Версія для людей із вадами зору

КМДА оголошує конкурс із залучення інвестора до реалізації проекту «Влаштування інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва»

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2018 № 1963 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту «Влаштування інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єкт інвестування - влаштування інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2018 № 1963 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту «Влаштування інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва» (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Інформаційний програмно-технічний комплекс самообслуговування (ІПТКС) - пристрій, що дає змогу користувачеві отримувати необхідну інформацію, здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира). Основним функціональним призначенням ІПТКС є забезпечення можливості здійснення платежів на користь центрів надання адміністративних послуг міста Києва та інших платежів.

1.3. Влаштування ІПТКС та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва - сукупність робіт, спрямованих на облаштування центрів надання адміністративних послуг міста Києва інформаційними програмно-технічними комплексами самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної інфраструктури.

1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ з/п

Назва

 

Одиниця виміру

Показник

1

Кількість інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування

шт.

28

2

Орієнтовна вартість інформаційного програмно-технічного комплексу самообслуговування з ПДВ

грн

29 570,00

3

Орієнтовна вартість впровадження програмного забезпечення

грн

500 000,00

4

Орієнтовна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ

грн

1 327 960,00

1.5. Кількість інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування, які в рамках реалізації інвестиційного проекту планується влаштувати в центрах надання адміністративних послуг міста Києва, може змінюватись в залежності від потреб, визначених Замовником.

1.6. Орієнтовна вартість Об’єкта інвестування – 1 327 960,00 грн 00 коп. (Один мільйон триста двадцять сім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна вартість Об’єкта інвестування, визначатимуться відповідно до схеми розташування ІПТКС або іншої документації, затвердженої Замовником.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту (замовник влаштування) – Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Влаштування ІПТКС та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва здійснюється відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

2.5. Після завершення строку дії інвестиційного договору право власності на ІПТКС залишається у Інвестора. Не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії інвестиційного договору Інвестор безоплатно передає Замовнику організаційно-правову, технічну, технологічну, юридичну моделі функціонування ІПТКС та відповідної інфраструктури. Перехід до Замовника прав за документацією, передбаченої у цьому пункті, відбувається одночасно з закінченням строку дії Інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних з влаштуванням ІПТКС та створенням відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва, забезпеченням електроенергією та доступом до мережі Інтернет, експлуатацією, санітарним утриманням, сервісним обслуговуванням та ремонтом ІПТКС, а також сплата інших платежів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 400 000,00 грн (Чотириста тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.3. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних з виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт, у розмірі, що становить 398 909,70 грн (Триста дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’ять гривень 70 коп.) з урахуванням ПДВ. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань, передбачених пунктами 3.2 та 3.3 цих умов. Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів Організатору конкурсу, Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору та/або висуває неприйнятні умови інвестиційного договору;

- сплату банком коштів/несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу, Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.5. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31511934026001, банк отримувача – Казначейство України, код банку 899998, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУК у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та підписання кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.7. Загальний строк влаштування ІПТКС та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва, в тому числі з впровадженим програмним забезпеченням, відповідно до пунктів 3.8 та 3.9 цих умов, не повинен перевищувати 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання інвестиційного договору. Факт влаштування ІПТКС та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором. Експлуатація ІПТКС без забезпечення можливості використання сервісів та можливостей, передбачених пунктами 3.8 та 3.9 цих умов, заборонена.

3.8. Інвестор, на підставі технічного завдання, наданого Замовником, забезпечує за власний рахунок можливість впровадження в ІПТКС електронного сервісу «KyivID» та програмного забезпечення, необхідного для забезпечення функціональної можливості приймати платежі за послуги.

3.9. Інвестор забезпечує за власний рахунок на підставі технічного завдання, наданого Замовником, впровадження в експлуатацію програмного забезпечення, що дозволить:

1) В режимі реального часу відслідковувати статуси платежів, а саме:

- об’єми, кількість платежів з фільтрацією по сервісам та послугам;

- об’єми, кількість платежів загалом або відповідно до обраних установ;

- групування платежів за часом, установою, сервісом;

- кольорову ідентифікацію платежів за статусом;

- експорт даних до таблиць або pdf файлів.

2) Формувати звіти та діаграми в зручному вигляді:

- об’єми, кількість платежів, середній платіж за період (не більше 6 міс.) з кроком по годинам, дням, місяцям;

- фільтрування статистики по установам та відповідним терміналам, сервісам, послугам, статусам платежів;

- експорт даних до таблиць або pdf-файлів.

3) Формувати таблиці загальних результатів:

- надходження коштів на рахунки державної казначейської служби;

- надходження коштів з відповідних установ та/або відповідних терміналів;

- порівняльні характеристики надходжень з відповідних установ та/або відповідних терміналів.

4) Формувати квитанції за кожний платіж для перевірки відповідності платіжних реквізитів фінансовим або бухгалтерським відділом відповідної установи.

5) Використовувати мобільну, веб- та стаціонарну версії програми моніторингу з можливістю ідентифікації з особистим паролем.

3.10. Інвестор зобов’язується за власний рахунок надати технічну можливість центрам надання адміністративних послуг через інформаційну складову проекту інформувати відвідувачів про послуги, отримувати зразки документів, відображати оголошення та оперативну інформацію щодо роботи установ.

3.11. Строк дії інвестиційного договору становить 8 років.

3.12. Після закінчення строку дії інвестиційного договору або його припинення (розірвання) інвестор демонтує ІПТКС за власний рахунок. Не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії інвестиційного договору Інвестор безоплатно передає Замовнику організаційно-правову, технічну, технологічну, юридичну моделі функціонування ІПТКС та відповідної інфраструктури, що затверджується актом приймання-передачі. Перехід до Замовника прав за документацією, передбаченої у цьому пункті, відбувається одночасно з закінченням строку дії інвестиційного договору.

У випадку порушення Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 3.7 - 3.9 цих умов, Організатор конкурсу має право в односторонньому порядку розірвати інвестиційний договір відповідно до пункту 3.19 цих умов.

3.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;

- відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу;

- без згоди Організатора конкурсу передавати Об’єкт інвестування в заставу або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб (крім передачі в оренду).

3.14. Інвестор зобов’язується щоквартально, до 10 (десятого) числа першого місяця наступного кварталу, в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику звіти щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.15. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник, а за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.16. Інвестор (переможець конкурсу) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання запиту зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.17. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті, за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.17.1. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.13 цих Умов – штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.13 цих умов, підтверджує Замовник шляхом інформування Організатора конкурсу.

3.17.2. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.2. цих умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Пеня, що передбачена цим пунктом, нараховується протягом усього строку прострочення без будь-яких обмежень строків нарахування.

3.17.3. За порушення строку Влаштування інформаційних програмно-технічних комплексів самообслуговування та створення відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг міста Києва, передбаченого пунктом 3.7. цих умов, Інвестор сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості Об’єкта інвестування.

3.17.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.3. цих умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Пеня, що передбачена цим пунктом, нараховується протягом усього строку прострочення без будь-яких обмежень строків нарахування.

3.17.5. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.14. цих умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості Об’єкта інвестування за кожний день прострочення.

Пеня, що передбачена цим пунктом, нараховується протягом усього строку прострочення без будь-яких обмежень строків нарахування.

3.17.6. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.16. цих умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості Об’єкта інвестування за кожний день прострочення.

Пеня, що передбачена цим пунктом, нараховується протягом усього строку прострочення без будь-яких обмежень строків нарахування.

3.18. Організатор конкурсу має право ініціювати розірвання інвестиційного договору в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 3.1-3.3, 3.7-3.10, 3.13, 3.14, 3.16 цих умов або інших умов інвестиційного договору.

3.19. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.19.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, інвестиційний договір буде вважатись розірваним.

3.19.2. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

3.19.3. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Критерії визначення переможця конкурсу.

5.1. Основний критерій визначення переможця конкурсу – найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5.2. Надійність схеми фінансування проекту.

5.3. Наявність в учасника досвіду реалізації аналогічних проектів.

5.4. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи», наведене у рішенні Київської міської ради від 16.03.2017 № 9/2231.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо Об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua