Версія для людей із вадами зору

Інформація про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2019 році

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться систематично.

На виконання Закону у 2019 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в наступних напрямках.

Організаційні питання

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2013 № 2240 «Про затвердження Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) покладено на Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Дотримання єдиного підходу до підготовки проєктів регуляторних актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проєктів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Питання дотримання єдиного підходу до підготовки проєктів регуляторних актів в м. Києві неодноразово розглядалось під час проведення нарад щодо питань здійснення державної регуляторної політики з фахівцями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З метою встановлення єдиного підходу щодо підготовки і прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і врегулювання питань підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) діє розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)».

Протягом звітного періоду за зверненнями структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Департаменті було опрацьовано 96 проєктів нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно яких надані відповідні роз’яснення щодо ознак регуляторного акта із них:

 • 95 – проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • 1 – проєкт наказу структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом звітного періоду виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію) прийнято 11 регуляторних актів.

Окрім того, в Департаменті було опрацьовано 1 проєкт рішення Київської міської ради та 3 проєкти постанов Кабінету Міністрів України стосовно яких надані відповідні роз’яснення щодо ознак регуляторного акта.

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проєктів регуляторних актів

При підготовці проєктів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Починаючи з 16 березня 2016 року розробниками проєктів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується із врахуванням змін до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, які були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».

Задля покращення якості підготовки аналізу регуляторного впливу, при проведенні регуляторної процедури передбаченої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва постійно надаються розробникам проєктів регуляторних актів роз’яснення щодо застосування Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проєктом регуляторного акта та повідомленням про його оприлюднення.

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та внесення, у разі потреби, відповідних змін до плану

Підготовка проєктів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік та відповідних змін до нього.

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

План затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 грудня 2018 року № 2248 та, того ж дня, в установленому порядку оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) (далі – веб-портал) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

До вказаного Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було включено 15 проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду до Плану діяльності внесено 7 змін, якими його доповнено 9 проєктами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 20 проєктів регуляторних актів. Всі зміни та доповнення до Плану оприлюднювались в мережі Інтернет на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Разом з тим, затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 грудня 2019 року № 2120 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік», яке, 09 грудня 2019 року, в установленому порядку, оприлюднено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Вказаний План на 2020 рік включає 10 проєктів регуляторних актів.

Оприлюднення проєктів регуляторних актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та залучення суб’єктів підприємництва всі проєкти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення публікуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) для одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2019 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Оприлюднення проєктів регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено 24 проєкти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких:

 • 11 – проєктів рішень Київської міської ради (із них 3 проєктів повторно оприлюднені);
 • 13 – проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки проєктів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва проєкти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу.

Одержані під час оприлюднення проєктів регуляторних актів зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час наступних обговорень та включаються до проєкту, або аргументовано відхиляються.

Стосовно кожного проєкту регуляторного акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється базове відстеження його результативності відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Таким чином, протягом 2019 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено 10 звітів про проведення базового відстеження результативності проєкту регуляторного акта.

Взаємодія міської влади у процесі регуляторної діяльності з конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами

В процесі роботи по реалізації державної регуляторної політики у 2019 році щодо забезпечення прозорості та гласності підготовки проєктів регуляторних актів виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) постійно співпрацювала з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями.

Забезпечується системний діалог органів виконавчої влади і громадськості шляхом проведення семінарів, круглих столів, телефонних «гарячих ліній», соціологічних досліджень.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2003 № 109 щомісячно у визначений час прямий телефонний зв’язок з підприємцями проводиться фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Систематизація регуляторних актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

З метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформовано Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.01.2019 (далі – Реєстр).

Реєстр 08 лютого 2019 року був затверджений директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) який, того ж дня, оприлюднений в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Окрім того, відповідно до абзацу другого частини першої статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» Департаментом, як розпорядником інформації, проведено відповідну роботу щодо підготовки та оприлюднення інформації у форматі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua/, а саме:

 • реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2019 році (станом на 01.01.2019);
 • план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік;
 • план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік.

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

Керуючись статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться моніторинг прийнятих нормативно – правових актів Київської міської державної адміністрації.

Відповідно до проведеного моніторингу можна зробити висновок, що в цілому, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при прийнятті регуляторних актів дотримуються вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), відповідно до статті 10 Закону здійснюється на підставі Графіка відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік, який 08 лютого 2019 року затверджений директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та того ж дня оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

Відповідно до вказаного Графіка відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 року на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» було оприлюднено 23 звіти про результати відстежень результативності регуляторних актів –розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

13 звітів про результати періодичного відстеження результативності;

10 – повторне відстеження результативності.

З метою поліпшення регуляторного середовища виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Також, на виконання протокольного доручення від 13 грудня 2017 року № 18 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформував Графік відстежень результативності регуляторних актів Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2019 рік (далі – Графік КМР). Графік КМР 30 січня 2019 року затверджений головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 06 лютого 2019 року оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».

За звітний період відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено 27 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів – рішень Київської міської ради, із них:

 • 17 звітів про результати періодичного відстеження результативності;
 • 10 – повторне відстеження результативності.

Оприлюднення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) інформації про здійснення регуляторної діяльності

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щорічно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності у м. Києві. Інформація щороку оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Відомості про здійснення регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».

Окрім того, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було забезпечено підготовку звіту Київського міського голови про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2018 році, який в установленому порядку був підписаний Київським міським головою та оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Звіти Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики» розділу «Регуляторна діяльність».

Висновки

Узагальнення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по реалізації державної регуляторної політики, дозволило дійти висновків, що практичними наслідками роботи розробників регуляторних актів із забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2019 році є те, що проєкти регуляторних актів проходять процедуру, визначену Законом із дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів у м. Києві.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в особі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планує у 2020 році проводити роботу, спрямовану на те, щоб:

 • розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308»;
 • продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в      м. Києві, а також створенню в м. Києві середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з найважливіших завдань;
 • подовжувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;
 • поновити роботу із перегляду регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua