Версія для людей із вадами зору

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби

07
травня вівторок
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття наступних вакантних посад державної служби:

  • начальника відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління (категорія Б);
  • головний спеціаліст з внутрішнього контролю (категорія В).

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 10.04.2019).

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби - начальника відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Начальник відділу претензійно-позовної

роботи юридичного управління Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають з положень про Департамент, Управління, Відділ та посадової інструкції:

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

2. За дорученням начальника юридичного управління здійснює представництво інтересів Департаменту в судах, а також в органах державної влади під час розгляду правових питань і спорів.

3.Аналізує та узагальнює результати розгляду претензій та/або вимог. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. Розглядає проекти нормативних актів для погодження з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади.

4. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням, забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Департаменту в судах та інших органах.

5. За дорученням начальника юридичного управління підписує листи та іншу вихідну кореспонденцію, що стосується питань забезпечення представництва інтересів Київської міської ради в судах та інших органах.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 6480,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами);

2) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнену особову картку встановленого зразка;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 02 травня 2019 року, м. Київ, вул. Набережне шосе буд. 2, кабінет 216

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс проводиться за адресою: м. Київ, вул. Набережне шосе буд. 2, кабінет 205 о 10.00 год 07 травня 2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кардаш Тетяна Віталіївна

202-63-77

mega.kadry_dti@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, за напрямом підготовки правознавство

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- організаторські здібності;

- навички управління;

- навички контролю;

- діалогове спілкування (письмове і усне);

- лідерські якості;

- вміння вести перемовини;

- навички розв'язання проблем.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, Internet. Вміння користуватись смартфоном (планшетом), працювати з мобільними додатками.

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- ініціативність;

- емоційна стабільність;

- комунікабельність;

- неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Рішень Київської міської ради.

Розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інші нормативно-правові акти, що стосуються галузі.

Порядок підготовки, оформлення, погодження нормативних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста з внутрішнього контролю Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст з внутрішнього контролю Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають з положень про Департамент та посадової інструкції:

1.Здійснює перевірки, аналіз діяльності, облік і зберігання робочих документів.

2.Бере участь у проведенні внутрішніх аудитів (планових, позапланових).

3.Складає акти перевірок щодо проведення внутрішнього аудиту.

4. Готує рекомендації та пропозиції щодо поліпшення діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Департаменту, що перевіряються, їх видів діяльності.

5.Проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації.

6. Забезпечує розгляд звернень громадян, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, запитів народних депутатів з питань та за результатами їх розгляду вносить директору Департаменту пропозиції щодо вжиття заходів згідно з законодавством.

7.Подає директору Департаменту аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

8.Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 5110,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами);

2) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 02 травня 2019 року, м. Київ, вул. Набережне шосе буд. 2, кабінет 216

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс проводиться за адресою: м. Київ, вул. Набережне шосе буд. 2, кабінет 205

о 10.00 год 07 травня 2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кардаш Тетяна Віталіївна

202-63-77

mega.kadry_dti@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- організаторські здібності;

- навички управління;

- навички контролю;

- діалогове спілкування (письмове і усне);

- лідерські якості;

- вміння вести перемовини;

- навички розв'язання проблем.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, Internet.

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- ініціативність;

- емоційна стабільність;

- комунікабельність;

- неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Стандартами внутрішнього аудиту та інші нормативно-правові акти, що стосуються галузі.

Порядок підготовки, оформлення, погодження нормативних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua