Головна  →  Звітність  →  15 червня 2017

Результати аудиту відповідності діяльності КП «Київжитлоспецексплуатація» та районних в місті Києві державних адміністрацій щодо дотримання вимог розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725, що впливає на обсяги надходжень доходів від оренди майна до бюджету м. Києва

В ході аудиту оцінювалась діяльність КП «Київжитлоспецексплуатація» тарайонних в місті Києві державних адміністрацій щодо вжиття організаційно-правових заходів з дотримання та виконання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2012 №725 в частині приймання-передачі нежилих приміщень визначених в додатку до вказаного розпорядження.

Зауважимо, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, згідно п.1 ч.1 ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», належить управління в межах, визначених радою, майном, яке відноситься до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Проведеним дослідженням встановлено, що Київська міська рада рішенням від 02.10.2010 №284/5096 затвердила переліки об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва та доручила виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснювати, в разі необхідності, закріплення об'єктів, зазначених у додатках 1 - 10 до цього рішення, на праві господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

У 2012 році виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київради від 02.10.2010 №284/5096, прийнято розпорядження від 07.05.2012 №725, яким зобов’язано районні в місті Києві державні адміністрації здійснити передачу на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» нежилих приміщень, що закріплюються на праві господарського відання за підприємством, згідно з додатком до вказаного розпорядження.

Так, згідно додатку до розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 (перелік нежилих приміщень), районні в місті Києві державні адміністрації зобов’язані передати на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» 201 нежиле приміщення загальною площею 33893,06 кв.м.

Зазначимо, що розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 щодо закріплення на праві господарського відання за КП «Київжитлоспецексплуатація» нежилих приміщень, що знаходяться у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, прийнято виконавчим органом Київської міської ради (КМДА), як компенсацію за нежилі приміщення, які зазначене комунальне підприємство зобов’язане передати на баланс КП «Фармація» згідно вимог розпорядження від 29.10.2012 №1897.

Проведеним дослідженням встановлено, що КП «Київжитлоспецексплуатація» в рамках виконання розпорядження КМДА від 29.10.2012 №1897 протягом 2012 – 2013 років передано на баланс КП «Фармація» 80 нежилих приміщень загальною площею 22428,14 кв.м.

В свою чергу, слід відмітити, що районними в місті Києві державними адміністраціями в рамках виконання розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» протягом 2012 – січня 2017 року передано лише 16 нежилих приміщень загальною площею 3729,22 кв.м. (11% площ, які підлягають передачі), частина з яких в подальшому була передана Підприємством на баланс КП «Фармація» (4 приміщення заг. площею 682,84 кв.м.).

При цьому, зазначимо, що лише Оболонською РДА розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 в частині передачі на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» 10 нежилих приміщень загальною площею 2968,92 кв.м. було виконано повністю та в достатньо короткі терміни – 02.07.2012 року (за 55 календарних днів).

Також, слід відмітити, що частково розпорядження було виконано Дарницькою РДА передано 3 нежилих приміщення (336,3 кв.м.), Деснянською РДА - 2 приміщення (197,3 кв.м.) та Дніпровською РДА - 1 приміщення (226,7 кв.м.).

Отже, враховуючи викладене, на думку аудиторів, районні в місті Києві державні адміністрації за наявності волі їх керівників мали можливість повноцінно виконати вимоги розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 та здійснити передачу нежилих приміщень на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» в установленому порядку (за прикладом Оболонської РДА).

Відмічається, що КП «Київжитлоспецексплуатація» протягом 2012 – 2016 років неодноразово зверталося до районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств (балансоутримувачів) щодо оформлення актів приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ-1) по вищезазначеним нежилим приміщенням та здійснення їх передачі в установленому порядку на баланс Підприємства.

Крім того, керівництвом Київської міської державної адміністрації у 2012 році головам райдержадміністрацій надавались доручення щодо забезпечення та вжиття заходів з виконання вимог розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 (доручення заступника голови КМДА Пузанова О.Г. від 04.07.2012 №30930, доручення голови КМДА Попова О.П. від 19.12.2012 №60221).

Однак, керівництвом більшості районних в місті Києві державних адміністрацій (крім Оболонської РДА) протягом 2012 - 2017 років не забезпечено та не вжито необхідних організаційно-правових заходів щодо повноцінного виконання зазначеного розпорядження Київської міської державної адміністрації в частині передачі нежилих приміщень на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація».

Зокрема, станом на 01.02.2017 у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій залишається 181 нежиле приміщення загальною площею 29382,24 кв.м., які згідно розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 райдержадміністрації зобов’язані передати на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація».

Зазначаємо, що взаємовідносини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з районними в місті Києві державними адміністраціями, згідно п.103 Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), затвердженого розпорядженням КМДА від 29.10.2002 №1970 (із змінами) (чинного на дату прийняття розпорядження від 07.05.2012 №725), та п.5.1 гл.5 розділу ХІІ Регламенту, затвердженого розпорядженням КМДА від 08.10.2013 №1810 (із змінами), будуються на засадах їх підпорядкованості Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, Регламентом визначено, що доручення голови Київської міської державної адміністрації та заступників голови є обов'язковими для виконання районними в місті Києві державними адміністраціями.

Крім того, ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-XIV, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 №280/97-ВР та п.1.1 розділу VII Регламенту КМДА від 08.10.2013 №1810 визначено, що розпорядження видані в межах наданих виконавчому органу Київської міської ради (КМДА) повноважень є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста Києва органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами.

Таким чином, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2012 №725 є рішенням суб’єкта владних повноважень, яке прийняте в межах наданих йому повноважень та є обов’язковим до виконання всіма розташованими на території міста Києва органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

При цьому, керівництвом районних в місті Києві державних адміністрацій (крім Оболонської РДА) систематично (протягом 5-ти років) ігнорується виконання зазначеного розпорядження Київської міської державної адміністрації, а також, доручень керівництва КМДА та звернень КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо передачі нежилих приміщень в господарське відання комунального підприємства, що впливає на обсяги надходжень доходів від оренди майна до бюджету м. Києва.

Так, в ході аудиту встановлено, що в результаті невиконання керівництвом районних в місті Києві державних адміністрацій (крім Оболонської РДА) розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 щодо передачі на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» нежилих приміщень, бюджетом міста Києва протягом 2012 – січня 2017 року недоотримано доходів від оренди комунального майна у сумі 16,39 млн. гривень.

Відмічається, що зазначені нежилі приміщення протягом 2012 – січня 2017 року здебільшого знаходилися на балансі районних комунальних підприємств, які здійснюють утримання об’єктів житлового фонду (дирекції/керуючі компанії інші) та були передані районними в місті Києві державними адміністраціями, як орендодавцями майна, в орендне користування відділенням ПАТ «Державний ощадний банк України», УДППЗ «Укрпошта» та КП «Фармація» відповідно до укладених договорів оренди.

Районні комунальні підприємства, які здійснюють утримання об’єктів житлового фонду протягом зазначеного періоду, згідно рішень «Про бюджет міста Києва» на відповідні роки, зобов’язані були здійснювати до міського бюджету перерахування частини надходжень від орендної плати в розмірі в розмірі 50% (2012 – 2013 роки), 25% (2013 – 2015 роки) або взагалі були звільнені від сплати (2016 – 2017 роки).

При цьому, КП «Київжитлоспецексплуатація» відповідно до рішень «Про бюджет міста Києва» на відповідні роки, лише у 2012 році було звільнене від сплати до бюджету міста Києва частини надходжень від оренди майна, а протягом 2013 – 2017 років до міського бюджету відраховувало від орендної плати на 25% більше ніж районні комунальні підприємства, які здійснюють утримання об’єктів житлового фонду.

Таким чином, враховуючи вищезазначені обставини, аудитори дійшли до висновку, що незабезпечення керівництвом районних в місті Києві державних адміністрацій (крім Оболонської РДА) належного виконання розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 призвело до значного недоотримання міським бюджетом доходів від оренди комунального майна у сумі 16,39 млн. грн., з яких:

 • Дарницька РДА – 2247,09 тис. грн. (підлягають передачі на баланс КП «Киїжитлоспецексплуатація» 11 нежилих приміщень заг. площею 2009,19 кв.м.);
 • Деснянська РДА – 239,49 тис. грн. (11 нежилих приміщень – 3284,5 кв.м.);
 • Дніпровська РДА – 2351,42 тис. грн. (31 нежиле приміщення – 4626,13 кв.м.);
 • Голосіївська РДА – 1317,53 тис. грн. (23 нежилих приміщення – 3519,3 кв.м.);
 • Печерська РДА – 1962,77 тис. грн. (24 нежилих приміщення – 3041,43 кв.м.);
 • Подільська РДА – 1857,99 тис. грн. (19 нежилих приміщень – 2941,56 кв.м.);
 • Святошинська РДА – 1724,17 тис. грн. (15 нежилих приміщень – 3036,13 кв.м.);
 • Солом’янська РДА – 814,92 тис. грн. (14 нежилих приміщень – 1530,9 кв.м.);
 • Шевченківська РДА – 3871,8 тис. грн. (33 нежилих приміщень – 5393,1 кв.м.).

Слід зазначити, що районні в місті Києві державні адміністрації свої дії щодо невиконання розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 мотивують тим, що кошти, які надходять від оренди нежилих приміщень необхідні районним комунальним підприємствам для утримання об’єктів житлового та нежитлового фонду, проведення поточних ремонтів будинків, модернізації матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства тощо, поряд з цим, райдержадміністраціями надається згода на відчуження таких приміщень з комунальної власності територіальної громади міста Києва та передачу в господарське відання іншим комунальним підприємствам, а Оболонською РДА всі приміщення передані на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» відразу після прийняття зазначеного розпорядження.

В свою чергу, КП «Київжитлоспецексплуатація» мотивує необхідність виконання розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 фактичною передачею на баланс КП «Фармація» 80 нежилих приміщень заг. площею 22,43 тис. кв.м. (в результаті передачі Підприємство за 2014 рік втратило близько 13,0 млн. грн.) та необхідністю утримання об’єктів нежитлового фонду міста Києва, які є пам’ятками архітектури (58 будинків заг. площею 74,12 тис. кв.м. - побудовані до 1917 року), перебувають в орендному користуванні центральних та місцевих органів влади, громадських, благодійних, релігійних організацій та інших установ, що відповідно до законодавства сплачують пільгову орендну плату в розмірі одна гривня на рік (53% нежитлового фонду передано в пільгову оренду), а також, утримання служб, які функціонують на Підприємстві та займаються обслуговуванням житлового фонду міста.

Зауважимо, що КП «Київжитлоспецексплуатація» у 2016 році мало можливість отримати додатково 36,83 млн. грн. доходів від оренди майна за умови виконання районними в місті Києві державними адміністраціями розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725.

Також, слід зауважити, що ситуація з невиконанням районними в місті Києві державними адміністраціями розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 фактично призвела до виникнення судових прецедентів та до відволікання людських ресурсів КП «Київжитлоспецексплуатація» на проведення претензійно-позовної роботи по відношенню райдержадміністрацій та комунальних підприємств району щодо спонукання до виконання зазначеного розпорядження.

Зокрема, наявні рішення Господарського суду міста Києва по Подільському та Деснянському району, якими зобов’язано районні комунальні підприємства здійснити передачу нежилих приміщень визначених в розпорядженні КМДА від 07.05.2012 №725 на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація», не виконуються.

Крім того, в ході аудиту встановлено ряд порушень, недоліків та проблем у використанні нежилих приміщень, які районні в місті Києві державні адміністрації згідно розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 зобов’язані передати на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація», що призвели до неналежного використання комунального майна та втрат фінансових ресурсів, як комунальними підприємствами районів, так і бюджетом міста Києва на загальну суму 2,0 млн. грн. (які сформовані за рахунок недоотриманих коштів), а саме:

 • Дніпровська РДА:

Дніпровською РДА, як орендодавцем та КП «Керуюча компанія Дніпровського району», КП «УЖГ Дніпровського району», як балансоутримувачами майна, не здійснюється належний контроль за виконанням орендарем – ПАТ «Державний ощадний банк України» умов договорів оренди в частині обов’язкового страхування орендованого майна, як наслідок, протягом липня 2016 – січня 2017 року існував ризик втрат, яких комунальне підприємство району могло зазнати в разі настання страхових випадків по 16 орендованим нежилим приміщенням.

 • Печерська РДА:

Відділом з питань майна комунальної власності Печерської РДА не забезпечено дотримання визначених нормативно-правовими актами процедурних термінів та не вжито належних і своєчасних організаційно-правових заходів щодо продовження терміну дії договорів оренди з ПАТ «Державний ощадний банк України» на використання нежилих приміщень, які за розпорядженням КМДА від 07.05.2012 №725 підлягають передачі на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація», що призвело, на думку аудиторів, до недоотримання комунальним підприємством району протягом квітня 2015 – січня 2017 року доходів від оренди майна (розрахунково) у сумі 1296,33 тис. грн. та бюджетом м. Києва 25% надходжень від оренди майна у сумі 111,51 тис. грн. (за 2015 рік).

Печерською РДА, як орендодавцем та КП «Керуюча компанія Печерського району», як балансоутримувачем майна, не здійснюється належний контроль за виконанням орендарем – ПАТ «Державний ощадний банк України» умов договорів оренди в частині обов’язкового страхування орендованого майна, як наслідок, протягом 2015 – січня 2017 року існував ризик втрат, яких комунальне підприємство району могло зазнати в разі настання страхових випадків по 13 орендованим нежилим приміщенням.

 • Солом’янська РДА:

Відділом з питань майна комунальної власності Солом’янської РДА та КП «Керуюча компанія Солом’янського району» не вжито належних організаційно-правових заходів щодо продовження терміну дії договорів оренди з ПАТ «Державний ощадний банк України», як наслідок, комунальним підприємством району протягом квітня 2015 – січня 2017 року недоотримано доходів від оренди майна (розрахунково) у сумі 704,77 тис. грн. та бюджетом м. Києва 25% надходжень від оренди майна у сумі 70,36 тис. грн.(за 2015 рік).

Солом’янською РДА, як орендодавцем та КП «Керуюча компанія Солом’янського району», як балансоутримувачем майна, не здійснюється належний контроль за виконанням орендарем – ПАТ «Державний ощадний банк України» умов договорів оренди в частині обов’язкового страхування орендованого майна, як наслідок, протягом 2012 – 2016 років існував ризик втрат, яких комунальне підприємство району могло зазнати в разі настання страхових випадків по 14 орендованим нежилим приміщенням.

Солом’янською РДА та КП «Керуюча компанія Солом’янського району» не вжито належних організаційно-правових заходів, передбачених Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у місті Києві, затвердженого розпорядженням КМДА від 01.10.2002 №1825, щодо переведення житлових приміщень, які передані в орендне користування, в статус нежитлових для подальшого орендного використання або розірвання орендних відносин з орендарем - ПАТ «Державний ощадний банк України», шляхом оформлення актів приймання-передачі об’єктів оренди.

В результаті зазначеної бездіяльності, приміщення протягом 2012 – січня 2017 року використовувалися орендарем на підставі договорів оренди, термін дії яких закінчився, та нарахування орендної плати здійснювалося відповідно до експертних оцінок майна зроблених ще у 2009 році.

Також, в ході аудиту встановлено, що в Деснянській РДА та Святошинській РДА відсутній належний контроль за своєчасністю перерахування підпорядкованими комунальними підприємствами надходжень від орендної плати до бюджету міста Києва та виконанням доручень керівництва Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, керівництвом Деснянської РДА та Святошинської РДА не забезпечено належне виконання доручення першого заступника голови КМДА Пліса Г.В. від 12.02.2016 №32959/243-2015 щодо цільового щомісячного мінімального зменшення підпорядкованими комунальними підприємствами заборгованості перед бюджетом міста Києва по перерахуванню частини отриманої орендної плати у розмірі 10%, як наслідок:

КП «Житлорембудсервіс» Деснянського району (було балансоутримувачем нежилих приміщень, які підлягають передачі), заборгованість якого на початок 2016 року становила 1282,99 тис. грн., сплатило протягом 2016 – лютого 2017 року до міського бюджету лише 10,45 тис. грн. (0,8%);

КП «Дирекція Святошинського району» (було балансоутримувачем нежилих приміщень, які підлягають передачі), заборгованість якого на початок 2016 року становила 10860,12 тис. грн., сплатило протягом 2016 – січня 2017 року до міського бюджету лише 130,0 тис. грн. (1,2%).

Крім того, слід зауважити, що згідно наданої Печерською РДА та Шевченківською РДА інформації райдержадміністрації протягом 2012 – 2016 років неодноразово звертались до Київської міської державної адміністрації та Постійної комісії Київради з питань власності з клопотанням скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.05.2012 №725 (направлялися відповідні проекти розпоряджень про скасування), однак остаточного рішення з порушеного питання прийнято не було (погодження проектів розпоряджень було призупинено).

Аналіз наявної інформації свідчить, що керівництвом районних в місті Києві державних адміністрацій (крім Оболонської РДА) систематично (протягом 5-ти років) ігнорується виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації, а також, доручень керівництва КМДА та звернень КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо передачі нежилих приміщень в господарське відання комунального підприємства, що фактично призвело та продовжує призводити до значного недоотримання бюджетом міста Києва доходів від оренди майна.

З метою поліпшення ситуації та усунення виявлених порушень, проблем і недоліків КП «Київжитлоспецексплуатація» та районним в місті Києві державним адміністраціям рекомендується:

забезпечити вжиття всіх необхідних організаційно-правових заходів з виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.05.2012 №725 щодо здійснення приймання-передачі в установленому порядку на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація» нежилих приміщень визначених у додатку до вказаного розпорядження. Зокрема, станом на 01.03.2017 підлягає передачі 181 нежиле приміщення загальною площею 29382,24 кв.м., які знаходяться у сфері управління 9-ти райдержадміністрацій, а саме:

 • Дарницька РДА – 11 приміщень (2009,19 кв.м.);
 • Деснянська РДА – 11 приміщень (3284,5 кв.м.);
 • Дніпровська РДА – 31 приміщення (4626,13 кв.м.);
 • Голосіївська РДА – 23 приміщення (3519,3 кв.м.);
 • Печерська РДА – 24 приміщення (3041,43 кв.м.);
 • Подільська РДА – 19 приміщень (2941,56 кв.м.);
 • Святошинська РДА – 15 приміщень (3036,13 кв.м.);
 • Солом’янська РДА – 14 приміщень (1530,9 кв.м.);
 • Шевченківська РДА – 33 приміщення (5393,1 кв.м.).

 

 • Деснянській РДА:

забезпечити вжиття заходів для погашення існуючої заборгованості перед бюджетом міста Києва, яка рахується у підпорядкованого Деснянській РДА комунального підприємства «Житлорембудсервіс» з відрахування частини надходжень від оренди майна у сумі 1272,54 тис. грн. (станом на 01.03.2017). Зокрема, при сплаті заборгованості з відрахування частини надходжень від оренди майна до міського бюджету дотримуватись вимог доручення першого заступника голови Київської міської адміністрації Пліса Г.В. від 12.02.2016 №32959/243-2015 щодо цільового параметру щомісячного мінімального зменшення такої заборгованості в розмірі 10%.

 • Дніпровській РДА:

провести аналіз договорів оренди на предмет виконання орендарями істотних умов в частині обов’язкового страхування орендованого майна та вжити належних заходів щодо спонукання орендарів до укладання договорів страхування. Розробити та регламентно затвердити в Дніпровській РДА порядок контролю за виконанням умов договорів оренди, визначити відповідальних осіб за здійснення зазначеного процесу.

 • Печерській РДА:

провести аналіз договорів оренди на предмет виконання орендарями істотних умов в частині обов’язкового страхування орендованого майна та вжити належних заходів щодо спонукання орендарів до укладання договорів страхування. Розробити та регламентно затвердити в Печерській РДА порядок контролю за виконанням умов договорів оренди, визначити відповідальних осіб за здійснення зазначеного процесу;

посилити контроль за своєчасністю здійснення організаційно-правових заходів щодо продовження терміну дії договорів оренди, не допускати прострочення визначених нормативно-правовими актами процедурних термінів щодо внесення змін до істотних умов договорів оренди. Розробити та регламентно затвердити в Печерській РДА порядок здійснення контролю за проведенням організаційно-правових заходів щодо внесення змін до істотних умов договорів оренди, в тому числі і продовженням терміну їх дії, визначити відповідальних осіб за здійснення зазначеного процесу.

 • Святошинській РДА:

Святошинській РДА спільно з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури (КМДА) забезпечити вжиття заходів та визначити шляхи вирішення питання щодо погашення існуючої заборгованості перед бюджетом міста Києва, яка рахується у КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» з відрахування частини надходжень від оренди майна у сумі 10730,12 тис. грн. (станом на 01.02.2017). Зокрема, при сплаті заборгованості з відрахування частини надходжень від оренди майна до міського бюджету дотримуватись вимог доручення першого заступника голови Київської міської адміністрації Пліса Г.В. від 12.02.2016 №32959/243-2015 щодо цільового параметру щомісячного мінімального зменшення такої заборгованості в розмірі 10%.

 • Солом’янській РДА:

провести аналіз договорів оренди на предмет виконання орендарями істотних умов в частині обов’язкового страхування орендованого майна та вжити належних заходів щодо спонукання орендарів до укладання договорів страхування. Розробити та регламентно затвердити в Солом’янській РДА порядок контролю за виконанням умов договорів оренди, визначити відповідальних осіб за здійснення зазначеного процесу;

посилити контроль за своєчасністю та належним здійсненням організаційно-правових заходів щодо продовження терміну дії договорів оренди, не допускати прострочення визначених нормативно-правовими актами процедурних термінів щодо внесення змін до істотних умов договорів оренди. Розробити та регламентно затвердити в Солом’янській РДА порядок здійснення контролю за проведенням організаційно-правових заходів щодо внесення змін до істотних умов договорів оренди, в тому числі і продовженням терміну їх дії, визначити відповідальних осіб за здійснення зазначеного процесу;

розглянути питання та вжити належних організаційно-правових заходів щодо переведення приміщень, які відносяться до житлового фонду району та перебувають/перебували в орендному користуванні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресами: вул. Антонова, 8 (72,4 кв.м.) та вул. Солом’янська, 35 (72,7 кв.м.), в статус нежитлових.

Перейти до спискуВерсiя для друку