Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Вакансії на зайняття посади державної служби Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25
вересня неділя
  • Начальник відділу обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації служби містобудівного кадастру;
  • Головний спеціаліст відділу підготовки вихідних даних на проектування служби містобудівного кадастру.

Загальні умови

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник відділу обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації служби містобудівного кадастру, категорія «Б»

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи відділу:

- розподіл поточних обов’язків між працівниками відділу, контроль за виконанням працівниками відділу функціональних обов’язків;

- забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на відділ;

- розробка положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу;

- візування проектів документів, підготовлених працівниками відділу.

- підготовка звіту про роботу відділу.

Формування, ведення й оновлення ІР ЄЦТО та відповідних метаданих на основі наявних і створюваних нових цифрових інженерних топографічних планів та інших геопросторових даних на територію міста, в тому числі інформаційних ресурсів, наданих учасниками ведення та користування ІР ЄЦТО.

Проведення моніторингу складових ІР ЄЦТО: інженерних топографічних планів території міста масштабів 1:500 та 1:2000, контрольно-геодезичних знімань.

Формування технічного завдання на виконання робіт щодо розвитку, модернізації та вдосконалення функціонування МІАС ЗМД МКК, в частині ІР ЄЦТО.

Надання пропозицій щодо потреби у бюджетному фінансуванні на виконання робіт щодо розвитку, модернізації та вдосконалення функціонування МІАС ЗМД МКК, участь у підготовці відповідних договорів, з подальшим здійсненням контролю щодо їх виконання.

Здійснення контролю за обліком і реєстрацією виданих витягів з вихідними даними топографічної основи території міста Києва.

Внесення до МІАС ЗМД МКК відомостей:

- про єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури;

- про інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;

- про результати інженерно – геологічних вишукувань.

Відповідальність:

- за повноту та достовірність, наданої на підпис керівництву інформації;

- за повноту, автентичність та достовірність інформації, внесеної до МІАС ЗМД МКК;

- за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.

Підготовка відповідей на запити та звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з питань, що відносяться до повноважень відділу.

Зберігання, опрацьованої документації відповідно до номенклатури справ, в тому числі копій посадових інструкцій працівників відділу.

Виконання інших функцій, покладених на відділ та виконання інших доручень керівництва, в межах компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05 2022 № 2259-IX, особа, яка претендує на зайняття посади має подати:

- заяву;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- копії документів, що підтверджують наявність у неї громадянства України;

- копії документів про освіту та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства.

Документи приймаються до 25.09.2022 на електронну пошту: [email protected]

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Єсипенко Галина Юхимівна,

(044)2786127, (044)2781985

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань права

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Загальні умови

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу підготовки вихідних даних на проектування служби містобудівного кадастру

Посадові обов’язки

Опрацювання заяв фізичних та юридичних осіб:

- на видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

- на внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Опрацювання документації у строки, визначені чинним законодавством про надання адміністративних послуг.

Створення будівельного паспорта, змін до нього, з використанням Реєстру будівельної діяльності електронної системи, який є компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Реєстр будівельної діяльності).

Створення повідомлення про відмову в наданні будівельного паспорта з відповідним обґрунтуванням усіх підстав, з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Внесення відомостей про будівельні паспорти до Реєстру будівельної діяльності та до інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр Києва» (далі - МІАС ЗМД МКК).

Виправлення помилок у відомостях Реєстру будівельної діяльності та в МІАС ЗМД МКК з питань надання будівельних паспортів.

Видача дублікатів будівельних паспортів забудови земельної ділянки, за заявою замовника щодо втрати оригінального примірника будівельного паспорту.

Розгляд та підготовка відповідей на запити та звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, адвокатів, фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Зберігання, опрацьованої документації відповідно до номенклатури справ.

Візування підготовленої на підпис керівництву документації.

Відповідальність:

- за повноту та достовірність, наданої на підпис керівництву документації;

- за повноту та достовірність інформації, внесеної до Реєстру будівельної діяльності та до МІАС ЗМД МКК з питань надання будівельних паспортів.

Своєчасна передача публічної інформації про видані будівельні паспорти, для подальшого оприлюднення на Порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Департаменту.

Здійснення моніторингу за повнотою та своєчасністю оприлюдненої публічної інформації (реєстру будівельних паспортів) на Порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Департаменту.

Виконання інших функцій, покладених на відділ, та виконання інших доручень керівництва, в межах компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05 2022 № 2259-IX, особа, яка претендує на зайняття посади має подати:

- заяву;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- копії документів, що підтверджують наявність у неї громадянства України;

- копії документів про освіту та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства.

Документи приймаються до 25.09.2022 на електронну пошту: [email protected]

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Єсипенко Галина Юхимівна,

(044)2786127, (044)2781985

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Досвід роботи не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]