Версія для людей із вадами зору

Як отримати компенсацію за невиплачену зарплату, пенсію чи соціальну допомогу?

Відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Постанови КМУ від 21.02.2001 № 159, компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з 01 січня 2001 року.

Щоб обчислити суму компенсації потрібно

  1. Вирахувати індекс споживчих цін. Для цього потрібно помножити місячні індекси споживчих цін за період невиплати грошового доходу (місяць, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається). Щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держстатом. У разі якщо індекс інфляції за період невиплати доходу, розрахований наростаючим підсумком, не перевищував 100%, то компенсація не нараховується.
  2. Поділити індекс споживчих цін (інфляції) у відсотках на 100.
  3. Помножити результат на суму невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів).

Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.

Приклад: працівнику у вересні 2016 року нарахована, але своєчасно не виплачена заробітна плата у розмірі 10,0 тис.грн (після утримання податків і обов'язкових платежів – ПДФО, ЄСВ, військовий збір). Виплачують заробітну плату за вересень 2016 року у січні 2017 року. За період невиплати заробітної плати, тобто з жовтня по грудень 2016 року, розраховується індекс споживчих цін.

Величина індексу споживчих цін за вересень 2016 року, тобто місяць, за який виплачується заробітна плата, у розрахунок не враховується. Розрахунок здійснюється шляхом множення щомісячних індексів споживчих цін, починаючи з жовтня по грудень 2016 року включно: 1,028 х 1,018 х 1,009 = 105,6 %. Відповідно величина приросту індексу споживчих цін за вказаний період складає : 105,6% – 100,0% = 5,6%. За даний період сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт приросту споживчих цін.

Оскільки індекс споживчих цін за період невиплати заробітної плати перевищив 100%, сума компенсації за цей період становить: 10 000 грн. х 5,6 / 100 = 560 грн. Загальна сума виплати заробітної плати з урахуванням компенсації складає 10 560 грн. Якщо ж заробітна плата виплачується за 2 або більше місяців, то сума компенсації розраховується за кожен місяць окремо.

На які виплати нараховується компенсація?

Відповідно до Постанови КМУ від 21.02.2001 № 159, компенсації підлягають такі грошові доходи:

  • пенсії, з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат;
  • соціальні виплати, в тому числі допомога сім'ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, тощо);
  • стипендії та заробітна плата (грошове забезпечення).

У разі несвоєчасної виплати заробітної плати або не оформлення трудових відносин можна звернутися письмово у довільній формі із зазначенням назви підприємства, установи, організації, або фізичної особи – підприємця, контактних телефонів, суми заборгованої заробітної плати та періоду заборгованості тощо до:  

  

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua