КМДА Київська міська державна адміністрація
Офіційний інтернет-портал


29 грудня 2016

Результати планового аудиту відповідності проведених закупівель товарів, робіт та послуг ШЕУ Солом’янського району впродовж 2014-2016 років

При здійсненні аудиту було проведено аналіз здійснення закупівель протягом 2016 року із застосуванням електронного майданчика системи «Prozorro»та виявлено, що середня кількість учасників зменшилась із 4 (березень 2016 року) до 2,4 (листопад 2016 року), що може свідчити про здійснення недостатньої роботи щодо розширення конкурентного середовища та залучення більш ефективних постачальників.

Під час проведення аудиту відповідності здійснення закупівель виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівель, а саме:

- виявлено закупівлі з уникненням процедур конкурсних торгів передбачених Законом на суму 1075,60 тис. грн;
- не забезпечено максимальної економії та ефективності використання коштів під час укладання та виконання договорів за цінами, які перевищують середньоринкові (при здійсненні закупівель сумішей асфальтобетонних на 5,40-17,23 % – ТОВ СБМУ «Підряд»), що призвело до неефективного використання коштів із оціночними втратами на загальну суму 560,51 тис. грн та ризиком потенційних втрат розрахунково, в розмірі 100,26 тис. грн;
- допущено безпідставне збільшення ціни в договорах на 10-20% під час закупівель сумішей асфальтобетонних (ТОВ СБМУ «Підряд») та бензину (ТОВ ТК «Манго-Трейд»), що призвело до ризику безпідставного витрачання коштів, розрахунково, у розмірі 
923,86 тис. грн;
- порушено принципи здійснення закупівель, а саме добросовісної конкуренції, недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям та зловживанням із ознаками спотворення торгів та узгоджених дій Переможця і Замовника при здійсненні закупівель палива у ТОВ «Манго-Трейд»;
- допущено проведення закупівель, що не були передбачені річним планом закупівель на загальну суму 5555,72 тис. грн;
- здійснено допорогові закупівлі без застосування системи електронних торгів системи «Prozorro» на загальну суму 4683,00 тис. грн;
- виявлено безпідставне витрачання коштів у розмірі 71,12 тис. грн, унаслідок завищення обсягів отримання асфальтобетонних сумішей;
- допущено до оцінки пропозиції учасників, які не відповідають умовам документації конкурсних торгів при здійсненні закупівель сумішей асфальтобетонних, бензину та шин і камер гумових;
- не визначено вартісні показники додаткових угод до договорів;
- визначено в супереч Закону декілька переможців в межах одного лоту;
- допущено неодноразове порушення порядку та термінів оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу;
- не розміщено в повному обсязі відповідної інформації щодо проведених процедур закупівель (залізобетонних виробів для дорожніх робіт, сумішей асфальтобетонних) в інформаційно-аналітичній системі «Київаудит» (частково усунуто в ході аудиту).

Також, при аналізі відповідності витрачання солі передбаченим нормам за період зими
2015-2016 років, виявлено, що ШЕУ Солом’янського району систематично перевищує норми витрачання солі при розподілі технологічних матеріалів під час снігоочищення вулиць та доріг, неналагоджено належного контролю за витрачанням солі, не розроблені відповідні нормативно-розпорядчі акти на підприємстві, які визначатимуть порядок, терміни, норми витрачання солі тощо. Вищезазначене призвело до перевитрачання норм на 157 %, що призвело до ризику безпідставного витрачання коштів розрахунково у розмірі 293,53 тис. грн та ризику потенційних втрат розрахунково у розмірі 1137,48 тис. гривень.

Отже, недосконала система внутрішнього контролю під час проведення ШЕУ Солом’янського району процедур закупівель та виконання договорів про закупівлі призвела до зазначених порушень.

Таким чином, у результаті аудиту закупівель здійснених ШЕУ Солом’янського району на загальну суму 29291,05 тис. грн виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на суму 1288,52 тис. грн, що не призвели до втрат на загальну суму 14356,08 тис. гривень.

Крім того, допущено неефективних закупівель з оціночними втратами у розмірі 1849,03 тис. грн та потенційними втратами у розмірі 1237,74 тис. гривень.


 

Рекомендації ШЕУ Солом’янського району

З метою поліпшення ситуації, аудиторська група рекомендує керівництву ШЕУ Солом’янськогорайону:

- призначити відповідальну особу (наказом), яка буде здійснювати контроль за відповідністю цін середньоринковим на товари, з метою уникнення можливості постачання товарів по цінам, які перевищують середньоринкові та недопущення у майбутньому можливостей неефективного використання комунальних коштів;
- комітету конкурсних торгів провести відповідне засідання на якому розглянути зазначені порушення та вжити заходів щодо посилення контролю за здійсненнями закупівель;
- нормативно-розпорядчим документом визначити відповідальну особу за облік та контроль допорогових закупівель із метою недопущення уникнення процедур закупівель, передбачених положенням «Про впровадження та експлуатацію в м. Києві пілотного проекту «Система електронних закупівель» затвердженого рішенням Київської міської ради від 23.07.2015 № 764/1628;
- посилити контроль із визначенням відповідальних осіб за дотриманням законодавчих норм при укладанні та виконанні договорів та додаткових угод до них;
- нормативно-розпорядчим документом визначити відповідальну особу за облік та контроль допорогових закупівель із метою недопущення уникнення процедур закупівель конкурсних торгів, передбачених Законом;
- визначити відповідальну особу за вчасне внесення відповідної інформації до ІАС «Київаудит» та Уповноваженого органу;
- провести аналіз допущених порушень та вжити дієвих заходів щодо їх усунення та недопущення в майбутньому, а також забезпечити чітке дотримання вимог законодавства;
- розробити та затвердити порядок та регламент витрачання солі з визначенням відповідальних за додержання відповідних норм витрачання;
- за результатами аналізу допущених порушень притягнути до відповідальності винних осіб.


Адреса цієї сторінки: http://kievcity.gov.ua/news/46116.html
При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.