Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністраціяоголошує конкурс із залучення інвестора для будівництва житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Цен

30
вересня п'ятниця

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та від 21.08.2006 № 1263 «Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення, в тому числі для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр».

1.Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є житловий будинок з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) в Деснянському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування відповідно до розроблених передпроектних пропозицій:
 


п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Характер будівництва

-

Нове будівництво

2

Ступінь вогнестійкості будівель

-

1

3

Кількість секцій

-

3

4

Поверховість

пов.

10, 13, 15

5

Висотність

м

49

6

Площа земельної ділянки

га

0,77

7

Площа забудови

м2

3 810,0

8

Загальна площа комплексу, в т.ч.

м2

19 599,9

8.1

- площа громадських приміщень

м2

1 255,40

8.2

- площа квартир

м2

12 665,8

8.3

- площа технічних, допоміжних приміщень та приміщення загального користування

м2

2 127,7

8.4

- підземний паркінг на 135 м/м

м2

3 551,0

9

Кількість квартир, в т.ч.

шт

254

9.1

- 1 кімнатних

шт

144

9.2

- 2 кімнатних

шт

74

9.3

- 3 кімнатних

шт

36

10

Опосередкована вартість будівництва 1 кв.м громадських приміщень; підземного паркінгу (з урахуванням ПДВ)

грн

15 825

11

Опосередкована вартість спорудження 1 кв. м житла (з урахуванням ПДВ)

грн

10 081

 

Орієнтовна вартість будівництва з ПДВ,

грн

225 194 553,50

 

в т.ч.ПДВ

грн

37 532 425,58

 

Площа квартир, що передається потерпілим

м2

835,27

1.3. Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об’єкта інвестування (надалі – Земельна ділянка), загальною площею 0,77 га, розташована на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) в Деснянському районі міста Києва.

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 225 194 553,50 грн (Двісті двадцять п’ять мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят три гривні 50 коп.) з урахуванням ПДВ.

1.5. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, а також остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування та площа квартир, що передається потерпілим від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», визначаються відповідно до затвердженої проектної документації.

1.6. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування може змінюватись відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

2.Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу – Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовником реалізації проекту та замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі – Замовник).

2.3. Замовник забезпечує отримання правовстановлюючих документів на право користування Земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об’єкта інвестування.

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором, Замовником та третіми особами.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись часткове делегування прав та обов’язків замовника будівництва Інвестору.

2.6. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією, з урахуванням пункту 3.10 цього оголошення. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити, провести експертизу та надати Замовнику для затвердження у встановленому порядку проектну документацію не пізніше, ніж через 9 (дев’ять) місяців з моменту державної реєстрації права постійного користування Земельною ділянкою Замовником. Інвестор (переможець конкурсу) не несе відповідальності за порушення строків будівництва Об’єкта інвестування (як в частині, так і в цілому), якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, іншими структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих умов, інвестиційного договору або передбачені законодавством України й стосуються цього інвестиційного проекту.

2.7. Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для опрацювання з обґрунтованими зауваженнями до складу та змісту проектної документації.

2.8. Умовами інвестиційного конкурсу/договору передбачається безоплатна передача площі квартир у розмірі не менше, ніж 6% (шість відсотків) від загальної корисної площі Об’єкта інвестування (загальна площа комплексу без врахування площі паркінгу; площі технічних, допоміжних приміщень та приміщення загального користування) для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр». Остаточний розмір площі квартир, що передається, визначається відповідно до пропозиції переможця конкурсу та затвердженої проектної документації, але не може становити менше 835,27 (Вісімсот тридцять п’ять цілих двадцять сім сотих) м2 (6% від загальної корисної площі Об’єкта інвестування згідно з орієнтовними ТЕПами).

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проектної документації сторони інвестиційного договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною. Цією ж додатковою угодою передбачається уточнення розміру площі квартир, яка передається для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр».

2.10. Інвестор, у разі необхідності, за свій рахунок забезпечує демонтаж в установленому порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.11. Після прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (пункт 2.10. цього оголошення) та крім площі квартир, яка передбачається для забезпечення житлом громадян, потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» (пункт 2.8. цього оголошення).

2.12. Протягом 90 (дев’яноста) днів після прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування та повного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Земельною ділянкою або забезпечити оформлення права користування Земельною ділянкою іншою особою (експлуатуючою компанією), а Замовник – надати нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права постійного користування Земельною ділянкою. В разі, якщо законодавством України будуть встановлені інші строки переоформлення права користування Земельною ділянкою, застосовуються строки, встановлені законодавством України.

2.13. Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядком.

2.14. Площа квартир, що передається потерпілим від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» і визначена цими умовами, не може бути зменшена.

2.15. Інвестор, у разі згоди Замовника та потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», які мають право на отримання квартир згідно з визначеним Київською міською радою порядком, може запропонувати наявну вільну площу квартир у вже збудованих інших житлових будинках у кількості, що визначена у пункті 2.8. цього оголошення.

3.Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами своїх зобов’язань за інвестиційним договором, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі, але не виключно зі сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва), вирішенням земельних питань, в тому числі утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі, передбачені законодавством України) та відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Після завершення будівництва Об’єкт інвестування передається Інвестору в установленому порядку у власність, крім інженерних мереж та площ квартир, що передбачаються для забезпечення житлом громадян, потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр». Площа квартир, яка передбачається для забезпечення житлом громадян, потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», яка визначатиметься відповідно до пункту 2.8. цього оголошення, передається Інвестором в повному обсязі у порядку, встановленому Київською міською радою, протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування в цілому або першої його черги (в разі прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування чергами).

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 1 876 621,28 грн (Один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот двадцять одна гривня 28 коп.) у разі визнання учасника конкурсу переможцем.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором у наступному порядку:

- 25% (двадцять п’ять відсотків) – не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 25% (двадцять п’ять відсотків) – не пізніше 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 50% (п’ятдесят відсотків) – не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

Мінімальний розмір внеску визначений із врахуванням того, що Інвестор несе зобов’язання щодо забезпечення житлом потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», що є соціально важливою складовою для м. Києва.

3.4. Компенсація переможцем конкурсу (Інвестором) Замовнику витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 2 251 945,54 грн (Два мільйони двісті п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот сорок п’ять гривень 54 коп.), у разі визнання учасника конкурсу переможцем.

Інвестор здійснює компенсацію зазначених витрат Замовника протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цього оголошення) та перед Замовником (пункт 3.4. цього оголошення). Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.6. Відшкодування переможцем конкурсу (Інвестором) Замовнику усіх понесених ним витрат, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами своїх зобов’язань за інвестиційним договором, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі, але не виключно, зі сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва), вирішенням земельних питань, в тому числі утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі, передбачені законодавством України) та відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

Відшкодування зазначених витрат Замовника здійснюються Інвестором відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн (Чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником та, в разі необхідності, третіми особами укладають всі інші договори/угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою Замовником у встановленому порядку проектною документацією (але не більше 3-х років з моменту державної реєстрації права постійного користування Земельною ділянкою Замовником).

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику звіти щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.12. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам Об’єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну документацію та зміни до неї Замовнику, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проектної документації.

3.13. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник; за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.14. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надавати Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику, за невиконання або неналежне виконання Інвестором свої зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни в проектній документації – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- виконання будівельних робіт з порушенням строків будівництва, визначених у пункті 3.10. цього оголошення; вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- несвоєчасне закладення документації до Страхового фонду документації України – неустойка в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – неустойка у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва Об’єкта інвестування, зазначених у пункті 3.11. цього оголошення, – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо передачі відсотка площі квартир від загальної корисної площі Об’єкта інвестування для громадян, потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», після прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування в цілому або першої його черги (в разі прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування чергами) – штраф у розмірі 20% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування.

3.16. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.6., 2.8., 2.9., 3.1., 3.3., 3.4., 3.6., 3.10.-3.12. цього оголошення або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

3.16.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу/Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.16.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, інвестиційний договір буде вважатись розірваним.

3.16.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.16.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.16.3. пункту 3.16. цього оголошення.

4.Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

4.3. Учасник конкурсу має право запропонувати найвигідніші умови сплати організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5.Критерії визначення переможця конкурсу:

5.1. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найкраща пропозиція щодо розміру площі квартир, що передається Інвестором для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» (у відсотках від загальної корисної площі Об’єкта інвестування).

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

5.2.1. Найкраща пропозиція щодо розміру внеску, спрямованого на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5.2.2. Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.2.3. Наявність у учасника досвіду реалізації аналогічних проектів, а саме діяльність у сфері житлового будівництва не менше 3 (трьох) років.

6.До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7.Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8.Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9.За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10.У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]