Версія для людей із вадами зору

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорій «В»

07
травня вівторок
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62) в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурси на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»:

  • головного спеціаліста юридичного відділу.

 

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 10.04.2019 р. № 137865).

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
10 квітня 2019 року № 43-к/тр

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби – головного спеціаліста юридичного відділу
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує юридичне супроводження діяльності Департаменту.

Здійснює моніторинг змін у законодавстві, аналізує їх та інформує про це директора та працівників Департаменту.

Здійснює контроль за правильним застосуванням в Департаменті нормативно-правових актів та інших документів, подає начальнику юридичного відділу пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту.

Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів (проектів рішень Київської міської ради, проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів розпоряджень Київського міського голови та ін.).

Здійснює договірну, претензійну та позовну роботи.

Здійснює за довіреністю представництва інтересів Департаменту в судах та інших органах.

Здійснює проведення разом із структурними підрозділами Департаменту роботу з перегляду згідно з його компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних та контролюючих органів, результати позовної роботи, готує правові висновки щодо цих питань.

Здійснює аналіз та узагальнення матеріалів про хід реалізації нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів для керівництва Департаменту.

Веде листування між Департаментом та фізичними і юридичними особами з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

Інші посадові обов’язки, передбаченні посадовою інструкцією головного спеціаліста юридичного відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5110 грн. на місяць.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі);

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються  до 16 год 00 хв 02 травня 2019 року

за адресою: Бессарабська площа, 2, ІІІ поверх, сектор з питань управління персоналом Департаменту.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

 

07 травня 2019 року проведення конкурсу

орієнтовно з 10.00 до 16.00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, управління торгівлі та побуту Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігір Оксана Ігорівна

235-07-18

dprp.kadry@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

за спеціальностями «Право», «Правознавство», «Міжнародне право»

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

 

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Рoint);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;

- вміння роботи з єдиними та державними реєстрами та базами даних.

2

Ділові якості

- вміння працювати з інформацією;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння надавати пропозиції.

3

Особисті якості

- аналітичні здібності;

- дисциплінованість;

- системність;

- вміння працювати в колективі;

- врівноваженість;

- інноваційність;

- креативність;

- відповідальність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Цивільний кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Бюджетний кодекс України;

Законів України:

«Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про захист персональних даних»;

Постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання, що належать до компетенції Департаменту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua