Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я»

Головним розробником проекту регуляторного акта є Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я» 30 листопада 2017 р. розміщено в мережі Інтернет за адресою www.kievcity.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення (з 30 листопада 2017 р. по 30 грудня 2017 р.):

 • у письмовому вигляді за адресою: 01044, м. Київ-44, вул. Хрещатик, 36, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. 529-92-44 або на електронну адресу cinpolit@kievcity.gov.ua;
 • у письмовому вигляді за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11 Державна служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, тел. 285-05-55 або на електронну адресу info@dkrp.gov.ua

Проект

Відповідно до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я», яке зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 07 жовтня 2014 року за № 37/1090, новим пунктами 19-20 такого змісту:

«19. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», що додаються.

20. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», що додаються.».

У зв’язку з цим пункти 19-21 вважати відповідно пунктами 21-23.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова                                                 В. Кличко

*****

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
24 вересня 2014 року № 1056
(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
_____________ № _________)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

1.1

057

Профогляд лікарем-терапевтом вищої категорії

23,40

1.2

059

Профогляд лікарем-акушером-гінекологом без категорії

38,60

1.3

060

Профогляд лікарем-невропатологом вищої категорії

22,00

1.4

061

Профогляд лікарем-отоларингологом без категорії

16,20

 

1

2

3

4

1.5

062

Профогляд лікарем-офтальмологом першої категорії

11,00

1.6

063

Профогляд лікарем-хірургом без категорії

14,40

1.7

064

Профогляд лікарем-дерматовенерологом другої категорії

19,00

1.8

102

Оформлення карт та направлень, обробка заключень, підготовка звітних документів куратором договору, аналіз звернень

25,10

2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

2.1

052

Сонографічне дослідження щитоподібної залози

83,30

2.2

066

Дослідження гостроти зору

17,90

2.3

070

Вимірювання артеріального тиску та пульсу (одноразово)

16,60

2.4

095

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

51,10

2.5

096

Флюорографія органів грудної клітини в боковій або прямій передній проекції, опис флюорограми

52,80

2.6

072

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) - дорослим

11,50

2.7

074

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

8,10

2.8

075

Визначення швидкості осідання еритроцитів (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

6,00

2.9

076

Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

12,00

2.10

078

Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва

16,00

2.11

080

Підрахунок лейкоцитарної формули

33,50

2.12

081

Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо

33,50

2.13

082

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові

36,70

2.14

088

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осадку, відносної вагомості, реакції (рН)

18,60

2.15

114

Визначення активності аланінамінотрансферази

26,20

2.16

115

Визначення активності аспартатамінотрансферази

25,60

2.17

116

Визначення активності холінестерази у сироватці крові

29,10

2.18

136

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Becmen Culter» (18 показників)

13,70

1

2

3

4

2.19

187

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі

17,40

2.20

189

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів

18,10

3. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб`єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

3.1

071

Кольпоскопія

50,60

3.2

073

Венопункція

18,00


Виконуючий обов’язки керівника апарату                                     Л.Верес

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
24 вересня 2014 року № 1056
(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
______________ № _________)

 Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу,

грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

216

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії первинна

209,40

1.2

217

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, кандидата медичних наук первинна

213,10

1.3

218

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, доктора медичних наук, професора первинна

220,40

1.4

219

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії первинна

135,70

1

2

3

4

1.5

220

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії первинна

109,20

1.6

221

Консультація лікаря-терапевта без категорії первинна

95,80

1.7

222

Консультація лікаря-невропатолога другої категорії первинна

137,50

1.8

223

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, кандидата медичних наук первинна

161,70

1.9

224

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії первинна

131,90

1.10

225

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії повторна

129,60

1.11

226

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, кандидата медичних наук повторна

131,70

1.12

227

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, доктора медичних наук, професора повторна

135,90

1.13

228

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії повторна

55,30

1.14

229

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії повторна

86,50

1.15

230

Консультація лікаря-терапевта без категорії повторна

76,50

1.16

231

Консультація лікаря-невропатолога другої категорії повторна

97,20

1.17

232

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, кандидата медичних наук повторна

113,30

1.18

233

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії повторна

107,50

1.19

234

Загальний ортопедичний огляд

267,30

1.20

235

Огляд пацієнта з ускладненою ортопедичною патологією

276,80

1.21

236

Консультація лікаря-ортопеда стосовно здорового способу життя та профілактичні поради

104,60

1.22

237

Консиліум амбулаторному хворому

659,30

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

216

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії первинна

209,40

2.2

217

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, кандидата медичних наук первинна

213,10

1

2

3

4

2.3

218

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, доктора медичних наук, професора первинна

220,40

2.4

219

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії первинна

135,70

2.5

220

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії первинна

109,20

2.6

221

Консультація лікаря-терапевта без категорії первинна

95,80

2.7

222

Консультація лікаря-невропатолога другої категорії первинна

137,50

2.8

223

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, кандидата медичних наук первинна

161,70

2.9

224

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії первинна

131,90

2.10

225

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії повторна

129,60

2.11

226

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, кандидата медичних наук повторна

131,70

2.12

227

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії, доктора медичних наук, професора повторна

135,90

2.13

228

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії повторна

55,30

2.14

229

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії повторна

86,50

2.15

230

Консультація лікаря-терапевта без категорії повторна

76,50

2.16

231

Консультація лікаря-невропатолога другої категорії повторна

97,20

2.17

232

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, кандидата медичних наук повторна

113,30

2.18

233

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії повторна

107,50

2.19

234

Загальний ортопедичний огляд

267,30

2.20

235

Огляд пацієнта з ускладненою ортопедичною патологією

276,80

2.21

236

Консультація лікаря-ортопеда стосовно здорового способу життя та профілактичні поради

104,60

2.22

237

Консиліум амбулаторному хворому

659,30


Виконуючий обов’язки керівника апарату                               Л. Верес


Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151) та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного місяця.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» місцеві державні адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я, за переліком послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (далі – Перелік).

З огляду на викладене, на всі платні послуги відповідно до Переліку, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я у м. Києві, тарифи повинні встановлюватися розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). У випадку невиконання владних повноважень посадові особи Київської міської державної адміністрації несуть відповідальність згідно чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

До того ж, в умовах дефіциту бюджетних коштів, необхідно враховувати, що платні медичні послуги, що надаються населенню державними та комунальними закладами охорони здоров’я згідно чинного законодавства є важливим джерелом додаткових коштів для системи охорони здоров'я.

Враховуючи зазначене, у зв’язку із зверненням Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» Департаментом економіки та інвестицій підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я» (далі – проект розпорядження). Цим проектом розпорядження Київська міська державна адміністрація вперше встановлює 64 тарифи, із яких 32 тарифи на послуги з медичного обслуговування підпадають під дію Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Тарифи на платні медичні послуги, які включені до проекту розпорядження, розраховані на підставі поданих закладами охорони здоров’я розрахункових матеріалів відповідно до спеціалізації (направленості) установ згідно законодавства України з питань ціноутворення а саме: Закону України «Про ціни і ціноутворення», Податкового кодексу України, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких визначається повна собівартість послуги, що підтверджено листами Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2014 № 10.03.67/10083, 30.09.2014 № 10.03.67/28352, Методики розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах, зареєстрованої в Управлінні юстиції в м. Києві 22 жовтня 1998 року за № 49/114 та інших нормативно-правових актів, на підставі яких визначається повна собівартість послуги, що підтверджено листами Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2014 № 10.03.67/10083, 30.09.2014 № 10.03.67/28352.

Тарифи на платні медичні послуги, які встановлюються проектом розпорядження, формуються закладами охорони здоров’я із застосуванням нормативно-витратного методу на підставі державних і галузевих норм оплати праці, норм часу, норм використання матеріальних ресурсів, цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та витрат, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням установи тощо та прибутку у розмірі 20%.

Порядок застосування тарифів на платні послуги з медичного обслуговування є предметом регулювання цього проекту розпорядження.

Таким чином, проблема – необхідність встановлення тарифів на платні медичні послуги для зазначених вище закладів охорони здоров’я на економічно обґрунтованому рівні, які можуть бути застосовані для розрахунків за медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування та медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту розпорядження:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки не будуть використані повноваження Київської міської державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів).

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

Для вирішення проблеми, пов’язаної із розширенням послуг, які планують надавати зазначені заклади охорони здоров’я, пропонується встановити тарифи на платні послуги для цих закладів згідно з додатком.

ІІ. Цілі державного регулювання

Регульовані тарифи на платні медичні послуги стосуються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

Для недержавного сектору охорони здоров’я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в м. Києві, характерні великі коливання цін на медичні послуги в різних медичних державних і комунальних закладах охорони здоров’я. При цьому різниця в тарифах на однакові медичні послуги може досягати кілька разів.

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних медичних послуг за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам та страховим організаціям, а також:

 • реалізація владних повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» ;
 • встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги, які надаються зазначеними вище лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я;
 • отримання власних надходжень до спеціального фонду закладів охорони здоров’я. Так, статтею 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування та будь-яких джерел, не заборонених законодавством. При цьому, заклади охорони здоров’я мають право надавати платні послуги у сфері охорони здоров’я за визначеним переліком;
 • забезпечення прозорості при розрахунках із страховими організаціями, суб’єктами господарювання за договорами, іноземними громадянами за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».
 • необхідність запровадження економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, які слугуватимуть визначенню необхідних коштів для фінансування медичних закладів при розрахунках за медичну допомогу населенню, що оплачується державою.

Статтею 21 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» визначено, що нормативи бюджетної забезпеченості у сфері охорони здоров'я мають визначатися за єдиними методичними підходами.

З огляду на викладене та беручи до уваги, що ще 7 липня 2011 року Верховна Рада України ухвалила два закони, які дали старт медичній реформі в Україні «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» та «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» питання встановлення тарифів на платні послуги, що надають зазначені лікувально-профілактичні державні заклади охорони здоров’я є актуальним.

Відповідно до Основ законодавства України про обов’язкове державне соціальне страхування одним із видів загальнообов’язкового державного соціального страхування визначено медичне страхування, розрахунки за яке проводяться на основі тарифів.

До того ж, для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні і комунальні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Для цього необхідно своєчасне проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісних послуг населенню. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не встановлювати тарифи на платні послуги

Альтернатива 2

Встановлення тарифів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 на рівні, нижче економічно обґрунтованого рівня.

Альтернатива 3

Встановлення тарифів на медичні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 на економічно обґрунтованому рівні

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548; створює передумови для застосування до посадових осіб Київської міської державної адміністрації відповідальності за невиконання владних повноважень; відсутність контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері надання платних медичних послуг, можливість запровадження корупційних схем шляхом вимагання плати за отримані послуги у вигляді благодійних внесків, розмір яких визначається суб’єктивно

Альтернатива 2

Реалізація владних повноважень, прозорий механізм розрахунків за отримані платні медичні послуги

Не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», а відповідно до статті 15 зобов’язує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) відшкодувати закладу різницю між встановленими тарифами та економічно обґрунтованими рівнями за рахунок коштів міського бюджету. Разом з тим, кошти в бюджеті м. Києва на ці видатки не передбачені

Альтернатива 3

Реалізація владних повноважень, здійснення контролю за формуванням економічно обґрунтованих тарифів, прозорий механізм розрахунків за отримані платні медичні послуги

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Непрозорий механізм сплати за отримані платні медичні послуги. Витрати неможливо обчислити, оскільки плата за отримані послуги вимагається у вигляді благодійний внесків

Альтернатива 2

Оплата за отримані платні медичні послуги в меншому розмірі

Погіршення якості отриманих послуг за рахунок відсутності джерел для надання послуг відповідно до локальних протоколів

Альтернатива 3

Прозорий механізм розрахунків за отримані платні медичні послуги належної якості

Оплата за отримані платні послуги за економічно обґрунтованими тарифами

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

9

8

Х

Х

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

53

47

Х

Х

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Для надавача послуг (закладу) - неконтрольоване встановлення установою тарифів за надані послуг,

для інших суб’єктів господарювання - відсутні

Непрозорий механізм розрахунків за надані послуги у зв’язку із відсутністю затверджених у встановленому порядку тарифів

Альтернатива 2

Для надавача послуг (закладу) відсутні.

 

Для інших суб’єктів господарювання (отримувачів послуг): прозорий механізм застосування тарифів, оплата за надані послуги в меншому розмірі

Не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення». При відсутності в бюджеті м. Києва коштів закладу охорони здоров’я на покриття різниці між встановленими тарифами та економічно обґрунтованими витратами, збиткова діяльність закладу як суб’єкта господарювання.

Для інших суб’єктів господарювання - погіршення якості отриманих послуг

Альтернатива 3

Для надавача послуг (закладу): приведення вартості послуг до економічно обґрунтованого рівня, покращення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, прозорий механізм застосування тарифів, контроль за формуванням економічно обґрунтованих тарифів.

Для інших суб’єктів господарювання (отримувачів послуг) – можливість отримання якісних послуг за економічно обґрунтованими тарифами

Для закладу – відсутні, оплата за надані послуги на економічно обґрунтованому рівні. Разом з тим, у разі зростання мінімальної заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та інших витрат в зв’язку із неможливістю швидко змінювати розмір тарифів, в майбутньому заклад може зазнати додаткових витрат.

Передбачається, що витрати для інших суб’єктів господарювання (отримувачів послуг) складатимуть 66206,50 грн.грн.

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок регуляторного акта»)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства)

Альтернатива 2

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства)

Альтернатива 3

Передбачається, що витрати для суб’єктів великого і середнього підприємництва (отримувачів послуг) складатимуть 66206,50 грн.

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Х

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Х

Х

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Х

Х

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Х

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Х

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Х

Х

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Х

Х

8

Інше (уточнити), гривень

Витрати на оплату послуг закладу охорони здоров’я для одного суб’єкта великого та середнього підприємництва (в розрахунку на разове застосування послуг, що запроваджуються*. Див. примітку)

3894,50

19472,50

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

3894,50

19472,50

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

- в т.ч. суб’єктів великого підприємництва:

1. ПАТ «Велта»

2. ЗАТ «Генеральний страховий фонд»;

3. ПрАТ «ПРОСТО-Страхування»

4. Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна

5. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка;

6. Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського;

7. Національний університет біоресурсів і природокористування України;

8. Національний ботанічний сад ім. М.М.Грнишка;

9. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона

суб’єктів середнього підприємництва:

 1. ПрАТ «СК «Іллічівське»;
 2. ПАТ «СК «Країна»;
 3. ПрАТ «СК «Санлайф»
 4. Інстиут гідробіології НАНУ;
 5. МЦЕПТ ініститут електрозварювання ім. Є.О.Патона;
 6. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка;
 7. Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного;
 8. Інститут молекулярної біології і генетики

17

17

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

66206,50

331032,50

Примітка: Витрати на оплату послуг закладу охорони здоров’я для одного суб’єкта господарювання розраховані шляхом складання розмірів тарифів кожної із послуг, що запроваджується.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акту.

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, ст.5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» та постанові Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, згідно з якою місцеві органи виконавчої влади регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я.

Запропоновані тарифи передбачається встановити на економічно-обґрунтованому розмірі, що покриватимуть витрати по наданню платних медичних послуг, забезпечуватимуть необхідний рівень матеріально-технічного оснащення медичного закладу та кваліфікаційний рівень його фахівців.

Отже, за вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на послуги, запропоновані проектом розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я», які надають Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», на економічно обґрунтованому рівні

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки тарифи на платні медичні послуги підлягають державному регулюванню місцевими органами виконавчої влади, за допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв’язана.

Альтернатива 2

1

Не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення».

У разі встановлення тарифів на рівні, нижче економічно обґрунтованого рівня, частково вирішується проблема реалізації державної цінової політики, але матимуть місце зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування закладу охорони здоров’я різниці між економічно обґрунтованими та встановленими тарифами.

Альтернатива 3

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для надавача послуг (закладу) - неконтрольоване встановлення установою тарифів за надані послуг.

Для інших суб’єктів господарювання – відсутні

Непрозорий механізм розрахунків за надані послуги, як наслідок можлива надмірна оплата суб’єктів господарювання за надані послуги

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті, суперечить чинному законодавству, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Оплата за надані послуги в меншому розмірі

Збиткова діяльність закладу, зобов’язання місцевих бюджетів на відшкодування різниці між економічно обґрунтованими та встановленими тарифами або погіршення якості наданих послуг

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті: не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», не враховує інтереси держави в повному обсязі

Альтернатива 3

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання; прозорий механізм застосування тарифів, контроль за формуванням економічно обґрунтованих тарифів; витрати отримувачів послуг в розмірі 66206,50 грн. можливість надання якісних послуг

Оплата за надані послуги з медичного обслуговування за економічно обґрунтованому рівні

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті: реалізація належним чином владних повноважень, оптимальне врахування інтересів кожної із сторін

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати владні повноваження та запобігти проявам корупції шляхом вимагання від громадян плати за отримані послуги у вигляді благодійних внесків, розмір яких визначається суб’єктивно, а від суб’єктів господарювання – плати за тарифами, не затвердженими у встановленому порядку

Х

Альтернатива 2

Аргументи для переваги відсутні. Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми. Причина для відмови від цієї альтернативи є зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування різниці в тарифах, створення передумов для погіршення якості наданих платних медичних послуг.

Х

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Надання якісних послуг за економічно обґрунтованими тарифами, покращення результатів фінансово-господарської діяльності установи

Х

 

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати фінансовий стан закладу, не допускаючи погіршення якості послуг або припинення їх надання. Видання цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Тарифи на медичні послуги, що пропонуються медичним закладом, в умовах ринкової економіки визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Одним із зовнішніх факторів є регулююча роль держави на ціни та ціноутворення.

Державне регулювання цін і тарифів здійснюється згідно із Законом України «Про ціни і ціноутворення».

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 місцеві органи виконавчої влади регулюють тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я. Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

Цінова політика медичного закладу в значній мірі залежить від виду ринку, кожний з яких ставить свої проблеми в галузі ціноутворення.

Державне регулювання тарифів стримує їх ріст на ринку медичних послуг.

Проектом розпорядження встановлюються тарифи за визначеним переліком платних послуг, які надають Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України. Ці тарифи встановлюються на економічно обґрунтованому рівні з прибутком у розмірі 20 відсотків.

Базою для визначення тарифів на послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім їх наданням.

Посадові оклади фахівців, які враховані при розрахунках тарифів, розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами).

Основними складовими витрат медичних послуг, які надають лікувально-профілактичні заклади, є:

- заробітна плата основного медичного персоналу;

- премія за час виконання послуги;

- нарахування на заробітну плату;

- матеріали (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення);

- інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар тощо);

- загальновиробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- прибуток 20%.

Розрахунок витрат додається.

Забезпечення умов для покращення результатів фінансово-господарської діяльності медичного закладу в умовах недофінансування галузі, жорсткої конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, оновлення матеріальної бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, що можливо лише при наявності коштів на ці заходи. Здійснення усіх завдань може бути впроваджено тільки при достатній кількості коштів.

Відповідно до вимог регуляторної політики проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я», повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження 30 листопада 2017 року розміщені на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність» для обговорення та отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На сьогодні Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» є лікувально-профілактичними закладами, заснованими на державній власності та підпорядковані Національній академії наук України та Національній академії медичних наук України.

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України (лікарня для вчених) має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику від 08 лютого 2011 року серія АГ № 571457.

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику від 12 жовтня 2012 року серія АД №063876.

Тарифи на платні послуги, які встановлюються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), дають можливість забезпечити покриття першочергових потреб закладів та компенсувати витрати, пов’язані з їх наданням.

Введення розпорядженням регульованих тарифів на послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам населення і спрямовано на забезпечення соціальної захищеності киян та забезпечення належної якості послуг.

Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом публічного обговорення, то тарифи встановлюватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.

На дію регуляторного акта можуть вплинути такі економічні зовнішні фактори як: підвищення тарифів на комунальні послуги, розмір мінімальної заробітної плати тощо, при яких розмір тарифів на платні медичні послуги маже бути переглянутий.

Проект розпорядження не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію норм.

У разі прийняття регуляторного акту виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) будуть реалізовані повноваження, надані їй постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, а встановлені розміри тарифів на послуги забезпечать закладу беззбиткову роботу та можливість залучити кошти на поліпшення його матеріально-технічної бази.

Виконання вимог даного розпорядження не потребує додаткових витрат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені в таблиці.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту не обмежено і залежить від економічної стабільності в країні.

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні, розмірів витрат у складі собівартості послуги. Якщо такі зміни призведуть до підвищення собівартості, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або підготовки та прийняття нового акта в установленому порядку.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності даного регуляторного акта визначені такі показники:

- очікуваний розмір надходжень до бюджетів різного рівня – 14470 грн.;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акту:

яким встановлюються тарифи на платні медичні послуги відповідно до вимог чинного законодавства - для 2 державних закладів, а саме: Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України та Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»;

кількість суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати медичне обслуговування за договорами – 17;

кількість громадян - 527 осіб;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – виконання вимог регуляторного акта-близько 66,2 тис. грн;

- кількість отриманих платних послуг (окрім медичної допомоги, яка надається безкоштовно), які надаватимуться фізичним особам за договорами медичного обслуговування із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України - 527 одиниць;

- рентабельність медичного закладу – до 20%;

- очікувана сума коштів, яку планується отримати від надання платних послуг – близько 66,2 тис.грн.;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями даного регуляторного акту: вище середнього, оскільки всі зацікавлені особи: суб’єкти господарювання та фізичні особи, мали можливість ознайомитись з проектом регуляторного акта та аналізом його регуляторного впливу, які 30 листопада 2017 року оприлюднені на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації kievcity.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність» з метою отримання зауважень та пропозицій на електронну пошту cinpolit@kievcity.gov.ua.

До того ж, після видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я» буде опубліковано у газеті «Хрещатик» та оприлюднене на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації в розділі «Розпорядження».

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності даного регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності даного акта буде здійснюватися статистичним методом: буде аналізуватись офіційна статистична інформація про результати фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, за розрахунками якого встановлюються тарифи, а також за соціологічними даними шляхом опитування або анкетування медичного закладу та отримувачів медичних послуг.

***** 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 30 березня 2017 року по 19 квітня 2017 року.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Усний запит Головному управлінню статистики м. Києва

1

Установлено, що у м. Києві зареєстровано 380 страхових компаній, із яких добровільне медичне страхування мають надавати 326 суб’єктів господарювання.

Разом з тим, фактично в столиці працює лише 19 страхових компаній, із яких лише 13 суб’єктів господарювання дійсно здійснюють добровільне медичне страхування.

2

Запит до Державної установи «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України»

 

1

За даними закладу медичне обслуговування за договорами буде здійснювати 3 суб’єкти господарювання і 4 страхових організації. Крім того, очікується, що платні послуги (окрім медичної допомоги, яка надається безкоштовно), буде надано близько 287 послуг

3

Телефонні розмови

- із страховими компаніями:

1. ПрАТ «СК «АХА Страхування»

1

Уточнення інформації від суб’єктів господарювання щодо виконання вимог регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання, - 1 одиниця, мікро-підприємництва 0 одиниць;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 14 відсотків (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

5

Інші процедури:

Витрати на оплату послуг закладу охорони здоров’я для одного суб’єкта мікро- господарювання (в розрахунку на разове застосування послуг, що запроваджуються)

32 003,70

32 003,70

 

160 018,50

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

32 003,70

32 003,70

 

160 018,50

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

1

1

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

32 003,70

32 003,70

 

160 018,50

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

3200,00/159,8/60х30хв=10,00грн.

3200,00 мінімальна з/п,

159,8 - норма тривалості робочого часу(год.)

(при 38,5-ти робочому тижні 1917,3год./12 = =159,8год),

30хв - витрати часу на отримання інформації про тарифи

Х

Х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Х

Х

Х

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Не перевіряються

Не перевіряються

Не перевіряються

13

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

10,00

Х

Х

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

1

1

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

10,00

Х

Х

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання, відсутні

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Х

Х

Х

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Показник

 

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п'ять років

 

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

32 003,70

160 018,50

2

 

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

10,00

10,00

 

3

 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

32 013,70

160 028,50

4

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Х

Х

5

 

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

32 013,70

160 028,50

Перейти до спискуВерсiя для друку