Версія для людей із вадами зору

Проект рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, депутат Київської міської ради В. Михайленко повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві».

Головним розробником проекту регуляторного акта є депутат Київської міської ради В. Михайленко.

Проект рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві» розміщено в мережі Інтернет за адресою: www.kyivcity.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня його оприлюднення:

 • у письмовому вигляді за адресою: 01044, м. Київ-44, вул. Хрещатик, 36, депутат Київської міської ради В.О. Михайленко або на електронну адресу: kmr@gmail.com;
 • у письмовому вигляді за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11 Державна регуляторна служба України або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua.

 

Проект

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, а також реалізації у м. Києві державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива, визнання здоров'я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Суб'єктам господарювання, які зареєстровані в установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, обмежити торгівлю пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві у стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо) на території м. Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.
 2. Суб’єктам господарювання м. Києва рекомендувати інформувати покупців про прийняття Київською міською радою цього рішення.
 3. Доручити Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) довести вимоги цього рішення до відома всіх суб’єктів підприємницької діяльності на території міста Києва, які підпадають під його дію, а також здійснювати контроль за його виконанням.
 4. Головному управлінню Національної поліції у м. Києві рекомендувати активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 156, 178, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою недопущення розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законами України місцях.
 5. Контролюючим органам рекомендувати вживати всі передбачені законодавством України необхідні заходи до суб’єктів господарювання м. Києва, які порушують встановлену цим рішенням заборону щодо реалізації пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві, в тому числі шляхом звернення до відповідного органу ліцензування з рекомендацією щодо позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
 6. Органу, що здійснює видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями рекомендувати здійснити проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності м. Києва щодо виконання вимог цього рішення. Про результати таких перевірок інформувати виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).
 7. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Київський міський голова                                      В. Кличко

 

Пояснювальна записка

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до положень статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

На даний час, зважаючи на ситуацію в країні, споживання алкоголю та його реалізація в Україні характеризується високим рівнем, що в результаті призводить до збільшення негативних наслідків. Саме тому існує нагальна необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної соціальної проблеми. Відтак, одним з таких профілактичних заходів є обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект рішення підготовлено з метою збереження та зміцнення здоров’я населення, захисту від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство, дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та захисту населення від шкідливого впливу шуму, а також зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів з обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Києва.

 1. Правові аспекти

Дана сфера правовідносин регулюється Конституцією України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація даного проекту рішення не потребує витрат з місцевого бюджету.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Прийняття та реалізація даного проекту рішення дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини, як до найвищої соціальної цінності.

 1. Доповідач

Київський міський голова Віталій Володимирович Кличко, депутат Київської міської ради Михайленко Владислав Олегович.

 

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 року № 1151) та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного місяця.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. Також за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді.

Враховуючи те, що боротьба з надмірним споживанням алкоголю залишається і сьогодні актуальною, а встановлені чинним законодавством обмеження та заборони, пов’язані із торгівлею алкоголю є недостатніми, що підтверджується практикою запровадження рішеннями органів місцевого самоврядування додаткових заборон продажу алкоголю у нічний час, Верховною Радою України 22 березня 2018 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових».

Слід зазначити, що останнім часом на адресу Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надходить значна кількість звернень від громадян, громадських організацій, правоохоронних органів та установ освіти з приводу необхідності вжиття заходів по обмеженню продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в роздрібній торговельній мережі міста та недопущенню розповсюдження алкоголізму, особливо серед неповнолітніх та молоді.

З огляду на викладене та відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, шляхом реалізації у місті Києві державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання – власників стаціонарних об’єктів торгівлі, малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо) на території м. Києва розроблено проект рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві» (далі – проект рішення).

Таким чином, проблема – необхідність впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва задля збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді міста.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту рішення:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки не будуть використані повноваження Київської міської ради щодо встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

Для вирішення існуючої проблеми щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді міста, пропонується впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.

ІІ. Цілі державного регулювання

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати проблему щодо необхідності впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Головною ціллю є збереження та зміцнення здоров’я населення, захисту від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство, дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та захисту населення від шкідливого впливу шуму, а також зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів з обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Києва.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання (Альтернатива 1)

 

Є неприйнятним, оскільки щороку збільшується доступність продажу алкогольних напоїв та пива і відповідно збільшується рівень його споживання населенням, особливо молоддю та неповнолітніми особами.

Щороку кількість українців стає на 500 тисяч менше.

400 тисяч людей, вмираючих щорічно в Україні, загинули внаслідок нездорового способу життя, і надмірного споживання алкоголю. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації здоров’я, 20% українців вживають алкоголь в кількості, що набагато перевищує норму. Нормою вважається до 2 літрів спирту на рік.

Зловживання алкоголем, яке призводить до формування залежності, починається ще в ранньому віці. А до 18 років стає повсякденною нормою. Самий "п'ючий вік" - від 18 до 28 років.

Більшість українців починають куштувати алкоголь до 13 років.

Відповідно до Загальноєвропейского опитуванням молоді про вживання алкоголю і наркотичних речовин, близько 87% школярів в Україні хоч би раз куштували алкоголь. А більше 26% вживають алкоголь кілька разів на місяць.

Всесвітня організація здоров’я називає ще сумнішу статистику: 57 % дітей у віці до 13 років вживають алкоголь, 40 % молодих людей у віці від 14 до 18 років систематично п’ють, і їм вже потрібна реабілітація і спеціалізоване лікування алкоголізму або лікування наркоманії.

Найпоширенішим напоєм, який вживали учні 1-2 рази впродовж останнього місяця (стаття опублікована в інтернеті 23.09.2016), є вино (26,6%). Також поширеним є вживання пива (20%) та слабоалкогольних напоїв (18%). 11% учнів зазначили, що почали вживати міцні алкогольні напої у віці 15 років. При цьому вік першого сп’яніння підлітків у динаміці залишається незмінним і становить 15 років. Крім того, 34,5% учнів вказали на те, що їм «легко» або «дуже легко» придбати алкогольні напої.

Найбільш доступними виявилися слабоалкогольні напої (їх вказали 51,5% опитаних) та пиво (59,5%).

Обраний спосіб (Альтернатива 2)

 

Прийняття проекту рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві» дозволить вирішити існуючу проблему на території міста Києва.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Альтернатива 2

Реалізація владних повноважень, які дозволять підвищити ефективність заходів з обмеження шкідливого впливу споживання алкоголю, а також зменшити кількість злочинів (в т.ч. ДТП), вчинених у стані алкогольного сп’яніння у нічний час та додержання тиші у громадських місцях.

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Доступне придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (біля дому, на зупинках громадського транспорту тощо)

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Альтернатива 2

Зменшення на території міста Києва: - кількості людей у стадії алкогольного сп’яніння;

- рівня злочинності;

- споживання слабоалкогольних напоїв та пива серед молоді.

Збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я, а також підвищить рівень культури споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

368*

30 745**

40 146**

5 972

77 231

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,47

39,81

51,99

7,73

100

* за даними офісу великих платників ДФС;

** за даними Головного управління ДФС у м. Києві станом на 01.04.2018 (зареєстровано в секції G (КВЕД:2010) юридичних осіб малого та середнього бізнесу).

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення

Не передбачаються

Альтернатива 2

Прозорість дій органу місцевого самоврядування (Київської міської ради), а саме: прозорість порядку продажу роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;

встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом.

Ознайомлення з вимогами рішення, зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (для суб’єктів господарювання, які підпадають під дію рішення)

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок регуляторного акта»)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства)

Альтернатива 2

Передбачається, що витрати для суб’єктів великого і середнього підприємництва складатимуть 697 242,33 грн

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Х

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Х

Х

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Х

Х

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Х

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Х

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Х

Х

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Х

Х

8

Інше (уточнити), гривень

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

1 год (час, який витрачається с/г на пошук рішення в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 22,41 грн. =

22,41 грн.

 

22,41

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

22,41

22,41

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

- в т.ч. суб’єктів великого підприємництва:

 

31 113

31 113

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

697 242,33

697 242,33

Примітка:

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання, відсутні.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акту.

Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а також постанові Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями».

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

Альтернатива 2

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян (мешканців та гостей міста Києва) та суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Доступне придбання та продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (біля дому, на зупинках громадського транспорту тощо)

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Забезпечено баланс інтересів держави, громадян (мешканців та гостей міста Києва) та суб’єктів господарювання

Прозорість дій органу місцевого самоврядування (Київської міської ради), а саме: прозорість порядку продажу роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;

встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом.

Ознайомлення з вимогами рішення, зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (для суб’єктів господарювання, які підпадають під дію рішення)

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Відсутні.

 

Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства та дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини, як до найвищої соціальної цінності. Видання запропонованого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 1. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, який передбачає заборону на території м. Києва реалізації (торгівлю) з 23:00 до 10:00 години пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо).

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету міста Києва.

Враховуючи те, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10% проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва.

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені в таблиці.

Тест малого підприємництва (М-тест) додається.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Регуляторний акт набирає чинності з моменту його прийняття, крім випадків, передбачених частиною першою статті 44 Регламенту Київської міської ради.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

 • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;
 • кількість адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді), ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство);
 • кількість звернень до Київської міської ради та її виконавчого органу.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися розробником регуляторного акта відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності проводитиметься статистичним методом.

Додаток до Аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Київської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві»

*****

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02 квітня 2018 року по 23 травня 2018 року.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Телефонні консультації з представниками Головного управління Держпродспоживслужби

в м. Києві

3

Позитивно оцінюють та підтримують запропоноване регулювання.

 

2

Телефонні консультації з представниками Головного управління Національної поліції у м. Києві

5

Позитивно оцінюють та підтримують запропоноване регулювання.

3

Проведено низку робочих зустрічей, консультацій з громадськими об’єднаннями підприємців та суб’єктами господарювання

34

Запропоноване регулювання сприймається. Суб’єкти господарювання, які приймали участь в обговоренні, погоджуються з необхідністю прийняття запропонованого проекту щодо заборони продажу алкогольних напоїв у закладах торгівлі в нічні години.

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 46 118 одиниць, у тому числі малого підприємництва – 40 146 одиниць та мікро-підприємництва 5 972 одиниці;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 59,72 відсотки (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити)

 

Х

Х

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Х

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Х

Х

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год (час, який витрачається с/г на пошук рішення в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 22,41 грн. =

22,41 грн.

 

22,41

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Х

Х

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

Х

13

Інші процедури (уточнити)

 

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

22,41

22,41

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

46 118

46 118

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

1 033 504,38

1 033 504,38

Примітка:

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання, відсутні.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Х

Х

Х

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Показник

 

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

 

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х

2

 

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1 033 504,38

1 033 504,38

3

 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1 033 504,38

1 033 504,38

4

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

5

 

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 033 504,38

1 033 504,38

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не має потреби, оскільки витрати на виконання запланованого регулювання – ознайомлення із первинної інформацію про розміри, мінімальні.

 

 

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua