Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я»»

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, новими пунктами 44-50 такого змісту:

«44. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський центр крові, що додаються.

45. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський пологовий будинок № 2, що додаються.

46. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня № 10, що додаються.

47. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним відділенням, що додаються.

48. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня № 11 Дніпровського району м. Києва, що додаються.

49. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва, що додаються.

50. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва», що додаються.».

У зв’язку з цим пункти 44–46 вважати відповідно пунктами 51–53.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова                                                   В. Кличко

*****

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

 

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський центр крові

 

 

Код
послуги

Найменування послуги

Тариф
за 1
послугу,
грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, із застосуванням телемедицини

1.1

001

Забирання капілярної крові для лабораторних досліджень

8,20

1.2

002

Визначення загального вмiсту гемоглобiну гемоглобінцианідним методом

11,50

1.3

003

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

19,40

1.4

004

Визначення лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

26,80

1.5

005

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

15,60

1

2

3

4

1.6

006

Визначення кількості тромбоцитів у камері Горяєва

71,10

1.7

007

Визначення кількості еритроцитів у камері Горяєва

35,70

1.8

008

Визначення загального білку сироватки крові на рефрактометрі

8,30

1.9

009

Тимолова проба в сироватці кровi

15,90

1.10

010

Визначення групи крові по системі АВО в капілярній крові

16,10

1.11

011

Визначення групи крові по системі АВО в венозній крові перехресним методом

28,10

1.12

012

Визначення резус-фактору в венозній крові

27,80

1.13

013

Rh-типування в венозній крові

44,30

1.14

014

Визначення антиеритроцитарних антитіл у венозній крові

48,30

1.15

015

Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів

12,80

1.16

016

Мiкрореакцiя преципітації для дiагностики сифілісу

34,40

1.17

017

Дослідження імуноферментним методом на наявність серологічних маркерів сифілісу (антитіл до Treponema pallidum)

87,70

1.18

018

Визначення кількості фібриногена по Клаусу за допомогою коагулометра

191,00

1.19

019

Забирання венозної крові для лабораторних досліджень

24,10

1.20

020

Дослідження імуноферментним методом на наявність серологічних маркерів ВІЛ-інфекції (антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р24)

157,20

1.21

021

Дослідження імуноферментним методом на наявність серологічного маркеру гепатиту В (HBsAg)

111,20

1.22

022

Дослідження імуноферментним методом на наявність серологічних маркерів гепатиту С (анти-HCV)

106,60

1.23

023

Визначення групи крові по системі АВО з використанням гелевої методики

152,30

1.24

024

Визначення резус-фактора з використанням гелевої методики

64,70

1.25

025

Rh-типування з використанням гелевої методики

65,60

1.26

026

Визначення Kell-антигена з використанням гелевої методики

 

74,70

1

2

3

4

1.27

027

Скринінг неповних антиеритроцитарних антитіл в непрямій пробі Кумбса з використанням гелевої методики

159,10

1.28

028

Пряма проба Кумбса з використанням гелевої методики

81,50

1.29

029

Індивідуальний підбір крові з використанням гелевої методики

1122,60

1.30

030

Консультативне визначення групи крові за системою АВ0 в венозній крові

121,80

1.31

031

Консультативне визначення резус-фактора в венозній крові

91,00

1.32

032

Визначення імунних гемолізинів

149,00

1.33

033

Дослідження імуноферментним методом на наявність серологічного маркеру гепатиту В (анти-HВс)

122,50

1.34

034

Дослідження бактеріологічне на стерильність консервованої крові та/або її компонентів

132,10

1.35

035

Визначення титру неповних антиеритроцитарних антитіл в непрямій пробі Кумбса з використанням гелевої методики

244,30

1.36

036

Скринінг повних теплових аллоантитіл в NaCl, Enzyme test з використанням гелевої методики(+37°С)

141,10

1.37

037

Загальний аналіз крові на аналізаторі Swelab Alfa (18 параметрів)

67,40

1.38

038

Визначення часу згортання кровi

22,70

1.39

039

Визначення загального білку у сироватцi кровi на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

20,00

1.40

040

Визначення загального білірубіну у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

24,90

1.41

041

Визначення активності аланінамінотрасферази у сироватцi кровi на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

12,20

1.42

042

Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватцi кровi на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

 

15,30

1.43

043

Визначення прямого білірубіну у сироватцi крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

 

25,50

1

2

3

4

1.44

044

Визначення холестерину у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

25,60

1.45

045

Визначення креатиніну у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

25,70

1.46

046

Визначення глюкози у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

25,20

1.47

047

Визначення сечовини у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

26,00

1.48

048

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

26,20

1.49

049

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

37,30

1.50

050

Визначення сечової кислоти у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

26,20

1.51

051

Визначення активності гама-глутамінтрансферази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

16,90

1.52

052

 Визначення С-реактивного білку у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

41,10

1.53

053

Визначення активності анти-0-стрептолізину у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

106,80

1.54

054

Визначення ревматоїдного фактору у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

204,20

1.55

055

Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

27,30

1.56

056

Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності у кровi на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

26,50

1.57

057

Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільності на біохімічному аналізаторі (фотометричним методом)

 

59,10

1

2

3

4

1.58

058

Визначення активності аланінамінотрансферази в капілярній крові експрес методом

57,40

1.59

059

Визначення вмісту білірубіну в капілярній крові експрес методом

57,40

1.60

060

Визначення загального вмісту гемоглобіну азидметгемоглобіновим методом

42,30

1.61

061

Дослідження імунохемілюсцентним методом на наявність серологічних маркерів сифілісу (антитіл до Treponema pallidum)

132,30

1.62

062

Дослідження імунохемілюсцентним методом на наявність серологічних маркерів ВІЛ-інфекції (антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р24)

114,80

1.63

063

Дослідження імунохемілюсцентним методом на наявність серологічного маркеру гепатиту В (HBsAg)

97,40

1.64

064

Дослідження імунохемілюсцентним методом на наявність серологічних маркерів гепатиту С (анти-HCV)

199,90

1.65

065

Підтвердження групи крові за системою АВО і резус-фактору у донора з використанням гелевої методики

96,10

1.66

066

Підтвердження групи крові за системою АВО і резус-належності у пацієнта з використанням гелевої методики

95,70

1.67

067

Консультація лікаря трансфузіолога вищої категорії (30 хв.)

114,20

1.68

068

Скринінг холодових антитіл з використанням гелевої методики

127,80

1.69

069

 Дослідження імунохемілюсцентним методом на наявність серологічного маркеру гепатиту В (анти-HВс)

101,00

1.70

070

Визначення активності Фактору VIII на коагулометрі

445,70

1.71

071

Визначення вмісту залишкових еритроцитiв за допомогою камери Фукса- Розенталя

34,50

1.72

072

Визначення вмісту залишкових лейкоцитів за допомогою камери Фукса- Розенталя

34,80

1.73

073

Визначення гематокритної величини

27,50

1.74

074

Визначення вмісту вільного гемоглобіну азидметгемоглобіновим методом

193,40

1.75

075

Визначення Kell-антигена в венозній крові

43,50

1.76

076

Визначення Kell-антигена в капілярній крові

33,10

1

2

3

4

1.77

077

Визначення титру повних холодових антитіл в NaCl, Enzyme test з використанням гелевої методики (+4°С)

182,10

1.78

078

Визначення кількості ретикулоцитів

77,10

1.79

079

Визначення бiлкових фракцiй у сироватцi кровi

98,70

1.80

080

Індивідуальний підбір крові з використанням гелевої методики для дітей

1132,50

1.81

081

Дослідження мікробіологічне на стерильність рук медичного персоналу операційних

95,40

1.82

082

Дослідження мікробіологічне на стерильність операційного поля (шкіри ліктьових згинів донорів)

140,60

2. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів

2.1

083

Дослідження мікробного обсіменіння повітряного середовища закритих приміщень

268,30

2.2

084

Дослідження на стерильність хірургічного матеріалу

171,30

Керівник апарату                                                  В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський пологовий будинок № 2

 

Код послуги

Найменування послуги

Тариф

за 1

послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

097

Вимір артеріального тиску

6,90

1.2

098

Визначення частоти пульсу

2,70

1.3

099

Антропометрія

17,00

1.4

100

Визначення маси тiла

4,90

1.5

101

Консультація професора первинна

90,80

1.6

102

Консультація професора повторна

78,10

1.7

103

Консультація кандидата медичних наук первинна

73,10

1.8

104

Консультація кандидата медичних наук повторна

62,90

1

2

3

4

1.9

200

Консультація лікаря вищої категорії первинна

88,85

1.10

201

Консультація лікаря 1 категорії первинна

85,60

1.11

105

Ручне обстеження через піхву (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

34,00

1.12

106

Ректовагiнальне дослідження (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

51,10

1.13

107

Дослідження за Пескачеком (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

51,10

1.14

108

Дослідження за Леопольдом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

34,00

1.15

109

Аускультація плоду (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

17,00

1.16

110

Визначення розмірів тазу (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

10,20

1.17

111

Визначення обводу живота (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

10,20

1.18

112

Визначення висоти стояння дна матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

10,20

1.19

113

Цервiкоскопiя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

170,65

1.20

114

Амнiоскопiя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

170,65

1.21

115

Сальпiнгоскопiя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

170,65

1.22

210

Фетоскопія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

553,55

1.23

116

Сонографiчне дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

178,45

1

2

3

4

1.24

117

Сонографiчне дослідження вагітної матки з визначенням статі плоду (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

178,45

1.25

118

Сонографiчне дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

178,45

1.26

119

Доплерометричне дослідження фетоплацентарного i маточно-плацентарного кровообігу (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

178,45

1.27

120

Сонографiчне дослідження патологii плоду (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

178,45

1.28

121

ЕКГ спокою (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

53,40

1.29

122

ЕКГ iз затримкою подиху (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

53,40

1.30

123

Зондування порожнини матки: проба Шиллера

56,65

1.31

124

Клінічний аналіз сечі N 2 (скорочений)

16,55

1.32

125

Ацидотест

48,25

1.33

126

Визначення жовчних пігментів у сечі

10,70

1.34

127

Визначення відносної щільності випітної рідини

35,55

1.35

128

Дослідження морфології еритроцитів

54,95

1.36

129

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті

36,45

1.37

130

Середня концентрація гемоглобіну у еритроцитах

36,45

1.38

131

Середній об'єм еритроцитів

36,45

1.39

132

Визначення кількості ретикулоцитів

55,80

1.40

133

Морфологія еритроцитів: анізоцитоз - макроцити, мікроцити, мегалоцити

67,40

1.41

134

Морфологія еритроцитів: пойкілоцитоз

67,40

1.42

135

Морфологія еритроцитів: еритроцити з базофільною зернистістю

67,40

1.43

136

Визначення лейкоцитарної формули

42,25

1.44

137

Ретракція кров'яного згустку

66,45

1.45

138

Визначення часу згортання крові за Лі-Уайтом

32,55

1.46

139

Визначення протромбінового індексу

41,20

1.47

140

Визначення загального білка сироватки крові

76,85

1

2

3

4

1.48

141

Визначення альбумінів у сироватці крові

79,30

1.49

142

Тимолова проба в сироватці крові

16,20

1.50

143

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

57,25

1.51

144

Визначення прямої фракції білірубіну

90,60

1.52

145

Визначення непрямої фракції білірубіну

102,25

1.53

146

Визначення кальцію у сироватці крові

86,45

1.54

147

Визначення заліза у сироватці крові

38,60

1.55

148

Пряма проба Кумбса

119,45

1.56

149

Непряма проба Кумбса

264,75

1.57

150

Проба Зимницького

42,25

1.58

151

Проба за Нечипоренком

59,15

1.59

152

Мазок на флору

85,75

1.60

153

Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження

156,40

1.61

156

Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу

322,50

1.62

157

Цитологічне дослідження нативного матеріалу

129,10

1.63

158

Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого метиленовою синню

108,95

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

096

Консиліум госпіталізованому хворому

119,20

2.2

197

Первинне лікарське обстеження госпіталізованого хворого

100,10

2.3

198

Первинне лікарське обстеження амбулаторного хворого

95,55

2.4

199

Консультація госпіталізованого хворого фахівцем

44,30

2.5

159

Біопсія яєчника аспiрацiйна лівого або правого (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

171,50

2.6

160

Біопсія яєчника аспiрацiйна з обох сторін (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

171,50

2.7

161

Біопсія яєчника лапароскопiчна лівого або правого (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

134,40

2.8

162

Біопсія яєчника лапароскопiчна з обох сторін (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

134,40

1

2

3

4

2.9

163

Біопсія ендоцервiкальна при гiстероскопiї (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

120,75

2.10

164

Біопсія шийки матки кільцева (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

74,90

2.11

165

Біопсія шийки матки скарифікаційна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

74,90

2.12

166

Біопсія матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,05

2.13

167

Фракційне вишкрібання слизової оболонки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

104,20

2.14

168

Біопсія піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,05

2.15

169

Біопсія вульви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

55,40

2.16

170

Біопсія статевої губи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

83,35

2.17

171

Біопсія отвору бартолiнiєвої залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

89,60

2.18

172

Iнтубацiя i декомпресія шлунку (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

113,60

2.19

173

Ранковий туалет i підмивання хворого (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

38,50

2.20

174

Підготовка операційного поля (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

22,40

2.21

208

Забирання матеріалу для цитологічного дослідження (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

55,65

2.22

209

Підготовка крові до переливання (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

122,10

1

2

3

4

2.23

175

Тампонада піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

22,40

2.24

212

Коагуляція шийки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

120,40

2.25

176

Епiдуральна блокада лiдокаїном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

92,20

2.26

177

Перидуральна блокада лiдокаїном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

135,60

2.27

178

Пункція черевної порожнини через передню черевну стінку (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

142,20

2.28

179

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви (лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

44,60

2.29

180

Абдомiноцентез (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

254,65

2.30

181

Пункція яєчника ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

44,60

2.31

182

Пункція яєчника з обох сторін (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

52,05

2.32

183

Пункція навколоплідного простору (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

188,90

2.33

184

Пункція заднього склепіння піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

47,20

2.34

185

Премедикацiя стандартна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

23,60

2.35

186

Премедикацiя збалансована дисоцiативна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

45,30

2.36

187

Премедикацiя стандартна iз атарактиком (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

45,30

1

2

3

4

2.37

188

Наркоз тiопенталом натрію з наркотичними анальгетиками при спонтанному диханні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

235,10

2.38

189

Збалансована дисоцiативна анестезія при спонтанному диханні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

334,50

2.39

190

Епiдуральна анестезія бупiвакаїном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково

489,65

2.40

213

Програмована в/в анестезія з міорелаксацією і ШВЛ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

343,00

2.41

214

Тотальна в/в анестезія з міорелаксацією і ШВЛ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

343,00

2.42

191

Інфузійна терапія інтраопераційна при внутрішньовенній анестезії і спонтанному диханні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

289,30

2.43

192

Інфузійна терапія після операцій 3-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

929,70

2.44

215

Коректировка дегідратації легкого ступеня без парентерального харчування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

256,00

2.45

216

Коректировка дегідратації середнього ступеня без парентерального харчування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

727,05

2.46

217

Коректировка дегідратації важкого ступеня без парентерального харчування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

2378,00

2.47

218

Інфузійна терапія інтраопераційна при багатокомпонентній в/в анестезії з міорелаксацією і ШВЛ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

343,00

1

2

3

4

2.48

219

Інфузійна терапія після операцій 4-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

343,00

2.49

220

Інфузійна терапія після операцій 5-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

457,40

2.50

221

Інфузійна терапія після операцій 6-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

609,85

2.51

222

Компенсація гострої крововтрати у жінок (дефіцит ОЦК 10-20 %, об'єм крововтрати до 1000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

425,00

2.52

223

Компенсація гострої крововтрати у жінок при помірному ступені (дефіцит ОЦК 21-30 %, об'єм крововтрати до 2000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1035,10

2.53

224

Компенсація гострої крововтрати у жінок при тяжкому ступені (дефіцит ОЦК 31-40 %, об'єм крововтрати до 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2908,25

2.54

225

Компенсація гострої крововтрати у жінок при надто тяжкому ступені (дефіцит ОЦК понад 40 %, об'єм крововтрати понад 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

4737,80

2.55

226

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок (дефіцит ОЦК 10-20 %, об'єм крововтрати до 1000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

425,00

2.56

227

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок при помірному ступені (дефіцит ОЦК 21 - 30 %, об'єм крововтрати до 2000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

1035,10

1

2

3

4

2.57

228

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок при тяжкому ступені (дефіцит ОЦК 31-40 %, об'єм крововтрати до 300 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2908,25

2.58

229

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок при надто тяжкому ступені (дефіцит ОЦК понад 40 %, об'єм крововтрати понад 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

4737,80

2.59

230

Резекція яєчника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

324,10

2.60

231

Оваріектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

360,10

2.61

232

Оваріолізіс (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

324,10

2.62

233

Видалення кісти яєчника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

360,10

2.63

234

Вилущування плодового яйця при яєчниковій вагітності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.64

235

Лапароскопічна каутеризація яєчника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.65

236

Діагностична лапароскопія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.66

237

Лапароскопічне видалення ендометріоїдних гетеротопій (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

864,20

2.67

238

Вилущування плодового яйця з маткової труби (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.68

239

Сальпінгектомія лапаротомним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.69

240

Сальпінгектомія лапароскопічним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

648,15

1

2

3

4

2.70

241

Хірургічна стерилізація лапаротомним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.71

242

Хірургічна стерилізація лапароскопічним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.72

243

Вилущування параоваріальної кісти (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

648,15

2.73

244

Відсікання дна матки (дефундація) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

864,20

2.74

245

Ушивання (або коагуляція) перфораційного отвору матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.75

246

Ампутація шийки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1452,20

2.76

247

Ампутація шийки матки конусовидна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

283,30

2.77

248

Ампутація шийки матки висока (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1161,75

2.78

249

Ушивання старих розривів шийки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

283,30

2.79

250

Гістероскопічне висічення подовжньої перегородки тіла матки методом гістерорезектоскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

648,15

2.80

251

Міомектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

648,15

2.81

252

Гістероскопічна поліпектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

141,65

2.82

253

Видалення внутрішньоматкових синехій при гістероскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

283,30

1

2

3

4

2.83

254

Аблація ендометрію методом гістерорезектоскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

283,30

2.84

255

Видалення стороннього тіла із порожнини матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

212,50

2.85

256

Видалення кісти шийки матки методом гістерорезектоскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

283,30

2.86

257

Кольпорафія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,10

2.87

258

Розкриття абсцесів великих залоз пристінку піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

141,65

2.88

259

Видалення кондилом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

141,65

2.89

260

Кольпоперинеолеваторопластика (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

580,85

2.90

261

Видалення кісти Бартолінієвої залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

425,00

2.91

262

Накладення акушерських щипців (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

72,00

2.92

263

Накладення акушерського вакууму-екстрактору при головному передлежанні плоду (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

72,00

2.93

264

Ембріотомія методом краніотомії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

216,05

2.94

265

Розрив плодового міхура (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

23,60

2.94

266

Акушерський поворот (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

 

206,95

1

2

3

4

2.95

267

Епізіотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

23,60

2.96

268

Перинеотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

23,60

2.97

269

Екстракція плоду за тазовий кінець (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

216,05

2.98

270

Кесарський розтин у нижньому сегменті поперечним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

580,85

2.100

271

Аборт (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

94,45

2.101

193

Профілактика післяопераційної раньової iнфекцiї одноразовим введенням цефалоспоринiв 1 поколiння (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

55,85

2.102

194

Профілактика пiсляоперацiйної раньової інфекції одноразовим введенням цефалоспорину 2 покоління (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

67,85

2.103

195

Профілактика післяопераційної раньової інфекції одноразовим введенням амiнозахищеного пеніциліну (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

52,10

2.104

095

Введення внутрiшньоматкової спіралі (вартість контрацептиву сплачується додатково)

65,35

2.105

202

Первинна медична оцінка немовляти

91,25

2.106

203

Первинна медична оцінка немовляти: оцінка стану немовляти за шкалою Апгар

15,50

2.107

204

Первинна медична оцінка немовляти: реєстрація маси тіла немовляти

 

11,20

2.108

205

Первинна медична оцінка немовляти: реєстрація довжини тіла немовляти

 

11,20

2.109

206

Динамічний лікарський нагляд за новонародженим (2 години)

 

372,35

1

2

3

4

2.110

207

Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишку (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) (2 години)

214,50

 

2.111

211

Катетеризація сечового міхура (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

58,55

2.112

273

Пренатальне спостереження вагітної у першому триместрі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

159,85

2.113

274

Пренатальне спостереження вагітної у другому триместрі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

159,85

2.114

275

Пренатальне спостереження вагітної у третьому триместрі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

159,85

2.115

276

Постнатальне амбулаторне спостереження після пологів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

82,20

2.116

277

Прописування гормонального контрацептива (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

62,05

2.117

278

Медичний догляд за недоношеною дитиною протяґом доби (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

4523,20

 

2.118

196

Пологи фізіологічні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2266,65

2.119

272

Реакції для встановлення вагітності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

31,00

3. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів

3.1

154

Дослідження мікробного обсіменіння повітряного середовища

164,90

3.2

155

Дослідження на стерильність хірургічного матеріалу

319,60

Керівник апарату                                             В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня № 10

 

 

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу,
грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

072

Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категорії

43,70

1.2

073

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії

36,80

1.3

074

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії

36,80

1.4

075

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії

59,20

1.5

076

Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії

35,90

1

2

3

4

1.6

077

Консультація лікаря-онколога вищої категорії

38,10

1.7

078

Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії

36,80

1.8

080

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії, професора, доктора медичних наук

84,00

1.9

081

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії, доцента, кандидата медичних наук

81,20

1.10

082

Консультація лікаря з ультразвукової діагностики вищої категорії

44,30

1.11

083

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії

43,80

1.12

091

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

26,00

1.13

092

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

6,40

1.14

093

Езофагогастродуоденоскопія

158,30

1.15

094

Рентгеноскопія ОГК

51,70

1.16

095

Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях

87,50

1.17

097

Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою

134,10

1.18

099

Іригоскопія

269,70

1.19

100

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

72,40

1.20

101

Рентгенографiя черепа у двох проекціях

72,40

1.21

102

Рентгенографія кісток таза

51,70

1.22

189

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

67,90

1.23

103

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

84,00

1.24

105

Сонографічне дослідження нирок

23,20

1.25

106

Сонографічне дослідження матки і яєчників

53,70

1.26

107

Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів: лікувально-діагностичні пункції органів черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини малого таза

195,90

1.27

110

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

22,50

1.28

111

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца

27,90

1.29

112

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

 

4,00

1

2

3

4

1.30

113

Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті по формулі

4,70

1.31

114

Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

6,40

1.32

115

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

22,50

1.33

116

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

3,20

1.34

117

Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо

16,10

1.35

118

Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва

8,90

1.36

311

Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах

2,70

1.37

312

Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті з допомогою номограми

3,20

1.38

313

Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторі

77,60

1.39

314

Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті з допомогою формули

5,90

1.40

315

Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті з допомогою номограми

3,20

1.41

316

Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

76,80

1.42

317

Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному аналізаторі

101,30

1.43

318

Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

76,90

1.44

319

Визначення середнього об'єму еритроциту по формулі

4,30

1.45

320

Визначення середнього об'єму еритроциту по номограмі

3,20

1.46

321

Визначення середнього об'єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі

2,90

1.47

322

Побудова кривої Прайс-Джонса (графік розміщення еритроцитів по величині діаметру)

17,70

1.48

048

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові

10,10

1.49

119

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові

15,20

1.50

122

Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції

 

7,00

1

2

3

4

1.51

123

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

12,10

1.52

124

Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі

34,00

1.53

125

Визначення залишкового азоту (кількісне) по Аселю одиничне

19,90

1.54

126

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

12,30

1.55

128

Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі

49,40

1.56

129

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку)

10,50

1.57

131

Визначення цукру (кількісне) на ФЕК

13,50

1.58

133

Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом

14,20

1.59

134

Тимолова проба в сироватці крові

5,50

1.60

135

Визначення гематокриту на гематологічному аналізаторі ABX MICROS 60

3,70

1.61

198

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

22,30

1.62

199

Визначення глюкози в капілярній крові

7,00

1.63

323

Визначення часу кровотечі по Дуке

4,20

1.64

324

Визначення сечовини уреазним методом

17,10

1.65

325

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

6,40

1.66

326

Визначення загальних ліпідів в сироватці крові

13,40

1.67

327

Визначення хлору в сироватці крові та плазми на аналізаторі SINO 005

8,20

1.68

328

Визначення креатиніну на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі BA 88 MINDRAY

7,30

1.69

137

Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові

14,10

1.70

138

Визначення резус-фактора в венозній крові

22,70

1.71

201

Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові

19,60

1.72

202

Визначення резус-фактора в капілярній крові

22,60

1.73

147

Визначення ретракції кров’яного згортка

6,80

1.74

149

Активований час рекальцифікації плазми (каоліновий)

19,50

1.75

150

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести) етаноловий

8,90

1.76

329

Визначення тромбінового часу на коагулометрі

 

52,70

1

2

3

4

1.77

330

Визначення протромбінового часу на коагулометрі

64,90

1.78

331

Визначення протромбінового індексу на коагулометрі

64,90

1.79

332

Визначення нормалізованого міжнародного співвідношення (INR) на коагулометрі

53,10

1.80

333

Визначення активного часткового тромбопластинового часу на коагулометрі

29,20

1.81

334

Визначення фібриногену на коагулометрі

31,20

1.82

206

Аналіз крові на амілазу

36,00

1.83

142

Визначення амілази (діастази) в сечі

16,00

1.84

143

Визначення кількості сечі, кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції PH у сечі

4,80

1.85

144

Визначення цукру в сечі (кількісне)

6,30

1.86

145

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

10,90

1.87

208

Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже тощо)

16,50

1.88

209

Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою

2,60

1.89

335

Визначення ацетону в сечі (кількісне) на сечовому аналізаторі MINDRAY UA 66; DIRUI H-10

9,40

1.90

336

Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)

12,80

1.91

337

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом в сечі

11,30

1.92

338

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

14,20

1.93

339

Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом

13,40

1.94

340

Знаходження уробілінових тіл експрес-тестом

9,50

1.95

341

Знаходження уробілінових тіл - інші методи

11,70

1.96

342

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі

12,40

1.97

343

Мікроскопічне дослідження осаду сечі орієнтовним методом

9,20

1.98

344

Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій)

10,50

1.99

345

Знаходження білку в сечі експрес-тестом

5,00

1.100

346

Визначення білку з сульфосаліциловою кислотою на ФЕК

3,00

1.101

347

Визначення білку в сечі на автоматичному аналізаторі

10,30

1.102

348

Визначення білку в сечі (якісна проба)

2,20

1

2

3

4

1.103

349

Визначення білку в сечі (кількісне)

11,70

1.104

350

Знаходження білірубіну в сечі - експрес-тест

1,90

1.105

351

Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю

5,40

1.106

352

Визначення реакції сечі

7,00

1.107

353

Визначення питомої ваги

8,50

1.108

354

Трьохсклянкова проба

31,60

1.109

355

Визначення кетонових тіл (кількісне) на сечовому аналізаторі

12,70

1.110

151

Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити тощо в фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця)

18,50

1.111

152

Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити тощо в фарбованих препаратах - 3 мазки на 2 предметних скельцях

43,80

1.112

153

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

12,70

1.113

356

Дослідження на трихомонади нативного препарату

12,50

1.114

357

Дослідження на трихомонади фарбованого препарату

25,10

1.115

358

Цитологічне дослідження випотних рідин нативних препаратів

22,70

1.116

359

Цитологічне дослідження випотних рідин фарбованих препаратів

25,70

1.117

360

Дослідження виділень піхви на ступінь чистоти

12,70

1.118

154

Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити тощо)

31,10

1.119

155

Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку)

13,40

1.120

156

Виявлення найпростіших у калі

30,80

1.121

211

Знаходження крові з допомогою бензидину тощо

4,20

1.122

361

Виявлення стеркобіліну в калі

4,50

1.123

158

Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізації (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза, печінка, нирки, передміхурова залоза, яєчко, яєчник, кістки, шкіра, лімфатичні вузли тощо)

68,50

1.124

212

Цитологічні дослідження при ендоскопічних обслідуваннях хворих

50,10

1

2

3

4

1.125

213

Мікроскопія випоту з черевної та грудної порожнин

23,00

1.126

362

Дослідження на «ключові клітини»

9,90

1.127

363

Дослідження на дріжджовий грибок

22,50

1.128

364

Тест толерантності до глюкози

99,50

1.129

365

Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолін-кефаліновий час)

40,10

1.130

366

Визначення іонізованого кальцію на аналізаторі SINO 005

5,60

1.131

167

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії негативне

155,50

1.132

168

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії позитивне

142,00

1.133

169

Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння негативне

59,10

1.134

170

Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння позитивне

122,70

1.135

171

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність негативне

104,10

1.136

172

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність позитивне

211,20

1.137

173

Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення культури)

36,50

1.138

174

Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою

47,90

1.139

175

Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням культур

362,80

1.140

176

Підготовка серійних розведень

61,60

1.141

177

Дозований посів

64,60

1.142

368

Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне

64,00

1.143

369

Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне

105,50

1.144

370

Дослідження бактеріологічне на стрептокок негативне

50,60

1.145

371

Дослідження бактеріологічне на стрептокок позитивне

171,40

1.146

372

Дослідження бактеріологічне на менінгокок негативне

105,50

1.147

373

Дослідження бактеріологічне на менінгокок позитивне

170,30

1.148

374

Дослідження бактеріологічне на менінгокок негативне (виділення з носоглотки)

100,00

1

2

3

4

1.149

375

Дослідження бактеріологічне на менінгокок позитивне (виділення з носоглотки)

150,80

1.150

376

Дослідження бактеріологічне на пневмокок негативне

56,60

1.151

377

Дослідження бактеріологічне на пневмокок позитивне

200,10

1.152

378

Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії негативне

97,20

1.153

379

Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії позитивне

172,50

1.154

380

Дослідження бактеріологічне на протей негативне

20,20

1.155

381

Дослідження бактеріологічне на протей позитивне

66,10

1.156

382

Дослідження бактеріологічне на кандиди

46,00

1.157

383

Дослідження бактеріологічне на кампілобактери

137,20

1.158

384

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру негативне

224,30

1.159

385

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру позитивне

304,40

1.160

386

Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою негативне

97,20

1.161

387

Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою позитивне

219,80

1.162

388

Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація первинна з чашок Ендос позитивне

189,30

1.163

389

Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей негативне

269,10

1.164

390

Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей позитивне

455,60

1.165

391

Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з мінімальним виділенням культур

110,60

1.166

392

Ідентифікація та підтвердження культур

185,90

1.167

393

Приготування поживних середовищ

2,70

1.168

394

Прийом, реєстрація та видача результатів аналізів

4,80

1.169

396

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу І категорії складності

 

75,00

1

2

3

4

1.170

397

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності

143,40

1.171

398

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності

190,80

1.172

399

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності

645,90

1.173

400

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу V категорії складності

943,30

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

108

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Hb, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) - дорослим

4,00

2.2

160

Венопункція

8,20

2.3

402

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

2,80

2.4

403

Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми

5,20

2.5

086

Інтубаційний наркоз (60 хвилин без урахування вартості лікарських засобів)

124,80

2.6

087

Премедікація стандартна

89,50

2.7

088

Медикаментозне забезпечення наркозу інтубаційного (увідний наркоз на 60 хвилин)

276,20

2.8

090

Внутрішньовенний наркоз (60 хвилин з урахуванням вартості лікарських засобів)

309,20

2.9

072

Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категорії

43,70

2.10

073

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії

36,80

2.11

074

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії

36,80

2.12

075

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії

59,20

2.13

076

Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії

35,90

2.14

077

Консультація лікаря-онколога вищої категорії

38,10

2.15

078

Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії

36,80

2.16

080

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії, професора, доктора медичних наук

84,00

2.17

081

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії, доцента, кандидата медичних наук

 

81,20

1

2

3

4

2.18

082

Консультація лікаря з ультразвукової діагностики вищої категорії

44,30

2.19

083

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії

43,80

2.20

091

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

26,00

2.21

092

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

6,40

2.22

093

Езофагогастродуоденоскопія

158,30

2.23

094

Рентгеноскопія ОГК

51,70

2.24

095

Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях

87,50

2.25

097

Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою

134,10

2.26

099

Іригоскопія

269,70

2.27

100

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

72,40

2.28

101

Рентгенографiя черепа у двох проекціях

72,40

2.29

102

Рентгенографія кісток таза

51,70

2.30

189

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

67,90

2.31

103

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

84,00

2.32

105

Сонографічне дослідження нирок

23,20

2.33

106

Сонографічне дослідження матки і яєчників

53,70

2.34

107

Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів: лікувально-діагностичні пункції органів черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини малого таза

195,90

2.35

110

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

22,50

2.36

111

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца

27,90

2.37

112

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

4,00

2.38

113

Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті по формулі

4,70

2.39

114

Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

6,40

2.40

115

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

22,50

2.41

116

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

3,20

1

2

3

4

2.42

117

Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо

16,10

2.43

118

Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва

8,90

2.44

311

Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах

2,70

2.45

312

Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті з допомогою номограми

3,20

2.46

313

Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторі

77,60

2.47

314

Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті з допомогою формули

5,90

2.48

315

Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті з допомогою номограми

3,20

2.49

316

Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

76,80

2.50

317

Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному аналізаторі

101,30

2.51

318

Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

76,90

2.52

319

Визначення середнього об'єму еритроциту по формулі

4,30

2.53

320

Визначення середнього об'єму еритроциту по номограмі

3,20

2.54

321

Визначення середнього об'єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі

2,90

2.55

322

Побудова кривої Прайс-Джонса (графік розміщення еритроцитів по величині діаметру)

17,70

2.56

048

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові

10,10

2.57

119

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові

15,20

2.58

122

Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції

7,00

2.59

123

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

12,10

2.60

124

Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі

34,00

2.61

125

Визначення залишкового азоту (кількісне) по Аселю одиничне

19,90

2.62

126

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

12,30

1

2

3

4

2.63

128

Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі

49,40

2.64

129

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку)

10,50

2.65

131

Визначення цукру (кількісне) на ФЕК

13,50

2.66

133

Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом

14,20

2.67

134

Тимолова проба в сироватці крові

5,50

2.68

135

Визначення гематокриту на гематологічному аналізаторі ABX MICROS 60

3,70

2.69

198

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

22,30

2.70

199

Визначення глюкози в капілярній крові

7,00

2.71

323

Визначення часу кровотечі по Дуке

4,20

2.72

324

Визначення сечовини уреазним методом

17,10

2.73

325

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

6,40

2.74

326

Визначення загальних ліпідів в сироватці крові

13,40

2.75

327

Визначення хлору в сироватці крові та плазми на аналізаторі SINO 005

8,20

2.76

328

Визначення креатиніну на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі BA 88 MINDRAY

7,30

2.77

137

Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові

14,10

2.78

138

Визначення резус-фактора в венозній крові

22,70

2.79

201

Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові

19,60

2.80

202

Визначення резус-фактора в капілярній крові

22,60

2.81

147

Визначення ретракції кров’яного згортка

6,80

2.82

149

Активований час рекальцифікації плазми (каоліновий)

19,50

2.83

150

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести) етаноловий

8,90

2.84

329

Визначення тромбінового часу на коагулометрі

52,70

2.85

330

Визначення протромбінового часу на коагулометрі

64,90

2.86

331

Визначення протромбінового індексу на коагулометрі

64,90

2.87

332

Визначення нормалізованого міжнародного співвідношення (INR) на коагулометрі

53,10

2.88

333

Визначення активного часткового тромбопластинового часу на коагулометрі

29,20

1

2

3

4

2.89

334

Визначення фібриногену на коагулометрі

31,20

2.90

206

Аналіз крові на амілазу

36,00

2.91

142

Визначення амілази (діастази) в сечі

16,00

2.92

143

Визначення кількості сечі, кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції PH у сечі

4,80

2.93

144

Визначення цукру в сечі (кількісне)

6,30

2.94

145

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

10,90

2.95

208

Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже тощо)

16,50

2.96

209

Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою

2,60

2.97

335

Визначення ацетону в сечі (кількісне) на сечовому аналізаторі MINDRAY UA 66; DIRUI H-10

9,40

2.98

336

Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)

12,80

2.99

337

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом в сечі

11,30

2.100

338

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

14,20

2.101

339

Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом

13,40

2.102

340

Знаходження уробілінових тіл експрес-тестом

9,50

2.103

341

Знаходження уробілінових тіл - інші методи

11,70

2.104

342

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі

12,40

2.105

343

Мікроскопічне дослідження осаду сечі орієнтовним методом

9,20

2.106

344

Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій)

10,50

2.107

345

Знаходження білку в сечі експрес-тестом

5,00

2.108

346

Визначення білку з сульфосаліциловою кислотою на ФЕК

3,00

2.109

347

Визначення білку в сечі на автоматичному аналізаторі

10,30

2.110

348

Визначення білку в сечі (якісна проба)

2,20

2.111

349

Визначення білку в сечі (кількісне)

11,70

2.112

350

Знаходження білірубіну в сечі - експрес-тест

1,90

2.113

351

Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю

5,40

2.114

352

Визначення реакції сечі

7,00

2.115

353

Визначення питомої ваги

8,50

2.116

354

Трьохсклянкова проба

 

31,60

1

2

3

4

2.117

355

Визначення кетонових тіл (кількісне) на сечовому аналізаторі

12,70

2.118

151

Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити тощо в фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця)

18,50

2.119

152

Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити тощо в фарбованих препаратах - 3 мазки на 2 предметних скельцях

43,80

2.120

153

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

12,70

2.121

356

Дослідження на трихомонади нативного препарату

12,50

2.122

357

Дослідження на трихомонади фарбованого препарату

25,10

2.123

358

Цитологічне дослідження випотних рідин нативних препаратів

22,70

2.124

359

Цитологічне дослідження випотних рідин фарбованих препаратів

25,70

2.125

360

Дослідження виділень піхви на ступінь чистоти

12,70

2.126

154

Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити тощо)

31,10

2.127

155

Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку)

13,40

2.128

156

Виявлення найпростіших у калі

30,80

2.129

211

Знаходження крові з допомогою бензидину тощо

4,20

2.130

361

Виявлення стеркобіліну в калі

4,50

2.131

158

Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізації (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза, печінка, нирки, передміхурова залоза, яєчко, яєчник, кістки, шкіра, лімфатичні вузли тощо)

68,50

2.132

212

Цитологічні дослідження при ендоскопічних обслідуваннях хворих

50,10

2.133

213

Мікроскопія випоту з черевної та грудної порожнин

23,00

2.134

362

Дослідження на «ключові клітини»

9,90

2.135

363

Дослідження на дріжджовий грибок

22,50

2.136

364

Тест толерантності до глюкози

99,50

2.137

365

Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолін-кефаліновий час)

40,10

1

2

3

4

2.138

366

Визначення іонізованого кальцію на аналізаторі SINO 005

5,60

2.139

167

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії негативне

155,50

2.140

168

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії позитивне

142,00

2.141

169

Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння негативне

59,10

2.142

170

Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння позитивне

122,70

2.143

171

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність негативне

104,10

2.144

172

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність позитивне

211,20

2.145

173

Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення культури)

36,50

2.146

174

Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою

47,90

2.147

175

Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням культур

362,80

2.148

176

Підготовка серійних розведень

61,60

2.149

177

Дозований посів

64,60

2.150

368

Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне

64,00

2.151

369

Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне

105,50

2.152

370

Дослідження бактеріологічне на стрептокок негативне

50,60

2.153

371

Дослідження бактеріологічне на стрептокок позитивне

171,40

2.154

372

Дослідження бактеріологічне на менінгокок негативне

105,50

2.155

373

Дослідження бактеріологічне на менінгокок позитивне

170,30

2.156

374

Дослідження бактеріологічне на менінгокок негативне (виділення з носоглотки)

100,00

2.157

375

Дослідження бактеріологічне на менінгокок позитивне (виділення з носоглотки)

150,80

2.158

376

Дослідження бактеріологічне на пневмокок негативне

56,60

2.159

377

Дослідження бактеріологічне на пневмокок позитивне

 

200,10

1

2

3

4

2.160

378

Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії негативне

97,20

2.161

379

Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії позитивне

172,50

2.162

380

Дослідження бактеріологічне на протей негативне

20,20

2.163

381

Дослідження бактеріологічне на протей позитивне

66,10

2.164

382

Дослідження бактеріологічне на кандиди

46,00

2.165

383

Дослідження бактеріологічне на кампілобактери

137,20

2.166

384

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру негативне

224,30

2.167

385

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру позитивне

304,40

2.168

386

Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою негативне

97,20

2.169

387

Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою позитивне

219,80

2.170

388

Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація первинна з чашок Ендос позитивне

189,30

2.171

389

Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей негативне

269,10

2.172

390

Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей позитивне

455,60

2.173

391

Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з мінімальним виділенням культур

110,60

2.174

392

Ідентифікація та підтвердження культур

185,90

2.175

393

Приготування поживних середовищ

2,70

2.176

394

Прийом, реєстрація та видача результатів аналізів

4,80

2.177

396

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу І категорії складності

75,00

2.178

397

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності

143,40

2.179

398

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності

190,80

2.180

399

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності

 

645,90

1

2

3

4

2.181

400

Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу V категорії складності

943,30

2.182

401

Патологоанатомічний розтин І категорії складності (розтин без проведення патологогістологічного дослідження)

1132,20

3. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів

3.1

162

Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи кишкової палички

31,10

3.2

163

Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на ентерокок

33,00

3.3

164

Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий стафілокок

46,20

3.4

165

Дослідження санітарно-бактеріологічне повітря закритих приміщень (апарат Кротова)

96,20

3.5

166

Дослідження санітарно-бактеріологічне матеріалу на стерильність

82,20

3.6

367

Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на плісневі гриби

27,90

3.7

395

Прийом, реєстрація та видача результатів змивів

1,50

4. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування)

4.1

404

Бальзамування тіла покійного після його розтину вагою до 90 кг

559,30

4.2

405

Бальзамування тіла покійного після його розтину вагою більш 90 кг

649,70

4.3

406

Бальзамування тіла покійного без його розтину вагою до 90 кг

652,90

4.4

407

Бальзамування тіла покійного без його розтину вагою більше 90 кг

688,20

4.5

409

Підготовка тіла до поховання у зачиненій труні

82,30

4.6

410

Підготовка тіла покійного чоловічої статі до поховання або кремації

92,00

4.7

411

Підготовка тіла покійного жіночої статі до поховання або кремації

103,40

4.8

412

Складні косметичні послуги

135,70

1

2

3

4

5. Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні

5.1

408

Утримання тіла померлого у холодильній камері (одна доба)

17,20

Керівник апарату                                       В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним відділенням

 

Код послуги

Найменування послуги

Тариф

за 1

послугу,

грн (без

ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

001

Визначення загального білка сироватки крові

21,10

1.2

002

Тимолова проба у сироватці крові

27,00

1.3

003

Визначення глюкози у сироватці крові

27,90

1.4

004

Визначення холестерину у сироватці крові

51,40

1.5

005

Визначення холестерину альфа-ліпопротеїдів у крові

36,80

1.6

006

Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності

36,80

1

2

3

4

1.7

007

Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності

37,00

1.8

008

Визначення тригліцеридів в сироватці крові

66,60

1.9

009

Визначення протромбiнового часу (iндексу)

41,00

1.10

010

Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові

29,70

1.11

011

Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

27,40

1.12

012

Визначення активності гама-глутамітрансферази у сироватці крові

43,10

1.13

013

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

44,30

1.14

014

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові

78,10

1.15

015

Визначення бiлiрубiну та його фракцiй в сироватцi кровi

44,70

1.16

016

Визначення фібриногену

43,90

1.17

017

Визначення креатиніну в сироватці крові

38,30

1.18

018

Визначення сечовини у сироватці крові

60,10

1.19

019

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

75,40

1.20

020

Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові

36,40

1.21

021

Визначення тромбінового часу

35,70

1.22

022

Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолiн-кефалiновий час)

56,20

1.23

023

Визначення кiлькостi тромбоцитiв

66,70

1.24

024

Визначення лейкоцитарної формули

45,40

1.25

025

Біохімічне дослідження крові №2 (скорочений аналіз)

176,20

1.26

026

Біохімічне дослідження крові №3 (скорочений аналіз)

137,10

1.27

027

Біохімічне дослідження крові №4 (скорочений аналіз)

188,60

1.28

028

Мікроскопія харкотиння

65,90

1.29

029

Визначення фізичних властивостей харкотиння

31,00

1.30

030

Бактеріоскопія харкотиння

84,40

1

2

3

4

1.31

031

Забирання матерiалу для лабораторного дослiдження кровi

21,70

1.32

032

Визначення швидкостi зсiдання еритроцитiв

22,60

1.33

033

Середня концентрацiя гемоглобiну у еритроцитах

27,90

1.34

034

Середнiй вмiст гемоглобiну в еритроцитi

24,30

1.35

035

Підрахунок кількості лейкоцитів

18,90

1.36

036

Морфологiя лейкоцитiв

66,00

1.37

037

Визначення кількості еритроцитів

18,90

1.38

038

Середнiй об'єм еритроцитiв

27,50

1.39

039

Визначення гематокритної величини

32,00

1.40

040

Клiнiчний аналiз кровi N 1(повний)

51,40

1.41

041

Визначення загального вмiсту гемоглобiну

25,70

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із субєктами господарювання, страховими організацуіями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

001

Визначення загального білка сироватки крові

21,10

2.2

002

Тимолова проба у сироватці крові

27,00

2.3

003

Визначення глюкози у сироватці крові

27,90

2.4

004

Визначення холестерину у сироватці крові

51,40

2.5

005

Визначення холестерину альфа-ліпопротеїдів у крові

36,80

2.6

006

Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності

36,80

2.7

007

Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності

37,00

2.8

008

Визначення тригліцеридів в сироватці крові

66,60

2.9

009

Визначення протромбiнового часу (iндексу)

41,00

2.10

010

Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові

29,70

2.11

011

Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

27,40

2.12

012

Визначення активності гама-глутамітрансферази у сироватці крові

43,10

2.13

013

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

44,30

1

2

3

4

2.14

014

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові

78,10

2.15

015

Визначення бiлiрубiну та його фракцiй в сироватцi кровi

44,70

2.16

016

Визначення фібриногену

43,90

2.17

017

Визначення креатиніну в сироватці крові

38,30

2.18

018

Визначення сечовини у сироватці крові

60,10

2.19

019

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

75,40

2.20

020

Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові

36,40

2.21

021

Визначення тромбінового часу

35,70

2.22

022

Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолiн-кефалiновий час)

56,20

2.23

023

Визначення кiлькостi тромбоцитiв

66,70

2.24

024

Визначення лейкоцитарної формули

45,40

2.25

025

Біохімічне дослідження крові №2 (скорочений аналіз)

176,20

2.26

026

Біохімічне дослідження крові №3 (скорочений аналіз)

137,10

2.27

027

Біохімічне дослідження крові №4 (скорочений аналіз)

188,60

2.28

028

Мікроскопія харкотиння

65,90

2.29

029

Визначення фізичних властивостей харкотиння

31,00

2.30

030

Бактеріоскопія харкотиння

84,40

2.31

031

Забирання матерiалу для лабораторного дослiдження кровi

21,70

2.32

032

Визначення швидкостi зсiдання еритроцитiв

22,60

2.33

033

Середня концентрацiя гемоглобiну у еритроцитах

27,90

2.34

034

Середнiй вмiст гемоглобiну в еритроцитi

24,30

2.35

035

Підрахунок кількості лейкоцитів

18,90

2.36

036

Морфологiя лейкоцитiв

66,00

2.37

037

Визначення кількості еритроцитів

18,90

2.38

038

Середнiй об'єм еритроцитiв

27,50

2.39

039

Визначення гематокритної величини

32,00

1

2

3

4

2.40

040

Клiнiчний аналiз кровi N 1(повний)

51,40

2.41

041

Визначення загального вмiсту гемоглобiну

25,70

Керівник апарату                               В. Бондаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

 

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня № 11 Дніпровського району м. Києва

 

Код послуги

Найменування послуги

Тариф

за 1

послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

001

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца

38,55

1.2

002

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

5,40

1.3

004

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

31,20

1.4

005

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

21,60

1.5

006

Визначення групи крові за системою ABO

22,90

1

2

3

4

1.6

007

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові

21,90

1.7

008

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарної формули, ШОЕ)

8,80

1.8

009

Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми

10,10

1.9

010

Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів

10,50

1.10

011

Видача копій результатів аналізів

5,30

1.11

012

Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на автоматичному гематологічному аналізаторі

6,00

1.12

013

Визначення середнього об'єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі

5,70

1.13

014

Визначення гематокритичної величини (показника)

13,45

1.14

015

Визначення кількості тромбоцитів

6,90

1.15

016

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

13,65

1.16

017

Визначення залізозв'язувальної здатності сироватки крові

38,60

1.17

018

Тромботест

9,90

1.18

019

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

17,55

1.19

020

Визначення гормону трийодотиронін вільний (Т3 вільний)

110,50

1.20

021

Визначення гормону тироксин вільний (Т4 вільний)

103,40

1.21

022

Визначення тиреотропного гормону (ТТГ)

96,30

1.22

023

Знаходження поверхневого антигену HBSAg вірусного гепатиту B методом ІФА на імунологічному аналізаторі

49,40

1.23

024

Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова

8,25

1.24

025

Визначення антитіл до тиреопероксидази в сироватці крові

113,85

1.25

026

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

29,65

1.26

027

Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, тощо в фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця)

13,85

1.27

028

Визначення кількості ретикулоцитів

30,60

1.28

029

Визначення загального змісту гемоглобіну

3,25

1.29

030

Підрахунок кількості лейкоцитів

6,90

1

2

3

4

1.30

031

Визначення лейкоцитарної формули

15,45

1.31

032

Визначення кількості еритроцитів

6,90

1.32

033

Визначення часу згортання крові

16,90

1.33

034

Визначення загального білка у сироватці крові

12,90

1.34

035

Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові

30,50

1.35

036

Визначення креатиніну у сироватці крові

17,85

1.36

037

Визначення сечовини у сироватці крові

21,40

1.37

038

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

39,95

1.38

039

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

55,45

1.39

040

Визначення холестерину у сироватці крові

25,45

1.40

041

Визначення C-реактивного білка

20,40

1.41

042

Визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові

21,50

1.42

043

Визначення фібриногену

17,45

1.43

044

Визначення фібриногену B в плазмі

12,20

1.44

045

Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові

39,00

1.45

046

Визначення активності анти-0-стрептолізину у сироватці крові

93,20

1.46

047

Визначення заліза у сироватці крові

43,75

1.47

048

Тимолова проба у сироватці крові

7,30

1.48

049

Визначення резус-фактора

14,10

1.49

050

Етаноловий тест

16,00

1.50

051

Визначення активності АлАТ у сироватці крові

30,25

1.51

052

Визначення активності АсАТ у сироватці крові

30,25

1.52

053

Визначення глюкози у сечі

4,00

1.53

054

Мікроскопічне дослідження осаду сечі

14,80

1.54

055

Визначення білка у сечі

1,70

1.55

056

Визначення питомої ваги сечі

3,25

1.56

057

Визначення маркерів раку простати (простатоспецифічного антигену - PSA) у крові

96,30

1.57

058

Визначення активності холінестерази у сироватці крові

49,90

1.58

059

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові

45,90

1.59

060

Визначення альбумінів у сироватці крові

16,25

1.60

061

Рентгенографія хребта: шийного відділу

74,90

1.61

062

Рентгенографія хребта: попереково-крижового відділу

103,60

1.62

063

Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції

77,65

1.63

064

Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях

130,75

1.64

065

Рентгенографія зубів прицільна

58,00

1

2

3

4

1.65

066

Рентгенографія кисті або стопи

72,15

1.66

067

Рентгенографія суглобів: стегнового

74,90

1.67

068

Рентгенографія суглобів: колінного

73,25

1.68

069

Рентгенографія колоносових пазух

62,50

1.69

070

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

44,85

1.70

071

Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої

118,65

1.71

072

Електроенцефалографія двох ділянок у спокої з ручною розшифровкою

134,00

1.72

073

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

129,15

1.73

074

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

129,15

1.74

075

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

145,00

1.75

076

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими органами: передміхурова залоза

33,20

1.76

077

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: щитоподібна залоза

64,90

1.77

078

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з двох сторін)

97,10

1.78

079

Сонографічне дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі

33,20

1.79

080

Ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової залози

95,20

1.80

081

УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів

94,95

1.81

082

Дуплексне сканування судин (вен) нижніх кінцівок

151,10

1.82

083

Доплерографія периферичних судин кінцівок

151,10

1.83

084

Езофагогастродуоденоскопія

251,35

1

2

3

4

2. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

2.1

085

Профогляд лікарем акушером-гінекологом вищої категорії

54,05

2.2

086

Профогляд лікарем-дерматовенерологом вищої категорії

24,55

2.3

087

Профогляд лікарем-невропатологом вищої категорії

18,45

2.4

088

Профогляд лікарем-отоларингологом першої категорії

14,80

2.5

089

Профогляд лікарем-офтальмологом вищої категорії

9,50

2.6

090

Профогляд лікарем-терапевтом вищої категорії

19,70

2.7

091

Профогляд лікарем-хірургом вищої категорії

10,10

2.8

092

Профогляд лікарем-урологом вищої категорії

41,00

2.9

093

Профогляд лікарем-онкологом вищої категорії

30,40

2.10

094

Цифрова рентгенографія легенів з описом (без використання плівки)

49,25

2.11

095

Венопункція

13,20

2.12

096

Спірометрія

27,60

2.13

097

Динамометрія

6,45

2.14

098

Холодова проба

12,90

2.15

099

Дослідження слуху методом тональної аудіометрії

64,30

2.16

100

Дослідження вестибулярного апарату

18,85

2.17

101

Дослідження гостроти зору та полів зору

45,10

2.18

102

Тонометрія ока

237,20

3. Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини

3.1

103

Лікувально-профілактична процедура на електротерапевтичному апараті "Cerogem"

59,20

3.2

104

Консультація лікаря-фізіотерапевта з приводу призначення гірудотерапії та/або біопунктури

32,35

3.3

105

Біопунктура (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

48,30

3.4

106

Сеанс гірудотерапії з використанням трьох п'явок (вартість п'явок сплачується додатково)

114,00

3.5

107

Сеанс гірудотерапії з використанням п'яти п'явок (вартість п'явок сплачується додатково)

141,50

1

2

3

4

3.6

108

Іридодіагностика (іридобіомікроскопія) (вартість плівки сплачується додатково)

41,10

 Керівник апарату                               В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва

 

Код послуги

Найменування послуги

Тариф

за 1 послугу,

грн (без

ПДВ)

1

2

3

4

  1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

062

Рентгенографiя нижньої щелепи

95,00

1.2

072

Рентгенографiя зубiв панорамна

132,60

1.3

440

Рентгенографiя верхньої щелепи

95,00

1.4

441

Рентгенографiя органiв грудної клiтки

122,00

1.5

442

Рентгеноскопiя органiв грудної клiтки полiпозицiйна

127,40

1.6

451

КТ головного мозку і черепа

548,20

1.7

452

КТ верхньої і нижньої щелеп

548,20

1

2

3

4

1.8

453

КТ верхньої і нижньої щелеп

548,20

1.9

454

КТ органів грудної порожнини з посиленням (вартість шприца для інжектора MEDRAD тип Vistron, контрасту неіонного сплачується додатково)

726,70

1.10

455

КТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору

548,20

1.11

461

КТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору з посиленням: внутрішньовенним (вартість шприца для інжектора MEDRAD тип Vistron, контрасту неіонного сплачується додатково)

726,70

1.12

462

КТ органів таза

548,20

1.13

015

Сонографiчне дослiдження щитоподібної залози

85,80

1.14

443

Сонографічне дослідження жовчного міхура і жовчних проток

49,30

1.15

444

Сонографiчне дослiдження черевної порожнини і заочеревинного простору

189,20

1.16

445

Сонографiчне дослiдження нирок

49,30

1.17

463

Нейросонографія

113,60

1.18

464

Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням

165,70

1.19

465

Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів

68,40

1.20

446

ЕКГ спокою

60,20

1.21

466

Електроенцефалографія

166,80

1.22

467

Реоенцефалографія в стані спокою

148,40

1.23

160

Визначення швидкостi осiдання еритроцитiв

5,90

1.24

183

Визначення глюкози в капілярній крові

17,10

1.25

186

Визначення активності анти-О-стрептолізину у сироватці крові

43,90

1.26

216

Проба за Нечипоренком

32,60

1.27

219

Проба Зимницького

19,40

1.28

238

Виявлення найпростiших у калi

51,30

1.29

239

Дослiдження зiскрiбка на гострицi

18,80

1.30

447

Аналіз сечі на аналізаторі сечі Aution Mini

11,60

1.31

448

Визначення глюкози в сечi

14,90

1.32

449

Визначення кетонових тiл у сечi

15,70

1.33

450

Мiкроскопiя осаду сечi

10,40

1.34

456

Визначення реакцiї (рН) калу

1,90

1.35

457

Виявлення яєць гельмiнтiв у калi

35,20

1.36

458

Колiрний показник

1,90

1.37

459

Аналіз крові на гематологічному аналізаторі Sysmex-XT-1800-i

119,60

1

2

3

4

1.38

460

Визначення лейкоцитарної формули

44,00

1.39

468

Визначення тривалостi кровотечi

10,20

1.40

469

Аналіз крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Biosystems-A25

60,80

1.41

470

Аналіз крові на аналізаторі електролітів Medika

32,20

1.42

471

Визначення групи кровi по системi АВО

35,90

1.43

472

Визначення резус-фактора

40,30

1.44

473

Визначення С-реактивного бiлка латексним методом

5,50

1.45

276

Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення культури)

45,20

1.46

279

Iдентифiкацiя грибiв роду Кандида

40,50

1.47

474

Пiдготовка матерiалу до мiкробiологiчного дослiдження: титрування

59,20

1.48

475

Пiдготовка матерiалу до мiкробiологiчного дослiдження: посiв

40,60

1.49

476

Дослідження калу на дисбактеріоз: кількісне визначення мiкроорганiзмiв

138,10

1.50

477

Дослідження калу на дисбактеріоз: видiлення мiкроорганізмів культуральним методом на анаеробнi мiкроорганiзми

160,10

1.51

478

Дослідження калу на дисбактеріоз: виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробнi і факультативні анаеробні мікроорганізми

216,10

1.52

479

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифікація мікроорганізмів за морфологічними i тинкториальними властивостями

23,50

1.53

480

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифiкацiя мiкроорганiзмiв за культуральними властивостями

34,40

1.54

481

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифiкацiя мiкроорганiзмiв за бiохiмiчними тестами

67,10

1.55

482

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифiкацiя мiкроорганiзмiв за серологiчними властивостями

89,60

1.56

483

Дослідження калу на дисбактеріоз: визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до антибiотикiв i хiмiопрепаратiв

91,70

1.57

484

Дослідження калу на дисбактеріоз: визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до бактерiофагу

19,10

1.58

485

Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні і факультативні анаеробні мікроорганізми

126,50

1

2

3

4

1.59

486

Iдентифiкацiя мiкробiв роду стафiлококiв

43,20

1.60

487

Iдентифiкацiя мiкробiв сiмейства стрептококових

42,70

1.61

488

Iдентифiкацiя мiкробiв роду гемофiлус

146,90

1.62

489

Iдентифiкацiя мiкробiв сiмейства ентеробактерiй

48,70

1.63

490

Iдентифiкацiя мiкробiв роду Псевдомонас

63,30

1.64

492

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження крові

17,10

1.65

493

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження сечі

62,60

1.66

494

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження калу

19,60

1.67

495

Мазок на флору

29,70

1.68

496

Забирання матерiалу для лабораторного дослiдження кровi

12,20

1.69

492

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження крові

17,10

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

030

Консультація лікаря-алерголога дитячого без категорії

67,80

2.2

032

Консультація лікаря-отоларинголога дитячого вищої категорії

74,90

2.3

034

Консультація лікаря-гінеколога дитячого без категорії

70,60

2.4

035

Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого другої категорії

67,00

2.5

037

Консультація лікаря імунолога дитячого вищої категорії

75,20

2.6

038

Консультація лікаря-ендокринолога дитячого вищої категорії

68,50

2.7

039

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда дитячого вищої категорії

119,50

2.8

040

Консультація лікаря-кардіоревматолога дитячого вищої категорії

70,90

2.9

041

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії

72,30

2.10

045

Консультація лікаря-фізіотерапевта дитячого вищої категорії

40,30

2.11

046

Консультація лікаря-хірурга дитячого без категорії

105,00

2.12

047

Консультація лікаря-дерматовенеролога дитячого першої категорії

83,00

1

2

3

4

2.13

048

Консультація лікаря-інфекціоніста дитячого вищої категорії

102,30

2.14

054

Консультація лікаря з функціональної діагностики дитячого вищої категорії

69,50

2.15

367

Консультація лікаря-офтальмолога дитячого без категорії

67,00

2.16

370

Консультація лікаря-нефролога дитячого вищої категорії

66,50

2.17

371

Консультація лікаря-стоматолога-хірурга дитячого вищої категорії, кандидата медичних наук

83,90

2.18

435

Консультація лікаря-невролога дитячого вищої категорії

124,10

2.19

436

Вимiр артерiального тиску

12,10

2.20

437

Визначення частоти пульсу

5,20

2.21

438

Антропометрiя

13,20

2.22

439

Визначення маси тiла

3,20

2.23

062

Рентгенографiя нижньої щелепи

95,00

2.24

072

Рентгенографiя зубiв панорамна

132,60

2.25

440

Рентгенографiя верхньої щелепи

95,00

2.26

441

Рентгенографiя органiв грудної клiтки

122,00

2.27

442

Рентгеноскопiя органiв грудної клiтки полiпозицiйна

127,40

2.28

451

КТ головного мозку і черепа

548,20

2.29

452

КТ верхньої і нижньої щелеп

548,20

2.30

453

КТ верхньої і нижньої щелеп

548,20

2.31

454

КТ органів грудної порожнини з посиленням (вартість шприца для інжектора MEDRAD тип Vistron, контрасту неіонного сплачується додатково)

726,70

2.32

455

КТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору

548,20

2.33

461

КТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору з посиленням: внутрішньовенним (вартість шприца для інжектора MEDRAD тип Vistron, контрасту неіонного сплачується додатково)

726,70

2.34

462

КТ органів таза

548,20

2.35

015

Сонографiчне дослiдження щитоподібної залози

85,80

2.36

443

Сонографічне дослідження жовчного міхура і жовчних проток

49,30

2.37

444

Сонографiчне дослiдження черевної порожнини і заочеревинного простору

189,20

1

2

3

4

2.38

445

Сонографiчне дослiдження нирок

49,30

2.39

463

Нейросонографія

113,60

2.40

464

Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням

165,70

2.41

465

Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів

68,40

2.42

446

ЕКГ спокою

60,20

2.43

466

Електроенцефалографія

166,80

2.44

467

Реоенцефалографія в стані спокою

148,40

2.45

160

Визначення швидкостi осiдання еритроцитiв

5,90

2.46

183

Визначення глюкози в капілярній крові

17,10

2.47

186

Визначення активності анти-О-стрептолізину у сироватці крові

43,90

2.48

216

Проба за Нечипоренком

32,60

2.49

219

Проба Зимницького

19,40

2.50

238

Виявлення найпростiших у калi

51,30

2.51

239

Дослідження зiскрiбка на гострицi

18,80

2.52

447

Аналіз сечі на аналізаторі сечі Aution Mini

11,60

2.53

448

Визначення глюкози в сечi

14,90

2.54

449

Визначення кетонових тiл у сечi

15,70

2.55

450

Мiкроскопiя осаду сечi

10,40

2.56

456

Визначення реакцiї (рН) калу

1,90

2.57

457

Виявлення яєць гельмiнтiв у калi

35,20

2.58

458

Колірний показник

1,90

2.59

459

Аналіз крові на гематологічному аналізаторі Sysmex-XT-1800-i

119,60

2.60

460

Визначення лейкоцитарної формули

44,00

2.61

468

Визначення тривалостi кровотечi

10,20

2.62

469

Аналіз крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Biosystems-A25

60,80

2.63

470

Аналіз крові на аналізаторі електролітів Medika

32,20

2.64

471

Визначення групи кровi по системi АВО

35,90

2.65

472

Визначення резус-фактора

40,30

2.66

473

Визначення С-реактивного бiлка латексним методом

5,50

2.67

276

Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення культури)

45,20

2.68

279

Iдентифiкацiя грибів роду Кандида

40,50

2.69

474

Підготовка матеріалу до мiкробiологiчного дослідження: титрування

59,20

2.70

475

Підготовка матеріалу до мiкробiологiчного дослідження: посів

40,60

2.71

476

Дослідження калу на дисбактеріоз: кількісне визначення макроорганізмів

138,10

1

2

3

4

2.72

477

Дослідження калу на дисбактеріоз: виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробнi мікроорганізми

160,10

2.73

478

Дослідження калу на дисбактеріоз: виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробнi і факультативні анаеробні мікроорганізми

216,10

2.74

479

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифікація мiкроорганізмів за морфологічними i тинкториальними властивостями

23,50

2.75

480

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифікація мікроорганізмів за культуральними властивостями

34,40

2.76

481

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифiкацiя мiкроорганiзмiв за бiохiмiчними тестами

67,10

2.77

482

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифiкацiя мiкроорганiзмiв за серологiчними властивостями

89,60

2.78

483

Дослідження калу на дисбактеріоз: визначення чутливості мiкроорганiзмiв до антибiотикiв i хiмiопрепаратiв

91,70

2.79

484

Дослідження калу на дисбактеріоз: визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до бактерiофагу

19,10

2.80

485

Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні і факультативні анаеробні мікроорганізми

126,50

2.81

486

Iдентифiкацiя мiкробiв роду стафiлококiв

43,20

2.82

487

Iдентифiкацiя мiкробiв сiмейства стрептококових

42,70

2.83

488

Iдентифiкацiя мiкробiв роду гемофiлус

146,90

2.84

489

Iдентифiкацiя мiкробiв сiмейства ентеробактерiй

48,70

2.85

490

Iдентифiкацiя мiкробiв роду Псевдомонас

63,30

2.86

316

Очисна клiзма

47,70

2.87

325

Венопункція

13,30

2.88

491

Пiдготовка операцiйного поля

25,50

2.89

492

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження крові

17,10

2.90

493

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження сечі

62,60

2.91

494

Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження калу

19,60

2.92

495

Мазок на флору

29,70

2.93

496

Забирання матерiалу для лабораторного дослiдження кровi

 

12,20

1

2

3

4

2.94

092

Аерозольтерапiя iндивiдуальна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

18,20

2.95

328

Оформлення історії хвороби

32,50

2.96

330

Спостереження медичної сестри за станом пацієнта протягом однієй години

78,70

2.97

331

Спостереження молодшого медичного персоналу за станом пацієнта протягом однієй години

52,90

2.98

344

Консультація лікаря-куратора за договором (первинне звернення)

33,10

2.99

345

Консультація лікаря-куратора за договором (повторне звернення)

24,80

2.100

346

Оформлення карт та направлень, обробка заключень, підготовка звітних документів куратором договору

25,30

2.101

349

Супроводження пацієнта куратором за договором

49,70

2.102

405

Оформлення виписки з історії хвороби

39,00

2.103

406

Оформлення лікарняного листа

16,20

2.104

413

Огляд на педикульоз

21,30

2.105

497

Первинне лiкарське обстеження госпiталiзованого хворого

45,90

2.106

498

Огляд лікарем-педіатром вищої категорії

10,00

2.107

499

Огляд лікарем-стоматологом-хірургом вищої категорії кандидатом медичних наук

21,00

3. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням

3.1

433

Перебування у блочній одномісній однокімнатній палаті протягом однієї доби

39,60

3.2

434

Перебування в одномісній однокімнатній палаті-бокс підвищеної комфортності протягом однієї доби

39,60

Керівник апарату                               В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
____________________ № ______)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва»

 

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

001

Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категорії

84,50

1.2

002

Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії

74,30

1.3

003

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії

74,30

1

2

3

4

1.4

004

Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії

74,30

1.5

005

Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії

77,00

1.6

006

Консультація-лікаря-офтальмолога вищої категорії

77,00

1.7

007

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії

74,30

1.8

008

Консультація лікаря з лікувальної фізкультури вищої категорії

50,70

1.9

009

Консультація лікаря-стоматолога-терапевта вищої категорії

80,30

1.10

010

Консультація лікаря-стоматолога-хірурга вищої категорії

83,10

1.11

011

Консультація лікаря-стоматолога-ортодонта вищої категорії

76,00

1.12

012

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії

85,50

1.13

013

Консультація лікаря-уролога першої категорії

76,00

1.14

014

Консультація лікаря-фізіотерапевта другої категорії

42,00

1.15

015

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії

91,60

1.16

016

Консультація лікаря-ендокринолога вищої категорії

80,50

1.17

017

Консультація лікаря з ультразвукової діагностики вищої категорії

82,40

1.18

018

Консультація лікаря функціональної діагностики першої категорії

70,50

1.19

019

Рентгеноскопія ОГК

78,00

1.20

020

Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції

78,00

1.21

021

Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях

130,00

1.22

022

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції

67,60

1.23

023

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

109,20

1.24

024

Рентгенографія кісток носа

57,20

1.25

025

Рентгенографія ключиці в одній проекції

61,40

1.26

026

Рентгенографія кісток таза

78,00

1.27

027

Рентгенографія кисті або стопи

57,20

1.28

028

Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезап’ясткового, колінного або гомілковостопного суглоба

61,40

1.29

029

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

59,50

1.30

030

Ургентні ЕКГ, які дезорганізують роботу відділення

78,20

1

2

3

4

1.31

031

Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої

153,00

1.32

032

Електроенцефалографія або картування з комп'ютерним аналізом уражених ділянок головного мозку

154,30

1.33

033

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

180,10

1.34

034

Сонографічне дослідження нирок

55,10

1.35

035

Сонографічне дослідження надниркових залоз

75,00

1.36

036

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими органами: яєчки

56,40

1.37

037

Сонографічне дослідження матки і яєчників

118,30

1.38

038

УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів

119,90

1.39

039

Сонографічне дослідження щитоподібної залози

84,60

1.40

040

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: кістки та суглоби (при низькому ступіню складності)

84,60

1.41

041

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Hb, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) - дітям

11,10

1.42

042

Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми

16,70

1.43

043

Визначення кількості ретикулоцитів

86,50

1.44

044

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

10,30

1.45

045

Визначення гематологічних показників (21 показник + 3 гістограми) на автоматичному гематологічному аналізаторі RT 7600

7,00

1.46

046

Визначення активованного часткового тромбопластинового часу

120,50

1.47

047

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

45,30

1.48

048

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

16,50

1.49

049

Визначення протромбінового часу на коагулометрі

49,30

1.50

050

Визначення тромбінового часу на коагулометрі

132,80

1.51

051

Визначення фібриногену на коагулометрі

70,50

1.52

052

Визначення Міжнародного нормалізованого відношення (INR) на коагулометрі

49,30

1

2

3

4

1.53

053

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

132,20

1.54

054

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

12,90

1.55

055

Визначення магнію у сироватці крові

139,00

1.56

056

Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції

24,60

1.57

057

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

35,20

1.58

058

Визначення кальцію в сироватці крові (за допомогою мурексиду)

51,50

1.59

059

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

34,00

1.60

060

Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності

38,30

1.61

061

Визначення сечовини уреазним методом

43,10

1.62

062

Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі

123,10

1.63

063

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

67,40

1.64

064

Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові

51,10

1.65

065

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку)

25,10

1.66

066

Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності

31,10

1.67

067

Визначення C-реактивного білку в сироватці крові за методом латексної реакції

15,20

1.68

068

Визначення глюкози в сироватці крові глюкозооксидазним методом

22,10

1.69

069

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові за методом латексної реакції

15,20

1.70

070

Визначення заліза у сироватці крові

46,20

1.71

071

Визначення залізозв'язувальної здатності сироватки крові

46,80

1.72

072

Тимолова проба в сироватці крові

21,90

1.73

073

Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові

46,80

1.74

074

Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові

26,00

1.75

075

Визначення резус-фактору в венозній крові

31,60

1.76

076

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

18,90

1.77

077

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

18,90

1

2

3

4

1.78

078

Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові за методом латексної реакції

15,00

1.79

079

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

39,70

1.80

080

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

44,20

1.81

081

Визначення альбумінів (бромкріозолзелен)

24,00

1.82

082

Визначення ацетону в сечі (напівкількісне)

2,80

1.83

083

Аналіз сечі напівкількісним методом на аналізаторі сечі DIRUI H-100 (10 показників)

9,80

1.84

084

Визначення глюкози в сечі (якісна проба)

5,50

1.85

085

Визначення глюкози в сечі (кількісна проба)

13,10

1.86

086

Знаходження уробілінових тіл експрес-тестом

5,50

1.87

087

Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко

37,10

1.88

088

Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій)

32,00

1.89

089

Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в 3 препаратах

20,30

1.90

090

Визначення білку в сечі (якісне)

3,50

1.91

091

Визначення білку в сечі (кількісне)

15,10

1.92

092

Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити тощо в фарбованих препаратах – 3 мазки на 2 предметних скельцях

38,60

1.93

093

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, носу

18,60

1.94

094

Визначення гормонального дзеркала

9,00

1.95

095

Дослідження калу: мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити тощо)

74,70

1.96

096

Знаходження яєць у калі методом збагачення (метод Фюлеборна, Калантарян тощо)

59,00

1.97

097

Знаходження яєць гельмінтів у калі (метод нативного мазку)

23,80

1.98

098

Дослідження на найпростіші

50,10

1.99

099

Передня риноскопія

77,30

1.100

100

Отоскопія

77,30

1.101

101

Промивання лакун мигдаликів

90,00

1.102

102

Промивання придаткових пазух носа

90,00

1.103

103

Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна

96,50

1.104

104

Дослідження гостроти зору

19,30

1

2

3

4

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

105

Масаж м'язів шиї

22,30

2.2

106

Масаж комірцевої зони

31,50

2.3

107

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки

40,60

2.4

108

Масаж верхньої кінцівки

31,50

2.5

109

Масаж плечового суглоба

22,30

2.6

110

Масаж ліктьового суглоба

22,30

2.7

111

Масаж променезап'ясткового суглоба

22,30

2.8

112

Масаж кисті і передпліччя

22,30

2.9

113

Масаж грудної клітки

49,70

2.10

114

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця)

31,50

2.11

115

Масаж м'язів передньої черевної стінки

22,30

2.12

116

Масаж попереково-крижової ділянки

22,30

2.13

117

Масаж спини (від VII шийного хребця до V поперекового хребця)

40,60

2.14

118

Масаж шийно-грудного відділу хребта

40,60

2.15

119

Масаж ділянки хребта

49,70

2.16

120

Масаж нижньої кінцівки

40,60

2.17

121

Масаж нижньої кінцівки і попереку

49,70

2.18

122

Масаж кульшового суглоба

22,30

2.19

123

Масаж колінного суглоба

22,30

2.20

124

Масаж гомілковоступневого суглоба

22,30

2.21

125

Масаж ступні і гомілки

22,30

2.22

126

Лікарсько-консультативний прийом (обстеження, консультації, складання призначень, рекомендацій)

50,70

2.23

127

Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або при хронічному перебігу захворювання при груповому методі занять

56,20

2.24

128

Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації при індивідуальному методі занять

40,10

2.25

129

Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих при індивідуальному методі занять

48,20

2.26

130

Лікувальна гімнастика в воді, лікувальне плавання при індивідуальному методі занять

48,30

1

2

3

4

2.27

131

Лікувальна гімнастика в воді, лікувальне плавання при груповому методі занять

72,40

2.28

132

Басейн (1 година)

60,30

2.29

133

Душ Шарко

31,30

2.30

137

Консультація лікаря-алерголога дитячого без категорії

65,00

2.31

138

Гальванізація

46,60

2.32

139

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо)

55,80

2.33

140

Електростимуляція

74,10

2.34

141

Діадинамотерапія

73,60

2.35

142

СМХ-терапія, ДМХ-терапія

73,50

2.36

143

Дарсонвалізація місцева

46,10

2.37

144

УВЧ-терапія

27,90

2.38

145

Магнітотерапія (низькочастотна)

55,30

2.39

146

Тубус-кварц

18,80

2.40

147

Ультрафіолетове опромінення місцеве

27,90

2.41

148

Ультразвукова терапія

52,70

2.42

149

Ультрафонофорез

65,70

2.43

150

Інгаляція

33,20

2.44

151

Коктейль кисневий

14,10

2.45

152

Аплікація парафіново-озокеритова середня

84,40

2.46

153

Накладання швів

174,40

2.47

154

Зняття швів

43,80

2.48

155

Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю

48,90

2.49

156

Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю

51,30

2.50

157

Накладання гіпсової пов'язки на пальці стопи, кисті (лангети)

64,30

2.51

158

Зняття гіпсової пов'язки

37,30

2.52

159

Накладання бинтової пов'язки на ліктьовий, колінний суглоб

45,50

2.53

160

Накладання бинтової пов'язки на пальці кисті

46,50

2.54

162

Супроводження пацієнта куратором за договором

41,00

2.55

163

Загальний масаж у дітей грудного і ясельного віку

60,90

2.56

164

Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку при індивідуальному методі занять

54,70

2.57

165

Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку при груповому методі занять

 

82,00

1

2

3

4

2.58

166

Процедури лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку при індивідуальному методі занять

45,60

2.59

167

Процедури лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку при груповому методі занять

53,40

3. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

3.1

134

Стажування лікаря-інтерна-стоматолога на умовах контракту протягом одного дня під керівництвом лікаря-стоматолога вищої категорії

55,40

4. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)

4.1

135

ЕКГ-дослідження на дому

156,10

4.2

136

Обслуговування хворого вдома лікарем-отоларингологом

107,40

5. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

5.1

138

Видача копії медичної довідки

16,60

5.2

169

Видача витягу з історії хвороби

67,90

Керівник апарату                               В. Бондаренко

Перейти до спискуВерсiя для друку