Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

23
лютого п'ятниця

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.08.20106 № 1263 «Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення, в тому числі для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом за адресою: вул. Лук’янівська (між вул. Глибочицькою) в Шевченківському районі м. Києва.

1.2. Орієнтовні техніко-економічні показники Об'єкта інвестування відповідно до розроблених передпроектних пропозицій:
 

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Характер будівництва

-

Нове будівництво

2

Ступінь вогнестійкості будівель

-

1

3

Кількість секцій

-

1

4

Поверховість

пов.

11

5

Висотність

м

35

6

Площа земельної ділянки

га

0,14

7

Площа забудови

м2

490,0

8

Загальна площа комплексу, в т.ч.

м2

5 606,0

8.1

- площа громадських приміщень

м2

510,0

8.2

- площа квартир

м2

3 564,0

8.3

- площа технічних, допоміжних приміщень та приміщення загального користування

м2

492

8.4

- підземний паркінг на 33 м/м

м2

1040

9

Кількість квартир, в т.ч.

шт

54

9.1

- 1 кімнатних

шт

27

9.2

- 2 кімнатних

шт

18

9.3

- 3 кімнатних

шт

9

10

Опосередкована вартість будівництва 1 кв.м громадських приміщень; технічних, допоміжних приміщень та приміщення загального користування; підземного паркінгу (з урахуванням ПДВ)

грн

12 834

11

Опосередкована вартість будівництва 1кв.м площі квартир (з урахуванням ПДВ)

грн

8372

 

Орієнтовна вартість будівництва з урахуванням ПДВ,

тис грн

56 044, 8

 

в т.ч. ПДВ

тис грн

9 340,8

 

Площа квартир, що передається потерпілим

м2

366,7

1.3. Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об’єкта інвестування (надалі – Земельна ділянка), належить на праві постійного користування комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 56 044 836,00 грн. (п’ятдесят шість мільйонів сорок чотири тисячі вісімсот тридцять шість гривень 00 коп.) з ПДВ.

1.5. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, а також остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування та загальна корисна площа квартир, що передаються потерпілим від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», визначаються відповідно до затвердженої проектної документації.

1.6. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування може змінюватись відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу – інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовником будівництва та замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі – Замовник).

2.3. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законом порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором, Замовником та третіми особами.

2.4. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись часткове делегування прав та обов’язків Замовника Інвестору.

2.5. Термін будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією, з урахуванням п. 3.10 цього оголошення. Інвестор зобов’язується розробити, погодити та надати Замовнику для затвердження у встановленому порядку проектну документацію не пізніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором. Інвестор не несе відповідальності за порушення строків будівництва Об’єкта інвестування (як в частині, так і в цілому), якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, іншими структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих умов, інвестиційного договору або передбачені законодавством і стосуються цього інвестиційного проекту.

2.6. Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її інвестору для опрацювання з обгрунтованими зауваженнями до складу та змісту проектної документації.

2.7. Умовами інвестиційного конкурсу/договору передбачається безоплатна передача площі квартир у розмірі не менше ніж 9% (дев’ять відсотків) від загальної корисної площі Об’єкта інвестування (загальна площа комплексу без врахування площі паркінгу; площі технічних, допоміжних приміщень та приміщення загального користування) для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр». Остаточний розмір площі квартир, що передається, визначається відповідно до пропозиції переможця конкурсу та затвердженої проектної документації, але не може становити менше 366,7 (трьохсот шестидесяти шести цілих семи десятих) м2 (9% від загальної корисної площі Об’єкта інвестування згідно з ТЕПами).

2.8. В продовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвердження проектної документації, сторони інвестиційного договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною. Цією ж додатковою угодою передбачається уточнення розміру площі квартир, яка передається для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр».

2.9. Інвестор, у разі необхідності, за свій рахунок забезпечує демонтаж в установленому порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.10. Після прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (п. 2.9. цих умов) та крім площ квартир, що передбачаються для забезпечення житлом громадян, які потерпіли внаслідок діяльності ГІБК «Еліта-Центр» (п. 2.7. цього оголошення).

2.11. Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію та повного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Земельною ділянкою або забезпечити оформлення права користування Земельною ділянкою іншою особою (експлуатуючою компанією), а Замовник – надати нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права постійного користування Земельною ділянкою.

2.12. Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядком.

2.13. Замовник спільно з Інвестором вирішують майново-правові питання щодо майна, що знаходиться на Земельній ділянці, в установленому порядку.

2.14. Площа квартир, що передаються потерпілим від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» і визначена цими умовами, не може бути зменшена.

2.15. Інвестор, у разі згоди Замовника та потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», які мають право на отримання квартир згідно з визначеним Київською міською радою порядком, може запропонувати наявну вільну площу квартир у вже збудованих інших житлових будинках у кількості, що визначена у п. 2.7. цих умов.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами своїх зобов’язань за інвестиційним договором, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування, вирішенням майново-правових питань щодо майна, що знаходиться на Земельній ділянці, вирішенням земельних питань, в тому числі утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі, передбачені законодавством України) та відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Після завершення будівництва Об’єкт інвестування передається Інвестору в установленому порядку у власність, крім інженерних мереж та площ квартир, що передбачаються для забезпечення житлом громадян, які потерпіли внаслідок діяльності ГІБК «Еліта-Центр». Площа квартир, яка передбачається для забезпечення житлом громадян, які потерпіли внаслідок діяльності ГІБК «Еліта-Центр», яка визначатиметься у відповідності з п. 2.7. цього оголошення, передається Інвестором в повному обсязі, у порядку, встановленому Київською міською радою, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію в цілому або першої його черги (в разі прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію чергами).

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування, без урахування ПДВ, що становить не менше 467 040,30 грн (чотириста шестидесяти семи тисяч сорока гривень 30 коп.) у разі визнання учасника переможцем.

Мінімальний розмір внеску визначений із врахуванням того, що інвестор несе зобов’язання щодо забезпечення житлом потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», що є соціально важливою складовою для м. Києва. Зазначені кошти інвестором сплачуються у повному обсязі не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційного договору та не підлягають поверненню.

3.4. Компенсація переможцем конкурсу Замовнику витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування, з урахуванням ПДВ, що становить 560 448,36 грн. (п’ятсот шістдесят тисяч чотириста сорок вісім гривень 36 коп.), у разі визнання учасника переможцем. Інвестор здійснює компенсацію зазначених витрат Замовника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації Замовнику, поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (пп. 3.3., 3.4. цього оголошення), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору з підстав, що суперечать (-ить) умовам конкурсу, конкурсній пропозиції переможця конкурсу, законодавству України;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.6. Відшкодування переможцем конкурсу Замовнику усіх понесених ним витрат, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами своїх зобов’язань за інвестиційним договором, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування, вирішенням майново-правових питань щодо майна, що знаходиться на Земельній ділянці, вирішенням земельних питань, в тому числі утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі, передбачені законодавством України) та відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування. Відшкодування зазначених витрат Замовника здійснюються Інвестором відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3 400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) календарних днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником та, в разі необхідності, третіми особами укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту згідно із законодавством України.

3.10. Термін будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою Замовником у встановленому порядку проектною документацією (але не більше 3-х років з моменту набрання чинності інвестиційним договором).

3.11. Інвестор зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.12. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам Об’єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування та зміни до неї Замовнику, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проектної документації.

3.13. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надавати Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.14. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.5., 2.7., 2.8., 3.1., 3.3., 3.4., 3.6., 3.10.-3.12. цього оголошення або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або неналежне виконання Інвестором свої зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни в проектній документації на будівництво – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- несвоєчасне закладення документації до Страхового фонду документації України – неустойка в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – неустойка у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва Об’єкта інвестування – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо передачі відсотка площі квартир від загальної корисної площі Об’єкта інвестування для громадян, які постраждали від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр», після прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію – штраф у розмірі 20% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування.

3.14.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу/Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.14.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.14.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.14.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.14.3. цього оголошення.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

4.3. Учасник конкурсу має право запропонувати найвигідніші умови сплати організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Критерії визначення переможця конкурсу:

5.1. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найкраща пропозиція щодо розміру площі квартир, що передається Інвестором для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» (у відсотках від загальної корисної площі Об’єкта інвестування).

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

5.2.1. Найкраща пропозиція щодо розміру внеску, спрямованого на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5.2.2. Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.2.3. Наявність у учасника досвіду реалізації аналогічних проектів, а саме діяльність у сфері житлового будівництва не менше 3 років.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]