Версія для людей із вадами зору
Версія для людей із вадами зору

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б»

29
січня вівторок
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року  № 246 в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу координації роботи державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб - підприємців (1 вакантна посада).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

1) Копію паспорта громадянина України.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) Письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5) Заповнена особова картка встановленого зразка.

6) Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

7) Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника на офіційному сайті НАЗК).

8) Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (частина перша статті 25 абзац десятий Закону України «Про державну службу»).

Дата оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби –10 січня 2019 року.

Кінцевий термін прийому документів до 18:00 год. 24 січня 2019 року

за адресою:  м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б, (044)202-60-45

Дата, час і місце проведення конкурсу:

Тестування – 29 січня 2019 року о 10:00 годині

за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-б Департамент (Центр) надання адміністративних послуг.

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади (категорія «Б») -
начальника відділу координації роботи державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб - підприємців Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Бере участь у формуванні на рівні міста єдиної політики щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Забезпечує координацію роботи районних в місті Києві державних адміністрацій з питань здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Бере участь у проведенні моніторингу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців районними в місті Києві державними адміністраціями.

Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, розробляє пропозиції для вжиття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) заходів щодо його поліпшення.

Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відслідковує хід виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розвитку і реформування системи надання адміністративних послуг у зазначеній сфері. Бере участь у підготовці пропозицій, спрямованих на виконання вказаних доручень та готує за результатами проведеної роботи довідки, інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції керівництву Департаменту (Центру);

Бере участь у відстеженні навантаження роботи у відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій;

Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, які належать до компетенції Відділу;

Накопичує та систематизує статистичні дані, публікації, нормативні матеріали з відповідних питань;

Бере участь в організації та проведенні нарад, круглих столів, семінарів, конференцій з питань, які належать до компетенції Відділу;

Забезпечує реалізацію прийнятих організаційних, розпорядчих і нормативних документів Департаменту (Центру), що стосуються діяльності Відділу;

Бере участь у виконанні робіт із формування проектів та завдань, які закріплені за Відділом;

Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників згідно із затвердженим планом;

Дотримується принципів  державної служби та правил етичної поведінки;

Додержується вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису;

Інші складові оплати праці державного службовця відповідно до законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника на офіційному сайті НАЗК).

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання

Кінцевий термін прийому документів до 18:00 год. 24 січня 2019 року.

Документи приймаються за адресою: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Тестування – 29 січня 2019 року о 10:00 год.

за адресою: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

ПІБ, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тарапата Любов Дмитрівна

(044)202-60-45

unap@kievcity.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2-х років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі; 
ефективне управління ресурсами; 
чітке планування реалізації; 
ефективне формування та управління процесами

2.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності; 
сприяння всебічному розвитку особистості; 
делегування та управління результатами; 
створення ефективної організаційної культури державної служби.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

4.

Досягнення результатів

чітке бачення результату; 
сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
запобігання та ефективне подолання перешкод

5.

Впровадження змін

реалізація плану змін;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

оцінка ефективності здійснених змін.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1) Закон України «Про адміністративні послуги»;

2) Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

3) Закон України «Про очищення влади».

 

Портал працює в тестовому режимі. Якщо ви маєте зауваження або пропозиції, будь ласка, напишіть нам: support.web@kyivcity.gov.ua або зателефонуйте за номером:(044) 366-80-13