Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника юридичного відділу Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

03
липня середа
час проведення 11:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
від 12.06.2019 № 49

Умови
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» - 
заступника начальника юридичного відділу Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Заступник начальника юридичного відділу:

організовує договірну, претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням

разом з зацікавленим структурним підрозділом  бере участь у розробці господарських та інших договорів, які укладаються Департаментом, здійснює надання правової оцінки таким договорам, а також візування проектів зазначених договорів;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Департаменту. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає зацікавленому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

сприяє своєчасному вжиттю заходів щодо усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

бере участь у підготовці висновків та наданні довідок з правових питань, які виникають в процесі діяльності Департаменту фінансів, в тому числі з актуальних питань при здійсненні місцевих запозичень;

бере участь в організації процесу та підготовці необхідних документів для здійснення місцевих запозичень та наданні місцевих гарантій;

здійснює аналіз документів, що надходять від міжнародних фінансових організацій з пропозиціями щодо участі в фінансових проектах та надає їм правову оцінку на відповідність національному законодавству та можливості участі в них;

надає методично-консультативну допомогу працівникам Департаменту фінансів, структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) установам та організаціям з питань, віднесених до повноважень Департаменту фінансів;

 здійснює інші повноваження, визначені 
законодавством України. 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6200,00 грн - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 № 102.   Надбавки, доплати та премії – передбачені  Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою)  конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 13-00 год.  27 червня 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 36 тел. 202-77-54 кім.819 

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,  03 липня 2019 року об 11.00.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Устич Наталія Вікторівна, +38 (044) 202-77-54 ,  info@kmfd.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Право» 

2. Досвід роботи

 Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога 

Компоненти вимоги

1. Знання сучасних інформаційних технологій 

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, системою ProZorro. знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

2. Ділові якості

- навички управління та контролю;

-оперативність та вміння розподіляти роботу;

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

- уміння працювати в команді;

- аналітичні здібності.

3. Особистісні якості

- незалежність, неупередженість та ініціативність;

- самоорганізація та прагнення розвитку;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- відповідальність.

Професійні знання 

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України,

законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції» 

2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України:

Бюджетний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні правопорушення,

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто – герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», «Про публічні закупівлі», «Про судовий збір», «Про звернення громадян», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» від 16.02.2011 № 110; «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» від 14.05.2012 № 541;  «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів, економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» від 27.01.2016 № 70

Рішення Київської міської ради «Про Регламент Київської міської ради» від 07.07.2016 № 579/579

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» від 08.10. 2013 року № 1810

Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 08.02.2018 № 161

Нормативно – правових актів Київської міської ради, пов’язаних з компетенцією Департаменту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua