Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території районів міста Києва на 2019 рік

 

з/п

Найменування заходів

Строк

проведененя

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

І. Організаційні заходи

1.

Організація роботи щодо ведення військового обліку і бронювання відповідно до планів

Протягом року

Керівники структурних підрозділів КМДА, РДА, підприємств, установ, організацій,

 

2.

Контроль за веденням військового обліку і бронювання

За планом перевірок

КМДА, РДА, КМВК, Військові комісари РВК

 

3.

Контроль виконання громадянами та посадовими особами встановлених правил військового обліку

Протягом року

КМДА, РДА, КМВК, Військові комісари РВК

 

4.

Проведення занять з відповідаль­ними за ведення військового обліку і бронювання в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах з підвищення квалі­фікації. Для організації та прове­дення занять спланувати виділення коштів у необхідній кількості

Протягом року

КМДА, РДА, КМВК, Військові комісари РВК

 

5.

Проведення нарад з питань забезпечення функціонування системи військового обліку та його стану із заслуховуванням посадових осіб, які допустили порушення правил ведення військового обліку

Протягом року

КМДА, РДА, КМВК, Військові комісари РВК

 

6.

Інформування РВК про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військово-облікової роботи

У 7-денний термін

Керівники підприємств, установ, організацій

 

ІІ. Заходи щодо військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1.

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’я­заних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призов­ників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійсню­ється тільки після взяття їх на військовий облік у РВК, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та СЗР

Постійно

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

2.

Надсилання до РВК повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобо­в’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

У 7- денний строк

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

3.

Оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до РВК і забезпечення їх своєчасного прибуття

За розпорядженням РВК

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

4.

Забезпечення повноти та достовір­ності облікових даних призовників і військовозобов’язаних

Постійно

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

5.

Взаємодія з РВК щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призов­ників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних

Постійно

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

6.

Звіряння особових карток призовників і військовозобов’я­заних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць

Згідно з планом

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

7.

Проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами РВК, в яких вони перебувають на військовому обліку

За планом (не рідше одного разу на рік)

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

8.

Внесення до особових карток призовників і військовозобов’я­заних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

У 5-денний строк

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

9.

Надсилання до РВК повідомлення про зміну облікових даних

У 7-денний строк

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

10.

Складення і подання до РВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

До 1 грудня

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

11.

Приймання під розписку від призовників і військовозобов’яза­них їх військово-облікових документів для подання до РВК для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Постійно

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

12.

Постійний контроль за виконанням посадовими особами, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи

Постійно

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

13.

Постійне інформування РВК про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

Постійно

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

14.

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними РВК

Постійно

Керівники, підприємств, установ та організацій

 

15.

Здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок РВК про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем реєстрації

Постійно

Керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

16.

Надсилання до РВК повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Щомісяця до 5 числа

Керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

17.

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’я­заних на запити РВК

 

Керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, територіальних органів ДМС України

 

18.

Надання РВК допомоги у прийнятті призовників і військово­зобов’язаних на військовий облік, здійснення контролю за викона­нням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов’язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до РВК

Постійно

Керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

19.

Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку

За звернен-ням РВК

Начальник відділу ГУ НП

 

20.

Здійснення розшуку, затримання та доставки до РВК громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку

За зверненням органів місцевого самовряду­вання, РВК

Начальник відділу ГУ НП

 

21.

Повідомлення після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану РВК , в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

У 7-денний строк

Керівники органів державної реєстрації актів цивільного стану

 

22.

Повідомлення РВК про призовників і військово-зобов’язаних, стосовно яких повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення

У 7-денний строк

Начальник  органу досудового розслідування

 

23.

Повідомлення РВК про призовників, стосовно яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов’я­заних, які набрали законної сили

У 7-денний строк

Голова суду

 

24.

Вилучення та надсилання до відповідних РВК військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту

Постійно

Голова суду

 

25.

Повідомлення РВК про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами

У 7-денний строк

Голова медико-соціальної експертні комісії

 

26.

Під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомлення РВК про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні

У 3-денний строк

Керівники лікувальних закладів

 

27.

Відповідно до розпоряджень РВК та рішень виконавчого органу Київської міської ради своєчасне подання необхідних відомостей до зазначених органів про призовників і військовозобов’язаних, сповіще­ння їх про виклик до РВК шляхом вручення повісток та забезпечення прибуття за викликом.

Постійно

Керівники організацій або підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків

 

28.

Для зняття з військового обліку військовозобов’язаних, яких після проходження строкової військової служби прийнято на службу до органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби - вилучення у військово­зобов’язаних військово-облікових документів, які надсилаються до РВК за місцем перебування призовників і військовозобов’яза­них на військовому обліку разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списком

У 7-денний строк

Керівники органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби

 

29.

Повідомлення РВК про звільнення військовозобов’язаних із служби, яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки

У 7-денний строк

Керівники органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби

 

ІІІ. Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних

1.

Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’я­заних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємс­твами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

2.

Повідомлення військового комісаріату, де військовозобов’я­зані працівники перебувають на військовому обліку про їх бронювання за посадами і зарахування на спеціальний облік

 

У 5-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Інформування військового коміса­ріату, про анулювання посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час

У 5-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

4.

Уточнення переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самовря­дування, підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) та доведення його до військового комісаріату

До 01.02

Відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ, організацій

 

5.

Уточнення плану вручення посвідчень, списків уповноважених про вручення посвідчень

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

6.

Уточнення плану заміщення війсь­ковозобов’язаних працівників, які підлягають призову за мобілізацією

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

ІV. Звітність з питань військового обліку та бронювання

1.

Надання інформації на запити з питань військового обліку та бронювання

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

2.

Складання, погодження та подання до військового комісаріату Звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом, станом на 1 січня (за формою згідно з додатком 3 до постанови КМУ від 11.01.2018 № 12)

До 01.01

Відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Інформування районної держадміні­страції пропозиції щодо по­ліпшення стану військового обліку

 

До 25.12

Військовий комісар РВК

 

V. Виконання інших заходів

1.

Доведення до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій змін в законодавстві щодо військового обліку, військової служби та бронювання

Протягом року

Мобілізаційні підрозділи державних органів, підприємств, установ та організацій

 

2.

Проведення роз’яснювальної роботи з військовозобов’язаними працівниками щодо виконання правил військового обліку

Протягом року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Виготовлення друкарським способом правил військового обліку і вивішування їх на видному місці у відповідних приміщеннях

Постійно

Керівники державних органів, які забезпе­чують функціонування системи військового обліку, підприємств, установ та організацій, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних

 

 

Копія наказу командувача військ оперативного командування «Північ» від 29.01.2019 № 66 та завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території відповідальності оперативного командування «Північ» на 2019 рік.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]