Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Облік пільговиків в ЄДАРП

Облік пільговиків у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003       № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, запроваджено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр). Відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого вищезазначеною постановою, до Реєстру включається така інформація про пільговиків: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреса зареєстрованого місця проживання (за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, - адреса фактичного місця проживання), склад сім'ї, характеристика житла, реквізити паспорта громадянина України та документа, що підтверджує право на пільги, а також категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право, інформація про те, якими пільгами фактично користується. Інформація про осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», вноситься до Реєстру диференційовано з урахуванням належності особи до визначеної підкатегорії; 

про осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання, реквізити паспорта громадянина України, документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

про осіб, які отримують державну допомогу у зв'язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості або легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій громадського протесту, до Реєстру додатково вносяться порядковий номер, зазначений у відповідному переліку, який формується МОЗ за результатами судово-медичної експертизи, дата і номер прийняття та реєстрації наказу МОЗ;

про осіб, які отримують державну допомогу у зв'язку із смертю члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, до Реєстру додатково вносяться прізвище, ім'я, по батькові загиблого, реквізити свідоцтва про смерть особи, реквізити документів, що підтверджують родинний зв'язок (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження).

 Для включення до Реєстру інформації про пільговика він подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання):

  • копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів),
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
  • пред'являє паспорт,
  • інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.  


Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з кількома законами України, включається до Реєстру як пільговик, що користується цією пільгою згідно з одним Законом України за його вибором.  

Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до Реєстру включається така інформація про пільговика. У разі коли фізична особа, яка має і використовує право на пільги на підставі одного із законів України, використовує також своє право на інші пільги як член сім'ї пільговика, який має право на пільги згідно з іншими законами, ця фізична особа включається до Реєстру також як член сім'ї пільговика.  

У разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує управління праці та соціального захисту населення, пільговик або його законний представник повинен повідомити його про це письмово.

У разі зміни місця проживання поза межами адміністративно-територіальної одиниці пільговик знімається з обліку в управлінні праці та соціального захисту населення за попереднім місцем проживання та стає на облік за новим місцем проживання.  

Управління праці та соціального захисту населення за попереднім місцем проживання пільговика закриває його персональну облікову картку та видає пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим місцем проживання відкриває нову облікову картку  з дати реєстрації пільговика.  

У разі, коли у складі сім'ї пільговика відбулися зміни, що потребують коригування включеної до Реєстру інформації, він повідомляє про це управління праці та соціального захисту населення.

Пільговик має право знайомитися з даними, що містяться в Реєстрі, та у разі незгоди з ними звернутися письмово до управління праці та соціального захисту населення про їх виправлення.  

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]