Версія для людей із вадами зору

Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Київською міською державною адміністрацією у 2014 році

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться систематично та системно.

На виконання Закону у 2014 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в наступних напрямках.

Організаційні питання

Здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної регуляторної політики покладено на Департамент промисловості та розвитку підприємництва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2013 № 2240 «Про затвердження Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»).

В структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом року питання про стан реалізації державної регуляторної політики розглядались: на нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, на засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на нарадах з районними в місті Києві державними адміністраціями.

Дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Питання дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів в м. Києві неодноразово розглядалось під час проведення нарад щодо питань здійснення державної регуляторної політики з фахівцями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Разом з тим, з метою дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – рішень Київської міської ради, за зверненням постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить фахову експертизу про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом звітного періоду Департаментом було проведено 9 фахових експертиз про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до проектів регуляторних актів – рішень Київської міської ради із них:

4 – негативні експертизи, тобто потребують відповідного доопрацювання розробником щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

5 – позитивних експертиз, тобто відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і можуть бути рекомендовані для розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради.

З огляду на викладене, та відповідного позитивного експертного висновку постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, а також з урахуванням пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики від спеціально уповноваженого органу – Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Київською міською радою у 2014 році було прийнято 3 регуляторних акта – рішення Київської міської ради:

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина»;

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року №56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради»;

«Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві».

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено збір, аналіз та узагальнення інформації структурних підрозділів міськдержадміністрації щодо стану виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики в м. Києві у 2014 році.

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів

При підготовці проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проектом регуляторного акта та повідомленням про його оприлюднення.

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів

Підготовка проектів регуляторних актів Київської міської державної адміністрації здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік та відповідних змін до нього.

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). План підписано директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і 12 грудня 2013 року затверджено першим заступником голови Київської міської державної адміністрації та оприлюднено на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

До вказаного Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було включено 28 проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду до Плану діяльності внесено 19 змін, якими його доповнено 20 проектами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 48 проектів регуляторних актів. Всі зміни та доповнення до Плану оприлюднювались на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

Також на базі пропозицій, які надійшли від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – розробників регуляторних актів, було складено та затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік, який 12 грудня 2014 року затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації і оприлюднений на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

Вказаний План на 2015 рік включає 19 проектів регуляторних актів.

Оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади м. Києва

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та залучення суб’єктів підприємництва всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) для одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2014 року на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність» - «Оприлюднення проектів регуляторних актів» оприлюднено 48 проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких:

 • 28 – проектів рішень Київської міської ради:
 1. «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах у місті Києві» (оприлюднено 12 лютого 2014 року, розробник – Департамент земельних ресурсів);
 2. «Про затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт у житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва» (оприлюднено 27 березня 2014 року, розробник – Департамент житлово-комунальної інфраструктури);
 3. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Києві» (оприлюднено 02 квітня 2014 року, розробник – Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища);
 4. «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року №1051/1051» (оприлюднено 02 квітня 2014 року, розробник – Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища);
 5. «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення об’єктів житлового та нежитлового призначення, їх комплексів, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва тощо» (оприлюднено 11 червня 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 6. «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності в місті Києві» (оприлюднено 01 липня 2014 року, розробник – Департаментом земельних ресурсів);
 7. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» (оприлюднено 04 липня 2014 року, розробник – Департамент містобудування та архітектури);
 8. Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва (оприлюднено 09 липня 2014 року, розробник – депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді);
 9. Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250» (оприлюднено 21 липня 2014 року, розробник – депутат Київської міської ради Шульга Н.І. спільно з Департаментом освіти і науки м. Києва, Агенцією розвитку освітньої політики та Асоціацією приватних закладів освіти м. Києва);
 10. Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» (оприлюднено 06 серпня 2014 року, розробник – Департамент містобудування та архітектури);
 11. Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (оприлюднено 08 вересня 2014 року, розробник – Департаментом комунальної власності м. Києва);
 12. Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року №1051/1051 (оприлюднено 08 вересня 2014 року, розробник – Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища);
 13. Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві (оприлюднено 16 вересня 2014 року, розробник – Департамент містобудування та архітектури);
 14. Про затвердження Положення про порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру, а також проведення кіно-та телезйомок у місті Києві (оприлюднено 19 вересня 2014 року, розробник – Департамент суспільних комунікацій);
 15.  Про скасування рішення Київської міської ради від 24.06.1999 № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру» із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 24.10.2002 № 97/257, від 21.10.2004 № 664/2074, від 28.12.2004 № 1063/2473, 26.05.2005 № 391/2966 (оприлюднено 22 вересня 2014 року, розробник – депутат Київської міської ради І.Луценко та представники громадськості м. Києва);
 16. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (оприлюднено 23 вересня 2014 року, розробник – Департамент соціальної політики);
 17. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.11.2007 № 1159/3992 «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» (оприлюднено 26 вересня 2014 року, розробник – Департамент житлово-комунальної інфраструктури);
 18. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (оприлюднено 10 жовтня 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 19. Про благоустрій міста у зимовий період (оприлюднено 10 жовтня 2014 року, розробник – Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища);
 20. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Київської міської ради у сфері поводження з побутовими відходами (оприлюднено 14 жовтня 2014 року, розробник – Департамент житлово-комунальної інфраструктури);
 21. Про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві депутати Київської міської ради, постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, за участю структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (оприлюднено 24 жовтня 2014 року, розробник – Департаменту земельних ресурсів);
 22. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 листопада 2007 №1159/3992 «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» (оприлюднено 18 листопада 2014 року, розробник – Департамент житлово-комунальної інфраструктури);
 23. Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у нічний час у м. Києві (оприлюднено 25 листопада 2014 року, розробник – депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Київській міській раді);
 24. Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250 (оприлюднено 08 грудня 2014 року, розробник – Департаментом комунальної власності м. Києва);
 25. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 2 жовтня 2013 року № 42/9630 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб» (оприлюднено 12 грудня 2014 року, розробник – Департаментом комунальної власності м. Києва);
 26. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» (оприлюднено 23 грудня 2014 року, розробник – постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку);
 27. Про внесення змін до Порядку розміщення реклами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253 (оприлюднено 29 грудня 2014 року, розробник – Департамент суспільних комунікацій);
 28. Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (оприлюднено 30 грудня 2014 року, розробник – Департаментом комунальної власності м. Києва).
 • 20 – проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 1. «Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень в нежилі в місті Києві» (оприлюднено 21 лютого 2014 року, розробник – Департамент житлово-комунальної інфраструктури);
 2.  «Про внесення змін до Порядку розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 листопада 2013 року № 2027» (оприлюднено 19 березня 2014 року, розробник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва);
 3. «Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2014 році» (оприлюднено 21 березня 2014 року, розробник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва);
 4. «Про встановлення мораторію на розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті в місті Києві» (оприлюднено 30 квітня 2014 року, розробник – Департамент суспільних комунікацій);
 5. «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 травня 2014 року № 577 «Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2014 році» (оприлюднено 13 травня 2014 року, розробник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва);
 6. «Про встановлення тарифів на платні послуги, які надають лікувально-профілактичні комунальні заклади охорони здоров’я» (оприлюднено 14 травня 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 7. «Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12 квітня 2007 року № 427 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2010 року № 707» (оприлюднено 21 травня 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 8. «Про визнання такими, що втратили чинність окремих розпоряджень Київської міської державної адміністрації та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (оприлюднено 18 червня 2014 року, розробник - Департамент економіки та інвестицій);
 9. «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 жовтня 2013 року № 1751 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна» (оприлюднено 23 червня 2014 року, розробник - Департамент економіки та інвестицій);
 10. Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011 року № 344 «Про встановлення нормативів рентабельності на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» (оприлюднено 05 листопада 2014 року, розробник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва);
 11. Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 6 березня 2014 року № 241 «Про впровадження пілотного проекту з виконання ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» функцій виконавця послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води на території Голосіївського, Деснянського та Подільського районів» (оприлюднено 11 листопада 2014 року, розробник – Департамент житлово-комунальної інфраструктури);
 12. Про питання розгляду та затвердження або погодження інвестиційних програм, які враховуються при формуванні тарифів на окремі види послуг (оприлюднено 13 листопада 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 13. Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві (оприлюднено 24 листопада 2014 року, розробник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва);
 14. Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я» (оприлюднено 25 листопада 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 15. Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я (оприлюднено 25 листопада 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 16. Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху (оприлюднено 28 листопада 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій);
 17. Про порядок передачі (надання) земельних ділянок із земель державної власності, розпорядження якими у місті Києві здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (оприлюднено 11 грудня 2014 року, розробник – Департамент земельних ресурсів);
 18. Про проведення ярмарків у місті Києві (оприлюднено 17 грудня 2014 року, розробник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва);
 19. Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 (оприлюднено 24 грудня 2014 року, розробник – Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту);
 20. Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я (оприлюднено 26 грудня 2014 року, розробник – Департамент економіки та інвестицій).

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу.

Одержані під час оприлюднення проектів регуляторних актів зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час наступних обговорень та включаються до проекту, або аргументовано відхиляються.

Взаємодії міської влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2003 № 109 щомісячно у визначений час прямий телефонний зв’язок з підприємцями проводиться фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

В процесі роботи по реалізації державної регуляторної політики у 2014 році Київська міська державна адміністрація тісно співпрацювала з наступними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями: Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та Київською організацією роботодавців, Київською міською організацією профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України та Київським регіональним відділенням Спілки підприємців, малих, середніх і приватизованих підприємств України, Конгресом приватних роботодавців, Всеукраїнською громадською організацією «Спілка кооператорів та підприємців України», Профспілкою працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання» та іншими.

Також налагоджено системний діалог органів виконавчої влади і громадськості шляхом проведення семінарів, круглих столів, телефонних «гарячих ліній», соціологічних досліджень, запровадження спеціальних рубрик у електронних засобах масової інформації.

Взаємодії міської влади у процесі регуляторній діяльності з науковими установами

З метою створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Києві, в тому числі і по напрямку провадження регуляторної політики постійно здійснюється співпраця з комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку м. Києва».

Взаємодії з консультативно – дорадчими органами

З метою забезпечення прозорості та гласності підготовки проектів регуляторних актів, до опрацювання таких документів залучаються підприємці та їх громадські об’єднання. Активну роботу у цьому напрямку проводить Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київській міській державній адміністрації та Регіональній раді підприємців в місті Києві, що сприяло забезпеченню прозорості регуляторної діяльності та врахуванню громадської думки.

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Керуючись статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.07.2004 № 1228 «Про заходи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Києві» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться моніторинг прийнятих нормативно – правових актів Київської міської державної адміністрації.

Крім того, на виконання пункту 9 протоколу доручень № 45 напрацьованих під час засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва фахівцями управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту забезпечено перегляд нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що прийняті у 2013 році, на відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, що в цілому, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при прийнятті регуляторних актів дотримуються вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Однак, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва було акцентовано увагу на розпорядження від 30.05.2013 № 816 «Про організацію постійно діючої виставки-ярмарку в алеях парку «Володимирська гірка» та вулиці Володимирській, 1-14» (розробник – Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), як на таке, що підлягає перегляду розробником з метою підготовки відповідного проекту розпорядження щодо визнання його таким, що втратив чинність, з подальшим прийняття необхідних норм регулювання з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У зв’язку з чим, Департаментом направлено відповідний рекомендаційний лист щодо усунення виявлених недоліків до розробника - Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Підготовлено та оприлюднено Реєстр регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.02.2014 року.

Також підготовлено Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.02.2014 року, який 27 березня 2014 року затверджений та 28 березня 2014 року оприлюднений на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється їх розробниками згідно з відповідним графіком. Перелік регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стосовно яких надійшов строк здійснення відстеження їх результативності, а також графік здійснення відповідних заходів розміщено для оприлюднення на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Відповідно до вказаного Графіку протягом звітного періоду було підготовлено та оприлюднено 19 звітів про проведення відстеження результативності регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

 • 8 звітів про проведення періодичного відстеження;
 • 2 звіти про проведення повторного відстеження;
 • 9 звітів про проведення базового відстеження результативності до наступних проектів регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 • «Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи міста Києва, як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру»;
 • «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.08.2003 № 1489 «Про перелік платних послуг госпрозрахункової організації «Київреклама», розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних від цього коштів»;
 • «Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві»;
 • «Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12 квітня 2007 року № 427 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2010 року № 707»;
 • «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 травня 2014 року № 577 «Про заходи щодо організації сезонної дрібно роздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2014 році»;
 • «Про визнання такими, що втратили чинність окремих розпоряджень Київської міської державної адміністрації та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;
 • «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 жовтня 2013 року № 1751 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна»;
 • «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я»;
 • «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2009 № 1036 «Про вдосконалення порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та районів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

З метою поліпшення регуляторного середовища виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оприлюднення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації про здійснення регуляторної діяльності

Київською міською державною адміністрацією постійно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності у м. Києві. Інформація оприлюднюється на офіційному сайті Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua).

Висновки

Узагальнення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по реалізації державної регуляторної політики, дозволило дійти висновків, що практичними наслідками роботи розробників регуляторних актів із забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2014 році є те, що проекти регуляторних актів проходять процедуру, визначену Законом із дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві.

Київська міська державна адміністрація планує у 2015 році проводити активну роботу, спрямовану на те, щоб:

 • розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, зокрема проведенню базових відстежень результативності проектів регуляторних актів;
 • продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Києві, а також створенню в м. Києві середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з найважливіших завдань;
 • активізувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;
 • проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua