Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами КМДА (категорія «В»)

26
липня п'ятниця
час проведення 10:30

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

здійснює та організовує обстеження місць розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх інвентаризацію, проводить фіксацію виявлених порушень, складає відповідні акти, вносить відомості про порушення до бази даних виявлених порушень, відбирає пояснення та роз’яснює права та обов’язки представниками власників рекламних засобів та вивісок, балансоутримувачам місць їх розташування;

за результатами здійснення обстежень та оглядів щодо дотримання порядків та вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва складає та направляє до суб’єктів господарювання, балансоутримувачі місць розміщення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності вимоги про усунення виявлених порушень у встановлений строк;

здійснює обстеження технічного та санітарного стану рекламних засобів та вивісок, звертається до їх власників, балансоутримувачів місць розміщення та інших уповноважених органів і осіб щодо усунення порушень, контролює та веде облік реклами міста Києва;

веде та наповнює інформаційну базу рекламних засобів та вивісок, встановлених або таких, що експлуатуються з порушеннями;

складає протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення для притягнення винних до відповідальності, відбирає пояснення, знайомить порушників з їх правами та обов’язками;

готує та подає на підпис начальникам відділу контролю та обліку рекламних засобів та Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проекти наказів про демонтаж засобів зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва, організовує проведення відповідних демонтажних робіт;

координує діяльність структурних підрозділів комунальних підприємств Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розміщення та демонтажу зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, реалізації міських програм щодо поліпшення благоустрою міста Києва;

забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про прийняті накази на демонтаж рекламних засобів та вивісок;

готує та подає службові записки, доповідні, аналітичні матеріали та звіти щодо виконання покладених на нього завдань начальникам відділу контролю та обліку рекламних засобів та Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

у межах покладених завдань надає пропозиції щодо удосконалення системи управління при розміщенні зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та забезпечує формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору;

готує та подає до Київської міської ради фінансовий та інші звіти про формування і використання грошових коштів, що надходять для забезпечення заходів з демонтажу рекламних засобів та вивісок;

аналізує стан і потреби ринку зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва і готує рекомендації щодо його впорядкування та вдосконалення;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, готує проекти відповідей;

забезпечує доступ до публічної інформації;

здійснює набори даних у відповідності до встановлених законодавством критеріїв та вимог, забезпечує їх оприлюднення у формі відкритих даних, оновлює та оприлюднює їх на офіційному сайті Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

за дорученням керівництва представляє інтереси Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах в межах повноважень відділу контролю та обліку рекламних засобів;

приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності в сфері реклами, з питань, що відносяться до компетенції відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

спільно з іншими працівниками Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробляє методичні рекомендації, спрямовані на створення єдиного стилю художнього оздоблення міста рекламними засобами та інформаційними вивісками;

приймає участь у засіданнях, нарадах, семінарах та інших заходах з питань реклами за дорученням начальника відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

виконує інші доручення начальника відділу контролю та обліку рекламних засобів та начальника Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах повноважень цього відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік.

Інші складові оплати праці державного службовця передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за визначеною формою, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 16:00 24 липня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за визначеною формою.

Місце, час і дата початку проведення перевірки тестування

м. Київ, Боричів узвіз, 8, каб. 211, 26 липня 2019 року, 10:30 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Петрушенко Юлія Анатоліївна

+38 (044) 481-47-21;

reklama.kyiv@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не вимагається

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не вимагається

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотній зв'язок.

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Іnternet, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- організованість;

- ініціативність;

- орієнтація на саморозвиток;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України:

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про статус народного депутата»;

«Про статус депутатів місцевих рад»;

«Про рекламу»

Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067;

Інструкції з діловодства у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2018 року № 1747;

Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810;

Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 лютого 2019 року № 207;

Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року №223/2445;

Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року №224/2446;

Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 січня 2017 року № 85;

Інших нормативно-правових актів, що стосуються галузі.

 

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua