Версія для людей із вадами зору

Інформація про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Київською міською державною адміністрацією у 2016 році

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться систематично.

На виконання Закону у 2016 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в наступних напрямках.

Організаційні питання

Здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної регуляторної політики покладено на Департамент промисловості та розвитку підприємництва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2013 № 2240 «Про затвердження Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»).

В структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом року питання про стан реалізації державної регуляторної політики розглядались: на нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, на засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на нарадах з районними в місті Києві державними адміністраціями.

Дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Питання дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів в м. Києві неодноразово розглядалось під час проведення нарад щодо питань здійснення державної регуляторної політики з фахівцями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Разом з тим, з метою дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – рішень Київської міської ради, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і надалі продовжує тісну співпрацю з постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. За зверненням постійної комісії Департаментом проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2016 року до Департаменту надійшло 29 проектів рішень Київської міської ради із яких:

 • 17 проектів отримали фахову експертизу щодо відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • 12 проектів отримали роз’яснення щодо ознак регуляторності.

Крім того, протягом звітного періоду за зверненнями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Департаменті було опрацьовано 56 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно яких надані відповідні роз’яснення щодо ознак регуляторного акта.

Протягом звітного періоду виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію) прийнято 18 регуляторних актів.

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено збір, аналіз та узагальнення інформації структурних підрозділів міськдержадміністрації щодо стану виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики в м. Києві у 2016 році.

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів

При підготовці проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Починаючи з 16 березня 2016 року розробниками проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується із врахуванням змін до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, які були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».

Водночас, зазначаємо, що для забезпечення дотримання єдиного підходу щодо підготовки аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 19 лютого 2016 року за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Державною регуляторною службою України проведено семінар з питань впровадження змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» за участі 50 осіб (представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в м. Києві державних адміністрацій). Під час семінару до учасників було доведено необхідність підготовки проектів регуляторних актів та змін до них, в т.ч. із застосуванням Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту.

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проектом регуляторного акта та повідомленням про його оприлюднення.

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів

Підготовка проектів регуляторних актів Київської міської державної адміністрації здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2016 рік та відповідних змін до нього.

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). План підписано директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і 14 грудня 2015 року затверджено заступником голови Київської міської державної адміністрації та оприлюднено на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

До вказаного Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було включено 19 проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду до Плану діяльності внесено 9 змін, якими його доповнено 24 проектами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 43 проекти регуляторних актів. Всі зміни та доповнення до Плану оприлюднювались на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

Також на базі пропозицій, які надійшли від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – розробників регуляторних актів, було складено та затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік, який 12 грудня 2016 року затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації і оприлюднений на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

Вказаний План на 2017 рік включає 11 проектів регуляторних актів. Окрім того, 30 грудня 2016 року заступником голови Київської міської державної адміністрації затвердженого 1 зміну, якою План на 2017 рік доповнено 5 проектами регуляторних актів.

Оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади м. Києва

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та залучення суб’єктів підприємництва всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) для одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2016 року на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність» - «Оприлюднення проектів регуляторних актів» оприлюднено 67 проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких:

 • 42 – проекти рішень Київської міської ради (із них 7 проектів повторно оприлюднені);
 • 25 – проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу.

Одержані під час оприлюднення проектів регуляторних актів зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час наступних обговорень та включаються до проекту, або аргументовано відхиляються.

Взаємодії міської влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2003 № 109 щомісячно у визначений час прямий телефонний зв’язок з підприємцями проводиться фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

В процесі роботи по реалізації державної регуляторної політики у 2016 році Київська міська державна адміністрація тісно співпрацювала з наступними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями: Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та Київською організацією роботодавців, Київською міською організацією профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України та Київським регіональним відділенням Спілки підприємців, малих, середніх і приватизованих підприємств України, Конгресом приватних роботодавців, Всеукраїнською громадською організацією «Спілка кооператорів та підприємців України», Профспілкою працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання» та іншими.

Окрім того, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпочато співпрацю з Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).

Також налагоджено системний діалог органів виконавчої влади і громадськості шляхом проведення семінарів, круглих столів, телефонних «гарячих ліній», соціологічних досліджень, запровадження спеціальних рубрик у електронних засобах масової інформації.

Взаємодії міської влади у процесі регуляторній діяльності з науковими установами

З метою створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Києві, в тому числі і по напрямку провадження регуляторної політики постійно здійснюється співпраця з комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку м. Києва».

Взаємодії з консультативно – дорадчими органами

З метою забезпечення прозорості та гласності підготовки проектів регуляторних актів, до опрацювання таких документів залучаються підприємці та їх громадські об’єднання. Активну роботу у цьому напрямку проводить Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київській міській державній адміністрації та Регіональній раді підприємців в місті Києві, що сприяло забезпеченню прозорості регуляторної діяльності та врахуванню громадської думки.

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Керуючись статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.07.2004 № 1228 «Про заходи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Києві» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться моніторинг прийнятих нормативно – правових актів Київської міської державної адміністрації.

Відповідно до проведеного моніторингу можна зробити висновок, що в цілому, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при прийнятті регуляторних актів дотримуються вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Підготовлено Реєстр регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.02.2016 року та Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.02.2016 року, який 12 лютого 2016 року затверджено заступником голови Київської міської державної адміністрації і 17 лютого 2016 року оприлюднений на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Також, на виконання протокольного доручення від 19 жовтня 2016 року № 25 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформовано реєстр діючих з 2011 року регуляторних актів – рішень Київської міської ради (станом на 01.01.2017). Реєстр направлено до постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики для розгляду та погодження в установленому порядку.

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), відповідно до статті 10 Закону здійснюється на підставі Графіку відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2016 рік, який 01 квітня 2016 року затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації та 06 квітня 2016 року оприлюднений на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Відповідно до вказаного Графіку відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2016 року на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» було оприлюднено 43 звіти про результати відстежень результативності регуляторних актів (проектів регуляторних актів): розпоряджень (проектів розпоряджень) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень (проектів рішень) Київської міської ради, а саме:

 • 11 звітів про результати періодичного відстеження результативності;
 • 15 – повторне відстеження результативності;
 • 17 звітів про проведення базового відстеження результативності проекту регуляторного акта.

З метою поліпшення регуляторного середовища виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оприлюднення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації про здійснення регуляторної діяльності

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) постійно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності у м. Києві. Інформація оприлюднюється на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua).

Висновки

Узагальнення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по реалізації державної регуляторної політики, дозволило дійти висновків, що практичними наслідками роботи розробників регуляторних актів із забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2016 році є те, що проекти регуляторних актів проходять процедуру, визначену Законом із дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві.

Київська міська державна адміністрація планує у 2017 році проводити активну роботу, спрямовану на те, щоб:

 • розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308»;
 • продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Києві, а також створенню в м. Києві середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з найважливіших завдань;
 • активізувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;
 • проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua