Проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статті 9 та статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві».

Проект рішення розміщено в мережі Інтернет за адресою: www.kievcity.gov.ua (розділ: «Адміністрація», підрозділ: «Регуляторна діяльність»).

Головним розробником проекту рішення є Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування у письмовому або електронному вигляді за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 – Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. 278-80-65, e-mail: Tereschenko@kga.gov.ua.

У письмовому вигляді – 01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регулятора служба України, тел. 285-05-55.


 

Проект

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, з метою вирішення питань впорядкування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Встановити, що холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, може розміщуватись в одну лінію з їх фасадами, або за ними.

2. У рішенні Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради» пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-15 вважати пунктами 9-14 відповідно.

3. У пункті 2.9 Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», слова «Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» у всіх відмінках замінити словами «районні в місті Києві державні адміністрації» у відповідних відмінках.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Київський міський голова                                                 В. Кличко


 

Аналіз регуляторного впливу

Проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» (далі – Проект Рішення) розроблено Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою виконання вимог рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.02.2017 № 2 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, врегулювання питання розміщення додаткового обладнання біля тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та інших питань, пов’язаних з розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Києві

І. Визначення проблеми.

Необхідність розробки та прийняття проекту рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» зумовлене необхідністю приведення актів Київської міської ради у відповідність до законодавства про захист економічної конкуренції, врегулювання питання розміщення додаткового обладнання біля тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та інших питань, пов’язаних з розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Києві.

Пунктом 9 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради» встановлено часові обмеження для визначеного кола власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, що відповідно до рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України суперечить вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

Тому проектом рішення передбачено скасувати пункт 9 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради».

Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 21.10.2011 № 244, передбачено можливість розміщення біля тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності холодильного та іншого обладнання, необхідного для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, загальною площею до 25% від площі тимчасової споруди.

Більшість такого обладнання в м. Києві на сьогодні встановлюється перед тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності на тротуарних частинах доріг та вулиць і перекриває можливість вільного руху для пішоходів.

Для врегулювання цього питання у проекті рішення передбачено що встановлення холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд з тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, може розміщуватись в одну лінію з їх фасадами, або за ними.

Також, для оптимізації процедури погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства у проекті рішення передбачено передати функцію відповідного погодження від Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до районних в місті Києві державних адміністрацій.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці Проекту рішення:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціль даного регуляторного акта:

- врегулювання питання розміщення додаткового обладнання поряд з тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності;

- виконання вимог Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;

- вдосконалення процедури погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити існуючу ситуацію без змін

Альтернатива 2

Очікувати прийняття нормативного акту з вирішення проблеми на загальнодержавному рівні

Альтернатива 3

Прийняти запропонований Проект Рішення

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишиться існуюча ситуація з розміщенням додаткового обладнання поряд з ТС, що призводитиме до збільшення скарг мешканців, формування негативного відношення у суспільстві до ТС.

Залишиться невиконаним рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, що призведе до подальшого порушення вимог законодавства з питань економічної конкуренції.

Залишиться існуюча процедура погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, що призведе до затримки опрацювання звернень суб’єктів господарювання та прийняття суб’єктами владних повноважень суб’єктивних рішень через брак необхідної інформації.

Альтернатива 2

Не передбачаються

Порушені питання не можуть бути вирішені шляхом прийняття нормативного акту на загальнодержавному рівні

Альтернатива 3

Врегулювання питання розміщення додаткового обладнання поряд з ТС, виконання вимог Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, вдосконалення процедури погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

Не передбачаються

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишиться існуюча ситуація з розміщенням додаткового обладнання поряд з ТС, що і в подальшому призводитиме до перешкоджання нормального рушу пішоходів по тротуарам.

Альтернатива 2

Не передбачаються

Не передбачаються

Альтернатива 3

Звільнення тротуарів від холодильного та іншого обладнання, яке встановлюється поряд з ТС

Не передбачаються

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

1480

5972

7452

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

19,9

80,1

100

Статистична інформація Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період 2015-2016 років.

Таким чином, питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 (сто) відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва у відповідності до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, проводиться за допомогою тестування малого підприємництва (М-Тест) Додаток 1.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Залишиться невиконаним рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, що призведе до подальшого порушення вимог законодавства з питань економічної конкуренції.

Залишиться існуюча процедура погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, що призведе до затримки опрацювання звернень суб’єктів господарювання та прийняття суб’єктами владних повноважень суб’єктивних рішень через брак необхідної інформації

Альтернатива 2

Не передбачаються

Не передбачаються

Альтернатива 3

Будуть виконані вимоги Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, що призведе до припинення порушення вимог законодавства з питань економічної конкуренції.

Буде вдосконалена процедура погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

Загальна сума витрат суб’єктів господарювання на виконання регуляторного акту становитиме 992680 грн., з них:

322000 грн. – прямі витрати;

670680 грн. – вартість адміністративних процедур

 

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок регуляторного акта»)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства)

Альтернатива 2

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства)

Альтернатива 3

Не передбачається витрат для суб’єктів великого і середнього підприємництва (отримувачів послуг)

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначених проблем, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акту.

Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051(із змінами та доповненнями).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

Альтернатива 2

1

Оскільки визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

Альтернатива 3

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян (мешканців та гостей міста Києва) та суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Залишиться існуюча ситуація з розміщенням додаткового обладнання поряд з ТС, що призводитиме до збільшення скарг мешканців, формування негативного відношення у суспільстві до ТС.

Залишиться невиконаним рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, що призведе до подальшого порушення вимог законодавства з питань економічної конкуренції.

Залишиться існуюча процедура погодження розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, що призведе до затримки опрацювання звернень суб’єктів господарювання та прийняття суб’єктами владних повноважень суб’єктивних рішень через брак необхідної інформації

Визначені проблеми продовжують існувати і не можуть бути розв’язані, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Не передбачаються

Порушені питання не можуть бути вирішені шляхом прийняття нормативного акту на загальнодержавному рівні

Визначені проблеми продовжують існувати і не можуть бути розв’язані, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 3

Забезпечено баланс інтересів держави, громадян (мешканців та гостей міста Києва) та суб’єктів господарювання

Не передбачаються

Досягнення цілі прийняття регуляторного акта, а також реалізація належним чином владних повноважень, оптимальне врахування інтересів кожної із сторін

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/
причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

Аргументи для переваги відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

У разі зміни зовнішніх факторів, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий

 

Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства, а також дозволить впорядкувати правові відносини між Київською міською радою та її виконавчого органу з суб’єктами господарювання (власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення) із врахуванням інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Видання запропонованого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

з/п

 Зміст положення (норми)
чинного рішення

Зміст відповідного положення
(норми) проекту рішення

 

 

1

Відсутнє

Встановити, що холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, може розміщуватись в одну лінію з їх фасадами, або за ними.

 

Зміни у рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради»

2

9. Визначити, що тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюють продаж товарів (надання послуг) з 6-ї години до 23-ї години (крім тимчасових споруд з функціональним призначенням продаж друкованих ЗМІ, продуктів харчування, квітів, непродовольчих груп товарів, заклади швидкого харчування, громадські вбиральні, шиномонтаж, туристичні інформаційні центри).

виключити

 

Зміни в Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»

3

Пункт 2.9 Порядку

2.9. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 2.6 цього Порядку, а для засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі також за умови відповідності схемі розміщення та порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням Департаменту і Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджених в установленому порядку, Департамент протягом чотирьох робочих днів:

- здійснює геопросторове визначення місця розташування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

- перевіряє місце розташування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на наявність заборон та обмежень;

- перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) ТС;

- перевіряєнаявністьскаргвідгромадянщодорозміщенняабофункціонування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (у разі наявності такої інформації у Департаменті);

- передає надані суб'єктом господарювання заяву та документи до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, а щодо майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства - до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через портал Містобудівного кадастру міста Києва для отримання протягом чотирьох робочих днів аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС та майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства.

Районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів:

- встановлює відповідність заявленого місця розташування ТС фактичному;

- перевіряє наявність факту неправомірного повторного встановлення (раніше демонтована ТС) після фіксації в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва (станом на квітень 2013 року);

- перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС.

За результатами опрацювання районна в місті Києві державна адміністрація надає до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою або відмови в його укладанні.

У разі якщо районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів не надала аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС, застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що районна в місті Києві державна адміністрація погодила укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою. Принцип мовчазної згоди не застосовується, якщо має місце депутатський запит або звернення стосовно порушень до моменту розгляду такого депутатського запиту по суті.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом чотирьох робочих днів:

- перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

- перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

- надає за результатами опрацювання до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою або відмови в укладанні договору щодо майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

У разі якщо Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом чотирьох робочих днів не надав аргументованих пропозицій щодо розміщення майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодив укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.

У разі необґрунтованості пропозицій районної в місті Києві державної адміністрації Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно відмови в укладанні договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою Департамент передає заяву та додані до неї документи на розгляд Комісії для розгляду справи по суті. При цьому строки розгляду заяви продовжуються на строк, необхідний для розгляду Комісією.

Договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою укладається із суб'єктами господарювання у разі:

- позитивних результатів розгляду документів, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку;

- визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС у Комплексній схемі відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068;

- визначення суб'єкта господарювання переможцем інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено інвестиційний договір (у разі відповідності вимогам законодавчих актів України, державним будівельним нормам та стандартам).

Пункт 2.9 Порядку

У пункті 2.9 Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», слова «Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» у всіх відмінках замінити словами «районні в місті Києві державні адміністрації» у відповідних відмінках.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з бюджету міста.

Проект рішення не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію норм.

Враховуючи те, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить понад 10 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва у відповідності до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, здійснювалась за допомогою тестування малого підприємництва (М-Тест).

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, що можуть вплинути на дію регуляторного акту, до нього будуть внесені відповідні корективи в установленому порядку.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

  • Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;
  • Кількість звернень до Київської міської ради та її виконавчого органу;
  • Кількість розміщених на території міста Києва майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися розробником регуляторного акта відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності даного акта буде здійснюватися статистичним та соціологічним методами.

Також, будуть проведені статистичні дослідження, аналізуватимуться звернення суб’єктів господарювання та громадян.

*****

Додаток 1
до Аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2015 року № 585 «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»

ТЕСТ
малого підприємництва ( М – Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого та мікропідприємництва і визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 14 серпня 2017 р. по 30 вересня 2017 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

  1.  

Усний запит, консультації, наради, робочі зустрічі

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10

1. Визначено перелік проблем, які потребують вирішення шляхом прийняття регуляторного акту.

2. Визначено проект загальної структури регуляторного акту.

3. Визначено перелік норм, які необхідне включити до регуляторного акту.

  1.  

Усний запит, консультації, робочі зустрічі

ГО «Київський міський комітет порятунку бізнесу»

2

1. Обговорено перелік проблем, які потребують вирішення шляхом прийняття регуляторного акту.

2. Обговорено питання впорядкування розміщення додаткового обладнання біля ТС.

  1.  

Телефоні консультації, інтернет-консультації

- з суб’єктами господарювання

40

1. Обговорено питання впорядкування розміщення додаткового обладнання біля ТС.

2. Обговорення питання передачі функції здійснення погодження на розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства х Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до районних в місті Києві держаних адміністрацій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання, 7452 одиниць, у тому числі підприємництва малого підприємництва 1480 одиниць та мікропідприємництва 5972 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого та мікропідприємництва на виконання вимог регулювання

грн.

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого та мікропідприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

5

Інші процедури

(розміщення холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд з тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, в одну лінію з їх фасадами, або за ними)

50

Х

50

6

Разом, грн.

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

50

Х

50

7

Кількість суб’єктів господарювання,

що повинні виконати вимоги регулювання,

одиниць

6440*

Х

6400*

8

Сумарно, грн.

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

322000

Х

322000

* - прямі витрати, які виникнуть у суб’єктів господарювання в наслідок прийняття регуляторного акту, стосуються виключно власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, кількість яких становить 6440 одиниць

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого та мікропідприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,30 год.) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*

3200÷159,8÷2= 10 грн.

*(при мінімальній заробітній платі 3200 грн 00 коп/ на середню тривалість робочого часу 159,8 год./місяць.)

10

Х

10

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

Витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночна кількість внутрішніх процедур

(2 год.× 20,0 грн./год.) × 2= 80 грн.

80

Х

80

11

Процедури офіційного звітування (підготовка звіту, подання звіту)

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата.) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

Х

Х

13

Інші процедури

 

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

90

Х

90

15

Кількість суб’єктів малого та мікропідприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7452

Х

7452

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

670680

Х

670680

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів середнього і малого підприємництва

Бюджетні витрати відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого та мікропідприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 № з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

 

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого та мікропідприємництва на виконання регулювання

322000

322000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого та мікропідприємництва щодо виконання регулювання та звітування

670680

670680

3

Сумарні витрати малого та мікропідприємництва на виконання запланованого регулювання

992680

992680

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого та мікропідприємництва

Х

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

992680

992680

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого та мікропідприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час проведення попередніх консультацій з суб’єктами яких стосується впровадження змін, зокрема Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ГО «Київський міський комітет порятунку бізнесу» та малого і мікропідприємництва щодо прийняття проекту рішення з урахуванням пропозицій сторін для адміністративного розвантаження на виконання норм передбачених вище.

При реалізації регуляторного акту закладено простий та прозорий механізм, результатом чого стали мінімальні витрати суб’єктів малого бізнесу, необхідні для його дотримання, проект рішення не потребує розроблення додаткових коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого та мікропідприємництва.

Перейти до спискуВерсiя для друку