Версія для людей із вадами зору

Відділ по роботі з персоналом

Посадові особи

Кутузова Оксана Миколаївна (Начальник відділу)
Бойко Таміла Іванівна (Заступник начальника відділу)
Бойко Світлана Анатоліївна (Головний спеціаліст)
Колмакова Тетяна Петрівна (Головний спеціаліст)
Мірошніченко Інна Вікторівна (Головний спеціаліст)
Мужилко Олександр Олексійович (Головний спеціаліст)
Яременко Вікторія Василівна (Головний спеціаліст)
 
Адреса і телефон
Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 913 Телефон: 202-70-18 Факс: 202-72-29
 
Основні функції та напрямки роботи:
Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування. - Формування замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради. - Ведення встановленої звітно - облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради. - Проведення роботи з резервом кадрів секретаріату Київської міської ради. - Вивчення разом з іншими підрозділами особистих професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в секретаріаті Київської міської ради. - Прийом від претендентів на посади службовців органів місцевого самоврядування відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради. - Підготовка матеріалів для здійснення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування. - Здійснення організаційного забезпечення роботи конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в секретаріаті Київської міської ради, оформлення протоколів її засідань. - Розгляд та внесення заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради пропозицій щодо проведення стажування кадрів на посадах службовців органів місцевого самоврядування. - Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування. - Розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників секретаріату Київської міської ради, ведення відповідного обліку. - У межах своєї компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу. - Підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам секретаріату Київської міської ради. - Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників секретаріату Київської міської ради. - Здійснення кадрового забезпечення помічників - консультантів народних депутатів України та помічників - консультантів депутатів Київської міської ради. - Оформлення і видача службових посвідчень та довідок з місця роботи працівникам секретаріату Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, помічникам - консультантам депутатів Київської міської ради, довідок з місця роботи помічникам - консультантам народних депутатів України. - Облік та оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників секретаріату Київської міської ради, ведення протоколів засідання комісії з соціального страхування. - Підготовка документів для відряджень працівників секретаріату Київської міської ради. - У межах своєї компетенції прийняття участі у розробленні структури та штатного розпису секретаріату Київської міської ради, здійснення контролю за розробленням посадових інструкцій у структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради. - Організація проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків. - Здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії секретаріату Київської міської ради. - Здійснення обліку та бронювання військовозобов’язаних та призовників. - Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування - працівниками секретаріату Київської міської ради декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларування доходів). - Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу. - Здійснення експертизи нормативно - правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу. - Здійснення реєстрації розпоряджень заступника міського голови - секретаря Київської міської ради та відповідної розсилки. - Розробка та ведення номенклатури справ, забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів. - Ведення діловодства в інформаційно-телекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва” на базі системи електронного документообігу“АСКОД”.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua