, вивісок тощо. 66938 киян проголосували за ці петиції. Дві з них набрали понад 10000 голосів: щодо скорочення кількості зовнішньої реклами по всьому місту на 50% та щодо прибирання всієї зовнішньої реклами з історичного центру Києва. Серед цих 70-ти петицій 9 закликають прибрати всі рекламні засоби вздовж доріг, на розв’язках, над дорогами, ще в 9 петиціях громада вимагає повністю очистити місто від зовнішньої реклами будь-яких типів, 19 петицій стосуються значного скорочення зовнішньої реклами та врегулювання її розміщення, в тому числі, заборона монтажу рекламних засобів в історичному центрі Києва.*

Разом з загальною позицією територіальної громади міста Києва, Асоціація операторів зовнішньої реклами України додатково вказує на існування проблем, які необхідно та можливо виправити. Так, Асоціація операторів зовнішньої реклами України зверталась до Київського міського голови з проханням привести процедуру розміщення рекламних засобів у сувору відповідність із чинним законодавством України. Таким чином, запропонований регуляторний акт враховує інтереси територіальної громади міста Києва та представників бізнесу, що додатково підтверджує доцільність внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року №20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».

______________________________________________________________________

Інформація з сайту Київської міської ради https://petition.kievcity.gov.ua

Разом з цим, Київським міжнародним інститутом соціології проведено дослідження у період з 2 по 30 вересня 2016 року з метою вивчення суспільної думки щодо розміщення зовнішньої реклами в 110 містах (в т.ч. 68 міст та смт), в населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною.*

В результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет (з них 1341 анкета в містах та смт).

За цими даними 64,5 % опитуваних підтримують необхідність значного зменшення (на 50 відсотків і більше) кількості зовнішньої реклами на вулицях міста, 49,5 % опитуваних погоджуються з необхідністю очистити місто від зайвої зовнішньої реклами, навіть якщо це призведе до можливого зменшення надходження коштів в місцевий бюджет від дозволів на її розміщення, 40,7 % опитуваних вважають, що прийнятною кількістю рекламних конструкцій (щити, білборди, лайтбокси) на вулицях міста є зменшення існуючих на 50% і більше в порівнянні з існуючою кількістю.

______________________________________________________________________

Інформація дослідження Київського міжнародного інституту соціології (вересень 2016).

Згідно із статтями 30, 38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів міських рад, серед іншого, належать: організація благоустрою населених пунктів.

Пунктом 4 частини 1 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що елементами благоустрою є засоби та обладнання зовнішньої реклами.

Відповідно до статті 22 ЗУ «Про столицю України – місто-герой Київ» у зв’язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право, серед іншого, встановлювати порядок утримання та експлуатації об’єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою.

Враховуючи наведене, можливо виокремити такі проблеми:

- порушення вимог діючого законодавства України;
- порушення прав та законних інтересів громадян;
- перенасиченість центральної частини міста рекламними засобами різних форматів (у тому числі на територіях, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО);
- створення завідомо небезпечних умов для учасників дорожнього руху;
- безсистемність розміщення рекламних засобів. 

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

Кількісний аналіз змін на одного оператора ринку реклами у розрізі дати кінця дії Дозволів*

 

 

2016р.

2017р.

2018-2021р.р.

За 5 років

Кількість операторів на яких поширюватимуться вимоги регулювання

61

91

178

 

Кількість рекламних конструкцій, од

573

3 059

4 371

8 003

* Аналіз проведено на підставі інформації, яка міститься в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Таким чином, з моменту прийняття зазначеного проекту, його дія буду відтерміновано для суб’єктів господарювання відповідно до строку на який видано в установленому порядку дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

 

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Прийняття рішення, яке досконально регламентуватиме порядок розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, слугуватиме фундаментальним підходом для:

- нарахування та отримання плати за право розміщення об`єктів зовнішньої реклами (користування місцями розміщення, що перебувають у комунальній власності);
- прийняття рішень про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
- посилення відповідальність розповсюджувачів реклами за порушення встановлених правил;
- сталого попиту при скороченні кількості рекламних засобів та в подальшому призведе до збільшення оренди рекламних засобів за експонування рекламних сюжетів, при скороченні операційних витрат на утримання (обслуговування) парку рекламних конструкцій за рахунок скорочення їх кількості;
- демонтажу розміщених рекламних засобів, які встановлені з порушенням.

Запропоноване регулювання покликане вирішити зазначені проблеми, вдосконаливши відносини, пов’язані з розміщенням об’єктів зовнішньої реклами на території міста Києва.

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі аналізу регуляторного впливу.

Метою державного регулювання є закладення основ переходу на якісно новий рівень забезпечення мешканців та гостей міста сучасними комунікативними носіями, впорядкування розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.

Зазначений акт виконує функції важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насичення міської території засобами зовнішньої реклами та сприяє переходу власників рекламоносіїв до інтенсивного використання міської території згідно вимог Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Києві.

Одночасно, даним проектом запроваджуються технічні та естетичні вимоги до рекламних об'єктів на території міста, що сприятимуть найбільш повній реалізації конституційних прав мешканців та гостей міста на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Крім того, такі заходи спрямовано на збереження архітектурного ансамблю історичної частини міста.

Вказані вимоги впроваджуються через нормативні інструменти (зокрема, через заборону розміщення великоформатних конструкцій, вимогу до заглиблення бетонних фундаментів наземних стаціонарних рекламних засобів тощо).

Проблеми, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливими і не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, оскільки існуватиме загроза врахування, перш за все, інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, а не територіальної громади міста Києва.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

 Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої ситуації без змін

Не забезпечує досягнення цілей оскільки недосконалості існуючого механізму регулювання розміщення зовнішньої реклами в м. Києві порушує конституційні права громадян на безпеку життя та здоров’я, порушує вимоги діючого законодавства України;

Прийняття запропонованого проекту рішення

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін;

Встановлює прозоре, зрозуміле та просте регулювання;

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Не забезпечує досягнення цілей, є неприйнятною, враховуючи малоймовірність її реалізації у найближчому майбутньому;

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Прийняття проекту регуляторного акту дозволить розв’язати визначені проблеми в цілому. Враховує містобудівні умови, історичні та природно-географічні фактори при формуванні рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста.

Створить систему контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами. Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт дасть змогу досконально регламентувати порядок розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, сприятиме виключенню ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.

Зменшення надходжень коштів до бюджету міста.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Не передбачаються.

Є неприйнятною, враховуючи малоймовірність її реалізації у найближчому майбутньому, оскільки зміни до чинного законодавства (зокрема, до Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями), у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на сьогоднішній день так і не були прийняті у встановленому порядку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Порушення конституційні права територіальної громади міста Києва. Перенасиченість центральної частини міста рекламними засобами різних форматів.

Естетична та технічна застарілість значної частини розміщених рекламних засобів.

Історично-культурний спадок міста Києва перебуває під загрозою.

Небезпечне довкілля для водіїв та пішоходів.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Врахування інтересів територіальної громади міста Києва.

Збільшення пропускної здатності шляхів пішохідного сполучення.

Безпечний підхід до основних об'єктів масового відвідування.

Зручне, доступне вуличне середовище.

Безпека дорожнього руху.

Захист історично-культурного спадку міста Києва, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Культурно-туристична привабливість міста.

Відсутні

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Відсутні

Зміни до чинного законодавства України не передбачатимуть задоволення інтересів територіальної громади міста Києва, оскільки є основою для нормативно-правових актів місцевого рівня.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

X

Х

18

213

231

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

X

Х

7.8

92,2

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

 

Відсутні

Монополізація рекламного ринку не дає змогу новим суб’єктам господарювання провадити діяльність в даній сфері.

Через перенасиченість міста рекламними засобами ефективність такої реклами прирівнюється нулю, оскільки не сприймається споживачем.

Відсутність законного розміщення реклами на фасадах будинків та конструкцій на дахах будівель (будинків) відповідно до зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві.

 

Прийняття запропонованого проекту рішення

Наявність чітких та зрозумілих правил розміщення рекламних засобів у м. Києві.

Впровадження механізму затвердження схеми розміщення рекламних засобів на території міста та визначення експлуатаційних вимог до їх розміщення.

Запровадження сучасних типів рекламних засобів.

Сприятливі інвестиційні умов та розвиток конкурентоздатного та високоефективного рекламного бізнесу.

Сталий попит при скороченні кількості рекламних засобів в подальшому призведе до збільшення оренди рекламних засобів за експонування рекламних сюжетів, при скороченні операційних витрат на утримання (обслуговування) парку рекламних конструкцій за рахунок скорочення їх кількості.

Проектом рішення передбачено законне розміщення реклами на фасадах будинків та конструкцій на дахах будівель (будинків) відповідно до зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві із заборонами та обмеженнями щодо формату рекламних засобів.

На виконання вимог регулювання прогнозуються наступні грошові витрати на одного суб’єкта малого підприємництва - 254379 грн у перший рік регулювання.

Відповідно до запропонованих змін середня кількість РЗ що підлягають демонтажу на одного оператора реклами складає 6 рекламних засобів.

Під зміну рекламного засобу на виконання запропонованого проекту регулювання на одного суб’єкта малого підприємництва підпадає 1 рекламний засіб, заглибленню підлягають 2 рекламних засоби.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Відсутні.

Загальне законодавство України не буде містити чітких правил розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, яке буде відповідати сучасним критеріям ведення рекламного бізнесу.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого проекту рішення

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів місцевої влади, громадян та суб’єктів господарювання.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

1

Необґрунтований і невідомий час очікування можливого всебічно-охоплюючого нормативного документа затвердженого на рівні Верховної Ради України та/або Кабінету Міністрів України.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Порушення прав громадян та гостів столиці, небезпечне середовище, непривабливий зовнішній вигляд міста, відсутність конкуренція на ринку реклами, неефективність реклами на споживача

Не враховує інтереси жодної із сторін

Прийняття запропонованого проекту рішення

Чіткі правила розміщення зовнішньої реклами, додержання інтересів територіальної громади міста Києва, створення сприятливих умов ведення діяльності для підприємств, установ та організацій, суб’єктів малого підприємництва

 

Зменшення надходжень коштів до бюджету міста, витрати суб’єктів господарювання, які пов’язані з виконанням вимог запропонованого проекту, які в даному випадку трансформуються у відкладену перспективу

Проблема вирішена

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Відсутні

Час очікування можливого прийняття нормативних документів невідомий

Загальні правила розміщення зовнішньої реклами

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої ситуації без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Х

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ» основними напрямками реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Києві є досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті ефективного механізму: орган місцевого самоврядування (орган виконавчої влади) – територіальна громада – суб’єкт господарювання.

Проектом регуляторного акту стане можливо конкретизувати вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на території міста, встановити єдині вимоги до розміщення рекламних конструкцій, визначити художньо-естетичні вимоги до конструкцій зовнішньої реклами, регулювати формування зовнішнього рекламного оформлення міста з виконанням вимог містобудівної ситуації, забезпечити раціонально-ефективного використання комунального фонду міста.

Для досягнення поставленої мети, проектом рішення пропонується встановити обмеження щодо формату рекламних засобів від меншого (форматна зона 0 (нульова ) до більшого (форматна зона 4), змінити підхід до визначення відстані розміщення рекламних засобів по відношенню один до одного, впровадити механізм затвердження схеми розміщення рекламних засобів на території міста та визначити експлуатаційні вимоги до їх розміщення, обмежити максимально-дозволений розмір рекламних засобів (надвеликий формат від 36,1 кв. м (чинна редакція) (надвеликий формат понад 36,1 кв. м до 75 кв. м (запропонована редакція).

У зв’язку з тим, що суб’єкти господарювання будуть змушені поступово виконувати вимоги запропонованого проекту регуляторного акту, що призведе до зменшення кількості рекламних засобів, приведення у відповідність рекламних конструкцій до форматних зон шляхом зміни рекламних конструкцій та демонтажу рекламних конструкцій, тобто суб’єкти господарювання понесуть фінансові витрати, зазначений проект поступово, з урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін буде впроваджуватись з механізмами які містять в собі відтерміновану перспективу.

Також, проектом рішення змінений підхід до розміщення типових рекламних засобів. В запропонованих змінах розміщення типових рекламних засобів здійснюватиметься з додержанням вимог передбачених Державними будівельними нормами, Державними стандарти України, Правилами дорожнього руху, Правилами благоустрою.

Разом з цим, проектом рішення передбачено виключити як тип рекламні засоби, які не естетичні та морально застарілі, а також пропонується запровадити сучасні емоціонально-приємні рекламні засоби, такі як художньо-просторова композиція (зелені насадження, фіто композиція, тощо), об’ємно-просторова конструкція індивідуального дизайнерського рішення, що стоїть окремо.

Реалізація такого регуляторного акта сприятиме створенню сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цієї сфери в місті Києві.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль на його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акту запроваджується на довгостроковий термін дії, не менше 5 (п’яти) років або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження результатів його дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомогою які понесуть додаткові витрати при виконанні зазначеного проекту регуляторного;

- розмір надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією акта - прогнозується та напряму залежить від кількості виданих дозволів на право тимчасового розміщення рекламних конструкцій на об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Києва;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній:

1) кошти – 254350 грн. у перший рік регулювання;

2) час – на виконання вимог регулювання у перший стартовий рік, складає - 350 год. та не менше ніж 44 календарних днів;

- кількість впорядкованих рекламних засобів;

- кількість демонтованих рекламних засобів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – вище середнього. Акт буде розміщений на сайті КМДА -https://kievcity.gov.ua/. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.Додаток до
Аналізу регуляторного впливу до
проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 26 січня 2012 року
№ 20/7357 «Про затвердження Концепції
розвитку зовнішньої реклами в м. Києві».

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання – Зміна форматних зон для розміщення об’єктів реклами у м. Києві

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 червня 2016 року по 01 листопада 2016 року.

 

Вид консультації

Кількість

осіб

Основні результати консультацій

(опис)

1.

 

Консультації із спеціалістами

ТОВ «СВ Аутдор»:

директором - Булан А.П.;

Фінансовим директором –

Полинською А. І.

та юристом компанії - Рубашка А.А.

3

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне обладнання (нові РЗ) вартість яких в середньому становить - 252 350 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РЗ з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження в середньому – 2029 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РЗ з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Вартість демонтажу 1 РЗ складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РЗ. Заглиблення фундаменту 1 РЗ

складає 10 000 грн.

Інші часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 0,5 год на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 176 год. Середня кількість процедур – 4.

 

2.

 

Робочі зустрічі із спеціалістами

ТОВ «Сан Стрім»:

бухгалтером – Івановою Ю. О.; менеджером - Карпина О.М.;

юристом - Хмиль О.

 

3

 

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідного обладнання( нові РЗ) вартість якого в середньому становить – 200 000 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РЗ з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження – 3 000 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РЗ з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Вартість демонтажу 1 РЗ складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РЗ. Заглиблення фундаменту 1 РЗ складає 10 000 грн.

Інші часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги

регулювання складатимуть – 1 год. на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 200 год. Середня кількість процедур – 4.

 

3.

 

Консультації із спеціалістами

ТОВ «Луверс»:

бухгалтером- Лепеховою Є.А.; заступником директора Росинським Є. В.; юристом Лежневою В. тел.(044)585-70-22.

 

3

 

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне обладнання (нові РЗ) середня вартість якого становить - 250 000 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РЗ з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження – 2000 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РЗ з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Вартість демонтажу 1 РЗ складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РЗ. Заглиблення фундаменту 1 РЗ складає 10 000 грн.

Інші часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 0,5 год. на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 180 год. Середня кількість процедур – 4.

4.

Консультації із спеціалістами

ТОВ «МСА ГРУПП»:

директором - Науменко О. В.; менеджером - Войкіним В. К.

тел. 38093697-72-93.

2

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне обладнання (нові РЗ), вартість якого становить – 250 000 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РЗ з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження – 2000 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РЗ з підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Вартість демонтажу 1 РЗ складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РЗ. Заглиблення фундаменту 1 РЗ складає 10 000 грн.

Інші часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 0,5 год. на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 170 год. Середня кількість процедур – 4.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 231 (одиниць), з них малого підприємництва 18 (одиниць) та мікропідприємництва 213 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,9 %.

Оскільки, відповідно до п.5 проекту рішення КМР дозволи на розміщення реклами в місті Києві та погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності, видані до набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку їх дії, відповідно кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання в перший рік (стартовий рік упровадження регулювання) та наступний рік відповідатиме показникам зазначеним у наведеній нижче таблиці.

 

Кількісний аналіз змін на одного оператора ринку реклами у розрізі дати кінця дії Дозволів*

 

 

2016р.

2017р.

2018-2021р.р.

За 5 років

Кількість операторів на яких поширюватимуться вимоги регулювання

61

91

178

 

Кількість рекламних конструкцій, од

573

3 059

4 371

8 003

Середня кількість рекламних конструкцій на одного оператора, од

9

34

26

14

Кількість рекламних конструкцій, яка підлягає демонтажу, од

367

2066

3144

5 578

Питома вага РЗ, що підлягає демонтажу після закінчення строку дії Дозволу

64%

67%

68%

68%

Питома вага РЗ, що підлягає демонтажу у розрізі строку реалізації

7%

37%

56%

100%

Середня кількість рекламних конструкцій, яка підлягає зміні, од

72

 

320

 

600

 

992

 

Питома вага РЗ, що підлягає зміні після закінчення строку дії Дозволу

13%

10%

13%

12%

Питома вага РЗ, що підлягає зміні у розрізі строку реалізації

7%

32%

61%

100%

Середня кількість РЗ що підлягають демонтажу на 1 оператора реклами

6

23

18

9

Середня кількість РЗ що підлягають зміні на 1 оператора реклами

1

4

3

2

Середня кількість РЗ, що підлягає заглибленню на одного оператора

2

6

5

3

* Аналіз проведено на підставі інформації, яка міститься в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування
оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (одноразові витрати )

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

1 РЗ(кількість РЗ, що потребують заміни)х252 3501 грн.(вартість однієї одиниці )= 252 350 грн.

4 РЗ (кількість РЗ, що потребують заміни) х 252 350 грн.(вартість однієї одиниці )= 1 009 400грн.

2РЗ (кількість РЗ, що потребують заміни) х 252 350 грн.(вартість однієї одиниці )Х 5 років = 2 018 800грн.

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік – погодження розташування РЗ з Київміськсвітлом та іншими установами

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість погодження

1РЗ(кількість РЗ, що потребують заміни) х 2029 грн.(вартість погодження) = 2029 грн.

4РЗ(кількість РЗ, що потребують заміни) х 2029 грн.(вартість погодження) = 8116 грн.

2РЗ(кількість РЗ, що потребують заміни) х 2029 грн.(вартість погодження) х 5 років =

20 290 грн.

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити):

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6

 

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

254 379 грн.

 

 

1017516 грн.

 

 

2 039 090 грн.

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

61 (кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2016 році)

 91(кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2017році)

231(кількість операторів, які є суб’єктами малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують зовнішню рекламу у м. Києві на підставі отриманих дозволів та на яких поширюється регулювання)

8

Сумарно, тис. гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

15 517 119 грн.

Х

 

471 029 790 грн.

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість актів

 

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акту в мережі Інтернет; за результатами консультацій)2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно 0,00

ознайомитись) = 28,39 грн.

0,00 грн.

(витрати відсутні)

(припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання у перший рік; за результатами консультацій)

 

28,39 грн. (витрати на пошук акту в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук акту в мережі Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 28,39 грн.

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

Кількість процедур = 4

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 4 процедури =

34 341 грн.

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 4 процедури =

34 341 грн.

34 341 грн. + 34 341 грн. Х 4 роки = 171 705 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити):

 

 

 

13.1

Витрати на розірвання угод на технічне та інше обслуговування РЗ з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.)

Формула:

витрати часу на розірвання угод, тощо Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на процедуру (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 =

8 585 грн.

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на процедуру (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 =

8 585 грн.

8 585 + 8 585 Х 4 роки =

42 925 грн.

13.2

Витрати на демонтаж4 РЗ для забезпечення виконання вимог регулювання

Формула: кількість РЗ, які підлягають демонтажу Х вартість роботи

6 РЗ (середня кількість РЗ, що підлягають демонтажу на 1 оператора в 2016 році ) х 5000 грн.(вартість демонтажу однієї РЗ) 5 =

30 000 грн.

23 РЗ (середня кількість РЗ, що підлягають демонтажу на 1 оператора в 2017 році ) х 5000 грн.(вартість демонтажу однієї РЗ) 5 =

115 000 грн.

9 РЗ (середня кількість РЗ, що підлягають демонтажу на 1 оператора за 5 років) х 5000 грн.(вартість демонтажу однієї РЗ)5 х 5років =

225 000 грн.

 

13.3

Витрати на заглиблення фундаменту РЗ

Формула: кількість РЗ, які підлягають заглибленню Х вартість роботи

2 РЗ(середня кількість РЗ, що підлягають заглибленню на 1 оператора в 2016 році ) х 10 000 грн.(вартість заглиблення однієї РЗ) 5 =

20 000 грн4.

6 РЗ(середня кількість РЗ, що підлягають заглибленню на 1 оператора в 2017 році ) х 10 000 грн.(вартість заглиблення однієї РЗ) 5 =

60 000 грн.

3РЗ(середня кількість РЗ, що підлягають заглибленню на 1 оператора за 5 років ) х 10 000 грн.(вартість заглиблення однієї РЗ)5 =

150 000 грн.

 

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13.1+13.2+13.3)

92 954 грн.

217 926 грн.

589 658 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. ( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)).

 

61(кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2016 році)

91 (кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2017році)

231(кількість операторів, які є суб’єктами малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують зовнішню рекламу у м. Києві на підставі отриманих дозволів та на яких поширюється регулювання)

16

Сумарно, тис. гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

5 670 194 грн.

Х

 

136 211 088 грн.

Примітки:

1. Вартість нового РЗ- http://scrollerm2.com.ua/

2. Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1)

3. У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної заробітної плати у місті Києві за 2016 рік (8 586,00 грн.). Джерело отримання інформації: офіційний сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/reg_zp_m/reg_zpm16_u.htm

4. Демонтаж - комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою від місця їх розташування.

5. Інформація є оціночною та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці пункту 1 цього М-тесту).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 0,5

48,78

4

234

 22829

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 0,1

48,78

28

234

31961

виїзні

 0,5

 48,78

 28

 234

159803

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 0,5

 48,78

12

 234

68487

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 0,25

 48,78

12

 234

34244

5. Оскарження одного окремого рішення 16

суб'єктами господарювання

 

 

 48,78

 

1

 

 234

 

182632

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

48,78

 28

 234

31961

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

 -

 -

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 531 917

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 2 659 585

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

 

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

15 517 119

471 029 790

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

5 670 194

136 211 088

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання, грн.

21 187 313

607 240 878

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

531 917

2 659 585

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн.

21 719 230

609 900 463

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку