Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника управління – начальника відділу правового забезпечення юридичного управління Департаменту земельних ресурсів КМДА (категорія «Б»)

02
квітня вівторок
час проведення 11:00

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Заступник начальника управління – начальник відділу правового забезпечення  юридичного управління Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації:

1. Безпосередньо здійснює керівництво роботою відділу правового забезпечення та планує його роботу.

2. Координує та контролює роботу відділу судової роботи та відділу державної реєстрації речових прав на земельні ділянки.

3. Забезпечує виконання доручень директора Департаменту та заступника директора – начальника юридичного управління;

4. Бере участь у визначенні завдань і розподілі обов’язків між працівниками юридичного управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації, організовує та здійснює співпрацю, обмін досвідом з органами юстиції, юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінням правового забезпечення секретаріату Київської міської ради;

5. Забезпечує участь співробітників управління у підготовці доповідей, виступів, звітів;

6. Здійснює перевірку стану правової роботу у підпорядкованих Департаменту комунальних підприємствах;

7. Організовує розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, щодо встановлення меж частини земельних ділянок, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, щодо інвентаризації земель, матеріалів щодо надання у користування земельних ділянок без складання документації із землеустрою;

8. Організовує перевірку на відповідність законодавству України проектів висновків про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок, щодо встановлення меж частини земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту.

9. Перевіряє на предмет відповідності законодавству проекти угод (договорів) та змін до них.

10. Організовує роботу із розгляду звернень громадян з питань, запитів на отримання публічної інформації, запитів правоохоронних органів та інших листів, що відносяться до компетенції юридичного управління та здійснює контроль за дотриманням строків їх розгляду.

11. Візує проекти відповідей за результатами розгляду звернень громадян з питань, запитів на отримання публічної інформації, запитів правоохоронних органів та інших листів, що підписують перший заступник директора Департаменту та заступники директора Департаменту. Здійснює контроль за дотриманням законодавства України при їх розгляді, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

12. Проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства із працівниками Департаменту, а також доводить до керівництва та працівників Департаменту інформацію про зміни в нормативних актах та нові акти, рекомендації органів юстиції, рішення Конституційного суду України тощо.

13. Надає працівникам Департаменту консультації з правових питань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків. За необхідності проводить семінари та тренінги щодо практичного застосування законодавства України при здійсненні службових обов’язків працівниками Департаменту.

14. Забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів працівниками юридичного управління при виконанні ними своїх службових обов’язків;

15. Здійснює правову експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблення і редагування проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до відділу, а також розробку нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;

16. Здійснює аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів, рекомендацій органів юстиції, Пленуму Верховного Суду, рішень Конституційного суду України, узагальнює практику застосування законодавства;

17. Організовує роботу щодо кодифікації та систематизації нормативно-правових актів, що стосується діяльності Департаменту.

18. Готує заступнику директора – начальнику юридичного управління, керівництву Департаменту довідкові матеріали із законодавства;

19. Представляє за дорученням директора Департаменту та заступника директора – начальника юридичного управління інтереси Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту у всіх загальних, господарських, адміністративних місцевих та апеляційних судах, а також у Верховному Суді;

20. У разі тимчасової відсутності заступника директора – начальника юридичного управління з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує його посадові обов‘язки;

21. Виконує, за дорученням, інші обов’язки.

Умови оплати праці

посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів», інші виплати відповідно до штатного розпису

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

   3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6)  заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 15.00 29 березня 2019 року,
м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кабінет 506 (сектор управління персоналом)

Дата, час і місце проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,

02 квітня 2019 року о 11.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дереженко Катерина Іванівна

202 79 89

kadry_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче магістра, в галузі знань право

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

аналітичні здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, виваженість, здатність концентруватись на деталях, вміння ведення ділових переговорів, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3.       

Особистісні якості

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Земельного кодексу України;

Цивільного кодексу України;

Господарський кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України

законів України:

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про судовий збір», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ»