Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови конкурсу по залученню інвестора для будівництва багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на просп. Василя Порика, 7-9

30
вересня п'ятниця

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є багатофункціональний комплекс з підземним паркінгом на просп. Василя Порика, 7-9 (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Земельна ділянка знаходиться у північній частині Подільського району міста Києва в мікрорайоні Виноградар на вул. Василя Порика, 7-9, орієнтовною площею – 1,098 га (далі – Земельна ділянка). Остаточна площа та межі Земельної ділянки визначатимуться погодженою та затвердженою в установленому законодавством України порядку землевпорядною документацією та належним чином оформленою документацією на право користування Земельною ділянкою.

1.3. На Земельній ділянці розташований об’єкт незавершеного будівництва культурно-концертного центру загальною площею 5440,0 кв. м, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплений на праві господарського відання за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація».

Дозвіл на знесення та списання вказаного об’єкта за рахунок Інвестора наданий комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація» рішенням Київської міської ради від 23.07.2015 року №779/1643 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на просп. Василя Порика, 7-9 у Подільському районі».

Знесення та списання об’єкта незавершеного будівництва культурно-концертного центру загальною площею 5440,0 кв. м та будівництво Об’єкта інвестування можливе виключно після визначення переможця інвестиційного конкурсу, укладення з ним інвестиційного договору та відшкодування інвестором вартості зазначеного об’єкта в порядку, встановленому рішенням Київської міської ради від 23.07.2015 року №779/1643.

1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
 

Назва

Показник

1

Площа земельної ділянки

1,098 га

2

Площа забудови

7 073,0 м2

3

Загальна площа будівлі, в т.ч.

30 136,4 м2

 

- наземна частина

23 355,4 м2

 

- підземний паркінг

6 781,0 м2

4

Загальна площа квартир (всього):

- 1 черга

- 2 черга

18 024,5 м2

3 971,5 м2

14 053,0 м2

5

Загальна площа громадських приміщень (всього):

- Фізкультурно-оздоровчий комплекс (Будівля «А», 1 черга)

- Дошкільний навчальний заклад на 97 місць (Будівля «Б», 2 черга)

- Торгівельна зона (Будівля «В», 2 черга)

1 494,8 м2

609,7 м2

582,8 м2

302,3 м2

6

Будівельний об’єм, в т.ч. (всього):

- 1 черга

- 2 черга

85 681,5 м3

16 026,8 м3

69 654,7 м3

 

Наземної частини (всього):

- 1 черга

- 2 черга

67 372,8 м3

16 026,8 м3

51  346 м3

 

Підземний паркінг (2 черга)

18 308,7 м3

7

Поверховість, в т.ч.

- 1 черга

- 2 черга

 

14 пов.

24 пов.

 

- громадська частина

1 пов.

 

Житлова частина

- 1 черга

- 2 черга

 

13 пов.

23 пов.

 

- підземний паркінг (2 черга)

1 пов.

8

Кількість квартир (всього), в т.ч:

- 1 черга

- 2 черга

413

91

322

 

- 1-о кімнатних квартир (всього):

- 1 черга

- 2 черга

236

52

184

 

- 2-х кімнатних (всього):

- 1 черга

- 2 черга

177

39

138

9

Площа підземного паркінгу (2 черга)

6 781,0 м2

10

Кількість машиномісць підземного паркінгу

215 м/м

11

Площа асфальтування

3 250,0 м2

12

Площа озеленення

7 150,0 м2

13

Площа покриття ФЕМ

1 810,0 м2

1.5. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 289 228 560,4 грн (двісті вісімдесят дев’ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч п’ятсот шістдесят гривень 40 коп.), у тому числі ПДВ – 48 204 760,06 грн (сорок вісім мільйонів двісті чотири тисячі сімсот шістдесят гривень 06 коп.).

1.6. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначатимуться відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовником реалізації проекту та замовником підготовчих (передпроектних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі – Замовник).

2.3. Замовник забезпечує отримання правовстановлюючих документів на право користування Земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об'єкта інвестування.

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається в установленому порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором, Замовником та третіми особами.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись часткове делегування прав та обов’язків замовника будівництва Інвестору.

2.6. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією, але не більше 3 (трьох) років з моменту державної реєстрації права користування Земельною ділянкою Замовником. Інвестор зобов’язується розробити, погодити та надати Замовнику на затвердження у встановленому порядку проектну документацію не пізніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня державної реєстрації Замовником права користування Земельною ділянкою. Інвестор не несе відповідальності за порушення строків реалізації інвестиційного проекту (як в частині, так і в цілому), якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих умов, умов інвестиційного договору або передбачені законодавством і стосуються інвестиційного проекту.

2.7. Умовами інвестиційного конкурсу передбачається безоплатна передача площі квартир у розмірі не менше ніж 6% (шість відсотків) від загальної корисної площі Об'єкта інвестування (загальна площа квартир та загальна площа громадських приміщень, без врахування площі паркінгу) до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Остаточний розмір площі квартир, що передається, визначається відповідно до конкурсної пропозиції переможця конкурсу та затвердженої проектної документації, але не може становити менше 1 171,16 м2 (однієї тисячі ста семидесяти однієї цілої, шістнадцяти сотих квадратних метрів), що становить 6 % (шість відсотків) від загальної корисної площі Об'єкта інвестування згідно орієнтовних техніко-економічних показників (загальна площа квартир та загальна площа громадських приміщень, без врахування площі паркінгу). Площа квартир передається Інвестором у повному обсязі, у порядку, встановленому Київською міською радою, протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту прийняття закінченої будівництвом першої черги Об’єкта інвестування в експлуатацію.

2.8. Умовами інвестиційного конкурсу передбачається безоплатна передача дошкільного навчального закладу на 97 (дев’яносто сім) місць в комунальну власність територіальної громади міста Києва. Остаточний розмір площі, що передається, визначається затвердженою проектною документацією, але не може становити менше ніж 582,8 м2 (п’ятсот вісімдесят дві цілих вісім десятих квадратних метри). Вказана площа дошкільного навчального закладу на 97 (дев’яносто сім) місць передається Інвестором безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Києва в повному обсязі у порядку, встановленому Київською міською радою протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту прийняття закінченого будівництвом приміщення дошкільного навчального закладу на 97 (дев’яносто сім) місць в експлуатацію. Передача зазначеного дошкільного навчального закладу не є пайовою участю у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у розумінні Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.9. Впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвердження проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування Інвестор спільно з Замовником та Організатором конкурсу визначають графік фінансування та реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною. Вказаний графік фінансування та реалізації інвестиційного проекту має передбачати черговість реалізації інвестиційного проекту, відповідно до орієнтовних техніко-економічних показників: 1 черга – квартири площею 3 971,5 м2 (три тисячі дев’ятсот сімдесят одна ціла п’ять десятих квадратних метрів), фізкультурно-оздоровчий комплекс (Будівля «А») площею 609,7 м2 (шістсот дев’ять цілих сім десятих квадратних метрів); 2 черга – квартири площею 14 053,0 м2 (чотирнадцять тисяч п’ятдесят три квадратних метри), дошкільний навчальний заклад на 97 (дев’яносто сім) місць (Будівля «Б») площею 582,8 м2 (п’ятсот вісімдесят дві цілих вісім десятих квадратних метрів), торговельна зона (Будівля «В») площею 302,3 м2 (триста дві цілих три десятих квадратних метри), підземний паркінг площею 6 781,0 м2 (шість тисяч сімсот вісімдесят один квадратний метр).

2.10. Інвестор, у разі необхідності, за власні або залучені кошти забезпечує демонтаж в установленому порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.11. Після прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (п. 2.10 цих умов), площі квартир відповідно до конкурсної пропозиції переможця конкурсу (п. 2.7 цих умов) та дошкільного навчального закладу на 97 (дев’яносто сім) місць (п. 2.8 цих умов), що безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.12. Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування та повного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Земельною ділянкою або забезпечити оформлення права користування Земельною ділянкою іншою особою (експлуатуючою компанією), а Замовник – надати згоду на припинення права користування Земельною ділянкою.

2.13.Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядком.

2.14. До початку будівництва Об'єкта інвестування Інвестор має завершити роботи з благоустрою земельної ділянки орієнтованою площею 1,0 га на вул. Василя Порика, між будинками 7-а та 9-а, у Подільському районі м. Києва, якій відповідно до рішення Київської міської ради від 26.01.2012 року № 14/7351 «Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Василя Порика, між будинками 7-а та 9-а, у Подільському районі м. Києва» надано статус скверу.

Технічна документація (технічне завдання) на благоустрій скверу погоджується в установленому порядку та затверджується КО «Київзеленбуд». Вартість робіт по благоустрою скверу не може становити менше ніж 2 000 000,00 грн (два мільйони гривень 00 коп.) та більше ніж 3 000 000,00 грн (три мільйони гривень 00 коп.).

2.15.Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій та озеленення Земельної ділянки у відповідності до вимог Правил благоустрою міста Києва, інших нормативно-правових актів, державних норм та стандартів. Технічна документація (технічне завдання) на благоустрій та озеленення Земельної ділянки виконується Інвестором відповідно до вимог державних будівельних норм, погоджується у встановленому законодавством України порядку та затверджується Замовником.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат, понесених з моменту оголошення інвестиційного конкурсу та до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань, пов’язаних з проведенням заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу та з реалізацією інвестиційного проекту, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки та інвентаризації об’єкта, вказаного в п.1.3 цих умов, та рецензуванням звіту про таку оцінку, а також із знесенням об’єкта, вказаного в п.1.3 цих умов, у порядку та на умовах, передбачених рішенням Київської міської ради від 23.07.2015 року №779/1643 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на просп. Василя Порика, 7-9 у Подільському районі», отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі, сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою та утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі, передбачені законодавством України), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором Інвестор укладає договір з проектною організацією, визначеною в установленому порядку, та Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на розроблення детального плану території площею 200 га, визначеного в п. 1 рішення Київської міської ради від 12.02.2015 року № 64/929, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи (номер за експлікацією «93», код планувального утворення 4.1.009), та забезпечує фінансування вказаних робіт в розмірі не більше 680 000,00 грн. (шестиста восьмидесяти тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

3.3. Сторони інвестиційного договору здійснюють інші, ніж передбачені п. 3.2 цих умов, права та обов’язки, передбачені інвестиційним договором, після набрання чинності рішенням Київської міської ради про затвердження детального плану території площею 200 га, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи, яке надасть можливість відведення Земельної ділянки для будівництва Об’єкта інвестування в повному обсязі відповідно до орієнтовних техніко-економічних показників Об’єкта інвестування, визначених в п.1.4 цих умов.

3.4. У разі, якщо внаслідок розробки детального плану території площею 200 га, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи, здійснення будівництва Об’єкта інвестування в повному обсязі відповідно до орієнтовних техніко-економічних показників Об’єкта інвестування, визначених в п. 1.4 цих умов, виявиться неможливим, сторони інвестиційного договору можуть укласти додаткову угоду до інвестиційного договору, в якій передбачити зміну орієнтовних техніко-економічних показників Об’єкта інвестування (його складових), визначених в п. 1.4 цих умов. При цьому обов’язки щодо здійснення платежів, передбачених цими умовами, та передачі площі квартир, визначеної в конкурсній пропозиції Інвестора, здійснюються Інвестором в повному обсязі.

3.5. У разі, якщо внаслідок розробки детального плану території площею 200 га, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи, здійснення будівництва Об’єкта інвестування виявиться неможливим або в разі відмови Інвестора укласти додаткову угоду відповідно до п. 3.4 цих умов, сторони укладають додаткову угоду до інвестиційного договору про його припинення у зв’язку з неможливістю виконання.

Компенсація витрат, понесених Інвестором згідно п. 3.2 цих умов, відбувається в результаті проведення нового інвестиційного конкурсу відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року №528/1189.

3.6. Відповідно до Висновку про вартість майна, складеного ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» станом на 31.01.2015, вартість об’єкта незавершеного будівництва культурно-концертного центру загальною площею 5440,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, 7-9, становить 6 755 300, 00 грн (шість мільйонів сімсот п’ятдесят п’ять тисяч триста гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

У разі, якщо на момент знесення об’єкта незавершеного будівництва культурно-концертного центру загальною площею 5440,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, 7-9, відповідно до законодавства необхідно буде здійснити незалежну оцінку зазначеного майна, інвестор здійснює фінансування такої оцінки зазначеного об’єкта та рецензування звіту про таку оцінку.

Вартість об’єкта незавершеного будівництва культурно-концертного центру загальною площею 5440,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, 7-9, відшкодовується за рахунок Інвестора шляхом перерахування коштів до спеціального фонду бюджету міста Києва як кошти від відчуження майна, що належить Автономній республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, у порядку та на умовах, передбачених рішенням Київської міської ради від 23.07.2015 №779/1643 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на просп. Василя Порика, 7-9 у Подільському районі».

3.7. Після завершення будівництва Об'єкт інвестування передається Інвестору в установленому порядку у власність, крім інженерних мереж, площі квартир відповідно до конкурсної пропозиції Інвестора та дошкільного навчального закладу на 97 (дев’яносто сім) місць, що передбачаються для безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

3.8. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва в розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 2 410 238,00 грн (два мільйони чотириста десять тисяч двісті тридцять вісім гривень 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності рішенням Київської міської ради про затвердження детального плану території площею 200 га, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи, з урахуванням п.п. 3.3, 3.4, 3.5 цих умов.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.9. Компенсація Інвестором Замовнику витрат, пов’язаних з виконанням підготовчих (передпроектних) робіт у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 2 892 285,60 грн (два мільйони вісімсот дев’яносто дві тисячі двісті вісімдесят п’ять гривень 60 коп.), у разі визначення учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності рішенням Київської міської ради про затвердження детального плану території площею 200 га, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи, з урахуванням пунктів 3.3, 3.4, 3.5 цих умов.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.10. Відшкодування Інвестором витрат, понесених комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація», пов’язаних з проведенням оцінки об’єкта незавершеного будівництва культурно-концертного центру загальною площею 5440,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, 7-9, та підготовки документів для вихідних даних для проведення оцінки вказаного об’єкта у розмірі 25 411,21 грн (двадцять п’ять тисяч чотириста одинадцять гривень 21 коп.), а саме: витрати на послуги технічного архіву ПАТ «Київпроект» - 6 680,27 грн (шість тисяч шістсот вісімдесят гривень 27 коп.), довідка КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомості» щодо відсотку готовності будівлі – 5 044,54 грн (п’ять тисяч сорок чотири гривні 54 коп.), проведення незалежної оцінки – 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.), проведення рецензування звіту про оцінку – 3 686,40 грн (три тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 40 коп.). Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності рішенням Київської міської ради про затвердження детального плану території площею 200 га, в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи, з урахуванням п.п. 3.3, 3.4, 3.5 цих умов.

3.11. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку, поруки, застави, гарантійного листа тощо, щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (п.п. 3.8 - 3.10 цих умов), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Конкурсне забезпечення, в тому числі, має передбачати:

- сплату коштів Організатору конкурсу, Замовнику, комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація» у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Інвестором запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату коштів/несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу, Замовнику, комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація» у разі, прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.12. Відшкодування Інвестором витрат Замовника, понесених з моменту оголошення інвестиційного конкурсу та до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань, враховуючи витрати, пов’язані з проведенням заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу та з реалізацією інвестиційного проекту, в тому числі, але не виключно, отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі, сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою та утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі, передбачені законодавством України), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.13. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску поверненню не підлягають.

3.14. Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основними та додатковими критеріями визначення переможця конкурсу.

3.15. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом цього строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.16. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником та в разі необхідності з третіми особами укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з законодавством України.

3.17. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам Об'єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування та зміни до неї Замовнику, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проектної документації.

3.19. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

3.20. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених п.п. 2.6 - 2.9, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.6, 3.8 – 3.10, 3.12, 3.17 умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

3.21. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни в проектній документації на будівництво Об’єкта інвестування – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- несвоєчасне закладення документації до Страхового фонду документації України – неустойка в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – неустойка у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва Об’єкта інвестування – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо передачі відсотка площі квартир та передачі площ дошкільного навчального закладу на 97 (дев’яносто сім) місць до комунальної власності територіальної громади міста Києва – штраф у розмірі 20% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування.

3.22. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу виноситься на розгляд Комісії.

3.23. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

- термін розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушень його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.24. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.25. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у п. 3.24.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

5. Критерії визначення переможця конкурсу:

5.1. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найкраща пропозиція щодо площі квартир згідно п. 2.7 цих умов, що передається до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

5.2. Додаткові критерії:

5.2.1. Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.2.2. Наявність у учасника досвіду реалізації аналогічних проектів, а саме діяльність у сфері житлового будівництва не менше 3 років.

5.2.3. Найкращі пропозиції щодо розміру внеску, спрямованого на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов'язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ І ВИМОГИ ЩОДО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ

ТА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-80 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

2. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-80 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

3. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-80 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

4. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

5. До складу конкурсної пропозиції, що подається учасником конкурсу, входить:

5.1. Оформлена згідно зі встановленою організатором конкурсу формою заявка на участь у конкурсі, до якої в обов’язковому порядку додаються:

5.1.1. Конкурсне забезпечення – гарантія банку, порука, застава, гарантійний лист тощо щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.8, 3.9, 3.10 частини І цієї Інструкції), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

5.1.2. Засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців учасника конкурсу.

5.1.3. Документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів.

5.1.4. Відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності:

- баланс підприємства (форма 1) – для резидентів;

- звіт про фінансові результати (форма 2) – для резидентів;

- звіт про рух коштів (форма 3) – для резидентів;

- звіт про власний капітал (форма 4) – для резидентів;

- примітки до річної фінансової звітності (форма 5) – для резидентів;

- довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу;

- декларація про доходи (для фізичних осіб);

- розшифровка на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи з позначенням дати їх виникнення;

- відомості щодо наявності досвіду та можливостей фінансового і організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу.

5.1.5. Підтвердження повноважень керівника на укладання інвестиційного договору.

5.1.6. Пропозиції учасника конкурсу, які повинні відповідати основним та додатковим умовам, зазначеним в пп. 3, 4 частини І цієї Інструкції.

Заявка та інші документи, що подаються учасником конкурсу, підписуються уповноваженою посадовою особою та головним бухгалтером учасника конкурсу і засвідчуються його печаткою.

У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа, заявка та документи, що до неї додаються, повинні бути прошиті та пронумеровані, підпис учасника конкурсу має бути засвідчений нотаріально та до пакету документів має бути додана згода подружжя на укладання інвестиційного договору.

5.2. Додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне передати комісії, або надання яких вимагає комісія з метою уточнення інформації, поданої учасником конкурсу.

У разі, коли учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, попередні договори, гарантійні листи тощо).

6. Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

7. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу або уповноваженою особою в подвійному конверті прошитою, пронумерованою та скріпленою печаткою учасника конкурсу. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається адреса комісії та найменування об’єкта конкурсу. На внутрішньому конверті, крім названої інформації, зазначається найменування учасника конкурсу та його адреса.

8. Член робочої групи, який отримав конкурсні пропозиції від учасника конкурсу, повинен зареєструвати факт передачі учасником конкурсних пропозицій в журналі реєстрації і поінформувати учасника про присвоєння йому відповідного номера.

9. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду.

Після розпечатування конвертів із заявками вносити зміни до конкурсних пропозицій учасників конкурсу не дозволяється.

10. Конкурсні пропозиції, отримані робочою групою після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.

11. Надана учасником конкурсна пропозиція розглядається як його безвідзивна оферта (пропозиція) організатору конкурсу укласти інвестиційний договір на умовах, визначених в якості умов проведення інвестиційного конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником в своїй конкурсній пропозиції.

12. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації або встановлення наявності фактів, що визначені п.6 частини І цієї Інструкції, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]