Версія для людей із вадами зору

У КМДА оголошено конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

31
травня п'ятница
час проведення 11:00

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), розпорядженням Київського міського голови від 13 травня 2019 року № 394 у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заява пишеться власноручно);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування. 

Документи приймаються до 18.00 год. 28 травня 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 308 тел. (044)202-74-69

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

м. Київ, вул. Хрещатик, 36, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 31 травня 2019 року об 11.00.

Дата та час проведення конкурсу можуть бути змінені за рішенням конкурсної комісії, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
від 13 травня 2019 року № _394_

УМОВИ
проведення  конкурсу на зайняття вакантної посади директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:

забезпечення реалізації державної політики у сферах автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства;

забезпечення надання якісних транспортних послуг населенню міста Києва;

забезпечення організації дорожнього руху на території міста Києва;

розвиток транспортної, паркувальної інфраструктури та дорожнього господарства в місті Києві;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у місті Києві;

здійснення державного контролю за додержанням правил транспортного обслуговування.

Директор Департаменту безпосередньо:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту;

подає на затвердження Київському міському голові проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в установленому порядку в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед Київським міським головою та перед Київською міською радою у встановленому  Регламентом Київської міської ради порядку про виконання покладених на Департамент завдань;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

здійснює добір кадрів;

від імені Департаменту діє без довіреності, представляє в установленому порядку Департамент у відносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту договори (угоди), видає довіреності;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

застосовує до працівників Департаменту заходи заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств, об’єднання. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, об’єднання, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 10 990,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого
2019 року № 102);

2) надбавки, доплати та премії – передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18.00 28 травня 2019 року.

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 31 травня 2019 року об 11.00.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пухальська Ольга Анатоліївна, +38 (044) 202-74-69, kadry@kma.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.  Освіта

Присвоєно ступінь вищої світи не нижче магістра.

2.  Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.  Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.   Ділові якості

- організаторські здібності;

- навички управління;

- навички контрою;

- лідерські якості;

- вміння визначати пріоритети;

- вміння аргументовано доводити власну точку зору.

2.   Уміння працювати з комп’ютером    

 

 

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, вільне користування інформаційно-комунікаційними технологіями

3.   Особистісні якості

- відповідальність;

- ініціативність;

- комунікабельність;

- дисциплінованість;

- контроль емоцій.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України,

законів України:

«Про державну службу»,

«Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального  законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»,    

«Про столицю України – місто-герой Київ»,

«Про місцеві державні адміністрації»,

«Про доступ до публічної інформації»,

«Про транспорт»,

«Про автомобільний транспорт»,

«Про міський електричний транспорт»,

«Про дорожній рух»,

 «Про автомобільні дороги»,

 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,

«Про державні цільові програми»,

Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 листопада 2018 року № 2089, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльності Департаменту.

Посилання на сайт НАДС

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua