Версія для людей із вадами зору

Інформація про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2017 році

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться систематично.

На виконання Закону у 2017 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в наступних напрямках.

Організаційні питання

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2013 № 2240 «Про затвердження Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) покладено на Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Питання дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів в м. Києві неодноразово розглядалось під час проведення нарад щодо питань здійснення державної регуляторної політики з фахівцями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Також протягом року питання про стан реалізації державної регуляторної політики розглядались: на нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, на засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради.

З метою встановлення єдиного підходу щодо підготовки і прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і врегулювання питань підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1025 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)».

Водночас, з метою дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – рішень Київської міської ради, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і надалі продовжує тісну співпрацю з постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. За зверненням постійної комісії Департаментом проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2017 року до Департаменту надійшло 15 проектів рішень Київської міської ради із них:

11 проектів отримали фахову експертизу щодо відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

4 проекти отримали роз’яснення щодо ознак регуляторності.

Протягом звітного періоду на пленарних засіданнях Київської міської ради було прийнято 8 регуляторних актів – рішень Київської міської ради.

Крім того, протягом звітного періоду за зверненнями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Департаменті було опрацьовано 66 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно яких надані відповідні роз’яснення щодо ознак регуляторного акта.

Протягом звітного періоду виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію) прийнято 18 регуляторних актів.

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено збір, аналіз та узагальнення інформації структурних підрозділів міськдержадміністрації щодо стану виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики в м. Києві у 2017 році.

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів

При підготовці проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Починаючи з 16 березня 2016 року розробниками проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується із врахуванням змін до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, які були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».

Питання щодо запровадження прозорого механізму обговорення проектів регуляторних актів, в тому числі шляхом залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» розглядалося на черговому (01.02.2017) засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Також, задля покращення якості підготовки аналізу регуляторного впливу, при проведенні регуляторної процедури передбаченої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва постійно надаються розробникам проектів регуляторних актів роз’яснення щодо застосування Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проектом регуляторного акта та повідомленням про його оприлюднення.

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та внесення, у разі потреби, відповідних змін до плану

Підготовка проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік та відповідних змін до нього.

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). План підписано директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і 12 грудня 2016 року затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації й оприлюднений в мережі Інтернет на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

До вказаного Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було включено 11 проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду до Плану діяльності внесено 7 змін, якими його доповнено 16 проектами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 27 проектів регуляторних актів. Всі зміни та доповнення до Плану оприлюднювались в мережі Інтернет на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Також на базі пропозицій, які надійшли від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – розробників регуляторних актів, сформовано та затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2017 року № 1617 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік», яке, того ж дня, в установленому порядку оприлюднено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Вказаний План на 2018 рік включає 15 проектів регуляторних актів.

Оприлюднення проектів регуляторних актів

Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та залучення суб’єктів підприємництва всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення публікуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) для одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2017 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено 45 проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких:

  • 24 – проекти рішень Київської міської ради (із них 10 проектів повторно оприлюднені);
  • 21 – проект розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу.

Одержані під час оприлюднення проектів регуляторних актів зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час наступних обговорень та включаються до проекту, або аргументовано відхиляються.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється базове відстеження його результативності відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Таким чином, протягом 2017 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено 19 звітів про проведення базового відстеження результативності проекту регуляторного акта.

Взаємодія міської влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами

В процесі роботи по реалізації державної регуляторної політики у 2017 році виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) співпрацювала з наступними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями: Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та Київською організацією роботодавців, Київською міською організацією профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України та Київським регіональним відділенням Спілки підприємців, малих, середніх і приватизованих підприємств України, Профспілкою працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання», Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Києві, ГО «Київський міський комітет порятунку бізнесу», страховими організаціями та іншими.

Окрім того, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) подовжено співпрацю з Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).

З метою забезпечення прозорості та гласності підготовки проектів регуляторних актів, до опрацювання таких документів залучаються підприємці та їх громадські об’єднання. Активну роботу у цьому напрямку проводить Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київській міській державній адміністрації та Регіональній раді підприємців в місті Києві, Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради, що сприяло забезпеченню прозорості регуляторної діяльності та врахуванню громадської думки.

Також подовжується співпраця із комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку м. Києва».

Забезпечується системний діалог органів виконавчої влади і громадськості шляхом проведення семінарів, круглих столів, телефонних «гарячих ліній», соціологічних досліджень.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2003 № 109 щомісячно у визначений час прямий телефонний зв’язок з підприємцями проводиться фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Систематизація регуляторних актів

Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

З метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформовано Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.02.2017 (далі – Реєстр).

Реєстр 07 лютого 2017 року був затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації та 09 лютого 2017 року оприлюднений в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Крім того, на виконання протокольного доручення від 19.10.2016 № 25 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було сформовано Реєстр діючих з 2011 року регуляторних актів – рішень Київської міської ради станом на 01.01.2017, який затверджений головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 27.01.2017 оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Також протокольним дорученням № 18 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 13 грудня 2017 року Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було доручено підготувати Реєстр діючих з 2011 року регуляторних актів – рішень Київської міської ради станом на 01 січня 2018 року.

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Керуючись статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться моніторинг прийнятих нормативно – правових актів Київської міської державної адміністрації.

Відповідно до проведеного моніторингу можна зробити висновок, що в цілому, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при прийнятті регуляторних актів дотримуються вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), відповідно до статті 10 Закону здійснюється на підставі Графіку відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік, який 07 лютого 2017 року затверджений заступником голови Київської міської державної адміністрації та 09 лютого 2017 року оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Відповідно до вказаного Графіку відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2017 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» було оприлюднено 16 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів –розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

3 звітів про результати періодичного відстеження результативності;

13 – повторне відстеження результативності.

З метою поліпшення регуляторного середовища виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Також, на виконання протокольного доручення від 19.10.2016 № 25 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було сформовано Графік відстежень результативності регуляторних актів Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2017 рік (далі – Графік КМР). Графік КМР затверджений головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 27.01.2017 оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

За звітний період відповідальним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Київської міської ради від 28.05.2015 № 566/1430 «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051». Звіт про проведення якого оприлюднено 26.05.2017 на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Враховуючи відсоток виконання відповідальними виконавцями вищевказаного Графіку КМР членами постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики на черговому засіданні було прийнято рішення (протокол № 18 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 13 грудня 2017 року) доручити Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

підготувати Графік відстежень результативності регуляторних актів Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2018 рік;

постійно здійснювати контроль по виконанню Графіку відстежень результативності регуляторних актів Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2018 рік;

забезпечити підготовку відповідних звернень до відповідальних розробників стосовно тих регуляторних актів по яким надійшов строк виконання заходів з відстеження результативності, в тому числі і оприлюднення відповідних звітів;

направляти до профільної постійної комісії Київської міської ради копії отриманих звітів з відстеження результативності регуляторних актів для подальшого їх розгляду та прийняття рішень відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оприлюднення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) інформації про здійснення регуляторної діяльності

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щорічно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності у м. Києві. Інформація щороку оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Відомості про здійснення регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Окрім того, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було забезпечено підготовку звіту Київського міського голови про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2016 році, який в установленому порядку був підписаний Київським міським головою та оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) в підрозділі «Звіти Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики» розділу «Регуляторна діяльність».

Висновки

Узагальнення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по реалізації державної регуляторної політики, дозволило дійти висновків, що практичними наслідками роботи розробників регуляторних актів із забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2017 році є те, що проекти регуляторних актів проходять процедуру, визначену Законом із дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в особі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планує у 2018 році проводити активну роботу, спрямовану на те, щоб:

  • розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308»;
  • продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Києві, а також створенню в м. Києві середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з найважливіших завдань;
  • подовжувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;
  • налагодити роботу по виконанню Графіку відстежень результативності регуляторних актів Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2018 рік;
  • оновити склад робочої групи із перегляду регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та поновити її роботу;
  • проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua