Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 815) у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»:

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 14.02.2018),

Номера вакансій: 69986, 69987, 69988.

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця - завідувача сектору інформаційного та аналітичного забезпечення Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника
(категорія «Б»)
 

Загальні умови

Посадові обов’язки

- організовує та здійснює контроль за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), доручень Київського міського голови та станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, запитів на інформацію та звернень громадян.

- готує та надає аналітичні та інформаційні матеріали директору Департаменту про хід і результати виконання контрольних документів та звернень громадян, а також аналітичні матеріали щодо рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах.

- опрацьовує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та рішень Київської міської ради, що належать до компетенції Департаменту з питань реєстрації.

- здійснює контроль за своєчасним розглядом службових документів, звернень громадян, адвокатських запитів та запитів на інформацію у Департаменті з питань реєстрації та щодня проводить моніторинг виконання документів, у разі проведення службового розслідування – аналіз причин несвоєчасного розгляду.

- організовує перевірки стану виконання контрольних документів структурними підрозділами Департаменту в частині здійснення ними своїх повноважень.

- організовує проведення нарад за результатами розгляду звернень громадян, проводить здійснення їх моніторингу та ведення протоколів нарад.

- надає методологічну допомогу структурним підрозділам районних адміністрацій та працівникам Департаменту з питань організації роботи в уніфікованій системі організаційно-розпорядчої документації, та консультує з питань, які відносяться до компетенції сектору.

- здійснює контроль за дотриманням порядку здійснення відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності Департаменту та передачі їх на державне зберігання.

- складає зведену номенклатуру справ Департаменту з питань реєстрації та номенклатуру справ сектору, контролює та надає методичну допомогу у складанні номенклатури справ в окремих підрозділах Департаменту.

- забезпечує організацію та проведення нарад, особистого прийому громадян керівництвом Департаменту з питань реєстрації, здійснює їх моніторинг, забезпечує ведення протоколів нарад, які проводяться за результатами розгляду звернень громадян.

- здійснює попередній розгляд вхідної кореспонденції та підготовку до неї проектів доручень керівництва.

- здійснює оперативний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян (в тому числі електронними зверненнями та електронними петиціями), запитами на інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України;

- здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням в Департаменті, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, здійснює узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи.

- регулює роботу сектору щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту, Київською міською радою, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальними підприємствами, установами та організаціями.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів необхідний для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.00 години 28.02.2018

за адресою: Київ, вул. Студентська, 7, ІІІ поверх, кабінет №14 (сектор управління персоналом)

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Студентська, 7,

проведення конкурсу 05.03.2018 о 10:00 год.

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Білич Наталія Миколаївна

489-87-82

kadrydpr@gmail.com

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта ступеня магістр

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності 

Вимога

Компоненти вимоги

1. Лідерство

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

- ведення ділових переговорів;

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

- досягнення кінцевих результатів.

2. Прийняття ефективних рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси;

- вміння вільно орієнтуватися у суспільно-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації.

3. Комунікація та взаємодія

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

- відкритість.

4.Впроваадження змін

- реалізація плану змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

- оцінка ефективності здійснених змін.

5. Управління організацією роботи та персоналом

- організація та контроль роботи;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;

- вміння розв’язання конфліктів.

6. Особисті компетенції

- аналітичні здібності;

- дисциплінованість і системність;

-інноваційність та креативність;

-самоорганізація та орієнтація на розвиток;

-вміння працювати в стресових ситуаціях.

7. Знання сучасних інформаційних технологій

 

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

 - Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Законів України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про звернення громадян»;

«Про статус депутатів місцевих рад»;

«Про статус народного депутата України»;

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

«Про доступ до публічної інформації»:

«Про електронні документи та електронний документообіг»»;

«Про електронний цифровий підпис».

Постанов Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Класифікатора звернень громадян»;

«Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»;

«Про деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних»;

«Про проведення експертизи цінності документів»;

«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – державного реєстратора відділу державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно та забезпечення реєстраційних процедур управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника
(категорія «В»)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Державний реєстратор:

-здійснює проведення державної реєстрації прав;

-встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

- обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законодавством;

-відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

- відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

- наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

- наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

-перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

- під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру, шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

- присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрацій прав;

- виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо копії не були виготовленні під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

- формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним Законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів необхідний для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.00 години 28.02.018

за адресою: Київ, вул. Студентська, 7, ІІІ поверх, кабінет №14 (сектор управління персоналом)

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Студентська, 7,

проведення конкурсу 05.03.2018 о 10:00 год.

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Білич Наталія Миколаївна

489-87-82

kadrydpr@gmail.com

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища бакалавр за спеціальністю правознавство

Досвід роботи

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння надавати пропозиції.

2. Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку.

3.Знання сучасних інформаційних технологій

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;

- досвід роботи в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- вміння використовувати інформацію Єдиних та Державних реєстрів.

4. Особисті компетенції

- відповідальність;

- аналітичні здібності;

- наполегливість;

-організованість;

- ініціативність;

-вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

 - Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Законів України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про звернення громадян»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про захист персональних даних»;

«Про доступ до публічної інформації»:

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»;

Постанов Кабінету Міністрів України:

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»;

«Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Накази Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Інші нормативно – правові акти Київської міської ради, пов’язані з компетенцією Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В»)
 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Державний реєстратор:

-здійснює проведення державної реєстрації прав;

-встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

- обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законодавством;

-відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

- відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

- наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

- наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

-перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

- під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

- під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

- присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрацій прав;

- виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо копії не були виготовленні під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

- формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

- вживає в межах своєї компетенції, заходи, щодо ведення та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним Законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів необхідний для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.00 години 28.02.2018

за адресою: Київ, вул. Студентська, 7, ІІІ поверх, кабінет №14 (сектор управління персоналом)

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Студентська, 7,

проведення конкурсу 05.03.2018 о 10:00 год.

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Білич Наталія Миколаївна

489-87-82

kadrydpr@gmail.com

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища бакалавр за спеціальністю правознавство

Досвід роботи

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності 

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння надавати пропозиції.

2. Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку.

3.Знання сучасних інформаційних технологій

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;

- досвід роботи в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- вміння використовувати інформацію Єдиних та Державних реєстрів.

4. Особисті компетенції

- відповідальність;

- аналітичні здібності;

- наполегливість;

-організованість;

- ініціативність;

-вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання

законодавства

 - Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Законів України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про звернення громадян»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про захист персональних даних»;

«Про доступ до публічної інформації»:

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»;

Постанов Кабінету Міністрів України:

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»;

«Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Накази Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Інші нормативно – правові акти Київської міської ради, пов’язані з компетенцією Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Перейти до спискуВерсiя для друку