Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора для будівництва приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.06.2017 № 699 «Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора для будівництва приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» та рішення Київської міської ради від 13.05.2021 № 960/1001 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Будівництво Об’єкта інвестування – роботи по створенню Об’єкта інвестування (з орієнтовними показниками, визначеними в п. 1.5 цих Умов).

1.3. Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об’єкта інвестування (далі – Земельна ділянка), частина площею 1,2 га земельної ділянки, яка має кадастровий номер 8000000000:88:061:0081, розташована на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі міста Києва та рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 № 555/612 (із змінами та доповненнями внесеними рішенням Київської міської ради від 26.07.2007 № 76/1910) надана Київській міській клінічній лікарні №14 в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд лікарні (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано від 12.05.2008).

1.4. На Земельній ділянці розташовані об’єкти комунальної власності: вісім нежитлових будівель загальною площею 2482,8 кв. м (далі – Об’єкти комунальної власності), які закріплені на праві оперативного управління за Київською міською клінічною лікарнею № 18 (правонаступник комунальної організації (установи, закладу) Київська міська клінічна лікарня № 14 (код ЄДРПОУ 25680021)).

Знесення та списання вказаних Об’єктів комунальної власності за рахунок коштів Інвестора здійснюється згідно з рішенням Київської міської ради від 13.05.2021 №960/1001 «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі».

Знесення та списання Об’єктів комунальної власності можливе виключно після визначення переможця інвестиційного конкурсу, укладення з ним Інвестиційного договору та відшкодування Інвестором вартості зазначених Об’єктів комунальної власності в порядку, встановленому рішенням Київської міської ради від 13.05.2021 №960/1001 «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» та цими Умовами.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування відповідно до розроблених передпроєктних пропозицій:


п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Площа земельної ділянки

га

1,2

2

Площа забудови

м2

2 990

3

Загальна площа будівлі, в тому числі:

м2

18 935

 

Палатне відділення

м2

8 754

 

Амбулаторно-поліклінічний заклад

м2

8 250

 

Пункт швидкої допомоги на 2 м/місця

м2

221

 

Паркінг на 49 м/місць

м2

1 710

4

Поверховість, пов. (вище відм. 0,000)

поверхів

7-8

5

Поверховість, пов. (нижче відм. 0,000)

поверхів

1

1.6. Орієнтовна загальна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 391 937 748,00 грн (Триста дев'яносто один мільйон дев’ятсот тридцять сім тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в т.ч. ПДВ – 65 322 958,00 грн (Шістдесят п’ять мільйонів триста двадцять дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у тому числі остаточна (загальна) вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник будівництва Об’єкта інвестування – комунальна організація (установа, заклад) Київська міська клінічна лікарня № 18 (код ЄДРПОУ 01993776, юридична адреса: Україна, 01030, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 17) (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № IBAN рахунку UA813226690000026008300769262 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; індивідуальний податковий № 216558526599) (далі – Замовник підготовчих робіт).

2.4. Інвестор зобов’язаний відшкодувати вартість Об’єктів комунальної власності в порядку, встановленому рішенням Київської міської ради від 13.05.2021 №960/1001 «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» та цими Умовами, до моменту знесення цих Об’єктів комунальної власності.

2.5. Вартість Об’єктів комунальної власності, визначених в пункті 1.4 цих Умов, визначається Звітом про оцінку вартості об’єкта нерухомості – комплексу нежитлових будівель загальною площею 2482,8 кв. м (далі – Звіт про оцінку майна від 14 липня 2021 року), складеним Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «ІВ ГРУП», сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 травня 2021 року №472/21. Згідно із Звітом про оцінку майна від 14 липня 2021 року станом на 14 липня 2021 року ринкова вартість комплексу нежитлових будівель загальною площею 2482,8 кв.м. становить 10 083 564,0 грн (Десять мільйонів вісімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят чотири гривні 00 коп.).

З урахуванням протоколу від 01.09.2021 № 144/2021 засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 №1403, ринкова вартість права користування земельною ділянкою площею 2697,5 кв. м. під нежитловими будівлями, яка становить 7 180 833,0 грн (Сім мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот тридцять три гривні 00 коп.) та зазначена у Звіті про оцінку майна від 14 липня 2021 року станом на 14 липня 2021 року, сплачується у вигляді фінансового зобов’язання зі сплати Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва згідно із пунктом 3.3 цих Умов.

В разі якщо на момент відшкодування Інвестором вартості Об’єктів комунальної власності згідно з пунктом 2.4 цих Умов Звіт про оцінку майна від 14 липня 2021 року втратив чинність, Інвестор спільно з Замовником забезпечує проведення нової оцінки вартості Об’єктів комунальної власності. Тоді відшкодування вартості Об’єктів комунальної власності Інвестором проводиться згідно з новою оцінкою.

2.6. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) та у разі необхідності інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту.

2.7. Умовами інвестиційного договору в межах законодавства України може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для будівництва Об’єкта інвестування.

2.8. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із законодавством України.

2.9. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проєктною документацією, але не більше 7 (семи) років з моменту підписання інвестиційного договору.

Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити та надати Замовнику для затвердження у встановленому порядку проєктну документацію не пізніше ніж через 18 (вісімнадцять) місяців з моменту підписання інвестиційного договору.

Інвестор (переможець конкурсу) не несе відповідальності за порушення строків, передбачених абзацами 1 та 2 цього пункту, якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих Умов, інвестиційного договору або передбачені законодавством України й стосуються цього інвестиційного проєкту.

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, дотримання строків, передбачених абзацами 1 та 2 цього пункту, Замовник до спливу зазначених строків письмово з обґрунтуванням та наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання подовження строків, передбачених абзацами 1 та 2 цього пункту.

2.10. Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проєктну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для опрацювання з обґрунтованими зауваженнями до складу та/або змісту проєктної документації.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проєктної документації Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проєкту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.12. Протягом 90 (дев’яноста) днів після реєстрації за Інвестором права власності на Об’єкт інвестування Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування/власності Земельною ділянкою, а Замовник – надати нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права постійного користування Земельною ділянкою. В разі якщо законодавством України будуть встановлені інші строки переоформлення права користування/власності Земельною ділянкою, застосовуються строки, встановлені законодавством України.

2.13. Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядку.

2.14. Строк дії інвестиційного договору – 15 (п’ятнадцять) років. Протягом строку дії Інвестиційного договору Інвестору забороняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;

-відчужувати Об’єкт інвестування (його частину) без попереднього взяття набувачем зобов’язань Інвестора, передбачених цими Умовами та інвестиційним договором;

- без згоди Організатора конкурсу передавати Об’єкт інвестування в заставу або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб;

- змінювати цільове призначення Земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування;

- припиняти надання медичних послуг закладом, вживати заходів (в тому числі шляхом бездіяльності), наслідком яких буде припинення надання медичних послуг;

- споруджувати/розміщувати на Земельній ділянці будь-які об’єкти, не передбачені проєктною документацією або іншою документацією, розробленою на виконання цих Умов.

2.15. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта інвестування, а також утримувати та забезпечувати благоустрій Земельної ділянки відповідно до вимог законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому законодавством України, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації. 

2.16. У випадку необхідності демонтажу існуючих інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Земельній ділянці, такі інженерні мережі в установленому порядку демонтуються і замість них за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних умов та обмежень, технічних умов щодо інженерного забезпечення Об’єкта інвестування регулюються відповідно до чинного законодавства, зокрема в частині фінансування відповідних робіт.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, зокрема, але не виключно: витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проєктування, проєктуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно, розробкою та затвердженням проєкту землеустрою/технічної документації), державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, утриманням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно, відшкодуванням (компенсацією) земельного податку Замовнику, нарахуванням та сплатою земельного податку та/або інших платежів за право користування земельною ділянкою, виготовленням експертної грошової оцінки земельної ділянки), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Після прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 7 180 833,00 грн (Сім мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот тридцять три гривні 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання учасника конкурсу переможцем. Зазначені кошти Інвестором сплачуються не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі, що становить 3 919 377,48 грн (Три мільйони дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч триста сімдесят сім  грн 48 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визнання учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3 цих Умов – Гарантія 1), Замовником підготовчих робіт (пункт 3.4 цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 1,5 (півтора) року має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору конкурсу у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 1 (одного) року має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.6. У разі, якщо площа Об’єкта інвестування, визначена проєктною документацією, буде більшою, ніж орієнтовна площа Об’єкта інвестування (загальна площа будівлі), визначена в пункті 1.5 цих Умов, Інвестор до початку будівельних робіт звертається до Організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо зміни (збільшення) площі Об’єкта інвестування (загальної площі будівлі) на засіданні Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому засіданні. На підставі рішення Комісії Сторони письмово погоджують розмір додаткового внеску Інвестора на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва шляхом пропорційного збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням інфляції), у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору. При цьому розмір додаткового внеску визначається із врахуванням вартості 1 кв. м площі Об’єкта інвестування, що розраховується на основі орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування (п. 1.6 цих Умов, з урахуванням індексу споживчих цін) та орієнтовних техніко-економічних показників (загальної площі будівлі), визначених пунктом 1.5 цих Умов.

3.7. Сплата Організатору конкурсу (код ЄДРПОУ 04633423) реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн (Чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів – 50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок IBAN UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу

3.9. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проєктної документації цим Умовам. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проєктну документацію та зміни/коригування до неї Замовнику, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проєктної документації.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним кварталом, в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу. Після введення в експлуатацію Об’єкта інвестування Інвестор зобов’язується один раз на рік та/або за зверненням Організатора конкурсу чи Замовника відповідно подавати зазначену інформацію.

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання цих Умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту.

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник; за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.4, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4, 3.9.-3.11 цих Умов.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті, за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по будівництву Об’єкта інвестування з порушенням вимог пункту 2.9 цих Умов – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язання щодо заборони вчиняти дії, встановленого пунктом 2.14 цих Умов – штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14 цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Організатора конкурсу.

3.14.3. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.3 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.5. У випадку ненадання Інвестором інформації у строки, визначені у пункті 3.10 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф у розмірі 0,1 % (одна десята відсотку) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.6. У випадку ненадання Інвестором інформації у строки, визначені у пункті 3.11 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих Умов, у строки, зазначені у звернені, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф у розмірі 0,01 % (одна сота відсотку) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.7. За ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни/коригування в проєктній документації – штраф в розмірі 0,05% (п’ять сотих відсотку) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної вартості) будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.8. За невиконання вимог чинного законодавства щодо закладення документації до Страхового фонду документації України, Інвестор сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 0,01% (одна сота відсотку) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення.

3.14.9. За невиконання обов’язку, передбаченого п. 2.4 цих Умов - штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування на користь Замовника. До визначення остаточної (загальної) вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми Орієнтовної загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу повинен відповідати наступним вимогам:

- наявність не менш ніж 10-річного досвіду створення та/або управління медичними закладами, що надають перелік медичних послуг не менше ніж за 30 напрямками;

- наявність необхідних дозволів та ліцензій на надання медичних послуг не менше ніж за 30 напрямками.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані зокрема на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, передбаченого пунктом 3.3цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:

6.1. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.

6.2. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

6.3. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої фінансової звітності.

6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.

6.5. Наявність успішного досвіду реалізації інвестиційних проєктів у сфері будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]