Версія для людей із вадами зору

Інформація про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2018 році

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться систематично.

На виконання Закону у 2018 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в наступних напрямках.

Організаційні питання

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2013 № 2240 «Про затвердження Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) покладено на Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Питання дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів в м. Києві неодноразово розглядалось під час проведення нарад щодо питань здійснення державної регуляторної політики з фахівцями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З метою встановлення єдиного підходу щодо підготовки і прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і врегулювання питань підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) діє розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1025 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)».

Водночас, з метою дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – рішень Київської міської ради, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і надалі продовжує тісну співпрацю з постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. За зверненням постійної комісії Департаментом проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2018 року до Департаменту надійшло 16 проектів рішень Київської міської ради із них:

2 проекти отримали фахову експертизу щодо відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

14 проектів отримали роз’яснення щодо ознак регуляторності.

Протягом звітного періоду на пленарних засіданнях Київської міської ради було прийнято 5 регуляторних актів – рішень Київської міської ради.

Крім того, протягом звітного періоду за зверненнями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Департаменті було опрацьовано 92 проекти нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно яких надані відповідні роз’яснення щодо ознак регуляторного акта із них:

88 – проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4 – проекти наказів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом звітного періоду виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію) прийнято 18 регуляторних актів.

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів

При підготовці проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Починаючи з 16 березня 2016 року розробниками проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується із врахуванням змін до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, які були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».

Задля покращення якості підготовки аналізу регуляторного впливу, при проведенні регуляторної процедури передбаченої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва постійно надаються розробникам проектів регуляторних актів роз’яснення щодо застосування Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проектом регуляторного акта та повідомленням про його оприлюднення.

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та внесення, у разі потреби, відповідних змін до плану

Підготовка проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік та відповідних змін до нього.

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

План затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2017 року № 1617 та, того ж дня, в установленому порядку оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) (далі – веб-портал) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

До вказаного Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було включено 15 проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду до Плану діяльності внесено 12 змін, якими його доповнено 15 проектами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 30 проектів регуляторних актів. Всі зміни та доповнення до Плану оприлюднювались в мережі Інтернет на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Разом з тим, затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 грудня 2018 року № 2248 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік», яке, того ж дня, в установленому порядку оприлюднено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Вказаний План на 2019 рік включає 9 проектів регуляторних актів.

Оприлюднення проектів регуляторних актів

Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та залучення суб’єктів підприємництва всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення публікуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) для одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2018 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено 50 проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких:

  • 21 – проект рішення Київської міської ради (із них 11 проектів повторно оприлюднені);
  • 29 – проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (із них 6 проектів повторно оприлюднені).

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу.

Одержані під час оприлюднення проектів регуляторних актів зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час наступних обговорень та включаються до проекту, або аргументовано відхиляються.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється базове відстеження його результативності відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Таким чином, протягом 2018 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено 19 звітів про проведення базового відстеження результативності проекту регуляторного акта.

Взаємодія міської влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами

В процесі роботи по реалізації державної регуляторної політики у 2018 році щодо забезпечення прозорості та гласності підготовки проектів регуляторних актів виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) постійно співпрацювала з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями.

Забезпечується системний діалог органів виконавчої влади і громадськості шляхом проведення семінарів, круглих столів, телефонних «гарячих ліній», соціологічних досліджень.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2003 № 109 щомісячно у визначений час прямий телефонний зв’язок з підприємцями проводиться фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Систематизація регуляторних актів

Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

З метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформовано Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.01.2018 (далі – Реєстр).

Реєстр 25 січня 2018 року був затверджений директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 26 січня 2018 року оприлюднений в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Крім того, на виконання протокольного доручення від 13 грудня 2017 року № 18 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформував Реєстр діючих з 2011 року регуляторних актів – рішень Київської міської ради станом на 01 січня 2018 року, який 31 січня 2018 року затверджений головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 05 лютого 2018 року оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Керуючись статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться моніторинг прийнятих нормативно – правових актів Київської міської державної адміністрації.

Відповідно до проведеного моніторингу можна зробити висновок, що в цілому, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при прийнятті регуляторних актів дотримуються вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), відповідно до статті 10 Закону здійснюється на підставі Графіку відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік, який 25 січня 2018 року затверджений директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 26 січня 2018 року оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Відповідно до вказаного Графіку відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2018 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» було оприлюднено 26 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів –розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

4 звіти про результати періодичного відстеження результативності;

22 – повторне відстеження результативності.

З метою поліпшення регуляторного середовища виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Також, на виконання протокольного доручення від 13 грудня 2017 року № 18 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформував Графік відстежень результативності регуляторних актів Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2018 рік (далі – Графік КМР). Графік КМР 31 січня 2018 року затверджений головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 05 лютого 2018 року оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

За звітний період відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено 19 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів – рішень Київської міської ради, із них:

10 звітів про результати періодичного відстеження результативності;

9 – повторне відстеження результативності.

Оприлюднення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) інформації про здійснення регуляторної діяльності

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щорічно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності у м. Києві. Інформація щороку оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відомості про здійснення регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Окрім того, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було забезпечено підготовку звіту Київського міського голови про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2017 році, який в установленому порядку був підписаний Київським міським головою та оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Звіти Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики» розділу «Регуляторна діяльність».

Висновки

Узагальнення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по реалізації державної регуляторної політики, дозволило дійти висновків, що практичними наслідками роботи розробників регуляторних актів із забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2018 році є те, що проекти регуляторних актів проходять процедуру, визначену Законом із дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в особі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планує у 2019 році проводити роботу, спрямовану на те, щоб:

  • розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308»;
  • продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Києві, а також створенню в м. Києві середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з найважливіших завдань;
  • подовжувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;
  • поновити роботу робочої групи із перегляду регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
  • проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua