Головна  →  Оголошення  →  11 січня 2017

Про проведення 20 січня 2017 року торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

1. Згідно наказу № 01 від 10 січня 2017 року комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує про проведення електронних торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі в місті Києві.

2. Електронні торги будуть проведені ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» 20 січня 2017 року о 12:00 годині на електронному торговому майданчику за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/

3. Предмет торгів: право на розміщення засобів пересувної торгівлі, відповідно до переліку, наведеному в Додатку 1.

4. Суб’єкти господарювання, визначені переможцями торгів, здійснюють розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва після укладення договору щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затвердженого розпорядженням Виконавчого органу Київради (КМДА) № 300 від 02.04.2015р. зі змінами та доповненнями, та договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та пункту 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради».

5. Основні вимоги до провадження торгівлі в засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

5.1. Суб’єкти господарювання, визначені переможцями торгів, зобов'язані мати наступні документи:

5.1.1. документ про взяття на облік як платника податку;

5.1.2. документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником;

5.1.3. інформаційний талон про сплату пайової участі (повинен бути розміщений на фасаді засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з забезпеченням зчитування спеціального коду інформаційного талона про сплату пайової участі);

5.1.4. договір щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з КП «Міський магазин»;

5.1.5. документ, що підтверджує сплату по договору щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

5.2. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів в засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, на товари, одержані для продажу, повинні мати:

5.2.1. документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);

5.2.2. документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари);

5.2.3. копії гігієнічних висновків;

5.2.4. ярлики (цінники) або покажчики цін;

5.2.5. санітарну книгу продавця;

5.2.6. сертифікат на газове обладнання та устаткування, якщо таке обладнання встановлене та/або знаходиться безпосередньо в засобі пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

5.3. Суб’єкти господарювання, що провадять торгівлю в засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі повинні дотримуватись вимог Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 та Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 300 від 02.04.15 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2016 № 489 «Про внесення змін до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві» та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність.

5.4. У разі виявлення встановлення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі не в зазначеному договором місці та/або встановлено з порушення правил дорожнього руху України та інших законів і нормативно-правових актів України, у разі виявлення факту використання місця не за цільовим призначенням, встановлення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на газонах, клумбах в парках, скверах тощо, та здійснення пошкоджень зелених насаджень, а також у разі недотримання правил торгівлі договір буде достроково розірвано.

6. Строк та порядок внесення кінцевої ціни предмету торгів.

6.1. Плата за утримання та облаштування засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі сплачується щомісячно, починаючи з другого місяця дії договору, протягом перших п’яти календарних днів другого місяця у вигляді платежу в розмірі не менше, ніж плата за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за місяць з обов’язковим підписанням Акта приймання-передачі послуг з облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за місяць протягом п’яти робочих днів з дня настання наступного місяця.

6.2. Гарантійний внесок, який був внесений для участі в торгах, першочергово зараховується, як частина, або вся сума авансового платежу, зазначеного у договорі, а залишок, якщо лишився, зараховується як частина плати за договором в наступний черговий платіж (наступні чергові платежі). Якщо сума гарантійного внеску є меншою авансового платежу, суб’єкт господарювання зобов'язаний сплатити обсяг коштів, яких не вистачає, в строк, зазначений в договорі.

6.3. Зобов’язання по сплаті плати за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі забезпечуються у вигляді авансового платежу в розмірі не менше, ніж плата за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за три місяці, а саме: сплатити авансовий платіж необхідно протягом 10 календарних днів з дати підписання договору. Авансовий платіж зараховується як плата за облаштування та утримання місця за перший та два останніх місяці строку дії договору.

6.4. У випадку, якщо гарантійний внесок, який був внесений суб’єктом господарювання для участі в торгах, є більшим, ніж загальна сума договору, різниця повертається протягом двадцяти одного робочого дня з дня підписання договору.

6.5. Після укладення договору щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою відповідно до вимог рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року №56/5443 та пункту 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62.

7. Для участі в торгах суб’єкти господарювання (безпосередньо керівники юридичної особи, фізичні особи – підприємці) або уповноваженні ними особи подають заяву на участь у торгах за формою, наведеною у Додатку 2, в електронному вигляді за адресою http://dprp.kga.gov.ua або в паперовому вигляді до відповідних центрів надання адміністративних послуг.

7.1. Процес подачі заяви на http://dprp.kga.gov.ua:

7.1.1. Натиснути позначку «Пересувна дрібнороздрібна торговельна мережа» (машинка);

7.1.2. Вибір місця розміщення (позначка на схемі);

7.1.3. Заповнення форми заяви на участь у торгах;

Зверніть увагу! Необхідно заповнити всі поля Форми заяви. В графі «Банківські реквізити для повернення гарантійного внеску» необхідно вказати саме розрахунковий (поточний) рахунок. Картковий або депозитний рахунок не приймаються.

Заява на участь в торгах у паперовому вигляді подається до Центру надання адміністративних послуг м. Києва, згідно графіку роботи Центру, за адресою: Дніпровська набережна, 19 Б.

Строки прийому заяв:

- початок прийому – 11 січня 2017 року з 1200;

- кінцевий термін – 16 січня 2017 року до 1800.

7.2. Для участі у торгах заявнику потрібно зареєструватися на електронному торговому майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» ознайомитися з Правилами проведення торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібно роздрібної торговельної мережі в місті Києві на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» та договором приєднання за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

7.2.1. Процес реєстрації на електронному торговому майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/:

Реєстрація:

1. Натиснути позначку «Реєстрація» (в правому верхньому кутку сторінки);

2. Перейти за посиланням «Реєстрація учасника» та заповнити анкету. Обов’язковими до заповнення є поля, які відмічені позначкою: “*”. Вказати адресу електронної пошти, створити пароль.

3. Надіслати на електронну адресу Виконавця info@e-commodity.fbp.com.ua скановані копії наступних документів:

Якщо Заявник фізична особа –підприємець :

• Копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

• Копію паспорта

• Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.

• Анкету-опитувальник для здійснення Виконавцем функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу на виконання вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Якщо Заявник - юридична особа:

• Копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

• Анкету-опитувальник для здійснення Виконавцем функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу на виконання вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4. У разі успішної реєстрації на електронну пошту, вказану заявником при реєстрації надійде посилання, по якому необхідно перейти для підвердження реєстрації.

8. Для участі в торгах потрібно до 16.01.17 сплатити гарантійний внесок у розмірі згідно Додатку 1 на розрахунковий рахунок КП «Міський магазин» за наступними реквізитами:

8.1. р/р № 26005014300401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ

8.2. МФО 300346;

8.3. код ЄДРПОУ одержувача 36927573;

8.4. призначення платежу: сплата гарантійного внеску за участь у проведенні торгів на право використання торгового місця за лот №___ згідно заяви №___ з ПДВ.

9. Проведення електронних торгів на електронному торговому майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

9.1. Інформація про час початку та тривалість торгів оприлюднюється в оголошенні про проведення торгів на головній сторінці електронного торгового майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

9.2. Учасники, які отримали допуск до участі у торгах, запрошуються до участі в торгах шляхом надсилання ТБ «Перспектива-Коммодіті» на їх поштову скриньку, вказану при реєстрації, повідомлення про час проведення торгів та посиланням на сторінку відкритих торгів.

9.3. Учасники на сторінці відкритих торгів обирають лот, у якому будуть приймати участь у торгах за номером лоту або номером об’єкту продажу.

9.4. Крок торгів становить 10% від попередньої ціни лоту.

9.5. Учасники мають право протягом 15 хвилин надати свої цінові пропозиції на сторінці проведення торгової сесії. При цьому, кожна з додаткових цінових пропозицій, наданих учасниками торгів, повинна перевищувати попередню не менше, ніж на крок торгів, що становить 10 відсотків від попередньої ціни лота.

9.6. Строк проведення торгів (тривалість торгової сесії) – проміжок часу, протягом якого Учасники можуть подавати пропозиції про ціну. У разі виникнення спору, відносно часу внесення пропозиції про ціну, приймається до уваги показники часу, які міститься на веб-сайті ТБ «Перспектива-Коммодіті» (https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/) електронних торгів. Тривалість торгової сесії становить 15 хвилин.

9.7. Якщо пропозиція внесена за 5 хвилин до закінчення торгової сесії, то час проведення торгів продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде виявлено переможця торгів. Торги вважаються закінченими у разі, якщо в останні 5 хвилин не було подано жодної пропозиції про ціну.

9.8. У разі, якщо один Заявник є Учасником по декільком лотам, торги за якими визначено в один час – Учасник повинен надавати свої цінові пропозиції паралельно шляхом відкриття по кожному лоту окремої торгової сесії.

9.9. Переможцем торгів визначається учасник, що запропонував найвищу ціну на час завершення торгів.

9.10. Звертаємо Вашу увагу, що торги по декільком засобам пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі можуть здійснюватися одночасно.

10. Після закінчення торгів по лоту переможець у власному персональному кабінеті в ЕТС роздруковує протокол, в якому відображаються результати торгів. Якщо переможець торгів не має можливості роздрукувати протокол, то він звертається до ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а, та отримує протокол і рахунок на сплату послуг ТБ «Перспектива-Коммодіті».

11. Оплату послуг ТБ «Перспектива-Коммодіті» за проведення торгів здійснює переможець торгів відповідно до умов договору приєднання на підставі рахунку ТБ «Перспектива-Коммодіті».

12. Переможець зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня проведення торгів сплатити рахунок ТБ «Перспектива-Коммодіті» за надані послуги з проведення торгів, підписати протокол та надати його ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а.

13. Протягом десяти робочих днів після оприлюднення інформації про результати торгів переможець торгів повинен укласти з КП «Міський магазин» договір щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

14. КП «Міський магазин» протягом двадцяти одного робочого дня з дня отримання від товарної біржі протоколів про результати торгів повертає гарантійні внески особам, які брали участь у торгах, однак не були визначені переможцями.

15. Гарантійний внесок не повертається, якщо заявник у разі перемоги на торгах відмовився від підписання протоколу про результати торгів або не уклав договір з КП «Міський магазин» щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на умовах, зазначених в документації торгів.

Гарантійний внесок, внесений заявниками, яких визнано переможцями торгів, зараховується як частина плати за договором на розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на рахунок КП «Міський магазин».

16. Контактні телефони: (044) 235-03-29; (044) 235-07-49.

Файл документа: Документація для проведення торгів 20.01.2017.doc

Перейти до спискуВерсiя для друку