Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – заступника директора Департаменту – начальника управління розвитку інформаційних систем Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА (категорія «Б»)

22
лютого п'ятница
час проведення 11:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наказом від 01 лютого 2019 року № 9к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» заступника директора Департаменту – начальника управління розвитку інформаційних систем Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації). 

Загальні умови

 

 

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

Заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку інформаційних систем Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент):

здійснює керівництво діяльністю Департаменту в межах повноважень, делегованих йому директором Департаменту, та визначених положенням про управління розвитку інформаційних систем Департаменту;

забезпечує своєчасне і якісне виконання рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови, перспективних і поточних планів діяльності Департаменту;

забезпечує створення та впровадження єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у м. Києві;

організовує супровід та модернізацію єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у м. Києві;

у межах повноважень бере участь у формуванні та виконанні державних, галузевих та міських цільових програм;

бере участь у процесі залучення інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду з питань організації розробки, впровадження, розвитку інформаційних систем, захисту інформації;

розробляє та здійснює разом з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування м. Києва заходи щодо розвитку інформаційного суспільства;

бере участь у проведенні процедур закупівель товарів, робіт, послуг з розробки, впровадження, розвитку інформаційних систем, захисту інформації;

ініціює розроблення нормативних та розпорядчих актів з метою забезпечення стандартизації та уніфікації створення інформаційних систем, формування інформаційних ресурсів, доступу до них та надання інформаційних послуг;

забезпечує формування, реалізацію та організацію контролю за виконанням завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» щодо розробки, впровадження, розвитку інформаційних систем, захисту інформації;

розробляє пропозиції щодо єдиної міської політики з питань розробки, впровадження, розвитку інформаційних систем, захисту інформації;

погоджує плани закупівель, технічні завдання, технічні вимоги під час проведення структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, закупівель товарів, робіт та послуг, пов’язаних зі створенням, розвитком, модернізацією інформаційних систем та технологій;

визначає у межах повноважень особливості захисту інформаційних ресурсів та баз даних та забезпечує їх впровадження;

у межах повноважень бере участь у здійсненні заходів із застосування електронного цифрового підпису;

надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції управління розвитку інформаційних систем Департаменту;

організовує підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції управління розвитку інформаційних систем Департаменту;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління розвитку інформаційних систем Департаменту;

виконує доручення директора Департаменту, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – згідно штатного розпису на 2019 рік.

Надбавка до посадового окладу за ранг, інші надбавки та премії , додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці – відповідно до законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє по те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18 год 00 хв 19.02.2019 за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, каб. 21

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  

м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, 22.02.2019 о 11.00.

За рішенням конкурсної комісії дата та час проведення конкурсу можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Борейко Наталія Василівна

+38 (044) 366-75-32

nataliia.boreiko@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

2

Ділові якості

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) вміння працювати з інформацією;

3) організація і контроль роботи;

4) системність і самостійність в роботі;

5) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

3

Особистісні якості

1) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

2) вміння надавати пропозиції

3) комунікабельність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закони, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що регулюють питання інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту інформації, формування і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua