Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Про закінчення строку повноважень органів самоорганізації населення у зв'язку з завершенням повноважень Київської міської ради VIІІ скликання

Шановні керівники органів самоорганізації населення!

Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» органи самоорганізації населення обираються терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положеннями про органи самоорганізації населення.

У зв’язку із завершенням повноважень Київської міської ради VIІІ скликання органи самоорганізації населення, які відповідно до Положення про відповідний орган обираються терміном на строк повноважень відповідної ради, зобов’язані провести збори (конференцію) жителів за місцем проживання з метою обрання персонального складу комітету: керівника, секретаря, заступника(ів), членів комітету.

Просимо у встановленому законодавством порядку забезпечити організацію та проведення таких зборів (конференцій) жителів в місячний термін після завершення строку повноважень Київської міської ради. Особливу увагу звертаємо на те, що в разі непроведення таких зборів (конференцій) жителів відповідно до вимог законодавства надання фінансової підтримки ОСН не матиме правових підстав.

При організації та проведені зборів (конференцій) жителів за місцем проживання просимо неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про органи самоорганізації населення» та підзаконних нормативних актів, зокрема в частині доступу жителів мікрорайону до участі у зазначеному заході, та вимог Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Зокрема, в разі організаційної можливості, проводити такі заходи на відкритому просторі з дотриманням карантинної дистанції між її учасниками, забезпеченими засобами індивідуального захисту (маски, рукавички, захисні окуляри тощо).

Організуючи проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання просимо діяти відповідно до наступних рекомендацій.

Рекомендації щодо проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання в умовах дії обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19:

Варіант 1. При організації зборів (конференції) жителів за участю до 20 осіб (для тих комітетів, де кількість уповноважених представників не перевищує таку норму) проведення заходів можливе як у приміщенні, так і на свіжому повітрі з обов’язковим дотриманням півтораметрової дистанції між її учасниками, забезпеченням їх засобами індивідуального захисту (маски, рукавички, окуляри та ін.) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 956. Якщо збори (конференції) заплановано проводити в приміщені необхідно завчасно домовитися з балансоутримувачем, отримавши письмову згоду. Приміщення перед початком заходу має бути обов’язково оброблене антисептичними засобами та облаштовано обмежувальними стрічками для дотримання дистанції учасниками.

Варіант 2. При організації зборів (конференції) жителів за участю понад 20 осіб та наявності організаційних умов для проведення заходу на відкритому повітрі, пропонуємо використовувати великі облаштовані споруди (стадіони, амфітеатри, літні театри, майданчики з облаштованими місцями для відпочинку людей в парках тощо). Дотримання зазначених вище протикоронавірусних заходів є обов’язковим.

Забезпечення розгляду питань порядку денного зборів (конференції) жителів за умов, передбачених у першому та другому варіантах, відбувається у класичному, звичному форматі, з дотриманням процедурних моментів, регламентованих Законом України «Про органи самоорганізації населення».

Варіант 3. В разі організації зборів (конференції) жителів за участю понад 20 осіб та відсутності організаційних умов для проведення заходу на відкритому повітрі (несприятливі погодні умови, значна кількість учасників тощо) організатор заходу: комітет або ініціативна група жителів, може, дотримуючись вимог законодавства, зокрема в частині забезпечення права жителів території ОСН обиратися та бути обраними до складу комітету (ст.6 ЗУ «Про органи самоорганізації населення») провести його за наступним алгоритмом:

 1. Повідомлення про проведення зборів (конференції) жителів

Повідомити завчасно (не менш як за 10 днів) потенційних учасників заходу (жителів території з правом голосу – в разі проведення зборів, уповноважених представників – при проведенні конференції) про дату, місце, час та мету заходу.

Особливу увагу звертаємо на те, що про дату, час та місце проведення таких зборів (конференцій) просимо повідомляти завчасно на ім’я Київського міського голови.

 1. Узгодження питань порядку денного та проєктів документів заходу
 • До кожного учасника необхідно довести інформацію через доступні засоби комунікації (емейл, телефоном, соціальні мережі) щодо проєктів порядку денного, протоколу зборів (конференції) жителів за місцем проживання, звіту комітету за діяльність у попередньому році, плану діяльності на наступний рік та переліку кандидатур на посади (керівника, заступника (ів), секретаря та членів комітету в бюлетені (в разі проведення виборчих зборів (конференції).
 • Після ознайомлення потенційних учасників заходу з проєктами документів (3-5 днів), організатор заходу узагальнює та систематизує пропозиції і готує узгоджені проєкти документів, які повторно надсилаються потенційним учасникам для ознайомлення і визначення з власною позицією при голосуванні.
 • По завершенню ознайомлення з проєктами документів (3-5 днів) організатор заходу має інформувати учасників про дату, місце й час голосування відповідно до питань порядку денного.
 1. Організація волевиявлення жителів території ОСН

Для організації волевиявлення організатор заходу має облаштувати приміщення всіма необхідними засобами, зокрема санітарними та для забезпечення таємного голосування (скринька, місце для голосування, санітайзер) і проєктами протоколу заходу з порядком денним і визначеними графами для волевиявлення.

В день волевиявлення забезпечити присутність на місці проведення заходу учасників за попередньо визначеним і доведеним до відома графіком, аби на місці голосування не скупчувалося більше 5 осіб, враховуючи норми, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 956.

В узгодженому проєкті протоколу заходу напроти питання голосуючий має поставити позначку в одній з граф (так, ні, утримався), окрім питання щодо обрання персонального складу комітету, яке відбувається шляхом особистого заповнення бюлетеня з дотриманням процедури таємного голосування.

 1. Оформлення документів за підсумками проведення заходу

Підрахунок голосів, систематизація та оформлення документації здійснюється організатором заходу, в тому числі лічильною комісією у складі 3 осіб, які обрані на першому етапі шляхом опрацювання пропозицій жителів, не пізніше наступної доби з моменту проведення голосування. Організатор заходу зобов’язаний довести інформацію щодо підсумків заходу до всіх його учасників через доступні засоби комунікації (емейл, телефоном, соціальні мережі).

За підсумками проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання до Департаменту суспільних комунікацій необхідно подати:

 1. протокол зборів (конференцій) жителів за місцем проживання з додатками (протоколи лічильної комісії тощо);
 2. список учасників зборів (конференцій) жителів за місцем проживання;
 3. список персонального складу комітету;
 4. фото/відеоматеріали, підтверджуючі факт проведення.

Детальну інформаційно-методичну підтримку щодо підготовки та проведення таких заходів, оформлення документації можна отримати, звернувшись до відділу сприяння діяльності органів самоорганізації населення за телефоном: 230 92 07.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]